Massehandlinger fra en managerkonto

Fra en managerkonto kan du foretage massehandlinger (f.eks. handlinger af typen kopiér/indsæt og masseredigering af scripts, uploads og regler) og derved opdatere flere konti under managerkontoen på én gang. I denne artikel kan du læse om, hvad der sker, når du opdaterer andre konti fra din managerkonto ved hjælp af massehandlinger – med andre ord, hvem der "ejer" de massehandlinger, du foretager, og hvem der kan se historikken for dem.

Ejerskab af massehandlinger

Hvis en massehandling "ejes" af din konto, betyder det, at massehandlingshistorikken på siden "Alle massehandlinger" kun kan ses på din konto og en eventuel managerkonto på et højere niveau i hierarkiet. Hvis handlingen involverer regler eller scripts, betyder det desuden, at det efterfølgende kun er muligt at ændre disse regler eller scripts fra din konto og en eventuel managerkonto på et højere niveau.

Når du foretager en massehandling, forholder det sig generelt sådan, at den konto, du er logget ind på, som standard anses for at være ejer af den pågældende massehandling. Du kan se, hvilken konto du er logget ind på, øverst til højre på din Google Ads-konto. Hvis du er logget ind på en managerkonto og derefter vælger en undermanagerkonto eller kundekonto og foretager en massehandling for den pågældende konto, er det altså stadig din managerkonto, der er ejer af massehandlingen.

Undtagelse med hensyn til automatiske regler

Den eneste undtagelse er automatiske regler. Du har nemlig mulighed for at vælge en anden ejer af de automatiske regler, du opretter. Du kan vælge en af følgende som ejer af reglen:

  • Den konto, du er logget ind på
  • Den aktuelt valgte kundekonto
  • En hvilken som helst konto på et niveau mellem den konto, du er logget ind på, og den aktuelt valgte konto

Hvad kan ses på siden "Alle massehandlinger"?

Siden "Alle massehandlinger" på din egen konto

Når du logger ind på din managerkonto, kan du på siden "Alle massehandlinger" se alle de handlinger, du har foretaget på din egen konto (dvs. alle de handlinger, der ejes af din konto). Du kan se din kontos navn i kolonnen "Ejes af".

Hvis der er foretaget massehandlinger for din konto fra en managerkonto på et højere niveau i hierarkiet, kan du dog ikke se de pågældende massehandlinger på siden "Alle massehandlinger" på din egen konto. Du kan med andre ord ikke se massehandlinger, der ejes af managerkonti på et højere niveau i hierarkiet.

Det samme princip gælder for brugere, der er logget ind på en kundekonto. Disse brugere kan altså kun se massehandlinger, der er foretaget på (eller ejes af) deres egen konto, men ikke massehandlinger, der er foretaget for deres konto af ejere (administratorer) på et højere niveau.

Siden "Alle massehandlinger" på konti på et lavere niveau

Hvis du logger ind på en managerkonto og vælger en konto på et lavere niveau i hierarkiet, kan du se alle de massehandlinger, der ejes af din managerkonto, den aktuelt valgte konto og alle konti på et niveau mellem din managerkonto og den aktuelt valgte konto. Du kan med andre ord se følgende:

  • Massehandlinger, som er foretaget af brugere, der er logget ind på din managerkonto
  • Massehandlinger, som er foretaget af brugere, der er logget ind på den aktuelt valgte konto
  • Massehandlinger, som er foretaget af brugere, der er logget ind på en eventuel konto på et niveau mellem din managerkonto og den aktuelt valgte konto

I kolonnen "Ejes af" kan du se, hvem der er ejer af hver enkelt massehandling.

Eksempel

Lad os eksempelvis sige, at du logger ind på din managerkonto (MCC-konto A) og derefter vælger en kundekonto (kundekonto B) og sætter nogle kampagner på denne konto på pause ved hjælp af masseredigering. Din managerkonto (MCC-konto A) anses i så fald for at være ejer af den pågældende masseredigering.

Hvis du går til siden "Alle massehandlinger" på kundekonto B, kan du se, at ovennævnte massehandling er angivet med din konto (MCC-konto A) som ejer. Du kan desuden se andre massehandlinger, der er foretaget for kundekonto B, f.eks. massehandlinger, som er foretaget af brugere, der er logget ind på kundekonto B, eller handlinger, som er foretaget via andre undermanagerkonti, dvs. undermanagerkonti, som er på et højere niveau i hierarkiet end kundekonto B, men et lavere niveau end din managerkonto (MCC-konto A).

Hvad kan ses på siden "Ændringshistorik"?

Alle brugere kan se kampagneændringer, der er foretaget via massehandlinger, på siden "Ændringshistorik", uanset hvem der ejer disse massehandlinger. Hvis ændringerne er foretaget via massehandlinger, som ejes af konti på et højere niveau i hierarkiet, er den specifikke managerkontobruger, der har foretaget ændringerne, angivet i kolonnen "Bruger/dato og klokkeslæt" for disse ændringer.

Hvad kan ses på Google Ads- og Search Ads 360-konti?

Hvis du har en MCC-konto både i Google Ads og Search Ads 360, kan de massehandlinger, du foretager på MCC-kontoen i Google Ads, ikke ses af brugere, som er logget ind på din MCC-konto i Search Ads 360, og omvendt.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet