Joukkomuutosten tekeminen hotellikampanjoihin

Jos haluat tehdä muutoksia merkittävään määrään hotelliryhmiä ja hintatarjouksia hotellikampanjassa, voit säästää aikaa käyttämällä joukkolatauksia. Tällöin lataat muokattavan raportin, teet muutokset suoraan asiakirjaan ja lähetät päivitetyn raportin takaisin tilillesi, jolla voit esikatsella uusia muutoksia ja ottaa ne käyttöön.

Ennen kuin aloitat

 • Ennen kuin voit tehdä joukkomuokkauksia, sinun täytyy luoda hotellikampanja.
 • Joukkolatausten avulla voit tehdä tehokkaasti muutoksia kaikkiin hotellikampanjoihisi.

Ohjeet

Vaihe 1: Hotelliryhmäraportin lataaminen

Jotta voit tehdä muutoksia hotelliryhmiin ja hintatarjouksiin joukkolatausten avulla, sinun täytyy ensin ladata muokattava hotelliryhmäraportti.

Lataa hotelliryhmäraportti näin:

 1. Kirjaudu Google Ads ‑tilillesi.
 2. Klikkaa Kampanjat.
 3. Valitse hotellikampanja, jota haluat muuttaa.
 4. Valitse kampanjan mainosryhmä.
 5. Varmista, että taulukossa näkyvät kaikki sarakkeet, joita haluat muokata.
 6. Klikkaa Lataa-painiketta.
 7. Valitse käytettävä tiedostomuoto.
 8. Klikkaa Lataa.

Vaihe 2: Hotelliryhmäraportin muokkaaminen

Ladatusta hotelliryhmäraportista voit nähdä kaikki hotelliryhmät niin monesta mainosryhmästä kuin haluat sekä muokata hotelliryhmien hintatarjouksia (korkein klikkauskohtainen hinta, korkein klikkauskohtainen hinta (%) ja välityspalkkiot).

Noudata yleisiä sääntöjä muokatessasi raporttia, niin varmistat, että Google tulkitsee muutospyyntösi oikein.

Yleiset hotelliryhmäraporttien muokkaamista koskevat säännöt

 • Sinun ei tarvitse poistaa turhia sarakkeita tai Yhteensä-rivejä. Lataa koko raportti. Emme huomioi epäolennaisia tietoja.
 • Muista tallentaa laskentataulukkosi yhteensopivassa muodossa (.xlsx, .tsv tai .csv).

Alla näet muokattavasta hotelliryhmäraportista löytyvät sarakkeet sekä ohjeet muutosten tekemiseen. Saatat nähdä muitakin sarakkeita sen mukaan, mitkä sarakkeet olivat näkyvissä Hotelliryhmät-välilehdellä, kun latasit raportin. Näitä sarakkeita ei ole mahdollista muokata.

Sarakkeen nimi Kuvaus Muokkausohjeet
Kampanja Sarakkeessa näkyy kampanjalle antamasi nimi. Muokattavissa (myös kampanjatunnus on muutettava)
Kampanjan tunnus Sarakkeessa näkyy Google Adsissa kullekin kampanjalle annettu yksilöllinen tunniste. Muokattavissa (myös kampanjan nimi on muutettava)
Mainosryhmän tunnus Sarakkeessa näkyy Google Adsissa kullekin mainosryhmälle annettu yksilöllinen tunniste. Muokattavissa (myös mainosryhmän nimi on muutettava)
Mainosryhmä Sarakkeessa näkyy mainosryhmälle antamasi nimi. Muokattavissa (myös mainosryhmätunnus on muutettava)
Hotelliryhmän tunnus Sarakkeessa näkyy Google Adsissa kullekin hotelliryhmälle annettu yksilöllinen tunniste. Ei muokattavissa
Hotelliryhmä Sarakkeessa näkyy hotelliryhmän koko polku hotelliryhmän hierarkiassa. Lue lisää hotelliryhmien jakamisesta alaryhmiin. Muokattavissa
Osiotyyppi Sarakkeessa näkyy, tarkoittaako rivi osiin jakoa vai yksikköä. Ei muokattavissa
Korkein klikkauskohtainen hinta Sarakkeessa näkyy hotelliryhmän nykyinen korkein klikkauskohtainen hintatarjous. Arvoa ei näytetä, jos hotelliryhmä on jaettu alaryhmiin.

Voit muuttaa hintatarjousta muokkaamalla sarakkeessa olevaa arvoa.

Huom. Jos asetat korkeimman klikkauskohtaisen hinnan sarakkeen arvoksi 0, saat virheilmoituksen. Aseta sen sijaan arvoksi Poissuljettu.

Korkein klikkauskohtainen hinta (%) Jos valitset strategiaksi korkein klikkauskohtainen hinta (%), sinun on määritettävä hintatarjoukseksi tietty prosenttiosuus hotelliyöpymisen kokonaishinnasta (joka sisältää verot ja maksut). Voit asettaa hintatarjouksen ylärajan kampanjatasolla. Käytä arvoa Poissuljettu arvon 0 sijaan.
Välityspalkkiot Välityspalkkiot-hintatarjouksessa voit muokata vain Sisällytä / sulje pois ‑tilaa. Muokattavissa
Klikkaukset Sarakkeessa näkyy hotelliryhmän hotellien saamien mainosten klikkausten määrä. Voit käyttää tätä tietoa apuna hintatarjouksen muokkaamisessa. Ei muokattavissa
Seurantamalli Sarakkeessa näkyy seurantamalli. Voit muokata mallia sarakkeessa. Lisätietoja seurannasta
Lopullisen URL-osoitteen jälkiliite Sarakkeessa näkyy lopullinen URL-osoitteen jälkiliite. Voit muokata jälkiliitettä sarakkeessa. Lisätietoja seurannasta

Vinkkejä hotelliryhmäorganisaation muokkaamiseen

Jokainen hotelliryhmä sekä siihen liittyvä osiotyyppi ja alaryhmän polku näkyvät raportissa erillisellä rivillä. Hotelliryhmän polun avulla voit lisätä tai poistaa hotelliryhmäorganisaation tai muokata sitä.

Huom. Kun teet joukkolatauksen, voit jakaa hotelliryhmän alaryhmiin vain hotellitunnuksen mukaan. Hotelliryhmän joukkolatauksen toimiminen edellyttää, että "Kaikki hotellit" ‑hotelliryhmä tai päätason hotelliryhmä on jaettu alaryhmiin hotellitunnuksen mukaan.

Hotelliryhmän polku näyttää hotelliryhmään johtavat alaryhmät. Polun alussa on aina merkki *, ja merkkiä / käytetään alaryhmän esittämiseen. Hotelliryhmät esitetään merkinnällä attribute = value, kun taas Kaikki muut ‑tyyppiset hotelliryhmät esitetään merkinnällä attribute = *.

Esimerkkejä osiotyypeistä ja hotelliryhmän poluista

Google Adsissa näkyvä hotelliryhmä Osiotyyppi Hotelliryhmän nimi ladattavassa raportissa
Kaikki hotellit Alaosasto */
i123 Yksikkö */hotel id="i123"
Kaikki muut Kaikki hotellit ‑kohdassa Yksikkö */hotel id =*
Hotelliryhmän lisääminen

Oletetaan, että hotelliryhmäsi näyttävät tältä:

Hotelliryhmä Osiotyyppi Korkein klikkauskohtainen hinta Hotelliryhmän nimi Google Adsissa
*/ Alaosasto -- Kaikki hotellit
*/hotel id="i123" Yksikkö 0,55 i123
*/hotel id=* Yksikkö 0,35 Kaikki muut Kaikki hotellit ‑kohdassa


Jos haluat lisätä uuden hotelliryhmäyksikön, lisää haluamiasi hotelliryhmiä vastaavat uudet rivit. Alla olevassa esimerkissä raporttiin on lisätty hotelliryhmä 104208.

Hotelliryhmä Osiotyyppi Korkein klikkauskohtainen hinta Hotelliryhmän nimi Google Adsissa
*/ Alaosasto -- Kaikki hotellit
*/hotel id="i123" Yksikkö 0,55 i123
*/hotel id="104208" Yksikkö 0,45 104208
*/hotel_id=* Yksikkö 0,35 Kaikki muut Kaikki hotellit ‑kohdassa
Hotelliryhmän poistaminen

Oletetaan, että hotelliryhmäsi näyttävät tältä:

Hotelliryhmä Osiotyyppi Korkein klikkauskohtainen hinta Hotelliryhmän nimi Google Adsissa
*/ Alaosasto -- Kaikki hotellit
*/hotel id="i123" Yksikkö 0,55 i123
*/hotel id="104208" Yksikkö 0,45 104208
*/hotel_id=* Yksikkö 0,35 Kaikki muut Kaikki hotellit ‑kohdassa

Jos haluat poistaa hotelliryhmäyksikön, lisää Toiminto-sarake ja lisää sitten poistettavan hotelliryhmän viereen POISTA.

Hotelliryhmä Toiminto Osiotyyppi Korkein klikkauskohtainen hinta Hotelliryhmän nimi Google Adsissa
*/   Alaosasto -- Kaikki hotellit
*/hotel id="i123" POISTA Yksikkö 0,55 i123
*/hotel id="104208"   Yksikkö 0,45 104208
*/hotel_id=*   Yksikkö 0,35 Kaikki muut Kaikki hotellit ‑kohdassa
Hotelliryhmän muokkaaminen
Oletetaan, että hotelliryhmäsi näyttävät tältä:
Hotelliryhmä Osiotyyppi Korkein klikkauskohtainen hinta Hotelliryhmän nimi Google Adsissa
*/ Alaosasto -- Kaikki hotellit
*/hotel id="i123" Yksikkö 0,55 i123
*/hotel_id=* Yksikkö 0,35 Kaikki muut Kaikki hotellit ‑kohdassa

Voit muuttaa nykyisen hotelliryhmän toiseksi hotelliryhmäksi näin:

 • Jos haluat korvata hotelliryhmän toisella hotelliryhmällä, lisää taulukkoon Toiminto‑sarake ja lisää sitten poistettavan hotelliryhmän viereen POISTA.
 • Lisää tarvittaessa uudet hotelliryhmärivit.

Alla olevassa esimerkissä raporttiin on lisätty hotelliryhmä 104208 ja siitä on poistettu hotelliryhmä i123.

Hotelliryhmä Toiminto Osiotyyppi Korkein klikkauskohtainen hinta Hotelliryhmän nimi Google Adsissa
*/   Alaosasto -- Kaikki hotellit
*/hotel id="i123" POISTA Yksikkö 0,55 i123
*/hotel id="104208"   Yksikkö 0,45 104208
*/hotel_id=*   Yksikkö 0,35 Kaikki muut Kaikki hotellit ‑kohdassa

Vaihe 3: Raportin lataaminen

Voit ladata laskentataulukon näin:

 1. Klikkaa Google Ads ‑tililläsi työkalukuvaketta Google Ads | työkalut [kuvake].
 2. Valitse Joukkotoiminnot-kohdasta Lataukset.
 3. Klikkaa pluspainiketta ja etsi sitten muokattu ja tallennettu laskentataulukko klikkaamalla Valitse tiedosto.
 4. Esikatsele tiedostoa klikkaamalla Esikatsele ja valitse sitten Käytä.
 5. Kun tiedosto on ladattu, voit esikatsella muutoksia. Voit tarkistaa, miltä laskentataulukon muutokset näyttäisivät, korjata mahdolliset virheet ja ladata taulukon sitten tarvittaessa uudelleen. Voit myös ohittaa virheet ja klikata Ota muutokset käyttöön.
Latauksen tulosten katseleminen
Kun tiedosto on ladattu, Joukkotoiminnot-osiossa olevan taulukon yläreunassa näkyy kyseistä tiedostoa koskeva uusi merkintä. Voit katsella muutosten tietoja klikkaamalla Tulokset-saraketta. Jos sinulla on lataamattomia laskentataulukoita, joissa ei ole otettu muutoksia käyttöön, voit valita Esikatsele, Käytä tai Poista.
Virhetilanteiden ratkaiseminen
 1. Etsi laskentataulukko Joukkotoiminnot-taulukosta.
 2. Avaa Tiedot-näyttö klikkaamalla raportin sisältävältä riviltä Lataa virheet tai klikkaamalla virheiden määrää.
 3. Etsi laskentataulukon Tulokset-sarakkeesta kullakin rivillä oleva virhe ja korjaa se.
 4. Tallenna tiedosto ja lataa se sitten Joukkotoiminnot-alueella.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Jos tarvitset tukea hotellin varauslinkkien käyttöön, ota meihin yhteyttä tai lähetä chattipyyntö tukiasiantuntijallemme.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
true
73067
false