Skupne izmjene kampanja za hotel

Ako želite uvesti izmjene u veći broj grupa hotela i licitacija u kampanji za hotel, upotrebom skupnih prijenosa možete uštedjeti na vremenu. To možete učiniti tako da preuzmete izvješće za uređivanje, izmjene unesete izravno u dokument, a zatim prenesete ažurirano izvješće natrag na račun, gdje možete pregledati i primijeniti izmjene.

Prije nego što započnete

 • Da biste unijeli skupne izmjene, najprije morate izraditi kampanju za hotel.
 • Pomoću skupnih prijenosa možete učinkovito unositi izmjene za sve svoje kampanje za hotele.

Upute

1. korak: preuzmite izvješće o grupi hotela

Da biste pomoću skupnih prijenosa unijeli izmjene u grupe hotela i licitacije, najprije trebate preuzeti izvješće o grupi hotela za uređivanje.

Evo kako preuzeti izvješće o grupi hotela:

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite Kampanje.
 3. Odaberite kampanju za hotel u koju želite unijeti izmjene.
 4. Odaberite grupu oglasa u kampanji.
 5. Provjerite prikazuje li tablica sve stupce koje želite urediti.
 6. Kliknite gumb Preuzmi.
 7. Odaberite format datoteke koji želite upotrebljavati.
 8. Kliknite Preuzmi.

2. korak: uredite izvješće o grupi hotela

Preuzeto izvješće o grupi hotela omogućuje vam pregled svih grupa hotela u bilo kojem broju grupa oglasa i uređivanje licitacija (maks. CPC, maks. CPC % i provizije) za grupe hotela.

Prilikom uređivanja izvješća primjenjuje se nekoliko općih pravila kako bi se osiguralo da Google ispravno protumači vaše zahtjeva za izmjene.

Opća pravila za uređivanje izvješća o grupi hotela

 • Ne zamarajte se brisanjem nevažnih stupaca ili redaka s ukupnim vrijednostima. Prenesite cijelo izvješće, a mi ćemo zanemariti ono što nije bitno.
 • Obavezno spremite proračunsku tablicu u jednom od podržanih formata (.xlsx, .tsv ili .csv).

U nastavku se nalaze stupci koje ćete vidjeti u izvješću o grupi hotela za uređivanje, kao i upute za unos izmjena. Ovisno o stupcima koji su vidljivi na vašoj kartici "Grupe hotela" prilikom preuzimanja izvješća, mogli biste vidjeti dodatne stupce koji se ne mogu uređivati.

Naziv stupca Opis Upute za uređivanje
Kampanja Prikazuje naziv koji ste dodijelili kampanji. Može se urediti (mora se izmijeniti i ID kampanje)
ID kampanje Prikazuje jedinstveni identifikator koji je Google Ads dodijelio svakoj kampanji. Može se urediti (mora se izmijeniti i naziv kampanje)
ID grupe oglasa Prikazuje jedinstveni identifikator koji je Google Ads dodijelio svakoj grupi oglasa. Može se urediti (mora se izmijeniti i naziv grupe oglasa)
Grupa oglasa Prikazuje naziv koji ste dodijelili grupi oglasa. Može se urediti (mora se izmijeniti i ID grupe oglasa)
ID grupe hotela Prikazuje jedinstveni identifikator koji je Google Ads dodijelio svakoj grupi hotela. Nije moguće urediti
Grupa hotela Prikazuje cjelovit put grupe hotela u hijerarhiji grupe hotela. Saznajte više o potpodjeli grupa hotela. Moguće je urediti
Vrsta podjele Prikazuje predstavlja li redak podjelu ili jedinicu. Nije moguće urediti
Maks. CPC Prikazuje trenutačnu maksimalnu licitaciju cijene po kliku za grupu hotela. Vrijednost se ne prikazuje ako je grupa hotela dodatno razvrstana.

Da biste izmijenili licitaciju, uredite vrijednost u stupcu.

Napomena: ako maks. CPC postavite na 0, prikazat će se pogreška. Umjesto toga postavite maks. CPC na "Izuzeto".

Maks. CPC% S postotnim CPC-om licitirate postotak ukupne cijene hotela po noćenju (uključujući poreze i naknade). Možete postaviti ograničenje maksimalne efektivne licitacije na razini kampanje. Umjesto 0, koristite vrijednost "Izuzeto".
Provizije Status "uključivanje/izuzimanje" možete izmijeniti samo za licitaciju provizije. Moguće je urediti.
Klikovi Prikazuje broj klikova na oglase za hotele u toj grupi hotela. Pomoću tog podatka odlučite kako želite prilagoditi licitaciju. Nije moguće urediti
Predložak za praćenje Prikazuje predložak praćenja. Uredite predložak u stupcu. Saznajte više o praćenju.
Sufiks završnog URL-a Prikazuje sufiks završnog URL-a. Uredite sufiks u stupcu. Saznajte više o praćenju.

Savjeti za uređivanje organizacije grupe hotela

U vašem izvješću svaka grupa hotela prikazana je u posebnom retku s vrstom podjele i putom do potpodjela u toj grupi hotela. Put "Grupa hotela" možete upotrijebiti za dodavanje, uklanjanje ili uređivanje organizacije grupa hotela.

Napomena: prilikom skupnog prijenosa potpodjelu možete izvršiti samo prema ID-jevima hotela. Da bi skupni prijenosi grupe hotela funkcionirali, za grupu hotela "Svi hoteli" ili korijensku grupu hotela mora se izvršiti potpodjela prema ID-ju hotela.

Put "Grupa hotela" predstavlja niz potpodjela koje vode do grupe hotela. Taj put uvijek započinje znakom * i upotrebljava znak / za predstavljanje potpodjele. Grupe proizvoda predstavlja atribut = vrijednost, a grupe proizvoda "Sve ostalo" predstavlja atribut = *.

Primjeri vrsta podjele i puta grupe hotela

Grupa hotela kao što je prikazana u Google Adsu Vrsta podjele Naziv grupe hotela u izvješću za preuzimanje
Svi hoteli Potpodjela */
i123 Jedinica */hotel id="i123"
Sve ostalo u grupi "Svi hoteli" Jedinica */hotel id =*
Dodavanje grupe hotela

Pretpostavimo da vaše grupe hotela izgledaju ovako:

Grupa hotela Vrsta podjele Maks. CPC Naziv grupe hotela u Google Adsu
*/ Potpodjela -- Svi hoteli
*/hotel id="i123" Jedinica 0,55 i123
*/hotel id=* Jedinica 0,35 Sve ostalo u grupi "Svi hoteli"


Da biste dodali novu jedinicu u grupu hotela, umetnite nove retke koji odgovaraju grupama hotela koje želite vidjeti. Grupa hotela "104208" u nastavku dodana je u izvješće.

Grupa hotela Vrsta podjele Maks. CPC Naziv grupe hotela u Google Adsu
*/ Potpodjela -- Svi hoteli
*/hotel id="i123" Jedinica 0,55 i123
*/hotel id="104208" Jedinica 0,45 104208
*/hotel_id=* Jedinica 0,35 Sve ostalo u grupi "Svi hoteli"
Ukloni grupu hotela

Pretpostavimo da vaše grupe hotela izgledaju ovako:

Grupa hotela Vrsta podjele Maks. CPC Naziv grupe hotela u Google Adsu
*/ Potpodjela -- Svi hoteli
*/hotel id="i123" Jedinica 0,55 i123
*/hotel id="104208" Jedinica 0,45 104208
*/hotel_id=* Jedinica 0,35 Sve ostalo u grupi "Svi hoteli"

Da biste uklonili jedinicu iz grupe hotela, dodajte stupac Radnja i zatim dodajte UKLONI pored grupe hotela koju želite ukloniti.

Grupa hotela Radnja Vrsta podjele Maks. CPC Naziv grupe hotela u Google Adsu
*/   Potpodjela -- Svi hoteli
*/hotel id="i123" UKLONI Jedinica 0,55 i123
*/hotel id="104208"   Jedinica 0,45 104208
*/hotel_id=*   Jedinica 0,35 Sve ostalo u grupi "Svi hoteli"
Uređivanje postojeće grupe hotela
Pretpostavimo da vaše grupe hotela izgledaju ovako:
Grupa hotela Vrsta podjele Maks. CPC Naziv grupe hotela u Google Adsu
*/ Potpodjela -- Svi hoteli
*/hotel id="i123" Jedinica 0,55 i123
*/hotel_id=* Jedinica 0,35 Sve ostalo u grupi "Svi hoteli"

Da biste postojeću grupu hotela promijenili u drugu, slijedite dva koraka:

 • Za svaku grupu hotela koju želite zamijeniti, dodajte stupac "Radnja" i zatim dodajte "UKLONI" pored grupe hotela koju želite ukloniti.
 • Prema potrebi dodajte nove retke grupe hotela.

U nastavku je dodana grupa hotela "104208", a grupa hotela "i123" uklonjena je.

Grupa hotela Radnja Vrsta podjele Maks. CPC Naziv grupe hotela u Google Adsu
*/   Potpodjela -- Svi hoteli
*/hotel id="i123" UKLONI Jedinica 0,55 i123
*/hotel id="104208"   Jedinica 0,45 104208
*/hotel_id=*   Jedinica 0,35 Sve ostalo u grupi "Svi hoteli"

3. korak: prenesite izvješće

Evo kako prenijeti proračunsku tablicu:

 1. Na Google Ads računu kliknite ikonu alata .
 2. U odjeljku "Skupne radnje" odaberite Prijenosi.
 3. Kliknite gumb s plusom , a zatim kliknite Odaberi datoteku da biste pronašli proračunsku tablicu koju ste uredili i spremili.
 4. Kliknite Pregled da biste pregledali datoteku, a zatim kliknite Primijeni.
 5. Nakon učitavanja pojavit će se pregled vaših izmjena. U tom trenutku možete vidjeti kako bi izgledale vaše izmjene, ispraviti pogreške u proračunskoj tablici, a zatim ponovno prenijeti ili zanemariti pogreške i kliknuti Primijeni izmjene.
Prikaz rezultata prijenosa
Kad prenesete datoteku, na vrhu tablice u odjeljku "Skupne radnje" vidjet ćete novi unos za tu datoteku. Da biste vidjeli pojedinosti o promjenama, kliknite stupac Rezultati. Za prenesene proračunske tablice koje niste primijenili, možete odabrati opcije Pregledaj, Primijeni ili Ukloni.
Što učiniti u slučaju pogrešaka
 1. Pronađite proračunsku tablicu u tablici "Skupne radnje".
 2. U retku s izvješćem kliknite Preuzmi pogreške ili kliknite broj pogrešaka da biste vidjeli zaslon Pojedinosti.
 3. U stupcu "Rezultati" u proračunskoj tablici pronađite problem u svakom retku, a zatim ga riješite.
 4. Spremite datoteku, a zatim je prenesite u područje "Skupne radnje".

Povezani članci

Ako vam je potrebna pomoć s oglasima za hotele, kontaktirajte nas ili zatražite chat sa stručnjakom za podršku.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem