Извършване на групови промени в кампании за хотели

Ако искате да направите промени в голям брой групи хотели и оферти в кампания за хотели, можете да спестите време, като използвате групови качвания. За целта трябва да изтеглите отчет, който може да се редактира, и да направите промени директно в него. След това трябва да качите актуализирания отчет в профила си, където новите ви промени могат да бъдат визуализирани и приложени.

Преди да започнете

 • За да извършвате групови редакции, първо трябва да създадете кампания за хотели.
 • Можете да използвате групови качвания, за да правите бързо промени във всички свои кампании за хотели.

Инструкции

Стъпка 1: Изтеглете отчет за групи хотели

За да извършвате промени в групите хотели и офертите си чрез групови качвания, първо трябва да изтеглите отчет за групи хотели, който може да се редактира.

Ето как да направите това:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху Кампании.
 3. Изберете кампанията за хотели, в която искате да направите промени.
 4. Изберете рекламна група в кампанията.
 5. Проверете дали в таблицата са показани всички колони, които искате да редактирате.
 6. Кликнете върху бутона за изтегляне.
 7. Изберете файловия формат, който искате да използвате.
 8. Кликнете върху Изтегляне.

Стъпка 2: Редактирайте отчета си за групи хотели

Чрез изтегления отчет можете да преглеждате всички групи хотели в произволен брой рекламни групи и да променяте оферти (макс. CPC, процент на макс. CPC и комисиони) за съответните групи хотели.

При редактиране на отчета трябва да спазвате някои общи правила, за да може Google правилно да тълкува заявките ви за промени.

Общи правила за редактиране на отчетите за групи хотели

 • Не е нужно да изтривате излишни колони или цели редове. Трябва само да качите пълния отчет и несъществената информация ще бъде пренебрегната.
 • Не забравяйте да запазите електронната таблица в един от поддържаните от нас формати (.xlsx, .tsv или .csv).

По-долу са посочени колоните, които ще виждате в отчета за групи хотели, който може да се редактира, заедно с инструкции за извършване на промените. Възможно е да виждате допълнителни колони в зависимост от показаните колони в раздела „Групи хотели“ към момента на изтегляне на отчета. Всички тези допълнителни колони не могат да се редактират.

Име на колона Описание Инструкции за редактиране
Кампания Показва зададеното име на кампанията ви. Може да се редактира (трябва да промените и идентификационния номер на кампанията)
Идент. № на кампанията Показва уникалния идентификатор, определен от Google Ads за всяка кампания. Може да се редактира (трябва да промените и името на кампанията)
Идент. № на рекламната група Показва уникалния идентификатор, определен от Google Ads за всяка рекламна група. Може да се редактира (трябва да промените и името на рекламната група)
Рекламна група Показва зададеното име на рекламната ви група. Може да се редактира (трябва да промените и идентификационния номер на рекламната група)
Идентификатор на група хотели Показва уникалния идентификатор, определен от Google Ads за всяка група хотели. Не може да се редактира
Група хотели Показва пълния път на съответната група хотели в йерархията на групите хотели. Научете повече за подразделянето на групите хотели. Може да се редактира
Тип подялба Показва дали редът представлява подразделение, или единица. Не може да се редактира
Макс. CPC Показва текущата оферта за максимална цена на кликване за групата хотели. Няма да се показва стойност, ако групата хотели има подразделения.

За да промените офертата си, редактирайте стойността в колоната.

Забележка: Ако зададете 0 за максималната си СРС, ще получите грешка. Вместо това можете да зададете „Изключено“.

% на макс. CPC Чрез тази колона можете да оферирате процент от общата цена за нощувка в хотела (включително данъци и такси). Можете да зададете лимит за максимална ефективна оферта на ниво кампания. Използвайте стойността „Изключено“ вместо 0.
Комисиона Можете само да избирате дали да включите или изключите офертата за комисиона. Може да се редактира
Кликвания Показва броя кликвания върху реклами за хотели в тази група хотели. Използвайте тази информация, за да решите как евентуално да коригирате офертата си. Не може да се редактира
Шаблон за проследяване Показва шаблона за проследяване. Редактирайте шаблона в колоната. Научете повече за проследяването.
Суфикс на крайния URL адрес Показва суфикса на крайния URL адрес. Редактирайте суфикса в колоната. Научете повече за проследяването.

Съвети за редактиране на организацията на групите хотели

В отчета ви всяка група хотели е представена на отделен ред заедно с типа подялба и пътя на подразделенията в нея. Можете да използвате пътя „Група хотели“ за добавяне, премахване или редактиране на организацията на групите хотели.

Забележка: При групово качване можете да създавате подразделения само по идентификационен номер на хотела. За да функционират груповите качвания, групата „Всички хотели“ или основната група хотели трябва да е подразделена по идентификационен номер на хотела.

Пътят „Група хотели“ представлява последователността от подразделения, довели до групата хотели. Той винаги започва със звезда * и отделните подразделения в него са разделени с наклонена черта (/). Групите хотели са представени с attribute = value, а групите хотели „Всичко останало“ – с attribute = *.

Примери за тип подялба и за път до група хотели

Група хотели, както е показана в Google Ads Тип подялба Име на групата хотели в отчет с възможност за изтегляне
Всички хотели Подразделение */
i123 Единица */hotel id="i123"
Всичко останало във „Всички хотели“ Единица */hotel id =*
Добавяне на група хотели

Да приемем, че групите хотели изглеждат по следния начин:

Група хотели Тип подялба Макс. CPC Име на групата хотели в Google Ads
*/ Подразделение -- Всички хотели
*/hotel id="i123" Единица 0,55 i123
*/hotel id=* Единица 0,35 Всичко останало във „Всички хотели“


За да добавите нова единица в група хотели, вмъкнете нови редове, съответстващи на групите хотели, които искате да виждате. Към отчета по-долу е добавена групата хотели „104208“.

Група хотели Тип подялба Макс. CPC Име на групата хотели в Google Ads
*/ Подразделение -- Всички хотели
*/hotel id="i123" Единица 0,55 i123
*/hotel id="104208" Единица 0,45 104208
*/hotel_id=* Единица 0,35 Всичко останало във „Всички хотели“
Премахване на група хотели

Да приемем, че групите хотели изглеждат по следния начин:

Група хотели Тип подялба Макс. CPC Име на групата хотели в Google Ads
*/ Подразделение -- Всички хотели
*/hotel id="i123" Единица 0,55 i123
*/hotel id="104208" Единица 0,45 104208
*/hotel_id=* Единица 0,35 Всичко останало във „Всички хотели“

За да премахнете звено от група хотели, добавете колона „Действие“ и след това добавете „ПРЕМАХВАНЕ“ до групата хотели, която искате да премахнете.

Група хотели Действие Тип подялба Макс. CPC Име на групата хотели в Google Ads
*/   Подразделение -- Всички хотели
*/hotel id="i123" ПРЕМАХВАНЕ Единица 0,55 i123
*/hotel id="104208"   Единица 0,45 104208
*/hotel_id=*   Единица 0,35 Всичко останало във „Всички хотели“
Редактиране на съществуваща група хотели
Да приемем, че групите хотели изглеждат по следния начин:
Група хотели Тип подялба Макс. CPC Име на групата хотели в Google Ads
*/ Подразделение -- Всички хотели
*/hotel id="i123" Единица 0,55 i123
*/hotel_id=* Единица 0,35 Всичко останало във „Всички хотели“

За да замените съществуваща група хотели с друга, трябва да изпълните следните стъпки:

 • За всяка група хотели, която искате да замените, добавете колона „Действие“ и след това – „ПРЕМАХВАНЕ“ до групата хотели, която искате да премахнете.
 • При необходимост добавете нови редове за групи хотели.

По-долу е добавена групата хотели „104208“ и е премахната групата хотели „i123“.

Група хотели Действие Тип подялба Макс. CPC Име на групата хотели в Google Ads
*/   Подразделение -- Всички хотели
*/hotel id="i123" ПРЕМАХВАНЕ Единица 0,55 i123
*/hotel id="104208"   Единица 0,45 104208
*/hotel_id=*   Единица 0,35 Всичко останало във „Всички хотели“

Стъпка 3: Качете отчета си

Ето как да качите електронната таблица:

 1. В профила си в Google Ads кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | инструменти [Icon].
 2. Под „Групови действия“ изберете Качвания.
 3. Кликнете върху бутона със знак плюс  и след това – върху Избор на файл, за да намерите редактираната и запазена от вас електронна таблица.
 4. Кликнете върху Визуализация, за да прегледате файла, след което кликнете върху Прилагане.
 5. Когато качването приключи, ще се покаже визуализация на извършените от вас промени. В този момент ще можете да видите как ще изглеждат въпросните промени, както и да коригирате всички грешки в електронната си таблица и да я качите отново, или да ги игнорирате и да кликнете върху Прилагане на промените.
Преглед на резултатите от качването
След като качването на файла ви приключи, ще видите нов запис за него в горната част на таблицата в секцията „Групови действия“. За да видите подробности за промените, кликнете върху колоната Резултати. За качени електронни таблици, които не са приложени, можете да избирате Визуализация, Прилагане или Премахване.
Какво да направите, ако са налице грешки
 1. Намерете електронната си таблица в таблицата „Групови действия“.
 2. В реда с отчета ви кликнете върху Изтегляне на грешките или върху броя грешки, за да видите екрана „Подробности“.
 3. В колоната „Резултати“ в електронната таблица намерете проблема с всеки ред и го поправете.
 4. Запазете файла и след това го качете в секцията „Групови действия“.

Сродни връзки

Ако се нуждаете от помощ за връзките си за резервация на хотел, моля, свържете се с нас или изпратете заявка за разговор със специалист от екипа за поддръжка.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false