O grupama lokacija

Grupe lokacija omogućuju vam da jednostavnije upravljate lokacijama u kampanjama iz Google Adsa. U ovom se članku opisuje što rade grupe lokacija i koje su prednosti njihove upotrebe prilikom postavljanja ciljanja lokacije u kampanjama i promoviranja tih lokacija u oglasima.

IZRADA GRUPA LOKACIJA

Što su grupe lokacija?

Grupe lokacija zbirke su fizičkih tvrtki koje se mogu višekratno koristiti i primjenjivati na kampanju. Umjesto odabira pojedinačnih lokacija odaberite grupu da biste brže i učinkovitije svaku lokaciju u grupi primijenili na ciljanje kampanje. Te se grupe mogu koristiti i za postavljanje lokalnih kampanja, izradu proširenja za lokacije i proširenja za lokaciju afilijacije.

Da biste upotrebljavali grupe lokacija, morate omogućiti proširenja za lokacije ili omogućiti proširenja za lokaciju afilijacije na Google Ads računu. Grupe lokacija možete upotrebljavati na nekoliko različitih mjesta na računu:

Prednosti upotrebe grupa lokacija

Praktično

Grupe lokacija lako se postavljaju i jednostavno raščlanjuju za uređivanje. Sučelje grupe lokacija omogućuje vam pronalaženje pojedinačnih lokacija pretraživanjem i filtriranjem.

Višekratna upotreba

Jednom izrađena grupa lokacija može se odabirati i primjenjivati na onoliko kampanja koliko želite. Sve izmjene koje unesete u grupu lokacija primijenit će se na sve u čemu se grupa koristi.

Recimo da prikazujete lokalnu kampanju koja se primjenjuje na svaku lokaciju u Kaliforniji. Možete izraditi novu grupu lokacija koja sadrži svaku od vaših kalifornijskih lokacija s prodajnim izlogom. Nakon što postavite kampanju za cijelu državu, imat ćete spremnu grupu lokacija za umetanje u postavke kampanje. Potom tu grupu lokacija možete koristiti za lokalne kampanje, proširenja za lokacije, proširenja za lokaciju afilijacije ili za ciljanje u radijusu.

IZRADA GRUPA LOKACIJA

Povezani članci

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem