สร้างและจัดการกลุ่มสถานที่ตั้ง

กลุ่มสถานที่ตั้งช่วยให้คุณตั้งค่าการกำหนดเป้าหมายแคมเปญได้ง่ายขึ้น โดยช่วยให้สร้างกลุ่มตำแหน่งที่ตั้งจริงของธุรกิจได้ จากนั้นคุณจะใช้กลุ่มเหล่านี้ในแคมเปญในพื้นที่เพื่อระบุตำแหน่งหน้าร้านที่ต้องการกำหนดเป้าหมายได้

ข้อกำหนด

Google Ads กำหนดให้คุณต้องมีสิทธิ์เข้าถึงสถานที่ก่อน จึงจะสร้างกลุ่มสถานที่ตั้งได้ โดยคุณจะต้องมีบัญชี Google My Business ที่ลิงก์กับบัญชี Google Ads เพื่อเข้าถึงสถานที่

การเลือกรายการสถานที่ตั้ง

Google Ads รองรับ 2 วิธีในการเติมข้อมูลกลุ่มสถานที่ตั้ง

ดูแลจัดการชุดสถานที่ตั้ง

 1. ลงชื่อเข้าสู่ระบบ Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ
 3. เลือกกลุ่มสถานที่ตั้งภายใน "ไลบรารีที่ใช้ร่วมกัน"
 4. คลิกไอคอนเครื่องหมายบวก
  • หากคุณไม่มีบัญชี Google My Business ที่ลิงก์ ให้คลิกการแจ้งเพื่อลิงก์บัญชี GMB และทำตามขั้นตอนการตั้งค่าเพื่อลิงก์บัญชี GMB กับ Google Ads
 5. ใส่ชื่อให้กับกลุ่มสถานที่ตั้ง
 6. หากไม่มีการเลือกปุ่มตัวเลือกติดกับเลือกสถานที่ตั้งของคุณไว้ ให้คลิกปุ่มตัวเลือกดังกล่าว
 7. ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาสถานที่ตั้ง และคลิกช่องทำเครื่องหมายติดกับสถานที่ที่คุณต้องการใส่ไว้ในกลุ่มสถานที่ตั้งนี้
  • ไม่บังคับ: คุณคลิกปุ่ม X ติดกับสถานที่ตั้งที่เลือกเพื่อนำออกจากรายการได้ หรือจะคลิกล้างทั้งหมดเพื่อล้างรายการให้ว่างเปล่าก็ได้เช่นกัน
 8. คลิกบันทึก

ตั้งค่าตัวกรองป้ายกำกับ

 1. ลงชื่อเข้าสู่ระบบ Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ
 3. เลือกกลุ่มสถานที่ตั้งภายใน "ไลบรารีที่ใช้ร่วมกัน"
 4. คลิกปุ่มบวก
  • หากคุณไม่มีบัญชี Google My Business ที่ลิงก์ ให้คลิกการแจ้งเพื่อลิงก์บัญชี GMB และทำตามขั้นตอนการตั้งค่าเพื่อลิงก์บัญชี GMB กับ Google Ads
 5. ใส่ชื่อให้กับกลุ่มสถานที่ตั้ง
 6. คลิกปุ่มตัวเลือกติดกับกรองตามป้ายกำกับ
 7. ใส่ชื่อให้ป้ายกำกับติดกับ "ป้ายกำกับคือ"
 8. ตอนนี้สถานที่ตั้งทั้งหมดของป้ายกำกับจะรวมอยู่ในกลุ่มสถานที่ตั้งนี้
  • หากคุณเพิ่มหรือนำสถานที่ออกจากป้ายกำกับนี้ในภายหลัง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเกิดกับกลุ่มสถานที่ตั้งนี้ด้วย
 9. คลิกบันทึก

การจัดการกลุ่มสถานที่ตั้ง

 1. ลงชื่อเข้าสู่ระบบ Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ
 3. เลือกกลุ่มสถานที่ตั้งภายใน "ไลบรารีที่ใช้ร่วมกัน"
 4. คลิกชื่อกลุ่มสถานที่ตั้งเพื่อดู
  • ไม่บังคับ: หากสถานที่ตั้งใดในกลุ่มไม่ได้รับอนุมัติ สถานที่ดังกล่าวจะมีสถานะเป็น "ไม่อนุมัติ" พร้อมแสดงเหตุผลของการไม่อนุมัติอยู่ด้านล่างสถานะ คุณคลิกข้อความเพื่อดูสาเหตุที่สถานที่ตั้งไม่ได้รับอนุมัติได้ จากนั้นคลิกอ่านนโยบายเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม หรือคลิกแก้ไขใน Google My Business เพื่อแก้ปัญหาได้
 5. คลิกชื่อของกลุ่มสถานที่ตั้ง
 6. ตอนนี้คุณจะแก้ไขรายการสถานที่ตั้งทางด้านขวาได้ โดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • นำสถานที่ตั้งออก โดยเลือกช่องติดกับสถานที่เหล่านั้น และเลือกนำออกจากสายน้ำเงินที่ปรากฏขึ้น
  • เพิ่มสถานที่ตั้งใหม่ โดยคลิกไอคอนบวก เพื่อดูแลจัดการหรือใช้ป้ายกำกับเพื่อตั้งค่าสถานที่ตั้งใหม่
 7. คลิกบันทึกเพื่อใช้การเปลี่ยนแปลงของคุณ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว