Thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi cho chiến dịch khách sạn

Tính năng theo dõi lượt chuyển đổi có thể giúp bạn biết được mức độ hiệu quả của các lượt nhấp quảng cáo trong việc thúc đẩy hoạt động có giá trị của khách hàng trên trang web của bạn, chẳng hạn như hoạt động đặt phòng.

Sau khi bạn thiết lập lượt chuyển đổi cho báo cáo chiến dịch khách sạn, Google sẽ gửi dữ liệu khách sạn đã đặt trước cho bạn để bật tính năng theo dõi hiệu suất của chiến dịch. Nhờ đó, bạn có thể theo dõi dữ liệu khách sạn và hiệu suất tổng thể của chiến dịch.

Triển khai thẻ trang web

Hãy làm theo 3 bước bên dưới để triển khai tính năng Theo dõi lượt chuyển đổi của Google Ads cho Quảng cáo khách sạn:

Hình này minh hoạ cách thiết lập tính năng Theo dõi lượt chuyển đổi của chiến dịch Khách sạn trên Google Ads theo cách thủ công hoặc sử dụng Trình quản lý thẻ của Google.

Bước 1: Tạo thẻ toàn trang web và thẻ sự kiện

Lưu ý:

 • Trong chiến dịch Đặt giá thầu thông minh (ECPC, Phí hoa hồng), bạn phải đặt danh mục chuyển đổi thành "Lượt mua".
 • Google chỉ hỗ trợ mô hình Phân bổ theo lượt nhấp cuối cùng cho chiến dịch khách sạn.
 • Nếu bạn đang sử dụng mã theo dõi lượt chuyển đổi của thẻ Google, hãy chuyển đến Bước 2.
Lưu ý: Hướng dẫn bên dưới là một phần trong thiết kế mới của trải nghiệm người dùng Google Ads. Để sử dụng thiết kế trước đây, hãy nhấp vào biểu tượng "Giao diện" rồi chọn Sử dụng bản thiết kế trước. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản trước đây của Google Ads, hãy xem Sơ đồ tham khảo nhanh hoặc sử dụng thanh Tìm kiếm trong bảng điều hướng trên cùng của Google Ads để thấy trang mà bạn đang tìm.
 1. Trong tài khoản Google Ads, hãy nhấp vào biểu tượng Mục tiêu Goals Icon.
 2. Nhấp vào trình đơn thả xuống Lượt chuyển đổi trong trình đơn cho mục này.
 3. Nhấp vào Tóm tắt.
 4. Nhấp vào "+ Hành động chuyển đổi mới".
 5. Chọn lượt chuyển đổi mà bạn muốn theo dõi rồi làm theo hướng dẫn trong tiện ích. Tìm hiểu cách Thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi cho trang web.
  • Nếu bạn định theo dõi các lượt đặt phòng khách sạn trên trang web của mình, hãy nhớ chọn những mục sau:
   • Danh mục: Mua/Bán
   • Giá trị: Sử dụng các giá trị khác nhau và giá trị mặc định lớn hơn 0 đô la Mỹ
   • Đếm: Từng lượt chuyển đổi
   • Mô hình phân bổ: Lượt nhấp cuối cùng
 6. Hoàn tất việc thiết lập thẻ bằng cách nhấp vào nút Xong.

Bước 2: Cài đặt thẻ toàn trang web và thẻ sự kiện

Bạn có 2 cách để triển khai tính năng Theo dõi lượt chuyển đổi của Google Ads cho Quảng cáo khách sạn:

Cách 1: Triển khai trực tiếp trong HTML/AMP của trang web

Cách 2: Hướng dẫn về Trình quản lý thẻ của Google

Để tính năng theo dõi lượt chuyển đổi hoạt động, bạn cần cài đặt thẻ theo dõi lượt chuyển đổi, bao gồm một thẻ toàn trang web và một đoạn mã sự kiện. Nếu bạn cài đặt thẻ bằng Trình quản lý thẻ của Google, hãy làm theo hướng dẫn của Cách 2: Trình quản lý thẻ của Google.

Cách 1: Hướng dẫn triển khai trực tiếp (HTML/AMP)

Hình này minh hoạ cách thiết lập tính năng Theo dõi lượt chuyển đổi của chiến dịch Khách sạn trên Google Ads trong HTML/AMP của trang web.

Trang HTML

 1. Cài đặt thẻ toàn trang web cho từng trang trong trang web của khách sạn. Xin lưu ý rằng việc này bao gồm tất cả các trang trong quy trình đặt phòng có thể do công cụ đặt phòng của bên thứ ba lưu trữ. Trong trường hợp đó, hãy đảm bảo rằng công cụ đặt phòng đang cài đặt thẻ trên từng trang, bao gồm cả trang xác nhận.
  1. Mở HTML cho từng trang.
  2. Chọn trong số các lựa chọn sau đây:
   • Nếu bạn chưa cài đặt thẻ toàn trang web trên trang web của mình, hãy sao chép Thẻ toàn trang web rồi dán vào giữa các thẻ head (<head></head>).
    Ví dụ:
    <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: AW-GOOGLE_CONVERSION_ID--> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-GOOGLE_CONVERSION_ID"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-GOOGLE_CONVERSION_ID'); </script>
    Hãy xem các nguyên tắc thiết lập thẻ toàn trang web.
    • Nếu bạn đã cài đặt thẻ toàn trang web trên trang web của mình từ một sản phẩm khác của Google (ví dụ: Google Analytics) hoặc từ một tài khoản Google Ads khác, hãy sao chép lệnh 'config' bên dưới rồi thêm lệnh này vào mỗi bản sao của thẻ toàn trang web, ngay phía trên thẻ kết thúc </script>.

     gtag ('config', 'AW-GOOGLE_CONVERSION_ID');
    • Nếu bạn hoặc một tài khoản người quản lý đã cài đặt thẻ toàn trang web trên trang web của mình trong khi thiết lập thẻ cho hành động chuyển đổi khác, hãy chắc chắn rằng thẻ đó nằm trên mọi trang của trang web và kiểm tra để đảm bảo rằng lệnh 'config' đã có mã chuyển đổi của tài khoản Google Ads của bạn.
  3. Lưu các thay đổi đối với trang web của bạn.
 2. Cài đặt đoạn mã sự kiện trên trang chuyển đổi. Đây là trang mà khách hàng truy cập trên trang web của bạn sau khi họ hoàn thành một lượt chuyển đổi, chẳng hạn như trang "Cảm ơn bạn đã đặt phòng". Xin lưu ý rằng trang chuyển đổi về việc đặt phòng có thể được công cụ đặt phòng lưu trữ và sẽ yêu cầu bên thứ ba triển khai các bước bên dưới:
  1. Mở HTML cho trang chuyển đổi.
  2. Sao chép đoạn mã dưới đây rồi dán vào giữa các thẻ head (<head></head>) của trang, ngay sau thẻ toàn trang web.

   Ví dụ:

   <!-- Event snippet for Hotel Booking conversion page --> <script> gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-813068219/_XirCILNzJkDELvf2YMD', 'value': 200.0, 'currency': 'USD', 'transaction_id': '' }); </script

  3. Thêm đoạn mã để tự động truyền một giá trị vào thông số transaction_id. Khi bạn theo dõi các lượt mua hàng, lượt bán hàng hoặc khách hàng tiềm năng trên trang web của mình, thông số này sẽ đảm bảo rằng mỗi lượt chuyển đổi chỉ được tính một lần.
  4. Thêm đoạn mã để tự động truyền các giá trị vào thông số value và currency. Việc này giúp bạn theo dõi lượt chuyển đổi bằng cách sử dụng các giá trị theo giao dịch cụ thể, chẳng hạn như doanh thu từ một lượt bán hàng.
  5. Lưu các thay đổi đối với trang web của bạn.

Trang AMP

Bạn nên làm theo các hướng dẫn sau cho bất kỳ trang nào được tạo bằng khung AMP:

 1. Cài đặt thẻ toàn trang web trên mọi trang của trang web.
  1. Mở HTML cho từng trang.
  2. Chọn trong số các lựa chọn sau đây:
   • Nếu bạn chưa cài đặt thẻ toàn trang web trên trang web của mình, hãy chọn lựa chọn tương ứng trong tài khoản Google Ads rồi thêm 2 thẻ:
    1. Sao chép thẻ tương ứng rồi dán vào giữa các thẻ head (<head></head>), trước thư viện AMP JS.
     Ví dụ:
     <script async custom-element="amp-analytics" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-analytics-0.1.js"></script>
    2. Sao chép thẻ thứ hai rồi dán vào giữa các thẻ body (<body></body>) của tất cả các trang AMP.
     Ví dụ:
     <!-- Global site tag (gtag) - Google Ads: 813068219 --> <amp-analytics type="gtag" data-credentials="include"> <script type="application/json"> { "vars": { "gtag_id": "AW-813068219", "config": { "AW-813068219": { "groups": "default" } } }, "triggers": { } } </script> </amp-analytics>
    3. Xem thêm nguyên tắc thiết lập thẻ toàn trang web.
   • Nếu đã cài đặt thẻ toàn trang web trên trang web của mình từ một sản phẩm khác của Google (ví dụ: Google Analytics) hoặc từ một tài khoản Google Ads khác, hãy chọn lựa chọn tương ứng trong Tài khoản Google Ads của bạn, sau đó sao chép dòng tương ứng rồi dán vào mục "config" trong mỗi bản sao của thẻ toàn trang web.
    Ví dụ:
    "AW-813068219": { "groups": "default" }
   • Nếu bạn hoặc một tài khoản người quản lý đã cài đặt thẻ toàn trang web trên trang web của mình trong khi thiết lập thẻ cho một hành động chuyển đổi khác, hãy chắc chắn rằng thẻ đó nằm trên mọi trang của trang web và kiểm tra để đảm bảo rằng mục "config" đã có mã chuyển đổi của tài khoản Google Ads của bạn. Ví dụ: AW-813068219.
  3. Lưu các thay đổi đối với trang web của bạn.
 2. Cài đặt đoạn mã sự kiện trên trang chuyển đổi. Đây là trang mà khách hàng của bạn truy cập trên trang web sau khi hoàn thành một lượt chuyển đổi (ví dụ: trang "Cảm ơn bạn đã đặt hàng").
  1. Mở HTML cho trang chuyển đổi.
  2. Sao chép và dán đoạn mã trong tài khoản Google Ads vào mục "triggers" (điều kiện kích hoạt) của thẻ toàn trang web.
   Ví dụ:
   "C_7c-ug1nyyfk": { "on": "visible", "vars": { "event_name": "conversion", "value": 200.0, "currency": "USD", "transaction_id": "", "send_to": ["AW-813068219/_XirCILNzJkDELvf2YMD"] } }
  3. Thêm đoạn mã để tự động truyền một giá trị vào thông số transaction_id. Khi bạn theo dõi các lượt mua hàng, lượt bán hàng hoặc khách hàng tiềm năng trên trang web của mình, thông số này sẽ đảm bảo rằng mỗi lượt chuyển đổi chỉ được tính một lần.
  4. Thêm đoạn mã để tự động truyền các giá trị vào thông số value và currency. Việc này giúp bạn theo dõi lượt chuyển đổi bằng cách sử dụng các giá trị theo giao dịch cụ thể, chẳng hạn như doanh thu từ một lượt bán hàng.
  5. Lưu các thay đổi đối với trang web của bạn.

Tìm hiểu cách thêm thẻ Google vào trang web

Cách 2: Hướng dẫn về Trình quản lý thẻ của Google

Hình này minh hoạ cách thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi của chiến dịch khách sạn trên Google Ads bằng Trình quản lý thẻ của Google.

Nếu đang sử dụng Trình quản lý thẻ của Google, bạn có thể triển khai gtag.js cho quảng cáo khách sạn theo các bước sau:

 1. Tạo thẻ trong tài khoản Google Ads.
 2. Sử dụng Mã chuyển đổiNhãn chuyển đổi để định cấu hình thẻ trong Trình quản lý thẻ của Google.
 3. Thêm Thẻ trình liên kết chuyển đổi.
 4. Đặt thẻ trên tất cả các trang, kể cả trang chuyển đổi.
 5. Sửa đổi thẻ bằng các thông số mà bạn ưu tiên.
Lưu ý quan trọng: Sau khi bạn tạo thẻ trong tài khoản Google Ads, hãy sử dụng lựa chọn gắn thẻ HTML tuỳ chỉnh để thêm các biến có liên quan (Xem Bước 3: Sửa đổi các thông số về khách sạn trong thẻ sự kiện). Bạn không nên sử dụng mẫu Google Ads vì mẫu này không hỗ trợ tất cả các biến cho báo cáo chiến dịch khách sạn.

Bạn phải đặt đoạn mã toàn trang web để đoạn mã này chạy trên tất cả các trang, bao gồm cả trang xác nhận và chỉ được chạy đoạn mã sự kiện trên trang xác nhận.

Cuối cùng, để đảm bảo khả năng tương thích tối ưu với trình duyệt web, bạn nên bật trình liên kết chuyển đổi.

Hãy xem thêm thông tin về Trình quản lý thẻ của Google, nhưng nhớ tham khảo hướng dẫn dành riêng cho Khách sạn.

Bước 3: Sửa đổi thông số về khách sạn trong thẻ sự kiện

Để gửi thông tin theo dõi lượt chuyển đổi, hãy cài đặt các thông số bổ sung này vào đoạn mã:
Tham số Loại giá trị Giá trị mẫu Nội dung mô tả

Bắt buộc – Có/Không

'value' Nổi 16.20

Thay thế 'value' bằng số tiền mà người dùng sẽ thanh toán. Bạn có thể sử dụng giá cơ sở hoặc tổng giá. Sử dụng dấu "." cho số thập phân. Ví dụ: "16,20".

Lưu ý: Giá trị này sẽ được dùng cho chiến lược Đặt giá thầu thông minh.

'currency' Chuỗi ‘USD’

Thay 'currency' bằng mã đơn vị tiền tệ gồm 3 chữ cái theo tiêu chuẩn ISO 4217, mã này đại diện cho đơn vị tiền tệ ở nơi khách hàng tiến hành đặt phòng.

Mã đơn vị tiền tệ này áp dụng cho biến 'value'.

'transaction_id' Chuỗi 'HA12345'

Thay thế ‘transaction_id’ bằng số tham chiếu đặt trước hoặc mã đơn hàng vào thẻ theo dõi lượt chuyển đổi để tránh tính các lượt chuyển đổi trùng lặp.

Lưu ý: Mã đơn hàng sẽ không được báo cáo trong Google Ads.

Không (nên chọn)
'id' Chuỗi ‘1234’

Thay 'id' bằng mã tài sản của khách sạn mà bạn muốn ghi lại dữ liệu chuyển đổi. Mã này phải khớp với mã trong danh sách khách sạn của bạn.

Không (Có – Phí hoa hồng trên mỗi lượt lưu trú)
'start_date' Chuỗi “2020-12-13” Thay 'start_date' bằng ngày nhận phòng. Định dạng ngày là YYYY-MM-DD. Không (Có – Phí hoa hồng trên mỗi lượt lưu trú)
'end_date' Chuỗi “2020-12-13” Thay 'end_date' bằng ngày trả phòng. Định dạng ngày là YYYY-MM-DD. Không (Có – Phí hoa hồng trên mỗi lượt lưu trú)
Lưu ý: Báo cáo chiến dịch của bạn chỉ có các biến lượt chuyển đổi 'value''currency'. Bạn không thể xem các giá trị 'transaction_id', 'id', 'start_date' hoặc 'end_date'.

Ví dụ về thẻ Google được định cấu hình (Quan trọng)

Hãy kiểm tra kỹ lưỡng cú pháp dưới đây khi triển khai thẻ. Đảm bảo bạn đang sử dụng dãy 'item' để thêm các tham số khách sạn (ví dụ: 'id', 'start_date'"end_date').

Đặt thẻ Google trên tất cả các trang, bao gồm cả trang xác nhận phía trên đoạn mã sự kiện.

Sau khi cập nhật thẻ Google:

<!-- Global Site Tag (gtag.js) - AdWords -->

<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-GOOGLE_CONVERSION_ID"></script>

<script> window.dataLayer = window.dataLayer || [];

function gtag(){dataLayer.push(arguments)};
gtag('js', new Date());
gtag('config', 'AW-GOOGLE_CONVERSION_ID');
</script>
Sau đó đặt đoạn mã sự kiện trên trang xác nhận.

Sau khi cập nhật đoạn mã sự kiện toàn cầu:

<script>

gtag('event', 'purchase', {

'send_to': [

'AW-GOOGLE_CONVERSION_ID/GOOGLE_CONVERSION_LABEL'

'transaction_id': 'BOOKING_ID',

'value': PRICE,

'currency': 'CURRENCY',

'items': [{

'id': 'PARTNER_HOTEL_ID',

'start_date': 'CHECK_IN_DATE',

'end_date': 'CHECK_OUT_DATE'

}]

});

</script>

Chuyện gì xảy ra nếu bạn thiếu các thông số lượt chuyển đổi về khách sạn?

Các thông số khách sạn cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về các lượt đặt phòng riêng lẻ của bạn, chẳng hạn như mã khách sạn đã đặt và ngày lưu trú. Google cũng sử dụng các thông số này để tối ưu hóa hiệu suất quảng cáo của bạn tốt hơn và cung cấp báo cáo chi tiết hơn. Nếu bạn đang sử dụng chiến lược đặt giá thầu phí hoa hồng (mỗi lượt lưu trú) cho chiến dịch khách sạn của mình, thì các thông số này cũng sẽ được dùng cho hoạt động thanh toán. Khi không có sẵn dữ liệu lượt chuyển đổi của Google Ads, chúng tôi sẽ dùng chế độ cài đặt lượt chuyển đổi mặc định cho các biến lượt chuyển đổi "value""currency" cùng với các thông số thời gian xảy ra lượt nhấp về ngày lưu trú ("start_date""end_date") và mã khách sạn ("id"). Trong trường hợp này, nếu ngày nhận phòng thuộc thời gian xảy ra lượt nhấp trước ngày chuyển đổi, thì chúng tôi sẽ mặc định ngày nhận phòng là ngày chuyển đổi.

Đo lường các lượt chuyển đổi cho nhiều tài khoản

Nếu cần tính cùng một sự kiện là một lượt chuyển đổi cho nhiều tài khoản Google Ads, bạn có thể đặt lệnh trống cho nhiều chuỗi mã chuyển đổi bằng cách dùng thông số 'send_to' của đoạn mã sự kiện chuyển đổi.

Ngoài ra, bạn nên xem xét sử dụng tính năng theo dõi lượt chuyển đổi trên nhiều tài khoản để cho phép tài khoản người quản lý (MCC) sở hữu và chia sẻ các hành động chuyển đổi với một hoặc nhiều tài khoản phụ. Bạn chỉ cần chỉ định một mã nhận dạng lượt chuyển đổi duy nhất trong đoạn mã sự kiện. Tìm hiểu thêm về tính năng theo dõi lượt chuyển đổi trên nhiều tài khoản. Hãy nhớ bật tính năng tự động gắn thẻ.

Lưu ý: Khi bạn tạo một hành động chuyển đổi mới, tính năng tự động gắn thẻ sẽ được kích hoạt tự động nếu bạn chưa sử dụng tính năng theo dõi lượt chuyển đổi trên nhiều tài khoản. Nếu đang sử dụng tính năng theo dõi lượt chuyển đổi trên nhiều tài khoản, bạn cần tự bật tính năng tự động gắn thẻ trong mỗi tài khoản phụ của mình theo các bước nêu trên.

Ví dụ về thẻ toàn trang web

Thẻ Google mẫu:

<!-- Global Site Tag (gtag.js)& →

<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-GOOGLE_CONVERSION_ID_1"></script>

<script> window.dataLayer = window.dataLayer || [];

function gtag(){dataLayer.push(arguments)};

gtag('js', new Date());

gtag('config', 'AW-GOOGLE_CONVERSION_ID_1');

gtag('config', 'AW-GOOGLE_CONVERSION_ID_2');

</script>

Bật tính năng tự động gắn thẻ

Bạn phải bật tính năng tự động gắn thẻ để có thể theo dõi đúng các lượt chuyển đổi. Hãy xem hướng dẫn để thiết lập tính năng tự động gắn thẻ cho tài khoản của bạn.

Thử nghiệm thẻ theo dõi lượt chuyển đổi của bạn

Nếu bạn muốn tạo một đơn đặt hàng thử nghiệm, hãy làm theo các bước sau để kiểm tra xem các tham số có được chuyển đi hay không:

Gỡ lỗi bằng Công cụ dành cho nhà phát triển Chrome

 1. Mở thẻ mới trong Chrome.
 2. Nhấp vào biểu tượng dấu 3 chấm ở góc trên bên phải của cửa sổ trình duyệt, rồi chọn Công cụ khác > Công cụ dành cho nhà phát triển.
  • Nếu không thấy trình đơn Chrome, bạn có thể mở mục "Công cụ dành cho nhà phát triển" bằng cách nhấn:
   • Ctrl + Shift + i (trong Windows)
   • Command + Shift + i (trên máy Mac)
 3. Nhấp vào thẻ Mạng.
 4. Để cửa sổ công cụ nhà phát triển mở.
 5. Chuyển đến trang chứa thẻ theo dõi lượt chuyển đổi.
 6. Tìm kiếm yêu cầu: www.googleadservices.com.
 7. Kiểm tra các thành phần của yêu cầu theo dõi lượt chuyển đổi để xác minh rằng yêu cầu đó khớp với tài khoản và tên hành động chuyển đổi của bạn.

Tất cả các yêu cầu theo dõi lượt chuyển đổi đều bắt đầu bằng cùng một cấu trúc URL:

www.googleadservices.com/pagead/conversion/

Yêu cầu đầy đủ sẽ có dạng như sau:

http://www.googleadservices.com/pagead/conversion/123456789/

?

random=1309518235472
&cv=6
&fst=1309518235472
&num=1
&fmt=2
&value=0
&label=AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
&bg=ffffff
&hl=it
&guid=ON
&u_ h=1200
&u_w=1920
&u_ah=1174&
u_aw=1920
&u_cd=24
&u_his=2
&u_tz=60
&u_
java=true
&u_nplug=19
&u_nmime=97
&
url=http%3A//www.example.com/conversion-page.html

Số sau chuỗi www.googleadservices.com/pagead/conversion/ phải trùng với Mã chuyển đổi và các ký tự sau tham số &label= phải trùng với nhãn chuyển đổi của bạn. Nếu chúng không khớp, thẻ này rất có khả năng đã liên kết với một hành động chuyển đổi khác.

Để khắc phục lỗi này, bạn có thể phải tạo một thẻ chuyển đổi mới cho hành động chuyển đổi này rồi đặt thẻ đó trên trang web của bạn, hoặc liên hệ với những người có quyền truy cập vào mã trang web của bạn để xác nhận xem họ có cài đặt thẻ theo dõi lượt chuyển đổi cho một hành động chuyển đổi khác hay không.

Lưu ý

Nếu bạn chuyển sang dùng tính năng theo dõi lượt chuyển đổi trên nhiều tài khoản, thì mọi hành động chuyển đổi được thiết lập trong các tài khoản được quản lý của bạn sẽ ngừng theo dõi lượt chuyển đổi cho các lượt nhấp mới, bất kể trạng thái thẻ của bạn là gì. Hành động chuyển đổi sẽ tiếp tục, trong cửa sổ riêng, theo dõi lượt chuyển đổi cho các lượt nhấp đã xảy ra trước khi bạn thực hiện chuyển đổi. Khi chọn theo dõi lượt chuyển đổi trên nhiều tài khoản, bạn chỉ có thể theo dõi các lượt chuyển đổi trong tài khoản người quản lý.

Tính bảo mật và quyền riêng tư cho hoạt động theo dõi trên trang web

Tiêu chuẩn bảo mật của Google rất nghiêm ngặt. Chương trình này chỉ theo dõi các trang có chứa thẻ chuyển đổi của Google bằng cách sử dụng phương thức mã hoá dữ liệu và máy chủ bảo mật.

Hãy nhớ cung cấp cho người dùng thông tin rõ ràng và đầy đủ về dữ liệu bạn thu thập trên trang web của mình và xin người dùng cho phép bạn thu thập trong trường hợp pháp luật yêu cầu.

Lưu ý: Nếu bạn chưa được người dùng cho phép thu thập, chia sẻ và sử dụng dữ liệu cá nhân cho mục đích cá nhân hoá quảng cáo trong trường hợp pháp luật yêu cầu, hãy nhớ tắt tính năng thu thập dữ liệu tái tiếp thị bằng cách sửa đổi thẻ Google cho người dùng cụ thể. Tìm hiểu thêm về những thay đổi đối với thẻ Google

Theo dõi lượt chuyển đổi trong ứng dụng dành cho thiết bị di động

Bạn có thể sử dụng lượt chuyển đổi trong ứng dụng dành cho thiết bị di động để theo dõi lượt cài đặt ứng dụng và hành động trong ứng dụng. Tương tự như các lượt chuyển đổi trên trang web cho chiến dịch khách sạn, bạn phải bật tính năng tự động gắn thẻ và đặt loại chuyển đổi thành "Lượt mua" trong chế độ cài đặt lượt chuyển đổi để sử dụng cho chiến lược Đặt giá thầu thông minh.

Sau đó, bạn cần gửi các tham số khách sạn có liên quan, chẳng hạn như ngày nhận phòng hoặc ngày trả phòng và mã khách sạn, thông qua Firebase hoặc SDK bên thứ ba để bắt đầu theo dõi lượt chuyển đổi trong ứng dụng.

Thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi trong ứng dụng di động bằng Firebase

Firebase là nền tảng của Google dành cho thiết bị di động, được thiết kế để giúp bạn tạo ra những ứng dụng tốt hơn dành cho thiết bị di động và phát triển doanh nghiệp của mình. Để hoàn tất việc thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi trong ứng dụng di động cho chiến dịch khách sạn, bạn có thể gửi các tham số khách sạn bắt buộc thông qua Analytics API của Firebase.

Tham số Firebase Loại giá trị Nội dung mô tả Ví dụ:
FirebaseAnalytics.Param.VALUE Số thực dấu phẩy động

Hãy thay tham số này bằng số tiền mà người dùng sẽ thanh toán. Bạn có thể sử dụng giá cơ sở hoặc tổng giá. Sử dụng dấu "." đối với số thập phân (ví dụ: "16.20").

Lưu ý: Giá trị này sẽ được dùng cho chiến lược Đặt giá thầu thông minh.

Bundle params = new Bundle();

params.putDouble(Param.VALUE, 150.00);

params.putString(Param.CURRENCY, "USD" ); // e.g. $150.00 USD

FirebaseAnalytics.Param.CURRENCY Chuỗi

Hãy thay tham số này bằng mã đơn vị tiền tệ gồm 3 chữ cái theo tiêu chuẩn ISO 4217, đại diện cho đơn vị tiền tệ được sử dụng trong quá trình đặt phòng.

Mã đơn vị tiền tệ này áp dụng cho biến VALUE.

Bundle params = new Bundle();

params.putString(Param.CURRENCY, "USD");

FirebaseAnalytics.Param.TRANSACTION_ID Chuỗi

Hãy thay tham số này bằng số tham chiếu đặt phòng hoặc mã đơn hàng cho thẻ theo dõi lượt chuyển đổi của bạn để tránh tính các lượt chuyển đổi trùng lặp.

Lưu ý: Mã đơn hàng sẽ không được báo cáo trong Google Ads.

Bundle params = new Bundle();

params.putString(Param.TRANSACTION_ID, "HA12345");

FirebaseAnalytics.Param.ITEM_ID Chuỗi Hãy thay tham số này bằng mã cơ sở lưu trú của khách sạn mà bạn muốn ghi lại dữ liệu chuyển đổi. Mã này phải khớp với mã trong Nguồn cấp dữ liệu danh sách khách sạn của bạn.

Bundle params = new Bundle();

params.putString(Param.ITEM_ID, "1234");

FirebaseAnalytics.Param.START_DATE Chuỗi Thay thông số này bằng ngày nhận phòng. Định dạng ngày là YYYY-MM-DD.

Bundle params = new Bundle();

params.putString(Param.START_DATE, "2022-09-10");

FirebaseAnalytics.Param.END_DATE Chuỗi Hãy thay tham số này bằng ngày trả phòng. Định dạng ngày là YYYY-MM-DD.

Bundle params = new Bundle();

params.putString(Param.END_DATE, "2022-09-14");

Thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi trong ứng dụng di động bằng SDK bên thứ ba

Để giúp bạn đưa ra các quyết định sáng suốt trong việc tiếp thị ứng dụng của mình, Google Ads hợp tác với nhiều nhà cung cấp dịch vụ phân tích ứng dụng bên thứ ba để hỗ trợ lược đồ sử dụng tính năng Tiếp thị lại động của Google dành cho ứng dụng.

Nếu bạn sử dụng một trong những nhà cung cấp dịch vụ phân tích ứng dụng bên thứ ba này, hãy liên kết nhà cung cấp dịch vụ phân tích ứng dụng bên thứ ba với Google Ads để cho phép hệ thống tạo phân đoạn dữ liệu của bạn. Hãy làm việc với người đại diện của nhà cung cấp dịch vụ phân tích ứng dụng bên thứ ba để thiết lập SDK ứng dụng của họ và tạo loại lượt chuyển đổi là "Lượt mua".

Sau khi hoàn tất, hãy triển khai tính năng theo dõi lượt chuyển đổi trong ứng dụng di động cho chiến dịch khách sạn bằng cách gửi kèm các tham số khách sạn bắt buộc thông qua đối tượng JSON app_event_data trong Yêu cầu theo dõi lượt chuyển đổi. Các giá trị được chấp nhận là các chuỗi và dãy chuỗi.

Các tham số sau sẽ được thêm vào app_event_data:

 • start_date (ở định dạng YYYY-MM-DD)
 • end_date (ở định dạng YYYY-MM-DD)
 • item_id
 • transaction_id

Bạn nên thêm các tham số sau ở cấp chuyển đổi:

 • giá trị
 • currency_code

Tìm hiểu thêm về tính năng theo dõi lượt chuyển đổi trong ứng dụng di động

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Đạt được mục tiêu tiếp thị với Google Ads

Google Ads cho phép bạn tận dụng tối đa hoạt động tiếp thị trực tuyến của mình bằng những công cụ giúp bạn thành công. Hãy tìm hiểu thêm từ các câu chuyện thành công để xem mọi người đã đạt được điều gì nhờ có những chiến dịch phù hợp với mục tiêu của họ.

Bắt đầu

hoặc Gọi tới số 1-855-500-2754 để bắt đầu

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
15598962845273355701
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73067