Množična dejanja z računom upravitelja

Iz računa upravitelja lahko izvajate množična dejanja (na primer množično urejanje, kopiranje/lepljenje, skripte, nalaganje in pravila), tako da z enim samim dejanjem posodobite več računov, ki spadajo pod vašega. V tem članku je opisano, kako stvari delujejo, ko izvedete množična dejanja za druge račune iz svojega računa upravitelja – kdo je »lastnik« izvedenega množičnega dejanja in kdo lahko vidi zgodovino teh množičnih dejanj.

Lastništvo množičnih dejanj

Če je vaš račun lastnik množičnega dejanja, to pomeni, da lahko vidi zgodovino množičnih dejanj na strani »Vsa množična dejanja« samo vaš račun ali račun upravitelja, ki je v hierarhiji nad vašim računom. Poleg tega, če dejanje vključuje pravila ali skripte, to pomeni, da jih, potem ko ste jih ustvarili, lahko spreminja samo vaš račun ali račun upravitelja, ki je nad vašim.

Na splošno velja, da kadar koli izvedete množično dejanje, bo samo račun, v katerega ste neposredno prijavljeni, privzeto obravnavan kot lastnik tega množičnega dejanja. V kateri račun ste prijavljeni, lahko preverite v zgornjem desnem kotu računa Google Ads. Če ste torej prijavljeni v račun upravitelja, se pomaknite v drug račun podupravitelja ali račun stranke ter dokončajte množično dejanje za ta račun, lastnik množičnega dejanja pa bo še vedno vaš račun upravitelja.

Izjema za samodejna pravila

Samodejna pravila so edina izjema. V tem primeru lahko izberete drugega lastnika za samodejna pravila, ki jih želite ustvariti. Za lastnika pravila lahko določite naslednje:

  • račun, v katerega ste prijavljeni;
  • račun stranke, v katerega ste se pomaknili;
  • kateri koli račun med računom, v katerega ste prijavljeni, in računom, v katerega ste se pomaknili.

Kaj je prikazano na strani »Vsa množična dejanja«

Na strani »Vsa množična dejanja« vašega računa

Ko se prijavite v svoj račun upravitelja, lahko na strani »Vsa množična dejanja« vidite vsa dejanja, ki ste jih dokončali za svoj račun (to so vsa dejanja, ki so v lasti vašega računa). Ime vašega računa bo prikazano v stolpcu »Lastnik«.

Če pa je kateri koli račun upravitelja, ki je v hierarhiji nad vašim, izvedel množična dejanja za vaš račun, ta množična dejanja ne bodo prikazana na strani »Vsa množična dejanja« za vaš račun. Povedano drugače – videli ne boste nobenih množičnih dejanj, ki so v lasti računov upravitelja, ki so v hierarhiji nad vašim računom.

To isto načelo velja za uporabnike, ki so prijavljeni v račune strank. Ti uporabniki bodo videli samo množična dejanja, ki jih je izvedel njihov račun (oz. so v njegovi lasti), ne bodo pa videli množičnih dejanj, ki so jih v njihovem računu izvedli drugi lastniki (upravitelji), ki so v hierarhiji nad njimi.

Stran »Vsa množična dejanja« za račune, ki so pod vašim računom

Če se prijavite v račun upravitelja in se poglobite do računa, ki je v hierarhiji pod vašim računom, boste lahko videli vsa množična dejanja, ki so v lasti vašega računa upravitelja, račun, v katerega ste se poglobili, ter vse morebitne račune, ki so med vašim računom upravitelja in računom, v katerega ste se poglobili. Povedano drugače – videli boste naslednje:

  • množična dejanja, ki jih izvedejo uporabniki, ki so prijavljeni neposredno v račun upravitelja;
  • množična dejanja, ki jih izvedejo uporabniki, ki so prijavljeni neposredno v račun, v katerega ste se poglobili;
  • množična dejanja, ki jih izvedejo uporabniki, ki so prijavljeni v morebitne račune, ki so v hierarhiji med vašim računom upravitelja in računom, v katerega ste se poglobili.

V stolpcu »Lastnik« bo prikazano, kdo točno je lastnik množičnega dejanja.

Primer

Recimo, da se prijavite v račun upravitelja (MCC A), nato se pomaknete do računa stranke (stranka B) ter s funkcijo množičnega urejanja začasno zaustavite nekaj oglaševalskih akcij v tem računu. Za lastnika tega množičnega urejanja se šteje vaš račun upravitelja (MCC A).

Če se podrobneje pomaknete na stran »Vsa množična dejanja« stranke B, boste na seznamu videli prikazano to množično dejanje, katerega lastnik bo račun MCC A. Poleg tega bodo prikazana tudi druga množična dejanja, izvedena za stranko B, kot so množična dejanja, ki so jih izvedli uporabniki, ki so prijavljeni neposredno v račun stranke B, ali dejanja, ki so jih izvedli drugi podupravitelji stranke B – podupravitelji, ki so v hierarhiji nad stranko B, vendar pod vašim računom upravitelja, MCC A.

Vidnost v razdelku »Zgodovina sprememb«

Vsi uporabniki bodo lahko videli spremembe oglaševalskih akcij, ki so bile izvedene z množičnimi dejanji, na strani »Zgodovina sprememb«, ne glede na to, kdo je lastnik teh množičnih dejanj. Če so bile spremembe izvedene prek množičnih dejanj, ki so v lasti računov, ki so v hierarhiji na višjem mestu, bo v stolpcu »Datum/ura uporabnika« za te spremembe prikazan uporabnik računa upravitelja, ki je dejansko izvedel spremembe.

Vidnost v računih Google Ads in Search Ads 360

Če imate tako račun Google Ads kot tudi račun MCC Search Ads 360, množičnega dejanja, ki ga izvedete v računu MCC Google Ads, ne morejo videti uporabniki, ki se prijavijo v vaš račun MCC Search Ads 360, in obratno.

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave