O grupama lokacija

Grupe lokacija omogućuju vam da lakše implementirate raznovrsne značajke lokacija u svoje kampanje i da iz Google Adsa upravljate svojim fizičkim lokacijama. U ovom se članku opisuje što rade grupe lokacija i koje su prednosti njihove upotrebe prilikom postavljanja ciljanja u kampanjama.

Što su grupe lokacija

Grupe lokacija zbirke su fizičkih lokacija koje se mogu višekratno koristiti i primjenjivati na ciljanje kampanje. Umjesto odabira pojedinačnih lokacija odaberite grupu da biste brže i učinkovitije svaku lokaciju u grupi primijenili na ciljanje kampanje. Te grupe možete koristiti za postavljanje lokalnih kampanja i izradu proširenja za lokacije.

Da biste grupe lokacija mogli koristiti, potreban vam je povezani Google My Business račun ili afilijacijske postavke na razini računa.

Prednosti upotrebe grupa lokacija

Praktično

Grupe lokacija lako se postavljaju i jednostavno raščlanjuju za uređivanje. Sučelje grupe lokacija omogućuje vam pronalaženje pojedinačnih lokacija pretraživanjem i filtriranjem.

Višekratna upotreba

Jednom izrađena grupa lokacija može se odabirati i primjenjivati na onoliko kampanja koliko želite. Sve izmjene koje unesete u grupu lokacija primijenit će se na sve u čemu se grupa koristi.

Recimo da prikazujete lokalnu kampanju koja se primjenjuje na svaku lokaciju u Kaliforniji. Možete izraditi novu grupu lokacija koja sadrži svaku od vaših kalifornijskih lokacija s prodajnim izlogom. Nakon što postavite kampanju za cijelu državu, imat ćete spremnu grupu lokacija za umetanje u postavke kampanje. Potom tu grupu lokacija možete koristiti za lokalne kampanje, proširenja za lokacije, proširenja za lokacije afilijacija ili za ciljanje u radijusu.
 

Povezani članci

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem