Tạo và quản lý nhóm vị trí

Nhóm vị trí có thể giúp bạn thiết lập tùy chọn nhắm mục tiêu chiến dịch dễ dàng hơn bằng cách tạo các nhóm vị trí thực của doanh nghiệp. Sau đó, bạn có thể sử dụng các nhóm này trong Chiến dịch địa phương để chỉ định vị trí cửa hàng mà bạn muốn nhắm mục tiêu.

Trước khi có thể sử dụng nhóm vị trí, trước tiên bạn phải liên kết tài khoản Google Ads của mình với tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi hoặc nguồn cấp dữ liệu phần mở rộng về địa điểm của đơn vị liên kết.

Bài viết này giải thích cách tạo nhóm vị trí bằng Google Doanh nghiệp của tôi hoặc phần mở rộng về địa điểm của đơn vị liên kết.

Hướng dẫn

Google Ads hỗ trợ hai phương thức tạo nhóm vị trí.

Lựa chọn danh sách các địa điểm (Google Doanh nghiệp của tôi)

Bạn có thể lựa chọn danh sách vị trí hoặc tạo một bộ lọc nhãn để đưa các vị trí phù hợp với bộ lọc này vào.

Tuyển chọn nhóm vị trí

 1. Đăng nhập vào Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  .
 3. Trong “Thư viện chia sẻ”, hãy chọn Nhóm vị trí sử dụng tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi
 4. Nhấp vào biểu tượng dấu cộng .
  • Nếu bạn chưa liên kết tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi, hãy nhấp vào lời nhắc Liên kết tài khoản GMB và làm theo quy trình thiết lập để liên kết tài khoản GMB với Google Ads.
 5. Điền tên cho nhóm vị trí.
 6. Nhấp vào nút radio bên cạnh tùy chọn Chọn vị trí của bạn nếu bạn chưa chọn.
 7. Sử dụng thanh tìm kiếm để tìm vị trí và nhấp vào hộp kiểm bên cạnh các vị trí mà bạn muốn thêm vào nhóm vị trí này.
  • Không bắt buộc: Bạn có thể nhấp vào nút X bên cạnh các vị trí đã chọn để xóa các vị trí đó khỏi danh sách hoặc nhấp vào Xóa tất cả để xóa danh sách.
 8. Nhấp vào Lưu.

Đặt bộ lọc nhãn

 1. Đăng nhập vào Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ .
 3. Trong “Thư viện chia sẻ”, hãy chọn Nhóm vị trí.
 4. Nhấp vào nút dấu cộng .
  • Nếu bạn chưa liên kết tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi, hãy nhấp vào lời nhắc Liên kết tài khoản GMB và làm theo quy trình thiết lập để liên kết tài khoản GMB với Google Ads.
 5. Điền tên cho nhóm vị trí.
 6. Nhấp vào nút radio bên cạnh Lọc theo nhãn.
 7. Điền tên nhãn của bạn bên cạnh mục “Nhãn là”.
 8. Tất cả các vị trí đặt nhãn hiện đã được thêm vào nhóm vị trí này.
  • Nếu bạn thêm hoặc loại bỏ các vị trí khỏi nhãn này trong tương lai thì hệ thống cũng sẽ cập nhật thông tin tương tự cho nhóm vị trí này.
 9. Nhấp vào Lưu.

Lựa chọn danh sách các địa điểm (phần mở rộng về địa điểm của đơn vị liên kết)

Bạn có thể lựa chọn các vị trí riêng lẻ hoặc một chuỗi các vị trí.

Lựa chọn địa điểm cụ thể

 1. Đăng nhập vào Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ .
 3. Trong “Thư viện chia sẻ”, hãy chọn Nhóm vị trí.
 4. Nhấp vào biểu tượng dấu cộng .
 5. Nhập tên cho nhóm vị trí.
 6. Nhấp vào nút radio bên cạnh tùy chọn Chọn vị trí của bạn nếu bạn chưa chọn.
 7. Sử dụng thanh tìm kiếm để tìm vị trí và nhấp vào hộp kiểm bên cạnh các vị trí mà bạn muốn thêm vào nhóm vị trí này.
  • Tùy chọn: Bạn có thể nhấp vào nút X bên cạnh các vị trí đã chọn để xóa các vị trí đó khỏi danh sách hoặc nhấp vào Xóa tất cả để xóa danh sách.
 8. Nhấp vào Lưu.

Chọn một chuỗi các vị trí

 1. Đăng nhập vào Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ .
 3. Trong “Thư viện chia sẻ”, hãy chọn Nhóm vị trí.
 4. Nhấp vào biểu tượng dấu cộng .
 5. Nhập tên cho nhóm vị trí.
 6. Nhấp vào nút radio bên cạnh tùy chọn Lựa chọn theo chuỗi nếu bạn chưa chọn.
 7. Chọn một hoặc nhiều chuỗi
 8. Nhấp vào Lưu.  Lưu ý: hệ thống có thể mất vài phút để đồng bộ hóa các vị trí sau khi lưu.

Quản lý nhóm vị trí

Các bước để quản lý nhóm vị trí

 1. Đăng nhập vào Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ .
 3. Trong “Thư viện chia sẻ”, hãy chọn Nhóm vị trí.
 4. Nhấp vào tên để xem thông tin của nhóm vị trí.
  • Tùy chọn: Nếu có bất kỳ vị trí nào trong nhóm của bạn đã bị từ chối, thì trạng thái của vị trí đó sẽ là “bị từ chối” và lý do từ chối sẽ xuất hiện bên dưới trạng thái. Bạn có thể nhấp vào một trong hai văn bản để xem lý do vị trí bị từ chối. Sau đó, bạn có thể nhấp vào Đọc chính sách để tìm hiểu thêm hoặc Chỉnh sửa trong Google Doanh nghiệp của tôi để khắc phục vấn đề.
 5. Nhấp vào tên của nhóm vị trí.
 6. Giờ đây, bạn có thể chỉnh sửa danh sách vị trí ở phía bên phải bằng một trong những cách sau:
  • Xóa vị trí bằng cách chọn hộp bên cạnh vị trí đó và chọn Xóa từ vành đai màu xanh xuất hiện.
  • Thêm địa điểm mới bằng cách nhấp vào biểu tượng dấu cộng để tuyển chọn hoặc sử dụng nhãn để đặt vị trí mới.
 7. Nhấp vào Lưu để áp dụng các nội dung thay đổi.

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố