Bulkwijzigingen aanbrengen in hotelcampagnes

Als u in een hotelcampagne wijzigingen wilt aanbrengen in een groot aantal hotelgroepen en biedingen, kunt u tijd besparen door bulkuploads te gebruiken. Hiervoor downloadt u een bewerkbaar rapport, brengt u de gewenste wijzigingen rechtstreeks in dit document aan en uploadt u het bewerkte rapport naar uw account. Daar kan een voorbeeld van de nieuwe wijzigingen worden bekeken en vervolgens kunnen ze worden toegepast.

Voordat u begint

 • Als u bulkbewerkingen wilt kunnen uitvoeren, moet u eerst een hotelcampagne maken.
 • U kunt bulkuploads gebruiken om op een efficiënte manier wijzigingen aan te brengen in al uw hotelcampagnes.

Instructies

Stap 1: Download een hotelgroeprapport

Als u met bulkuploads wijzigingen in uw hotelgroepen en biedingen wilt aanbrengen, moet u eerst een bewerkbaar hotelgroeprapport downloaden.

Ga als volgt te werk om een hotelgroeprapport te downloaden:

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik op Campagnes.
 3. Kies de hotelcampagne die u wilt wijzigen.
 4. Kies een advertentiegroep in de campagne.
 5. Zorg ervoor dat alle kolommen die u wilt bewerken, in de tabel worden weergegeven.
 6. Klik op de knop 'Downloaden'.
 7. Selecteer de bestandsindeling die u wilt gebruiken.
 8. Klik op Downloaden.

Stap 2: Bewerk het hotelgroeprapport

In het gedownloade hotelgroeprapport kunt u alle hotelgroepen in de advertentiegroepen bekijken en de biedingen voor hotelgroepen aanpassen (max. CPC, max. CPC% en Commissie).

Bij het bewerken van het rapport moet u zich houden aan een aantal algemene regels om ervoor te zorgen dat Google de wijzigingsverzoeken op de juiste manier interpreteert.

Algemene regels voor het bewerken van uw hotelgroeprapporten

 • U kunt gewoon de overtollige kolommen verwijderen of het totale aantal rijen wijzigen. U uploadt het hele rapport en het systeem negeert vervolgens wat niet essentieel is.
 • Sla uw spreadsheet op in een van de door ons ondersteunde indelingen (xlsx, tsv of csv).

Hieronder worden de kolommen vermeld die zich in het bewerkbare hotelgroeprapport bevinden, samen met instructies voor hoe u wijzigingen kunt aanbrengen. Afhankelijk van de kolommen die op het tabblad 'Hotelgroepen' werden vermeld toen u het rapport downloadde, worden er extra kolommen getoond die allemaal niet-bewerkbaar zijn.

Naam van kolom Beschrijving Instructies voor bewerken
Campagne Hier wordt de naam van uw campagne weergegeven. Bewerkbaar (u moet ook de campagne-ID wijzigen)
Campagne-ID Hier wordt de unieke ID weergegeven die Google Ads aan elke campagne heeft toegewezen. Bewerkbaar (u moet ook de campagnenaam wijzigen)
Advertentiegroep-ID Hier wordt de unieke ID weergegeven die Google Ads aan elke advertentiegroep heeft toegewezen. Bewerkbaar (u moet ook de advertentiegroepnaam wijzigen)
Advertentiegroep Hier wordt de naam van uw advertentiegroep weergegeven. Bewerkbaar (u moet ook de advertentiegroep-ID wijzigen)
Hotelgroep-ID Hier wordt de unieke ID weergegeven die Google Ads aan elke hotelgroep heeft toegewezen. Niet-bewerkbaar
Hotelgroep Hier wordt het volledige pad van de hotelgroep in uw hotelgroepstructuur weergegeven. Meer informatie over hotelgroepen onderverdelen Bewerkbaar
Partitietype Geeft aan of een rij staat voor een onderverdeling of een eenheid. Niet-bewerkbaar
Max. CPC Toont het huidige maximum bod op basis van kosten per klik voor de hotelgroep. U ziet geen waarde als de hotelgroep is onderverdeeld.

Als u het bod wilt wijzigen, bewerkt u de waarde in de kolom.

Opmerking: Als u de max. CPC instelt op 0, ontvangt u een foutmelding. In plaats daarvan kunt u de max. CPC instellen op 'Uitgesloten'.

Max. CPC% Met CPC% biedt u een percentage van de totale hotelprijs per nacht (inclusief belastingen en toeslagen). U kunt een maximale effectieve bodlimiet instellen op campagneniveau. Gebruik de waarde 'Uitgesloten' in plaats van 0.
Commissie U kunt de status 'Opnemen/Uitsluiten' alleen aanpassen voor een Commissie-bod. Bewerkbaar
Klikken Geeft het aantal klikken op advertenties weer voor de hotels in die hotelgroep. Gebruik deze gegevens om te beslissen hoe u uw bod wilt aanpassen. Niet-bewerkbaar
Trackingtemplate Hier wordt de trackingsjabloon weergegeven. Bewerk de template in de kolom. Meer informatie over tracking
Achtervoegsel uiteindelijke URL Geeft het achtervoegsel van de uiteindelijke URL weer. Bewerk het achtervoegsel in de kolom. Meer informatie over tracking

Tips voor het bewerken van uw hotelgroepindeling

In uw rapport wordt elke hotelgroep weergegeven in een afzonderlijke rij met een partitietype en het pad van de onderverdelingen in die hotelgroep. Met het pad 'Hotelgroep' kunt u de hotelgroepindeling toevoegen, verwijderen of bewerken.

Opmerking: Als u een bulkupload uitvoert, mag u deze alleen onderverdelen op hotel-ID. U kunt hotelgroepen alleen in bulk uploaden als de hotelgroep 'Alle hotels' of de primaire hotelgroep is onderverdeeld op hotel-ID.

Het pad 'Hotelgroep' geeft de reeks onderverdelingen aan die naar de hotelgroep heeft geleid. Het pad begint altijd met * en gebruikt / om een onderverdeling aan te geven. Hotelgroepen worden aangegeven met kenmerk = waarde, terwijl hotelgroepen van het type 'Overige items' worden aangegeven met kenmerk = *.

Voorbeelden van partitietype en hotelgroeppad

Hotelgroep zoals weergegeven in Google Ads Partitietype Naam van hotelgroep in downloadbaar rapport
Alle hotels Onderverdeling */
i123 Eenheid */hotel id="i123"
Overige items in 'Alle hotels' Eenheid */hotel id =*
Een hotelgroep toevoegen

Stel dat uw hotelgroepen er als volgt uitzien:

Hotelgroep Partitietype Max. CPC Naam van de hotelgroep in Google Ads
*/ Onderverdeling -- Alle hotels
*/hotel id="i123" Eenheid 0,55 i123
*/hotel id=* Eenheid 0,35 Overige items in 'Alle hotels'


Als u een nieuwe hotelgroep wilt toevoegen, voegt u nieuwe rijen in die overeenkomen met de hotelgroepen die u wilt weergeven. Hieronder is de hotelgroep '104208' aan het rapport toegevoegd.

Hotelgroep Partitietype Max. CPC Naam van de hotelgroep in Google Ads
*/ Onderverdeling -- Alle hotels
*/hotel id="i123" Eenheid 0,55 i123
*/hotel id="104208" Eenheid 0,45 104208
*/hotel_id=* Eenheid 0,35 Overige items in 'Alle hotels'
Een hotelgroep verwijderen

Stel dat uw hotelgroepen er als volgt uitzien:

Hotelgroep Partitietype Max. CPC Naam van de hotelgroep in Google Ads
*/ Onderverdeling -- Alle hotels
*/hotel id="i123" Eenheid 0,55 i123
*/hotel id="104208" Eenheid 0,45 104208
*/hotel_id=* Eenheid 0,35 Overige items in 'Alle hotels'

Als u een hotelgroep wilt verwijderen, voegt u een kolom 'Actie' toe en voegt u 'VERWIJDEREN' toe naast de hotelgroep die u wilt verwijderen.

Hotelgroep Actie Partitietype Max. CPC Naam van de hotelgroep in Google Ads
*/   Onderverdeling -- Alle hotels
*/hotel id="i123" VERWIJDEREN Eenheid 0,55 i123
*/hotel id="104208"   Eenheid 0,45 104208
*/hotel_id=*   Eenheid 0,35 Overige items in 'Alle hotels'
Een bestaande hotelgroep bewerken
Stel dat uw hotelgroepen er als volgt uitzien:
Hotelgroep Partitietype Max. CPC Naam van de hotelgroep in Google Ads
*/ Onderverdeling -- Alle hotels
*/hotel id="i123" Eenheid 0,55 i123
*/hotel_id=* Eenheid 0,35 Overige items in 'Alle hotels'

Als u een bestaande hotelgroep in een andere wilt vervangen, volgt u deze twee stappen:

 • Voor elke hotelgroep die u wilt vervangen, voegt u een kolom 'Actie' toe en voegt u 'VERWIJDEREN' toe naast de hotelgroep die u wilt verwijderen.
 • Voeg nieuwe rijen voor hotelproductgroepen toe als dat nodig is.

Hieronder wordt de hotelgroep '104208' toegevoegd en wordt de hotelgroep 'i123' verwijderd.

Hotelgroep Actie Partitietype Max. CPC Naam van de hotelgroep in Google Ads
*/   Onderverdeling -- Alle hotels
*/hotel id="i123" VERWIJDEREN Eenheid 0,55 i123
*/hotel id="104208"   Eenheid 0,45 104208
*/hotel_id=*   Eenheid 0,35 Overige items in 'Alle hotels'

Stap 3: Upload uw rapport

U uploadt de spreadsheet als volgt:

 1. Klik in uw Google Ads-account op het gereedschapspictogram .
 2. Onder 'Bulkacties' selecteert u Uploads.
 3. Klik op de plusknop en klik vervolgens op Bestand kiezen om uw bewerkte en opgeslagen spreadsheet te zoeken.
 4. Klik op Voorbeeld om uw bestand te bekijken en klik vervolgens op Toepassen.
 5. Als de gegevens zijn geladen, wordt er een voorbeeld van uw wijzigingen weergegeven. U kunt nu bekijken hoe uw wijzigingen eruitzien, fouten in uw spreadsheet corrigeren en uw spreadsheet vervolgens nogmaals uploaden. U kunt er ook voor kiezen eventuele fouten te negeren. Klik vervolgens op Wijzigingen toepassen.
De resultaten van uw upload weergeven
Als uw bestand is geüpload, wordt bovenaan de tabel in het gedeelte 'Bulkacties' een nieuwe vermelding voor dat bestand weergegeven. Klik op de kolom Resultaten om details van uw wijzigingen te bekijken. Voor geüploade spreadsheets die u niet heeft toegepast, kunt u een voorbeeld bekijken. U kunt deze spreadsheets ook alsnog toepassen of verwijderen.
Wat te doen als er fouten zijn
 1. Zoek uw spreadsheet op in de tabel 'Bulkacties'.
 2. Klik in de rij met uw rapport op Fouten downloaden of klik op het aantal fouten om het scherm 'Details' te bekijken.
 3. Zoek in de kolom 'Resultaten' van de spreadsheet in elke rij het probleem. Los dit probleem vervolgens op.
 4. Sla het bestand op en upload het in het gedeelte 'Bulkacties'.

Gerelateerde links

Als u hulp nodig heeft met hoteladvertenties, kunt u contact met ons opnemen of een chat met een supportspecialist aanvragen.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen