Podíl zobrazení reklam na hotely

 

Poznámka: Tento článek se týká pouze přehledů pro hotelové kampaně v Google Ads. Pokud jste neprovedli migraci hotelových kampaní do Google Ads, přečtěte si o přehledech pro hotelové kampaně v Centru reklam na hotely.

Podíl zobrazení reklam na hotely se vypočítává z toho, na jakém místě v rezervačním modulu reklam na hotely se vaše reklama zobrazí.

Pokud nejste obeznámeni s rozdíly mezi reklamami na hotely a reklamami ve vyhledávání, přečtěte si, z čeho se skládá reklama na hotely. Pokud hotelovou kampaň neprovozujete, přečtěte si článek o podílu zobrazení.

Přehled podílu zobrazení reklam na hotely

Reklamy na hotely umístěné v aukci se mohou zobrazovat na horní pozici  nebo na pozici nabídky  rezervačního modulu reklam na hotely.

Na horní pozici se zobrazují reklamy na prvním místě aukce včetně reklamy s podílem zobrazení zcela nahoře , která se zobrazí jako úplně první v rezervačním modelu reklam na hotely.

Když uživatel klikne na možnost Zobrazit další ceny  na horní pozici, zobrazí se pozice nabídky . Pozice nabídky obsahuje další reklamy na hotely.

Metriky podílu zobrazení reklam na hotely

Reklamy na hotely používají u podílu zobrazení stejné názvy metrik jako ostatní kampaně. Rozdíl je v tom, že metriky hotelových kampaní se týkají pouze rezervačního modulu reklam na hotely a nikoli organického vyhledávání.

Podíl zobrazení ve Vyhledávací síti

Podíl zobrazení (IS) vyjadřuje procento počtu zobrazení, která vaše reklamy získají, ve srovnání s celkovým počtem zobrazení, která by získat mohly.

Podíl zobrazení = počet zobrazení / celkový počet vhodných zobrazení

Počet vhodných zobrazení se odhaduje na základě mnoha faktorů. Patří mezi ně přesnost ceny a pokrytí itineráře.

Údaje o podílu zobrazení jsou k dispozici u kampaní, reklamních sestav a skupin hotelů. Podíl zobrazení vám umožní snadno zjistit, zda vaše reklamy mohou oslovit více lidí v případě, že zvýšíte svou nabídku nebo rozpočet.

Podíl zobrazení nahoře ve vyhledávání

Podíl zobrazení nahoře ve Vyhledávání je počet zobrazení na horní pozici ve srovnání s odhadovaným dosažitelným počtem zobrazení na stejném místě.

Podíl zobrazení nahoře = počet zobrazení nahoře / počet zobrazení nahoře, kterého bylo možno dosáhnout

Podíl zobrazení zcela nahoře ve vyhledávání

Metrika „Podíl zobr. zcela nahoře ve Vyhledávání“ udává podíl dosažených zobrazení úplně nahoře (jako první reklama v rezervačním modulu reklam na hotely) a odhadovaného počtu zobrazení nahoře, kterého jste mohli dosáhnout.

Podíl zobrazení zcela nahoře = počet zobrazení zcela nahoře / počet zobrazení nahoře, kterého bylo možno dosáhnout

Podíl ztracených zobrazení ve Vyhledávací síti (hodnocení)

Tato hodnota představuje odhad, jak často se vaše reklama nezobrazila kdekoli v rezervačním modulu reklam na hotely, včetně nerozbalené pozice nabídky, v důsledku špatného hodnocení reklamy.

Tip: Najděte srovnání zobrazení v pozici nabídky a na horní pozici.

Pokud uživatel nekliknul na pozici nabídky, tato zobrazení se zaznamenají jako „Podíl ztracených zobrazení (hodnocení)“ indikující pozici, na které se reklama zobrazila. Pokud cestující kliknul na pozici nabídky, bude možné ji vypočítat takto: podíl zobrazení mínus podíl zobrazení nahoře

Podíl ztracených zobrazení ve Vyhledávací síti (rozpočet)

Udává odhad, jak často se vaše reklama kvůli nízkému rozpočtu nezobrazila v rezervačním modulu reklam na hotely.

Podíl ztracených zobrazení nahoře ve vyhledávání (hodnocení)

Tato hodnota představuje odhad, jak často se vaše reklama nezobrazila na horní pozici rezervačního modulu reklam na hotely kvůli špatnému hodnocení reklamy.

Podíl ztracených zobrazení nahoře ve vyhledávání (rozpočet)

Tato hodnota udává, jak často se vaše reklama nezobrazila kdekoli na horní pozici rezervačního modulu reklam na hotely kvůli nízkému rozpočtu.

Podíl ztracených zobrazení zcela nahoře ve vyhledávání (rozpočet)

Tento údaj představuje odhad, jak často se vaše reklama nezobrazila jako první na horní pozici rezervačního modulu reklam na hotely kvůli nízkému rozpočtu.

Podíl ztracených zobrazení zcela nahoře ve vyhledávání (hodnocení)

Tento údaj představuje odhad toho, jak často se vaše reklama kvůli nízkému hodnocení nezobrazila jako první na horní pozici rezervačního modulu reklam na hotely.

Tip: Porovnejte metriky zobrazení mezi kampaněmi ve vyhledávání a hotelovými kampaněmi

Když se v rámci stejného vyhledávacího dotazu zobrazí reklamy ve vyhledávání i reklamy na hotely, budou oba typy reklam způsobilé k zobrazení na svých vlastních horních pozicích i zcela nahoře. Pokud vyberete kampaň ve vyhledávání, budou metriky podílu zobrazení indikovat, na jakém místě se reklama ve vyhledávání umístila mezi organickými výsledky vyhledávání.

Pokud však vyberete hotelovou kampaň, budou metriky podílu zobrazení indikovat, na jakém místě se reklama umístila v rámci rezervačního modulu reklam na hotely.

Pokud provozujete více kampaní, můžete v Editoru přehledů zobrazit celkový podíl zobrazení ve všech vašich kampaních.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory