Μαζικές ενέργειες με λογαριασμό υπευθύνου

Από έναν λογαριασμό υπευθύνου, μπορείτε να ολοκληρώσετε μαζικές ενέργειες (για παράδειγμα, μαζικές επεξεργασίες, αντιγραφή/επικόλληση, σενάρια, μεταφορτώσεις και κανόνες), ενημερώνοντας πολλούς λογαριασμούς κάτω από τον δικό σας με μία ενέργεια. Αυτό το άρθρο καλύπτει πώς λειτουργεί η όλη δομή, όταν πραγματοποιείτε μαζικές ενέργειες για άλλους λογαριασμούς από τον λογαριασμό υπευθύνου σας, σε ποιον "ανήκει" η μαζική ενέργεια που πραγματοποιείτε, καθώς και ποιος μπορεί να δει το ιστορικό αυτών των μαζικών ενεργειών.

Ιδιοκτησία μαζικής ενέργειας

Αν ο λογαριασμός σας είναι ο κάτοχος μιας μαζικής ενέργειας, αυτό σημαίνει ότι μόνο ο λογαριασμός σας, ή ένας λογαριασμός υπευθύνου υψηλότερα από τον δικό σας στην ιεραρχία, μπορεί να δει το ιστορικό της μαζικής ενέργειας που εμφανίζεται στη σελίδα Όλες οι μαζικές ενέργειες. Επιπλέον, σε περίπτωση που η ενέργεια περιλαμβάνει κανόνες ή σενάρια, αυτό σημαίνει ότι μόνο ο λογαριασμός σας, ή ένας λογαριασμός υπευθύνου υψηλότερα από τον δικό σας, μπορεί να τροποποιήσει αυτούς τους κανόνες ή τα σενάρια μετά τη δημιουργία τους από εσάς.

Γενικά, κάθε φορά που πραγματοποιείτε μια μαζική ενέργεια, ο λογαριασμός στον οποίο είστε άμεσα συνδεδεμένοι θα θεωρείται από προεπιλογή ο κάτοχος της συγκεκριμένης μαζικής ενέργειας. Μπορείτε να δείτε σε ποιον λογαριασμό έχετε συνδεθεί στην επάνω δεξιά γωνία του λογαριασμού σας Google Ads. Συνεπώς, αν είστε συνδεδεμένοι σε έναν λογαριασμό υπευθύνου και, στη συνέχεια, μεταβαίνετε σε έναν λογαριασμό βοηθού υπευθύνου ή λογαριασμό πελάτη εντός της ιεραρχίας και ολοκληρώνετε μια μαζική ενέργεια σε αυτόν τον λογαριασμό, κάτοχος της συγκεκριμένης μαζικής ενέργειες θα εξακολουθεί να είναι ο λογαριασμός υπευθύνου σας.

Εξαίρεση για αυτοματοποιημένους κανόνες

Η μόνη εξαίρεση είναι οι αυτοματοποιημένοι κανόνες. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό κάτοχο για τους αυτοματοποιημένους κανόνες που δημιουργείτε. Ως κάτοχο του κανόνα, μπορείτε να ορίσετε έναν από τους εξής:

  • Τον λογαριασμό στον οποίο συνδεθήκατε
  • Τον λογαριασμό πελάτη στον οποίο μεταβήκατε
  • Οποιονδήποτε λογαριασμό μεταξύ του λογαριασμού στον οποίο συνδεθήκατε και του λογαριασμού στον οποίο μεταβήκατε.

Τι εμφανίζεται στη σελίδα Όλες οι μαζικές ενέργειες

Στη σελίδα Όλες οι μαζικές ενέργειες του δικού σας λογαριασμού

Όταν συνδέεστε στον λογαριασμό υπευθύνου σας, στη σελίδα Όλες οι μαζικές ενέργειες μπορείτε να δείτε όλες τις ενέργειες που έχετε ολοκληρώσει για τον δικό σας λογαριασμό (δηλαδή, όλες τις ενέργειες που ανήκουν στον λογαριασμό σας). Στη στήλη Κάτοχος, θα εμφανίζεται το όνομα του λογαριασμού σας.

Ωστόσο, αν κάποιος λογαριασμός υπευθύνου υψηλότερα από εσάς στην ιεραρχία ολοκλήρωσε μαζικές ενέργειες για τον λογαριασμό σας, αυτές οι μαζικές ενέργειες δεν θα παρατίθενται στη σελίδα Όλες οι μαζικές ενέργειες για τον δικό σας λογαριασμό. Με άλλα λόγια, δεν θα βλέπετε μαζικές ενέργειες των οποίων οι κάτοχοι είναι λογαριασμοί υπευθύνου υψηλότερα από εσάς στην ιεραρχία.

Η ίδια αρχή ισχύει για τους χρήστες που συνδέονται σε λογαριασμούς πελάτη. Αυτοί οι χρήστες θα βλέπουν μόνο μαζικές ενέργειες που ολοκληρώθηκαν (ή ανήκουν) από τον δικό τους λογαριασμό, αλλά δεν θα βλέπουν μαζικές ενέργειες που ολοκληρώθηκαν στον λογαριασμό τους από άλλους κατόχους (υπευθύνους) υψηλότερα από αυτούς στην ιεραρχία.

Η σελίδα Όλες οι μαζικές ενέργειες για λογαριασμούς κάτω από εσάς

Αν συνδεθείτε σε έναν λογαριασμό υπευθύνου και μεταβείτε σε έναν λογαριασμό χαμηλότερα από τον δικό σας στην ιεραρχία, θα μπορείτε να δείτε όλες τις μαζικές ενέργειες που ανήκουν στον λογαριασμό υπευθύνου σας, στον λογαριασμό στον οποίο μεταβήκατε, καθώς σε οποιονδήποτε λογαριασμό μεταξύ του λογαριασμού υπευθύνου σας και του λογαριασμού στον οποίο μεταβήκατε. Με άλλα λόγια, θα δείτε τα εξής:

  • Μαζικές ενέργειες που ολοκληρώθηκαν από χρήστες άμεσα συνδεδεμένους στον λογαριασμό υπευθύνου σας
  • Μαζικές ενέργειες που ολοκληρώθηκαν από χρήστες άμεσα συνδεδεμένους στον λογαριασμό στον οποίο μεταβήκατε
  • Μαζικές ενέργειες που ολοκληρώθηκαν από χρήστες συνδεδεμένους σε λογαριασμούς μεταξύ του λογαριασμού υπευθύνου σας και του λογαριασμού στον οποίο μεταβήκατε.

Στη στήλη Κάτοχος θα εμφανίζεται επακριβώς ποιος είναι ο κάτοχος κάθε μαζικής ενέργειας.

Παράδειγμα

Ας υποθέσουμε ότι συνδέεστε στον λογαριασμό υπευθύνου σας (MCC Α), στη συνέχεια μεταβαίνετε σε έναν λογαριασμό πελάτη (Πελάτης Β) και χρησιμοποιείτε μαζική επεξεργασία, για να θέσετε σε παύση ορισμένες καμπάνιες σε αυτόν τον λογαριασμό. Ο λογαριασμός υπευθύνου σας, MCC Α, θεωρείται ο κάτοχος της συγκεκριμένης μαζικής επεξεργασίας.

Αν μεταβείτε στη σελίδα Όλες οι μαζικές ενέργειες του Πελάτη Β, θα παρατίθεται αυτή η μαζική ενέργεια με κάτοχο τον λογαριασμό MCC Α. Επιπλέον, θα εμφανίζονται άλλες μαζικές ενέργειες που ολοκληρώθηκαν για τον Πελάτη Β, όπως μαζικές ενέργειες που ολοκληρώθηκαν από χρήστες που έχουν συνδεθεί άμεσα στον Πελάτη B ή ενέργειες που ολοκληρώθηκαν από άλλους βοηθούς υπευθύνου του Πελάτη Β (βοηθούς υπευθύνου υψηλότερα στην ιεραρχία από τον Πελάτη Β, αλλά χαμηλότερα από τον λογαριασμό υπευθύνου σας, MCC Α).

Ορατότητα στο Ιστορικό αλλαγών

Στη σελίδα Ιστορικό αλλαγών, όλοι οι χρήστες θα μπορούν να δουν τις αλλαγές σε καμπάνιες που πραγματοποιήθηκαν από μαζικές ενέργειες, ανεξάρτητα από τον κάτοχο αυτών των μαζικών ενεργειών. Αν οι αλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω μαζικών ενεργειών που ανήκουν σε λογαριασμούς υψηλότερα στην ιεραρχία, στη στήλη Χρήστης/Ημερομηνία και ώρα για τις συγκεκριμένες αλλαγές, θα εμφανίζεται ο χρήστης του λογαριασμού υπευθύνου που πραγματοποίησε τις αλλαγές.

Ορατότητα σε λογαριασμούς Google Ads και Search Ads 360

Αν διαθέτετε λογαριασμό Google Ads και λογαριασμό Search Ads 360 MCC, δεν είναι δυνατή η προβολή μιας μαζικής ενέργειας που ολοκληρώνετε στον λογαριασμό Google Ads MCC από χρήστες που συνδέονται στον λογαριασμό σας Search Ads 360 MCC και το αντίστροφο.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας