Giới thiệu về giá thầu CPC cho Chiến dịch khách sạn

Lưu ý: Bài viết này chỉ áp dụng cho Chiến dịch khách sạn trong Google Ads. Nếu bạn chưa di chuyển các chiến dịch của mình sang Google Ads, hãy tìm hiểu thêm về công cụ di chuyển.

Bạn có thể chọn chiến lược CPC thủ công (cố định) hoặc CPC% ở cấp chiến dịch.

Bạn có thể đặt số tiền giá thầu ở cấp nhóm quảng cáo (đối với CPC%, bạn có thể đặt giới hạn giá thầu hiệu quả tối đa ở cấp chiến dịch). Bạn cũng có thể điều chỉnh số tiền giá thầu ở cấp nhóm khách sạn.

Với CPC thủ công, bạn đặt giá thầu cố định cho một lần nhấp vào Quảng cáo khách sạn. Với CPC%, bạn đặt giá thầu theo tỷ lệ phần trăm của tổng giá phòng khách sạn mỗi đêm (bao gồm thuế và phí).

Với CPC, giá thầu cơ sở là giá thầu đấu giá của bạn trước khi áp dụng mức điều chỉnh giá thầu.

Lợi ích

  • Tối ưu hóa giá thầu của bạn cho nhiều khoảng không quảng cáo.
  • Tùy chỉnh giá thầu cơ sở ở cấp nhóm quảng cáo và nhóm khách sạn.
  • Có thể sử dụng cùng với CPC nâng cao để tự động điều chỉnh giá thầu của bạn.
  • Đối với các nhà quảng cáo muốn có quyền kiểm soát cao nhất, có thể sử dụng CPC cùng với mức điều chỉnh giá thầu thủ công.

Cách hoạt động của giá thầu CPC

Khi sử dụng giá thầu CPC với Chiến dịch khách sạn, bạn đặt giá thầu cố định hoặc theo tỷ lệ phần trăm của giá phòng.

Ví dụ về CPC%

Với giá thầu phần trăm, tỷ lệ phần trăm được tính cho mỗi đêm, ngay cả khi giá phòng khác nhau. Ví dụ: nếu bạn đặt giá thầu 1,4% và giá phòng cho đêm đầu tiên là $100, đêm thứ hai là $90 và đêm thứ ba là $80, thì giá quảng cáo cao nhất là $3,78 (chưa có hệ số giá thầu) nếu bạn thắng trong phiên đấu giá:

Giá phòng Giá thầu theo phần trăm Giá thầu CPC
Đêm đầu tiên: $100 1,4% $1,40
Đêm thứ hai: $90 1,4% $1,26
Đêm thứ ba: $80 1,4% $1,12
Tổng giá thầu cho 3 đêm: $3,78


Tất cả các giá thầu được tính theo cơ sở một đêm. Điều này có nghĩa là tổng số tiền phòng theo hành trình được chọn của người dùng cuối được tính bằng số tiền giá thầu cuối cùng nhân với số đêm ở.

Ví dụ về CPC cố định

Giá phòng Giá thầu cố định Giá thầu CPC
Đêm đầu tiên: $100 $1 $1
Đêm thứ hai: $90 $1 $1
Đêm thứ ba: $80 $1 $1
Tổng giá thầu cho 3 đêm: $3

Đường liên kết liên quan

Nếu bạn cần trợ giúp về đường liên kết đặt phòng khách sạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc yêu cầu trò chuyện với một chuyên gia hỗ trợ.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố