Μαζικές ενέργειες με λογαριασμό υπευθύνου

Από έναν λογαριασμό υπευθύνου, μπορείτε να ολοκληρώσετε μαζικές ενέργειες (για παράδειγμα, μαζικές αλλαγές, αντιγραφή/επικόλληση, σενάρια, μεταφορτώσεις και κανόνες), ενημερώνοντας πολλούς λογαριασμούς που βρίσκονται χαμηλότερα από τον δικό σας στην ιεραρχία με μία ενέργεια. Αυτό το άρθρο καλύπτει τον τρόπο λειτουργίας όταν πραγματοποιείτε μαζικές ενέργειες για άλλους λογαριασμούς από τον λογαριασμό υπευθύνου: Σε ποιον ανήκει η μαζική ενέργεια που πραγματοποιείτε, καθώς και ποιος μπορεί να δει το ιστορικό αυτών των μαζικών ενεργειών.

Σημείωση: Αν διαθέτετε λογαριασμό υπευθύνου ανώτατου επιπέδου με πολλούς λογαριασμούς βοηθού υπευθύνου με διάφορους λογαριασμούς πελάτη, οι μαζικές ενέργειες που ανήκουν στον υπεύθυνο ανώτατου επιπέδου θα είναι ορατές μόνο σε αυτόν τον λογαριασμό και όχι στους λογαριασμούς βοηθού υπευθύνου ή πελάτη.

Ιδιοκτησία μαζικής ενέργειας

Αν ο λογαριασμός σας είναι ο κάτοχος μιας μαζικής ενέργειας, αυτό σημαίνει ότι μόνο ο λογαριασμός σας, ή ένας λογαριασμός υπευθύνου υψηλότερα από τον δικό σας στην ιεραρχία, μπορεί να δει το ιστορικό της μαζικής ενέργειας που εμφανίζεται στη σελίδα Όλες οι μαζικές ενέργειες. Επιπλέον, σε περίπτωση που η ενέργεια περιλαμβάνει κανόνες ή σενάρια, αυτό σημαίνει ότι μόνο ο λογαριασμός σας, ή ένας λογαριασμός υπευθύνου υψηλότερα από τον δικό σας, μπορεί να τροποποιήσει αυτούς τους κανόνες ή τα σενάρια μετά τη δημιουργία τους από εσάς.

Γενικά, κάθε φορά που πραγματοποιείτε μια μαζική ενέργεια, ο λογαριασμός στον οποίο είστε άμεσα συνδεδεμένοι θα θεωρείται από προεπιλογή ο κάτοχος της συγκεκριμένης μαζικής ενέργειας. Μπορείτε να δείτε σε ποιον λογαριασμό έχετε συνδεθεί στην επάνω δεξιά γωνία του λογαριασμού σας Google Ads. Συνεπώς, αν είστε συνδεδεμένοι σε έναν λογαριασμό υπευθύνου και, στη συνέχεια, μεταβαίνετε σε έναν λογαριασμό βοηθού υπευθύνου ή λογαριασμό πελάτη εντός της ιεραρχίας και ολοκληρώνετε μια μαζική ενέργεια σε αυτόν τον λογαριασμό, κάτοχος της συγκεκριμένης μαζικής ενέργειας θα εξακολουθεί να είναι ο λογαριασμός υπευθύνου σας.

Τι εμφανίζεται στη σελίδα Όλες οι μαζικές ενέργειες

Στη σελίδα Όλες οι μαζικές ενέργειες του δικού σας λογαριασμού

Όταν συνδέεστε στον λογαριασμό υπευθύνου, στη σελίδα Όλες οι μαζικές ενέργειες βλέπετε όλες τις ενέργειες που έχετε ολοκληρώσει για τον δικό σας λογαριασμό (δηλαδή, όλες τις ενέργειες που ανήκουν στον λογαριασμό σας), καθώς και όλους τους άλλους λογαριασμούς που βρίσκονται χαμηλότερα στην ιεραρχία. Στη στήλη Κάτοχος, εμφανίζεται το όνομα του λογαριασμού σας.

Ωστόσο, αν κάποιος λογαριασμός υπευθύνου που βρίσκεται υψηλότερα στην ιεραρχία ολοκλήρωσε μαζικές ενέργειες για τον λογαριασμό σας, αυτές οι μαζικές ενέργειες δεν θα παρατίθενται στη σελίδα Όλες οι μαζικές ενέργειες για τον δικό σας λογαριασμό. Με άλλα λόγια, δεν θα βλέπετε μαζικές ενέργειες των οποίων οι κάτοχοι είναι λογαριασμοί υπευθύνου υψηλότερα από εσάς στην ιεραρχία.

Η ίδια αρχή ισχύει για τους χρήστες που συνδέονται σε λογαριασμούς πελάτη. Αυτοί οι χρήστες θα βλέπουν μόνο μαζικές ενέργειες που ολοκληρώθηκαν (ή ανήκουν) από τον δικό τους λογαριασμό, αλλά δεν θα βλέπουν μαζικές ενέργειες που ολοκληρώθηκαν στον λογαριασμό τους από άλλους κατόχους (υπευθύνους) υψηλότερα από αυτούς στην ιεραρχία.

Η σελίδα Όλες οι μαζικές ενέργειες για λογαριασμούς χαμηλότερα στην ιεραρχία

Στη σελίδα Όλες οι μαζικές ενέργειες εμφανίζονται τα εξής:

  • Μαζικές ενέργειες που ανήκουν στον λογαριασμό υπευθύνου στον οποίο είστε συνδεδεμένοι.
  • Μαζικές ενέργειες που ανήκουν στον λογαριασμό στον οποίο μεταβήκατε.
  • Μαζικές ενέργειες που ανήκουν σε οποιονδήποτε λογαριασμό, ο οποίος βρίσκεται χαμηλότερα στην ιεραρχία από τον λογαριασμό υπευθύνου στον οποίο είστε συνδεδεμένοι και τον λογαριασμό
  • στον οποίο μεταβήκατε. 
  • Μαζικές ενέργειες που ανήκουν σε οποιονδήποτε λογαριασμό, ο οποίος βρίσκεται χαμηλότερα στην ιεραρχία από τον λογαριασμό στον οποίο μεταβήκατε.

Στη στήλη Κάτοχος θα εμφανίζεται επακριβώς ποιος είναι ο κάτοχος κάθε μαζικής ενέργειας.

Παράδειγμα

Ας υποθέσουμε ότι συνδέεστε στον λογαριασμό υπευθύνου σας (MCC Α), στη συνέχεια μεταβαίνετε σε έναν λογαριασμό πελάτη (Πελάτης Β) και χρησιμοποιείτε μαζική επεξεργασία, για να θέσετε σε παύση ορισμένες καμπάνιες σε αυτόν τον λογαριασμό. Ο λογαριασμός υπευθύνου σας, MCC Α, θεωρείται ο κάτοχος της συγκεκριμένης μαζικής επεξεργασίας.

Αν μεταβείτε στη σελίδα Όλες οι μαζικές ενέργειες του Πελάτη Β, θα παρατίθεται αυτή η μαζική ενέργεια με κάτοχο τον λογαριασμό MCC Α. Επιπλέον, θα εμφανίζονται άλλες μαζικές ενέργειες που ολοκληρώθηκαν για τον Πελάτη Β, όπως μαζικές ενέργειες που ολοκληρώθηκαν από χρήστες που έχουν συνδεθεί άμεσα στον Πελάτη B ή ενέργειες που ολοκληρώθηκαν από άλλους βοηθούς υπευθύνου του Πελάτη Β (βοηθούς υπευθύνου υψηλότερα στην ιεραρχία από τον Πελάτη Β, αλλά χαμηλότερα από τον λογαριασμό υπευθύνου σας, MCC Α).

Ορατότητα στο Ιστορικό αλλαγών

Στη σελίδα Ιστορικό αλλαγών, όλοι οι χρήστες θα μπορούν να δουν τις αλλαγές σε καμπάνιες που πραγματοποιήθηκαν από μαζικές ενέργειες, ανεξάρτητα από τον κάτοχο αυτών των μαζικών ενεργειών. Αν οι αλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω μαζικών ενεργειών που ανήκουν σε λογαριασμούς υψηλότερα στην ιεραρχία, στη στήλη Χρήστης/Ημερομηνία και ώρα για τις συγκεκριμένες αλλαγές, θα εμφανίζεται ο χρήστης του λογαριασμού υπευθύνου που πραγματοποίησε τις αλλαγές.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας