Tạo và quản lý nhóm vị trí

Nhóm vị trí giúp bạn quảng bá các địa điểm doanh nghiệp gần đó trong quảng cáo của mình dễ dàng hơn. Bạn nhóm các địa điểm doanh nghiệp lại với nhau và tạo quảng cáo dựa trên thông tin vị trí của các nhóm địa điểm đó trong chiến dịch của mình. Nhóm vị trí cũng cho phép bạn nhắm mục tiêu quảng cáo của mình dựa trên các địa điểm doanh nghiệp đó. 

Bài viết này hướng dẫn bạn cách tạo nhóm vị trí bằng cách sử dụng các doanh nghiệp phổ biến kinh doanh theo chuỗi hoặc vị trí tùy chỉnh trong tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi mà bạn quản lý.

Hướng dẫn

1. Tạo nhóm vị trí

Chọn các vị trí trong chuỗi các doanh nghiệp

Bạn có thể tạo một nhóm vị trí từ một số hoặc tất cả các vị trí trong chuỗi các doanh nghiệp. Các vị trí này do Google cung cấp và bạn không cần phải tạo tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi.

Bạn có thể thêm các nhóm vị trí này vào phần mở rộng về địa điểm hoặc phần mở rộng về địa điểm của đơn vị liên kết trong chiến dịch tìm kiếm, chiến dịch hiển thị và chiến dịch video. Xin lưu ý rằng trước tiên bạn phải tạo phần mở rộng về địa điểm hoặc phần mở rộng về địa điểm của đơn vị liên kết.

Chọn các vị trí cụ thể trong một chuỗi

 1. Đăng nhập vào Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ và cài đặt .
 3. Trong mục “Thư viện chia sẻ”, hãy chọn Nhóm vị trí.
 4. Nhấp vào nút dấu cộng .
 5. Điền tên cho nhóm vị trí.
 6. Nhấp vào nút chọn bên cạnh tùy chọn Chọn vị trí của bạn nếu bạn chưa chọn.
 7. Chọn chuỗi mà bạn muốn tìm vị trí.
 8. Sử dụng thanh tìm kiếm để tìm vị trí và nhấp vào hộp đánh dấu bên cạnh các vị trí mà bạn muốn thêm vào nhóm vị trí này.
  • Không bắt buộc: Bạn có thể nhấp vào nút X bên cạnh các vị trí đã chọn để xóa các vị trí đó khỏi danh sách hoặc nhấp vào Xóa tất cả để xóa danh sách.
 9. Nhấp vào Lưu.

Chọn tất cả các vị trí trong một chuỗi

 1. Đăng nhập vào Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ và cài đặt .
 3. Trong mục “Thư viện chia sẻ”, hãy chọn Nhóm vị trí.
 4. Nhấp vào nút dấu cộng .
 5. Điền tên cho nhóm vị trí.
 6. Nhấp vào nút chọn bên cạnh tùy chọn Chọn theo chuỗi nếu bạn chưa chọn.
 7. Chọn một hoặc nhiều chuỗi
  • Tất cả các vị trí của các chuỗi bạn đã chọn hiện nằm trong nhóm vị trí này.
  • Nếu sau này bạn thêm hoặc xóa bớt vị trí cửa hàng trong các chuỗi này, những thay đổi này sẽ được phản ánh trong nhóm vị trí này.
 8. Nhấp vào Lưu

Chọn các vị trí trong tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi

Bạn có thể tạo nhóm vị trí bằng cách sử dụng một tập hợp tùy chỉnh các vị trí trong tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi mà bạn quản lý. Bạn có thể chọn các vị trí cụ thể hoặc lọc ra các vị trí phù hợp với tiêu chí cụ thể.

Bạn chỉ có thể thêm vị trí tùy chỉnh từ Google Doanh nghiệp của tôi vào phần mở rộng về địa điểm. Bạn sẽ không thể thêm các vị trí tùy chỉnh này vào phần mở rộng về địa điểm của đơn vị liên kết. Phần mở rộng về địa điểm của đơn vị liên kết được thiết kế nhằm quảng cáo để bán các sản phẩm tại các địa điểm thuộc quyền sở hữu của một doanh nghiệp khác.

Chọn các vị trí cụ thể

 1. Đăng nhập vào Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ và cài đặt .
 3. Trong mục “Thư viện chia sẻ”, hãy chọn Nhóm vị trí bằng cách sử dụng tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi
 4. Nhấp vào nút dấu cộng .
 5. Nhấp vào nút chọn bên cạnh tùy chọn Chọn vị trí của bạn nếu bạn chưa chọn.
 6. Sử dụng thanh tìm kiếm để tìm vị trí và nhấp vào hộp đánh dấu bên cạnh các vị trí mà bạn muốn thêm vào nhóm vị trí này.
  • Tùy chọn: Bạn có thể nhấp vào nút X bên cạnh các vị trí đã chọn để xóa các vị trí đó khỏi danh sách hoặc nhấp vào Xóa tất cả để xóa danh sách.
 7. Nhấp vào Lưu.

Chọn các vị trí phù hợp với bộ lọc

 1. Đăng nhập vào Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ và cài đặt .
 3. Trong mục “Thư viện chia sẻ”, hãy chọn Nhóm vị trí.
 4. Nhấp vào nút dấu cộng .
 5. Điền tên cho nhóm vị trí.
 6. Nhấp vào nút radio bên cạnh Lọc theo nhãn.
 7. Điền tên nhãn của bạn bên cạnh mục “Nhãn là”.
 8. Tất cả các vị trí đặt nhãn hiện đã được thêm vào nhóm vị trí này.
 9. Nếu bạn thêm hoặc loại bỏ các vị trí khỏi nhãn này trong tương lai thì hệ thống cũng sẽ cập nhật thông tin tương tự cho nhóm vị trí này.
 10. Nhấp vào Lưu.

2. Quản lý nhóm vị trí

Các bước để quản lý nhóm vị trí

 1. Đăng nhập vào Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ và cài đặt .
 3. Trong mục “Thư viện chia sẻ”, hãy chọn Nhóm vị trí.
 4. Nhấp vào tên để xem thông tin của nhóm vị trí.
 5. Tùy chọn: Nếu có bất kỳ vị trí nào trong nhóm của bạn đã bị từ chối, thì trạng thái của vị trí đó sẽ là “bị từ chối” và lý do từ chối sẽ hiển thị bên dưới phần trạng thái. Bạn có thể nhấp vào một trong hai văn bản để xem lý do vị trí bị từ chối. Sau đó, bạn có thể nhấp vào Đọc chính sách để tìm hiểu thêm hoặc Chỉnh sửa trong Google Doanh nghiệp của tôi để khắc phục vấn đề.
 6. Nhấp vào tên của nhóm vị trí.
 7. Giờ đây, bạn có thể chỉnh sửa danh sách vị trí ở phía bên phải bằng một trong những cách sau:
  • Xóa vị trí bằng cách chọn hộp bên cạnh vị trí đó và chọn Xóa từ vành đai màu xanh xuất hiện.
  • Thêm các vị trí mới bằng cách nhấp vào biểu tượng dấu cộng  để tuyển chọn hoặc sử dụng nhãn để đặt vị trí mới
 8. Nhấp vào Lưu để áp dụng các thay đổi của bạn.

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố