Izvješća o više mreža (beta)

Beta verzije izvješća o glavnim putovima i potpomognutim konverzijama uključuju interakcije s YouTube videozapisima.

Novi odjeljak izvješća o više mreža dostupan je kao dio Attributiona u Google Adsu. Taj odjeljak vidjet ćete u navigaciji izvješća slijeva ako sudjelujete u beta programu Više mreža. 

U odjeljku s izvješćima o više mreža nalaze se dva izvješća: izvješća o glavnim putovima i o potpomognutim konverzijama. Ta su dva izvješća identična izvješćima Putovi > Glavni putovi i konverzije > Potpomognute konverzije, ali verzije tih izvješća o više mreža uključuju interakcije s YouTube videozapisima, tj. kada korisnik učini jedno od sljedećeg:

 • pogleda videooglas najmanje deset sekundi ili
 • klikne oglas.

Traženje izvješća

Da biste pronašli izvješća, učinite sljedeće:

 1. Kliknite ikonu alata u gornjem desnom kutu.
 2. U odjeljku "Mjerenje" odaberite Atribucija na pretraživačkoj mreži.
 3. U lijevoj navigaciji izvješća proširite opciju Više mreža kako biste vidjeli ta dva izvješća.
  Napomena: odjeljak Više mreža vidljiv je samo ako sudjelujete u beta programu Više mreža.

Glavni putovi

Opcija Glavni putovi prikazuje najčešće putove kojima se korisnici služe za izvršavanje konverzija, uključujući interakcije s YouTube videozapisima i klikove.

Unutar odjeljka Glavni putovi možete pregledati podrobnija izvješća tako da odaberete opcije s padajućeg izbornika.

 • Put grupe oglasa, put kampanje, put mreže, put oglasa i put ključne riječi prikazuju slijed angažmana i klikova koje su korisnici poduzeli prije izvršavanja konverzije, kao i učestalost pojavljivanja tog slijeda.

 • Izvješća o putu prijelaza (na razini mreže, ključne riječi, grupe oglasa, oglasa i kampanje) također prikazuju putove, no ponovljeni su angažmani sažeti u jedan unos. Time se pojašnjavaju putovi konverzije kojima su se korisnici kretali između više vrsta angažmana.

Potpomognute konverzije

Potpomognute konverzije prikazuju mjerne podatke o potpomognutim konverzijama i mjerne podatke o konverzijama na zadnjem kliku za svaku kampanju, grupu oglasa i mrežu na pretraživačkoj mreži i YouTubeu.

Zašto koristiti ta izvješća?

Izvješća o glavnim putovima i potpomognutim konverzijama: 

 • Pokazuju kako pretraživačke i kampanje na usluzi YouTube zajedno rade na povećavanju broja konverzija.
 • Omogućuju vam pregled klikova na pretraživačkoj mreži i YouTubeu te interakcija s videozapisima na putu do konverzije.
 • Pružaju uvide u izvedbu kampanja.
 • Utječu na postavku tCPA-a ili proračuna, prikazujući koje kampanje i mreže potpomažu konverzije.

Preduvjeti

Kako bi ta izvješća bila dostupna i sadržavala podatke, potrebno je ispuniti sve preduvjete u nastavku.

 • Oglašavajte na Google pretraživačkoj mreži i YouTubeu za radnju.
 • Koristite Google Ads praćenje konverzija.
  Napomena: ciljevima Google Analyticsa i uvozom izvanmrežnih konverzija nije moguće mjeriti interakciju s YouTube videozapisima. Te vrste konverzija prikazivat će samo putove klikova na Pretraživanju i YouTubeu.
 • Sudjelujte u beta programu Izvješća o više mreža.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem