O atribuciji za više mreža (Beta)

Putovi korisnika su složeni, pa su marketinškim stručnjacima potrebni alati da bi saznali kako različite mreže, kampanje i oglasi zajedno stvaraju konverzije. Izvješća o atribuciji u Google Adsu oglašivačima pružaju mogućnost izvješćivanja o konverzijama kampanje na pretraživačkoj mreži pomoću različitih modela atribucije.

Kampanje na usluzi YouTube često imaju važnu ulogu na putu konverzije, no ta uloga nije vidljiva na stranici "Kampanje" Google Adsa sa zadanim modelom zadnjeg klika. Da bismo marketinškim stručnjacima omogućili da otkriju te uvide, klikove i interakcije s videozapisima na YouTubeu integriramo u izvješća o atribuciji "Glavni putovi" i "Potpomognute konverzije".

Ako se uključite u Beta program za više mreža, izvješća "Glavni putovi" i "Potpomognute konverzije" uključivat će interakcije s YouTube oglasima od svibnja 2019. nadalje. Interakcija s YouTube oglasima događa se kad korisnik pogleda barem 10 sekundi videooglasa ili kad klikne oglas.

Da biste pregledali interakcije s YouTube oglasima, s padajućeg izbornika "Dimenzija" odaberite Mreže.

Saznajte više o izvješćima "Glavni putovi" i "Potpomognute konverzije" u članku O izvješćima o atribuciji.

Prednosti

Izvješća "Glavni putovi" i "Potpomognute konverzije":

 • Pokazuju kako pretraživačke i kampanje na usluzi YouTube zajedno rade na povećavanju broja konverzija
 • Omogućuju pregled klikova na pretraživačkoj mreži i YouTubeu te interakcija s videozapisima na putu do konverzije
 • Pružaju uvide u izvedbu kampanja
 • Utječu na postavku tCPA-a ili proračuna, prikazujući koje kampanje i mreže dovode do konverzija

Prije nego što započnete

Da bi izvješćivanje za više mreža bilo dostupno, morate ispuniti sljedeći uvjete:

 • Oglašavate na Google pretraživačkoj mreži i YouTubeu
  Napomena: ako imate različite Google Ads račune koji usmjeravaju promet s pretraživačke mreže i YouTubea na istu web-lokaciju s istim ciljem (npr. transakcije), svakako upotrijebite praćenje konverzija na više računa, što zahtijeva račun upravitelja (MCC).
 • Koristite Google Ads praćenje konverzija
  Napomena: ciljevi iz Google Analyticsa i praćenje izvanmrežnih konverzija ne mogu mjeriti angažmane na YouTubeu. Te vrste konverzija prikazivat će samo putove klikova na pretraživačkoj mreži i YouTubeu.

Razlike u izvješćima

Evo kako se konverzije različito bilježe u izvješćima o atribuciji "Glavni putovi" i "Potpomognute konverzije" u odnosu na stranicu "Kampanje".

  Izvješća o atribuciji za više mreža Stranica "Kampanje"
Vrijeme događaja Vrijeme konverzije Vrijeme upita oglasa prije klika koji je doveo do konverzije. (Dodajte stupce "prema vremenu konv." na stranicu "Kampanje" da bi se obuhvaćeno razdoblje u izvješćima o atribuciji bilo isto)
Pokrivenost mreža Pretraživačka mreža i YouTube Pretraživačka mreža (uključujući partnere na pretraživačkoj mreži), YouTube (uključujući Google partnere za videosadržaje), prikazivačka mreža, Gmail, Google karte
Pokrivenost kampanja Kampanje na pretraživačkoj mreži, Shopping kampanje (uključujući pametne Shopping kampanje), videokampanje Kampanje na pretraživačkoj mreži, Shopping kampanje (uključujući pametne Shopping kampanje), videokampanje, kampanje na prikazivačkoj mreži, Discovery kampanje, kampanje za aplikacije, kampanje za hotel
Pokrivenost videooglasa

Slijed oglasa, bumper oglasi, umetnuti oglasi koji se ne mogu preskočiti, umetnuti oglasi koji se mogu preskočiti

(Ne uključuje formate koje poslužuju Google partneri za videosadržaje)

Bumper oglasi, oglasi masthead, umetnuti oglasi koji se ne mogu preskočiti, oglasi izvan videozapisa, umetnuti oglasi koji se mogu preskočiti, oglasi za otkrivanje videozapisa
Pokrivenost konverzija

Google Ads praćenje konverzija*, uvoz ciljeva Google Analyticsa, uvoz izvanmrežnih konverzija, konverzije pozivom(klikni za poziv, uvoz poziva, konverzije pozivom putem web-lokacije)

*Napomena: prikazi videozapisa na YouTubeu bilježe se samo putem Google Ads praćenja konverzija

Svi izvori u izvješćima o atribuciji, kao i konverzije putem aplikacije i konverzije posjeta trgovini 
Povijesni vremenski okviri

"Vremenski okviri konverzije" primjenjuju se u izvješćima o atribuciji na isti način kao na stranici "Kampanje".

Osim toga, u izvješćima o atribuciji možete upotrijebiti "vremenski okvir retrospektivnog pregleda" da biste odredili za koliko dugo razdoblje od konverzije želite uključiti interakcije s oglasom u podatke u izvješćima. Na primjer, preporučujemo da uzmete u obzir samo interakcije s oglasom unutar 30 dana od konverzija (bez obzira na vremenske okvire tih konverzija).

Izvješće "Usporedba modela" također ima opciju vremenskog okvira retrospektivnog pregleda "Zadano". Opcija "Zadano" postavlja vremenski okvir retrospektivnog pregleda za svaku konverziju u pripadajući vremenski okvir konverzije.

"Vremenski okvir konverzije" postavlja se za svaku radnju konverzije u odjeljku Alati > Mjerenje > Konverzije. Konverzije bez prethodne interakcije s oglasom unutar vremenskog okvira konverzije ne bilježi se u Google Adsu. Saznajte višeo vremenskim okvirima konverzije.

Najbolji primjeri iz prakse za praćenje konverzija na više računa

Da bi se u izvješćima "Glavni putovi" i "Potpomognute konverzije" prikazivala aktivnost na više mreža, morate upotrebljavati Google Ads praćenje konverzija s uvidom u kampanje na pretraživačkoj mreži i na usluzi YouTube. Ako upotrebljavate praćenje konverzija na više računa, kampanje na pretraživačkoj mreži i kampanje na usluzi YouTube na različitim računima moraju pratiti. konverzije na razini računa upravitelja (MCC-a).

Upotrijebite značajku karte računa u Google Adsu da biste provjerili je li vaš račun postavljen za točno prikazivanje izvješća za više mreža.

Evo kako provjeriti postavke praćenja konverzija na više računa:

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata u gornjem desnom kutu.
 3. U odjeljku "Postavljanje" odaberite Karta računa.
 4. Na navigacijskom izborniku kliknite Nadređeno praćenje konverzija da biste provjerili koji računi nasljeđuju praćenje konverzija na razini upravitelja.
 5. Ako se pokraj računa ne prikazuje ikona kvačice, taj račun upotrebljava praćenje konverzija na razini računa, a podaci o konverzijama i kampanjama s tih računa neće biti vidljivi u izvješćima o atribuciji za više mreža Razmislite o postavljanju praćenja konverzija na više računa da biste dobili cjelovitu sliku u izvješćima o atribuciji.

Upute

Ako vaš račun ima kampanju na YouTubeu od svibnja 2019., ispunjavate uvjete za uključivanje izvješća o atribuciji za više mreža. Najprije pregledajte pojedinosti koje izvješće obuhvaća i najbolje primjere iz prakse za izradu računa (gore navedene), a zatim slijedite ove upute da biste uključili ovu značajku:

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata u gornjem desnom kutu.
 3. U odjeljku "Mjerenje" odaberite Atribucija.
 4. Kliknite U redu na natpisu "Dodaj YouTube podatke..." pri vrhu izvješća "Pregled". YouTube podaci sada će se početi prikazivati u izvješćima "Glavni putovi" i "Potpomognute konverzije".
  Napomena: ovu radnju nije moguće poništiti. No YouTube podatke možete izuzeti iz izvješća dodavanjem filtra Mreža.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem