Настройване на проследяване на реализациите за кампании за хотели

Чрез проследяването на реализациите можете да разберете доколко ефективно кликванията върху рекламите Ви водят до значима активност от страна на клиентите на уебсайта Ви, например резервации.

След като настроите реализациите за отчитането на кампании за хотели, Google ще Ви изпрати данни за резервирания хотел, за да активирате проследяване на ефективността на кампаниите. Това ще Ви даде възможност да наблюдавате данните за хотелите си и цялостната ефективност на кампаниите си.

Изпълнете следните стъпки, за да внедрите проследяване на реализациите:

Стъпка 1: Инсталирайте маркера на Google

Забележка:

 • Категорията на реализацията трябва да бъде зададена на „Покупка“, за да се използва за кампании за „Интелигентно офериране“ (ECPC, Комисиони).
 • За кампании за хотели Google поддържа само модел на приписване от тип „Последно кликване“.
 • Преминете към стъпка 2, ако вече използвате кода за проследяване на реализациите с маркера на Google.
 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В горния десен ъгъл кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | инструменти [Icon].
 3. Изберете Измерване > Реализации.
 4. Кликнете върху действието, водещо до реализация, което искате да използвате, или създайте ново такова.
 5. Инсталирайте маркера на Google на сайта си. Научете как да настроите маркера за проследяване на реализациите

Стъпка 2: Променете параметрите за хотела в маркера на Google

За да изпращате информация за проследяване на реализациите, добавете следните параметри в кода:
Параметър Тип на стойността Примерна стойност Описание

Задължително – Да/Не

'value' Плаващо 16.20

Заменете 'value' със сумата, която потребителят ще плати. Можете да използвате основната цена или обща цена. Използвайте „.“ за десетични числа. Например „16.20“.

Забележка: Стойността ще се използва за стратегии за офериране за Интелигентно офериране.

Да
'currency' Низ ‘USD’

Заменете 'currency' с трибуквен валутен код по ISO 4217, който представлява валутата, в която е направена резервацията.

Валутният код се отнася за променливата ‘value’.

Да
'transaction_id' Низ 'HA12345'

Заменете 'transaction_id’ с референтен номер на резервация или идентификатор на поръчката в маркера си за проследяване на реализациите, за да избегнете отчитането на дублирани реализации.

Забележка: Идентификаторите на поръчките няма да се отчитат в Google Ads.

Не (препоръчва се)
'id' Низ ‘1234’

Заменете 'id' с идентификатора на собствеността на хотела, за който искате да записвате данни за реализациите. Този идентификатор трябва да съответства на идентификатора в емисията Ви за списък с хотели.

Не (Да – Комисиони (на престой)
'start_date' Низ “2020-12-13” Заменете 'start_date' с датата на регистриране. Форматирайте датите във формат ГГГГ-MM-ДД. Не (Да – Комисиони (на престой)
'end_date' Низ “2020-12-13” Заменете 'end_date' с датата на напускане. Въведените дати трябва да са във формат ГГГГ-MM-ДД. Не (Да – Комисиони (на престой)

Забележка: Единствените променливи за реализации, които са налице в отчетите за кампаниите Ви, са 'value' и 'currency'. Не можете да виждате стойности за 'transaction_id', 'id', 'start_date' или 'end_date'.

Примери за конфигурирания маркер на Google (важно)

Проверете внимателно синтаксиса по-долу спрямо внедряването на маркера си. Трябва да използвате масива 'item', за да включите параметрите на хотела (например 'id', 'start_date' и 'end_date'.

Поставете маркера на Google на всички страници, включително на страницата за потвърждение, над фрагмента за събитие.

След актуализирането на маркера на Google:

<!-- Global Site Tag (gtag.js) - AdWords -->

<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-GOOGLE_CONVERSION_ID"></script>

<script> window.dataLayer = window.dataLayer || [];

function gtag(){dataLayer.push(arguments)};
gtag('js', new Date());
gtag('config', 'AW-GOOGLE_CONVERSION_ID');
</script>
Поставете след това фрагмента за събитие на страницата за потвърждение.

След актуализирането на общия фрагмент за събитие:

<script>

gtag('event', 'purchase', {

'send_to': [

'AW-GOOGLE_CONVERSION_ID/GOOGLE_CONVERSION_LABEL'

'transaction_id': 'BOOKING_ID',

'value': PRICE,

'currency': 'CURRENCY',

'items': [{

'id': 'PARTNER_HOTEL_ID',

'start_date': 'CHECK_IN_DATE',

'end_date': 'CHECK_OUT_DATE'

}]

});

</script>

Инструкции за Мениджър на маркери на Google

Ако използвате Мениджър на маркери на Google, можете да внедрите gtag.js за реклами на хотели, като използвате опцията за персонализирано HTML маркиране, за да добавите променливите за резервирания хотел. Общият фрагмент на сайта трябва да бъде настроен да се изпълнява на всички страници, включително страниците за потвърждение, а фрагментът за събитие – само на страниците за потвърждение. Не препоръчваме използването на шаблона на Google Ads, защото не поддържа всички променливи за отчитане за кампании за хотели.

Измерване на реализациите за няколко профила

Ако трябва да отчетете едно и също събитие като реализация за няколко профила в Google Ads, можете да зададете няколко низа на идентификационни номера на реализации посредством параметъра 'send_to' на фрагмента за събитие, водещо до реализация.

Друга възможност е да обмислите използването на проследяване на реализациите към профил в МКЦ, което Ви дава възможност профил на мениджър (МКЦ) да притежава действията, водещи до реализация, и да ги споделя с един или повече от подпрофилите си. Трябва само да посочите един идентификатор на реализациите във фрагмента за събитие. Научете повече за проследяването на реализациите към профил в МКЦ. Проверете дали автоматичното маркиране е активирано.

Забележка: Когато създадете ново действие, водещо до реализация, автоматичното маркиране ще се активира автоматично, освен ако вече не използвате проследяване на реализациите към профил в МКЦ. Ако работите с проследяване на реализациите към профил в МКЦ, ще трябва ръчно да активирате автоматичното маркиране във всеки от подпрофилите си в съответствие с гореописаните стъпки.

Примери за конфигурирания маркер на Google

Примерен маркер на Google:

<!-- Global Site Tag (gtag.js)& →

<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-GOOGLE_CONVERSION_ID_1"></script>

<script> window.dataLayer = window.dataLayer || [];

function gtag(){dataLayer.push(arguments)};

gtag('js', new Date());

gtag('config', 'AW-GOOGLE_CONVERSION_ID_1');

gtag('config', 'AW-GOOGLE_CONVERSION_ID_2');

</script>

Примерен фрагмент за събитие:

<script>

gtag('event', 'purchase', {

'send_to': [

'AW-GOOGLE_CONVERSION_ID_1/GOOGLE_CONVERSION_LABEL_1',

'AW-GOOGLE_CONVERSION_ID_2/GOOGLE_CONVERSION_LABEL_2', ],

'transaction_id': 'BOOKING_ID',

'value': PRICE,

'currency': 'CURRENCY',

'items': [{

'id': 'PARTNER_HOTEL_ID',

'start_date': 'CHECK_IN_DATE',

'end_date': 'CHECK_OUT_DATE'

}]

});

</script>

Включване на автоматичното маркиране

Автоматичното маркиране трябва да е включено, за да можете да проследявате правилно реализациите. Намерете инструкции за настройване на автоматично маркиране за профила Ви.

Какво се случва, ако липсват параметри за реализации за хотели?

Параметрите на хотелите предоставят важна статистика за отделните резервации, като например идентификатора на резервирания хотел и датите за престой. Те се използват и от Google с цел по-добро оптимизиране на ефективността на рекламите Ви и осигуряване на по-подробно отчитане. Ако използвате офериране за комисиони (на престой) за кампанията си за хотели, параметрите се използват и за таксуване. Когато данните не са налице заедно с данните за реализациите в Google Ads, използваме стандартните Ви настройки за реализациите за реализациите 'value' и 'currency' заедно с параметрите за време на кликване за датите за престой ('start_date' и 'end_date') и идентификатора на хотела (‘id’). В такъв случай, ако времето на кликване за дата на регистриране в хотела е преди датата на реализацията, за дата на регистриране ще използваме по презумпция датата на реализацията Ви.

Тестване на маркера за проследяване на реализациите

Ако искате да създадете тестова поръчка, изпълнете следните стъпки, за да проверите дали параметрите се предават:

Отстраняване на грешки с инструментите за програмисти в Chrome

 1. Отворете нов раздел в Chrome.
 2. Кликнете върху иконата с три точки  в горния десен ъгъл на прозореца на браузъра и изберете Още инструменти > Инструменти за програмисти.
  • Ако не виждате менюто на Chrome, можете да отворите „Инструменти за програмисти“, като натиснете:
   • Ctrl + Shift + i (за Windows)
   • Command + Shift + i (за Mac)
 3. Кликнете върху раздела Мрежа.
 4. Не затваряйте прозореца на инструментите за програмисти.
 5. Отворете страницата, съдържаща маркера за проследяване на реализациите.
 6. Потърсете заявката към www.googleadservices.com.
 7. Разгледайте внимателно компонентите на заявката за проследяване на реализациите, за да проверите дали съвпада с профила Ви и името на реализацията.

Всички заявки за проследяване на реализациите започват с една и съща структура на URL адреса:

www.googleadservices.com/pagead/conversion/

Пълната заявка ще изглежда подобно на това:

http://www.googleadservices.com/pagead/conversion/123456789/

?

random=1309518235472
&cv=6
&fst=1309518235472
&num=1
&fmt=2
&value=0
&label=AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
&bg=ffffff
&hl=it
&guid=ON
&u_ h=1200
&u_w=1920
&u_ah=1174&
u_aw=1920
&u_cd=24
&u_his=2
&u_tz=60
&u_
java=true
&u_nplug=19
&u_nmime=97
&
url=http%3A//www.example.com/conversion-page.html

Числото след www.googleadservices.com/pagead/conversion/ трябва да съответства на номера на реализацията, а знаците след &label= – на етикета на реализацията. В противен случай този маркер най-вероятно е свързан с различно действие, водещо до реализация.

За да отстраните проблема, може да се наложи да генерирате нов маркер за реализация за това действие, водещо до реализация, и да го поставите на сайта си, или да се консултирате с някого, който има достъп до кода на уебсайта. Така можете да проверите дали е инсталирал маркер за проследяване на реализациите за друго действие, водещо до реализация.

Имайте предвид следното:

Ако преминете към проследяване на реализациите към профил в МКЦ, всички действия, водещи до реализация, настроени в управляваните Ви профили, ще спрат да отчитат реализации за нови кликвания, независимо от състоянието на маркера Ви. Действието, водещо до реализация, ще продължи да отчита в собствения си прозорец реализациите за кликванията, осъществени преди да извършите преминаването. Ако активирате проследяването на реализациите към профил в МКЦ, можете да проследявате реализациите само в профила на мениджър.

Сигурност и поверителност за проследяването на уебсайтове

Стандартите за сигурност на Google са строги. Чрез програмата се проследяват единствено страниците, съдържащи маркера на Google за проследяване на реализациите, като използваме шифроване на данните и защитени сървъри.

Не забравяйте, че трябва да предоставяте на потребителите ясна и изчерпателна информация за данните, които събирате на уебсайтовете си, и да получите съгласие за събирането, в случай че такова се изисква по закон.

Забележка: Ако не сте получили съгласието на потребителите за събирането, споделянето и използването на лични данни за персонализиране на реклами, когато това се изисква по закон, трябва да деактивирате събирането на данни за ремаркетинг, като промените Google за конкретни потребители. Научете повече за промените в маркера на сайта на Google

Проследяване на реализациите от мобилни приложения

Можете да използвате реализациите от мобилни приложения за проследяване на инсталиранията на приложенията и действията в тях. Подобно на реализациите в уебсайтове, за кампании за хотели трябва да активирате автоматичното маркиране и да зададете типа реализация на „Покупка“ в настройките за реализациите, които да се използват за „Интелигентно офериране“.

Впоследствие трябва да изпратите съответните параметри на хотела, като дати на регистриране или напускане и идентификатор на хотела, чрез Firebase или комплект за разработване на софтуер (SDK) на трета страна, за да започнете да проследявате реализациите от мобилни приложения.

Настройване на проследяване на реализациите от мобилни приложения във Firebase

Firebase е мобилната платформа на Google, чрез която можете да създавате по-ефективни мобилни приложения и да развивате бизнеса си. За да завършите настройването на проследяването на реализациите от мобилни приложения за кампании за хотели, може да изпратите необходимите параметри на хотела чрез API на Firebase Analytics.

Параметър на Firebase Тип на стойността Описание Пример
FirebaseAnalytics.Param.VALUE Плаващо

Заменете този параметър със сумата, която потребителят ще плати. Можете да използвате основната цена или общата цена. Използвайте „,“ за десетични числа (например 16,20).

Забележка: Стойността ще се използва за стратегии за офериране за „Интелигентно офериране“.

Bundle params = new Bundle();

params.putDouble(Param.VALUE, 150.00);

params.putString(Param.CURRENCY, "USD" ); // напр. $150.00 USD

FirebaseAnalytics.Param.CURRENCY Низ

Заменете този параметър с трибуквен валутен код по ISO 4217, който представлява валутата, в която е направена резервацията.

Валутният код се отнася за променливата VALUE.

Bundle params = new Bundle();

params.putString(Param.CURRENCY, "USD");

FirebaseAnalytics.Param.TRANSACTION_ID Низ

Заменете този параметър с референтен номер на резервация или идентификатор на поръчката в маркера си за проследяване на реализациите, за да избегнете отчитането на дублирани реализации.

Забележка: Идентификаторите на поръчките няма да се отчитат в Google Ads.

Bundle params = new Bundle();

params.putString(Param.TRANSACTION_ID, "HA12345");

FirebaseAnalytics.Param.ITEM_ID Низ Заменете този параметър с идентификатора на собствеността на хотела, за който искате да записвате данни за реализациите. Този идентификатор трябва да съответства на идентификатора в емисията Ви за списък с хотели.

Bundle params = new Bundle();

params.putString(Param.ITEM_ID, "1234");

 

FirebaseAnalytics.Param.START_DATE Низ Заменете този параметър с датата на регистриране. Форматирайте датите във формат ГГГГ-MM-ДД.

Bundle params = new Bundle();

params.putString(Param.START_DATE, "2022-09-10");

FirebaseAnalytics.Param.END_DATE Низ Заменете този параметър с датата на напускане. Форматирайте датите във формат ГГГГ-MM-ДД.

Bundle params = new Bundle();

params.putString(Param.END_DATE, "2022-09-14");

Настройване на проследяване на реализациите от мобилни приложения с комплект за разработване на софтуер (SDK) на трета страна

За да Ви помогне да взимате информирани маркетингови решения за приложението си, Google Ads работи с много трети страни доставчици на анализ на приложения, за да поддържа схемата за динамичен ремаркетинг за приложения.

Ако използвате някоя от тези трети страни доставчици на анализ за приложения, свържете този доставчик с Google Ads, за да активирате създаването на сегменти от данни. Обърнете се към външния представител на анализ на приложения, за да настроите комплекта за разработване на софтуер (SDK) на приложението му, и създайте типа на реализация „Покупка“.

След завършване внедрете проследяването на реализациите от мобилни приложения за кампании за хотели, като изпратите необходимите параметри за хотела с помощта на обекта JSON app_event_data като част от заявката за проследяване на реализациите. Допустимите стойности са низове и масиви от низове.

Следните параметри трябва да се добавят към app_event_data:

 • start_date (във формат ГГГГ-ММ-ДД)
 • end_date (във формат ГГГГ-ММ-ДД)
 • item_id
 • transaction_id

Следните параметри следва да се добавят на ниво реализация:

 • value
 • currency_code

Научете повече за проследяването на реализациите от мобилни приложения

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Постигнете маркетинговите си цели с Google Ads

С Google Ads можете да се възползвате максимално от онлайн маркетинга си чрез инструменти, които ще Ви помогнат да постигнете успех. Научете повече от примерите за успешна работа, за да видите какво са постигнали други бизнеси с помощта на подходящи за целите им кампании.

Започнете сега

или се обадете на 1-855-500-2754, за да започнете

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
73067
false