Giới thiệu về giá thầu CPC cho chiến dịch khách sạn

Bạn có thể chọn chiến lược CPC thủ công (cố định) hoặc CPC phần trăm ở cấp chiến dịch.

Bạn có thể đặt số tiền giá thầu ở cấp nhóm quảng cáo (đối với CPC%, bạn có thể đặt giới hạn giá thầu hiệu quả tối đa ở cấp chiến dịch). Bạn cũng có thể điều chỉnh số tiền giá thầu ở cấp nhóm khách sạn.

Khi dùng CPC thủ công, bạn đặt giá thầu cố định cho một lượt nhấp vào quảng cáo khách sạn. Khi dùng CPC%, bạn đặt giá thầu theo tỷ lệ phần trăm tổng giá phòng khách sạn mỗi đêm (bao gồm cả thuế và phí).

Khi bạn dùng CPC, giá thầu cơ sở là giá thầu đấu giá của bạn trước khi điều chỉnh giá thầu.

Lợi ích

  • Tối ưu hóa giá thầu của bạn cho nhiều loại khoảng không quảng cáo.
  • Tùy chỉnh giá thầu cơ sở ở cấp nhóm quảng cáo và nhóm khách sạn.
  • Có thể sử dụng cùng với CPC nâng cao để tự động điều chỉnh giá thầu.
  • Những nhà quảng cáo muốn có quyền kiểm soát cao nhất thì có thể sử dụng CPC kết hợp với việc điều chỉnh giá thầu thủ công.

Cách hoạt động của giá thầu CPC

Khi sử dụng giá thầu CPC với chiến dịch khách sạn, bạn đặt giá thầu cố định hoặc theo tỷ lệ phần trăm của giá phòng.

Ví dụ về CPC%

Với giá thầu phần trăm, tỷ lệ phần trăm được tính theo mỗi đêm, ngay cả khi chi phí khác nhau. Ví dụ: nếu bạn đặt giá thầu 1,4% và giá phòng cho đêm đầu tiên là 100 đô la, đêm thứ hai là 90 đô la và đêm thứ ba là 80 đô la, thì giá quảng cáo cao nhất là 3,78 đô la (chưa có hệ số giá thầu) nếu bạn thắng trong phiên đấu giá:

Giá phòng Giá thầu theo phần trăm Giá thầu CPC
Đêm đầu tiên: 100 đô la 1,4% 1,4 đô la
Đêm thứ hai: 90 đô la 1,4% 1,26 đô la
Đêm thứ ba: 80 đô la 1,4% 1,12 đô la
Tổng giá thầu cho 3 đêm: 3,78 đô la


Tất cả các giá thầu được tính theo cơ sở một đêm. Điều này có nghĩa là đối với hành trình mà người dùng cuối chọn, số tiền giá thầu cuối cùng sẽ được nhân với số đêm ở.

Ví dụ về CPC cố định

Giá phòng Giá thầu cố định Giá thầu CPC
Đêm đầu tiên: 100 đô la 1 đô la 1 đô la
Đêm thứ hai: 90 đô la 1 đô la 1 đô la
Đêm thứ ba: 80 đô la 1 đô la 1 đô la
Tổng giá thầu cho 3 đêm: 3 đô la

Đường liên kết có liên quan

Nếu bạn cần trợ giúp về đường liên kết đặt phòng khách sạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc yêu cầu nhắn tin với một chuyên gia hỗ trợ.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false