Lielapjoma darbības, izmantojot pārziņa kontu

Pārziņa kontā var veikt lielapjoma darbības (piemēram, veikt lielapjoma rediģēšanu, kopēšanu/ielīmēšanu, augšupielādi, kā arī skriptu un kārtulu lietošanu), atjauninot vairākus pakārtotos kontus ar vienu darbību. Šajā rakstā ir pastāstīts, kas notiek, veicot lielapjoma darbības ar šiem savā pārziņa kontā ietvertajiem kontiem, — kas ir jūsu veiktās lielapjoma darbības “īpašnieks” un kas var skatīt šo lielapjoma darbību vēsturi.

Lielapjoma darbību īpašumtiesības

Ja jūsu konts ir definēts kā kādas lielapjoma darbības “īpašnieks”, tas nozīmē, ka tikai jūsu konta īpašnieks vai tā pārziņa konta īpašnieks, kas hierarhijā atrodas virs jūsu konta, var skatīt lielapjoma darbību vēsturi, kas norādīta lapā “Visas lielapjoma darbības”. Turklāt gadījumā, ja darbība ietver kārtulu vai skriptu lietošanu, tikai jūsu konta īpašnieks vai tā pārziņa konta īpašnieks, kas hierarhijā atrodas augstāk par jūsu kontu, var pārveidot šīs kārtulas vai skriptus pēc to izveides.

Kopumā runājot, par jūsu veiktās lielapjoma darbības “īpašnieku” pēc noklusējuma tiks uzskatīts konts, kurā būsit tieši pierakstījies, veicot šo darbību. Google Ads konta loga augšējā labajā stūrī varat uzzināt, kurā kontā esat pierakstījies. Tātad, ja būsit pierakstījies pārziņa kontā, pēc tam lejupizpētīsit līdz citam apakšpārziņa vai klienta kontam un veiksit lielapjoma darbību attiecīgajam kontam, šīs lielapjoma darbības “īpašnieks” joprojām būs jūsu pārziņa konts.

Izņēmums: automātiskās kārtulas

Vienīgais izņēmums ir automātiskās kārtulas. Šajā gadījumā varat izvēlēties, kas būs jūsu izveidotās automātiskās kārtulas “īpašnieks”. Par kārtulas “īpašnieku” varat noteikt vienu no šiem kontiem:

  • kontu, kurā esat pierakstījies;
  • klienta kontu, līdz kuram veicāt lejupizpēti;
  • jebkuru kontu, kurš hierarhijā atrodas starp kontu, kurā esat pierakstījies, un kontu, līdz kuram veicāt lejupizpēti.

Kas tiek norādīts lapā “Visas lielapjoma darbības”

Jūsu konta lapā “Visas lielapjoma darbības”

Pierakstoties savā pārziņa kontā, lapā “Visas lielapjoma darbības” varat skatīt visas darbības, ko esat veicis savam kontam (t.i., visas darbības, kuru “īpašnieks” ir jūsu konts). Sava konta nosaukumu atradīsit slejā “Īpašnieks”.

Tomēr jūsu konta lapā “Visas lielapjoma darbības” netiks rādītas lielapjoma darbības, kas jūsu kontam tika veiktas pārziņa kontā, kas hierarhijā atrodas augstāk par jūsu kontu. Citiem vārdiem sakot, jums netiks rādīta neviena lielapjoma darbība, kuras “īpašnieks” ir par jūsu kontu hierarhijā augstāk esošs pārziņa konts.

Šis princips attiecas arī uz lietotājiem, kuri ir pierakstījušies klientu kontos. Šie lietotāji varēs skatīt tikai tās lielapjoma darbības, kuras veiktas viņu pašu kontā (vai kuru “īpašnieks” ir viņu konts), bet viņiem netiks rādīta neviena lielapjoma darbība, ko viņu kontā veikuši citi “īpašnieki” (pārziņi), proti, konti, kas hierarhijā atrodas augstāk.

Jūsu kontam pakārtoto kontu lapās “Visas lielapjoma darbības”

Ja pierakstāties pārziņa kontā un veicat lejupizpēti līdz kontam, kas hierarhijā atrodas zemāk par jūsu kontu, varēsit skatīt lielapjoma darbības, kuru “īpašnieks” ir jūsu pārziņa konts, konts, līdz kuram veicāt lejupizpēti, kā arī jebkurš konts, kas hierarhijā atrodas starp jūsu pārziņa kontu un kontu, līdz kuram veicāt lejupizpēti. Citiem vārdiem, jums tiks rādītas:

  • lielapjoma darbības, ko veikuši lietotāji, kuri pieteikušies tieši jūsu pārziņa kontā;
  • lielapjoma darbības, ko veikuši lietotāji, kuri pieteikušies tieši kontā, līdz kuram veicāt lejupizpēti;
  • lielapjoma darbības, ko veikuši lietotāji, kuri pieteikušies kontos, kuri hierarhijā atrodas starp jūsu pārziņa kontu un kontu, līdz kuram veicāt lejupizpēti.

Slejā “Īpašnieks” tiks parādīts, kas tieši ir katras lielapjoma darbības “īpašnieks”.

Piemērs

Pieņemsim, ka piesakāties savā pārziņa kontā (KC A), pēc tam lejupizpētāt līdz klienta kontam (klients B) un veicat lielapjoma rediģēšanu, lai pārtrauktu dažu kampaņu darbību attiecīgajā kontā. Jūsu pārziņa konts (KC A) tiek uzskatīts par attiecīgās lielapjoma rediģēšanas darbības “īpašnieku”.

Ja veicat lejupizpēti līdz klienta B lapai “Visas lielapjoma darbības”, jums tiks parādīta šī lielapjoma darbība, turklāt jūsu KC konts A būs norādīts kā tās “īpašnieks”. Tiks rādītas arī citas klienta B kontam veiktās lielapjoma darbības, piemēram, tās, ko veikuši lietotāji, kuri tieši pieteikušies klienta B kontā, vai darbības, kuras veiktas no citiem klienta B konta apakšpārziņu kontiem, kas hierarhijā atrodas augstāk par klienta B kontu, bet zemāk par jūsu pārziņa kontu (KC A).

Redzamība lapā “Izmaiņu vēsture”

Neatkarīgi no tā, kas ir lielapjoma darbību “īpašnieks”, lapā “Izmaiņu vēsture” visi lietotāji var skatīt kampaņu izmaiņas, kas ieviestas, veicot šīs lielapjoma darbības. Ja izmaiņas ieviestas, veicot lielapjoma darbības, kuru “īpašnieki” ir hierarhijā augstāk esoši konti, šo izmaiņu slejā “Lietotājs/datums un laiks” tiks norādīts pārziņa konta lietotājs, kurš faktiski veica izmaiņas.

Redzamība pakalpojumu Google Ads un Search Ads 360 kontos

Ja jums ir gan Google Ads, gan Search Ads 360 KC konts, lielapjoma darbības, ko veicat Google Ads KC kontā, nevar skatīt lietotāji, kuri ir pieteikušies Search Ads 360 KC kontā (un pretēji).

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.