สร้างและจัดการกลุ่มสถานที่ตั้ง

กลุ่มสถานที่ตั้งช่วยให้โปรโมตที่ตั้งธุรกิจในบริเวณใกล้เคียงภายในโฆษณาได้ง่ายขึ้น จัดกลุ่มที่ตั้งธุรกิจเข้าด้วยกันและสร้างโฆษณาตามรายละเอียดสถานที่ตั้งในแคมเปญ กลุ่มสถานที่ตั้งยังช่วยให้กำหนดเป้าหมายโฆษณาตามที่ตั้งธุรกิจเหล่านั้นได้อีกด้วย 

บทความนี้แสดงวิธีสร้างกลุ่มสถานที่ตั้งโดยใช้ธุรกิจในเครือที่คล้ายกันหรือสถานที่ตั้งที่กำหนดเองจากบัญชี Google My Business

วิธีการ

1. สร้างกลุ่มสถานที่ตั้ง

เลือกสถานที่ตั้งจากเครือธุรกิจ

คุณจะสร้างกลุ่มสถานที่ตั้งได้จากทั้งสถานที่ตั้งบางแห่งหรือสถานที่ตั้งทั้งหมดในเครือธุรกิจ Google จะจัดเตรียมข้อมูลสถานที่ตั้งเหล่านี้ไว้ให้และคุณไม่จำเป็นต้องสร้างบัญชี Google My Business

คุณเพิ่มกลุ่มสถานที่ตั้งเหล่านี้ลงในส่วนขยายสถานที่ตั้งหรือส่วนขยายสถานที่ตั้งของแอฟฟิลิเอตในแคมเปญในเครือข่ายการค้นหา เครือข่ายดิสเพลย์ และวิดีโอได้ โปรดทราบว่าคุณจะต้องสร้างส่วนขยายสถานที่ตั้งหรือส่วนขยายสถานที่ตั้งของแอฟฟิลิเอตก่อน

เลือกสถานที่ตั้งที่เฉพาะเจาะจงในเครือธุรกิจ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือและการตั้งค่า
 3. เลือกกลุ่มสถานที่ตั้งภายใน "ไลบรารีที่ใช้ร่วมกัน"
 4. คลิกปุ่มบวก
 5. ใส่ชื่อให้กับกลุ่มสถานที่ตั้ง
 6. หากไม่มีการเลือกปุ่มตัวเลือกติดกับเลือกสถานที่ตั้งของคุณไว้ ให้คลิกปุ่มตัวเลือกดังกล่าว
 7. เลือกเครือธุรกิจที่คุณต้องการค้นหาสถานที่ตั้ง
 8. ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาสถานที่ตั้ง และคลิกช่องทำเครื่องหมายติดกับสถานที่ที่คุณต้องการใส่ไว้ในกลุ่มสถานที่ตั้งนี้
  • ไม่บังคับ: คลิกปุ่ม X ติดกับสถานที่ตั้งที่เลือกเพื่อนำออกจากรายการหรือคลิกล้างทั้งหมดเพื่อล้างรายการให้ว่างเปล่าก็ได้เช่นกัน
 9. คลิกบันทึก

เลือกสถานที่ตั้งทั้งหมดจากเครือธุรกิจ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือและการตั้งค่า
 3. เลือกกลุ่มสถานที่ตั้งภายใน "ไลบรารีที่ใช้ร่วมกัน"
 4. คลิกปุ่มบวก
 5. ใส่ชื่อให้กับกลุ่มสถานที่ตั้ง
 6. หากไม่มีการเลือกปุ่มตัวเลือกซึ่งอยู่ติดกับเลือกตามเครือ ให้คลิกปุ่มตัวเลือกดังกล่าว
 7. เลือกเครือธุรกิจอย่างน้อย 1 เครือ
  • ตอนนี้สถานที่ตั้งทั้งหมดของเครือธุรกิจที่เลือกจะรวมอยู่ในกลุ่มสถานที่ตั้งนี้
  • หากมีการเพิ่มหรือนำสถานที่ตั้งร้านค้าออกจากเครือเหล่านี้ในอนาคต การเปลี่ยนแปลงนี้จะแสดงในกลุ่มสถานที่ตั้งนี้
 8. คลิกบันทึก 

เลือกสถานที่ตั้งจากบัญชี Google My Business

คุณสร้างกลุ่มสถานที่ตั้งโดยใช้ชุดสถานที่ตั้งที่กำหนดเองจากบัญชี Google My Business ได้ เลือกสถานที่ตั้งที่เฉพาะเจาะจงหรือกรองสถานที่ตั้งให้ตรงกับเกณฑ์ที่ต้องการก็ได้

เพิ่มสถานที่ตั้งที่กำหนดเองจาก Google My Business ลงในส่วนขยายสถานที่ตั้งได้เท่านั้น เพิ่มสถานที่ตั้งที่กำหนดเองลงในส่วนขยายสถานที่ตั้งของแอฟฟิลิเอตไม่ได้ ส่วนขยายสถานที่ตั้งของแอฟฟิลิเอตออกแบบมาเพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์ที่ขายในสถานที่ตั้งที่ธุรกิจอื่นเป็นเจ้าของ

เลือกสถานที่ตั้งที่เฉพาะเจาะจง

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือและการตั้งค่า 
 3. ภายใน "ไลบรารีที่ใช้ร่วมกัน" ให้เลือก กลุ่มสถานที่ตั้ง โดยใช้บัญชี Google My Business
 4. คลิกปุ่มบวก 
 5. หากไม่มีการเลือกปุ่มตัวเลือกติดกับเลือกสถานที่ตั้งของคุณไว้ ให้คลิกปุ่มตัวเลือกดังกล่าว
 6. ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาสถานที่ตั้ง และคลิกช่องทำเครื่องหมายติดกับสถานที่ที่คุณต้องการใส่ไว้ในกลุ่มสถานที่ตั้งนี้
 7. ไม่บังคับ: คลิกปุ่ม X ติดกับสถานที่ตั้งที่เลือกเพื่อนำออกจากรายการหรือคลิกล้างทั้งหมดเพื่อล้างรายการให้ว่างเปล่าก็ได้เช่นกัน
 8. คลิกบันทึก

เลือกสถานที่ตั้งที่ตรงกับตัวกรอง

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือและการตั้งค่า
 3. เลือกกลุ่มสถานที่ตั้งภายใน "ไลบรารีที่ใช้ร่วมกัน"
 4. คลิกปุ่มบวก 
 5. ใส่ชื่อให้กับกลุ่มสถานที่ตั้ง
 6. คลิกปุ่มตัวเลือกติดกับกรองตามป้ายกำกับ
 7. ใส่ชื่อให้ป้ายกำกับติดกับ "ป้ายกำกับคือ"
 8. ตอนนี้สถานที่ตั้งทั้งหมดของป้ายกำกับจะรวมอยู่ในกลุ่มสถานที่ตั้งนี้
 9. หากคุณเพิ่มหรือนำสถานที่ออกจากป้ายกำกับนี้ในภายหลัง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเกิดกับกลุ่มสถานที่ตั้งนี้ด้วย
 10. คลิกบันทึก

2. จัดการกลุ่มสถานที่ตั้ง

ขั้นตอนในการจัดการกลุ่มสถานที่ตั้ง

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือและการตั้งค่า 
 3. เลือกกลุ่มสถานที่ตั้งภายใน "ไลบรารีที่ใช้ร่วมกัน"
 4. คลิกชื่อกลุ่มสถานที่ตั้งเพื่อดู
 5. ไม่บังคับ: หากสถานที่ตั้งใดในกลุ่มไม่ได้รับอนุมัติ สถานที่ดังกล่าวจะมีสถานะเป็น "ไม่อนุมัติ" พร้อมแสดงเหตุผลของการไม่อนุมัติอยู่ด้านล่างสถานะ คุณคลิกข้อความเพื่อดูสาเหตุที่สถานที่ตั้งไม่ได้รับอนุมัติได้ จากนั้นคลิกอ่านนโยบายเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม หรือคลิกแก้ไขใน Google My Business เพื่อแก้ปัญหาได้
 6. คลิกชื่อของกลุ่มสถานที่ตั้ง
 7. ตอนนี้คุณจะแก้ไขรายการสถานที่ตั้งทางด้านขวาได้ โดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • นำสถานที่ตั้งออก โดยเลือกช่องติดกับสถานที่เหล่านั้น และเลือกนำออกจากสายน้ำเงินที่ปรากฏขึ้น
  • เพิ่มสถานที่ตั้งใหม่ โดยคลิกไอคอนบวก เพื่อดูแลจัดการหรือใช้ป้ายกำกับเพื่อตั้งค่าสถานที่ตั้งใหม่
 8. คลิกบันทึกเพื่อใช้การเปลี่ยนแปลง

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว