Tworzenie grup lokalizacji i zarządzanie nimi

Grupy lokalizacji ułatwiają konfigurowanie kierowania kampanii, umożliwiając tworzenie grup placówek Twojej firmy. Grup tych możesz później używać w kampaniach lokalnych, by wskazywać lokalizacje sklepów, na które chcesz kierować reklamy.

Wymagania

Aby tworzyć grupy lokalizacji w Google Ads, musisz mieć dostęp do lokalizacji. Aby go uzyskać, musisz połączyć konto Google Moja Firma z kontem Google Ads.

Wybieranie listy lokalizacji

Google Ads obsługuje dwie metody wypełniania grup lokalizacji.

Wybieranie zestawu lokalizacji

 1. Zaloguj się w Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia .
 3. W sekcji „Zasoby wspólne” kliknij Grupy lokalizacji.
 4. Kliknij ikonę plusa .
  • Jeśli nie masz powiązanego konta Google Moja Firma, kliknij link Połącz z kontem Google Moja Firma i wykonaj procedurę konfiguracji, by połączyć konto Google Moja Firma z Google Ads.
 5. Wpisz nazwę grupy lokalizacji.
 6. Jeśli opcja Wybierz lokalizacje nie jest wybrana, kliknij ją.
 7. Korzystając z paska wyszukiwania, odnajdź lokalizacje i zaznacz pola wyboru obok tych z nich, które chcesz dodać do grupy lokalizacji.
  • Opcjonalnie: klikając przycisk X obok wybranych lokalizacji, możesz usuwać je z listy, a klikając przycisk Wyczyść wszystko, możesz opróżnić listę.
 8. Kliknij Zapisz.

Włączanie filtru etykiet

 1. Zaloguj się w Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia .
 3. W sekcji „Zasoby wspólne” kliknij Grupy lokalizacji.
 4. Kliknij przycisk plusa .
  • Jeśli nie masz powiązanego konta Google Moja Firma, kliknij link Połącz z kontem Google Moja Firma i wykonaj procedurę konfiguracji, by połączyć konto Google Moja Firma z Google Ads.
 5. Wpisz nazwę grupy lokalizacji.
 6. Kliknij opcję Filtruj według etykiety.
 7. Wpisz nazwę etykiety w polu „Etykieta to”.
 8. Wszystkie lokalizacje mające przypisaną daną etykietę będą teraz uwzględnione w tej grupie lokalizacji.
  • Jeśli w przyszłości dodasz lokalizacje do tej etykiety lub jakieś z niej usuniesz, ta zmiana zostanie wprowadzona też w tej grupie lokalizacji.
 9. Kliknij Zapisz.

Zarządzanie grupami lokalizacji

 1. Zaloguj się w Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia .
 3. W sekcji „Zasoby wspólne” kliknij Grupy lokalizacji.
 4. Kliknij nazwę grupy lokalizacji, którą chcesz wyświetlić.
  • Opcjonalnie: jeśli któraś z lokalizacji należących do grupy została odrzucona, lokalizacja ta będzie mieć stan „Odrzucona”, a pod nim będzie podana przyczyna odrzucenia. Aby sprawdzić, dlaczego lokalizacja została odrzucona, kliknij stan lub przyczynę. Aby uzyskać więcej informacji o przyczynie odrzucenia, kliknij Zapoznaj się z zasadami, a jeśli chcesz rozwiązać problem, kliknij Edytuj w Google Moja Firma.
 5. Kliknij nazwę grupy lokalizacji.
 6. Możesz teraz po prawej stronie edytować listę lokalizacji w taki sposób:
  • Aby usunąć lokalizacje, zaznacz pola obok nich i kliknij Usuń na niebieskim pasku, który się wyświetli.
  • Aby dodać nowe lokalizacje, kliknij ikonę plusa  i wybierz je ręcznie lub wskaż, korzystając z etykiet.
 7. Kliknij Zapisz, by zastosować zmiany.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem