Tạo và quản lý nhóm vị trí

Nhóm vị trí có thể giúp bạn thiết lập tùy chọn nhắm mục tiêu chiến dịch dễ dàng hơn bằng cách tạo các nhóm vị trí thực của doanh nghiệp. Sau đó, bạn có thể sử dụng các nhóm này trong Chiến dịch địa phương để chỉ định vị trí cửa hàng mà bạn muốn nhắm mục tiêu.

Yêu cầu

Bạn phải có quyền truy cập vào các vị trí trước khi có thể tạo nhóm vị trí. Để có quyền truy cập vào các vị trí, bạn cần có tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi liên kết với tài khoản Google Ads.

Chọn danh sách vị trí

Google Ads hỗ trợ hai phương thức để tạo các nhóm vị trí.

Tuyển chọn nhóm vị trí

 1. Đăng nhập vào Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ .
 3. Trong “Thư viện chia sẻ”, hãy chọn Nhóm vị trí.
 4. Nhấp vào biểu tượng dấu cộng .
  • Nếu bạn chưa liên kết tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi, hãy nhấp vào lời nhắc Liên kết tài khoản GMB và làm theo quy trình thiết lập để liên kết tài khoản GMB với Google Ads.
 5. Điền tên cho nhóm vị trí.
 6. Nhấp vào nút radio bên cạnh tùy chọn Chọn vị trí của bạn nếu bạn chưa chọn.
 7. Sử dụng thanh tìm kiếm để tìm vị trí và nhấp vào hộp kiểm bên cạnh các vị trí mà bạn muốn thêm vào nhóm vị trí này.
  • Tùy chọn: Bạn có thể nhấp vào nút X bên cạnh các vị trí đã chọn để xóa các vị trí đó khỏi danh sách hoặc nhấp vào Xóa tất cả để xóa danh sách.
 8. Nhấp vào Lưu.

Đặt bộ lọc nhãn

 1. Đăng nhập vào Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ .
 3. Trong “Thư viện chia sẻ”, hãy chọn Nhóm vị trí.
 4. Nhấp vào nút dấu cộng .
  • Nếu bạn chưa liên kết tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi, hãy nhấp vào lời nhắc Liên kết tài khoản GMB và làm theo quy trình thiết lập để liên kết tài khoản GMB với Google Ads.
 5. Điền tên cho nhóm vị trí.
 6. Nhấp vào nút radio bên cạnh Lọc theo nhãn.
 7. Điền tên nhãn của bạn bên cạnh mục “Tên nhãn”.
 8. Tất cả các vị trí đặt nhãn hiện đã được thêm vào nhóm vị trí này.
  • Nếu bạn thêm hoặc loại bỏ các vị trí khỏi nhãn này trong tương lai thì hệ thống cũng sẽ cập nhật thông tin tương tự cho nhóm vị trí này.
 9. Nhấp vào Lưu.

Quản lý nhóm vị trí

 1. Đăng nhập vào Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ .
 3. Trong “Thư viện chia sẻ”, hãy chọn Nhóm vị trí.
 4. Nhấp vào tên để xem thông tin của nhóm vị trí.
  • Tùy chọn: Nếu có bất kỳ vị trí nào trong nhóm của bạn đã bị từ chối, thì trạng thái của vị trí đó sẽ là “bị từ chối” và lý do từ chối sẽ hiển thị bên dưới phần trạng thái. Bạn có thể nhấp vào một trong hai văn bản để xem lý do vị trí bị từ chối. Sau đó, bạn có thể nhấp vào Đọc chính sách để tìm hiểu thêm hoặc Chỉnh sửa trong Google Doanh nghiệp của tôi để khắc phục vấn đề.
 5. Nhấp vào tên của nhóm vị trí.
 6. Giờ đây, bạn có thể chỉnh sửa danh sách vị trí ở phía bên phải:
  • Xóa vị trí bằng cách chọn hộp bên cạnh vị trí đó và chọn Xóa từ vành đai màu xanh xuất hiện.
  • Thêm địa điểm mới bằng cách nhấp vào biểu tượng dấu cộng để tuyển chọn hoặc sử dụng nhãn để đặt vị trí mới.
 7. Nhấp vào Lưu để áp dụng các thay đổi của bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố