Sobre la quota d'impressions dels anuncis d'hotel

La quota d'impressions dels anuncis d'hotel es calcula en funció d'on es mostra l'anunci al mòdul de reserves de Hotel Ads.

Si no coneixeu del tot les diferències que hi ha entre els anuncis de cerca i els d'hotel, obteniu informació sobre els components dels anuncis d'hotel. Si no teniu cap campanya d'hotels publicada, llegiu l'article Sobre la quota d'impressions.

Informació general sobre la quota d'impressions dels anuncis d'hotel

Els anuncis d'hotel que s'emplacen en una subhasta poden mostrar-se a l'espai superior  o a l'espai del menú  del mòdul de reserves de Hotel Ads.

A l'espai superior es publiquen els anuncis que obtenen la primera posició a la subhasta, inclòs l'anunci amb la quota d'impressions de la part més superior , que és el primer anunci que es mostra al mòdul de reserves de Hotel Ads.

Quan un viatger fa clic a Mostra més preus  a l'espai superior, es mostra l'espai del menú , que conté més anuncis d'hotel.

Mètriques de la quota d'impressions dels anuncis d'hotel

Els anuncis d'hotel fan servir els mateixos noms de mètriques que la resta de campanyes per informar sobre la quota d'impressions, amb l'única diferència que les mètriques de les campanyes d'hotel només s'apliquen al mòdul de reserves de Hotel Ads i no a la cerca orgànica.

Quota d'impressions de cerca

La quota d'impressions (IS) representa les impressions que reben els vostres anuncis (en percentatge) comparades amb les que podrien obtenir.

Quota d'impressions = impressions / total d'impressions aptes

Per obtenir una estimació de les impressions aptes es tenen en compte diversos factors, com ara la precisió del preu i la cobertura de l'itinerari.

La quota d'impressions està disponible per a campanyes, grups d'anuncis i grups d'hotels. És una bona manera d'esbrinar si els vostres anuncis podrien arribar a més usuaris en cas que augmentéssiu l'oferta o el pressupost.

Quota d'impressions de cerca de la part superior

La quota d'impressions de cerca de la part superior, "Quota imp. de cerca part sup.", són les impressions que heu rebut a la part superior en relació amb el nombre estimat d'impressions aptes a la part superior.

Quota d'impressions de cerca de la part superior = impressions a la part superior / impressions aptes a la part superior

Quota d'impressions de cerca de la part més superior

La quota d'impressions de cerca de la part més superior, "Quota impr. de cerca part més sup.", són les impressions que heu obtingut a la part més superior (el primer anunci del mòdul de reserves de Hotel Ads) dividit pel nombre estimat d'impressions aptes a la part superior.

Quota d'impressions de la part més superior = impressions a la part més superior / impressions aptes a la part superior

Quota d'impressions perdudes de cerca (rànquing)

Fa una estimació de la freqüència amb què l'anunci no s'ha mostrat al mòdul de reserves de Hotel Ads, inclòs l'espai del menú no ampliat, a causa d'un rànquing d'anunci insuficient.

Consell: compareu les impressions de l'espai del menú i de l'espai superior

Si un viatger no fa clic a l'espai del menú, aquestes impressions es registren com a "Quota d'impressions perdudes (rànquing)" i s'indica la posició en què s'ha mostrat l'anunci. Si un viatger sí que fa clic a l'espai del menú, aquesta posició es pot calcular com la quota d'impressions menys la quota d'impressions de la part superior.

Quota d'impressions perdudes de cerca (pressupost)

Fa una estimació de la freqüència amb què l'anunci no es mostra al mòdul de reserves de Hotel Ads a causa del pressupost.

Quota d'impressions perdudes de cerca de la part superior (rànquing)

La quota d'impressions perdudes de cerca de la part superior (rànquing) fa una estimació de la freqüència amb què l'anunci no es mostra a l'espai superior del mòdul de reserves de Hotel Ads a causa d'un rànquing de l'anunci insuficient.

Quota d'impressions perdudes de cerca de la part superior (pressupost)

La quota d'impressions perdudes de cerca de la part superior (pressupost) us ajuda a veure la freqüència amb què l'anunci no s'ha mostrat a l'espai superior del mòdul de reserves de Hotel Ads a causa d'un pressupost baix.

Quota d'impressions perdudes de cerca de la part més superior (pressupost)

La quota d'impressions perdudes de cerca de la part més superior (pressupost) fa una estimació de la freqüència amb què l'anunci no s'ha mostrat el primer de tots a l'espai més superior del mòdul de reserves de Hotel Ads a causa d'un pressupost baix.

Quota d'impressions perdudes de cerca de la part més superior (rànquing)

La quota d'impressions perdudes de cerca de la part més superior (rànquing) fa una estimació de la freqüència amb què l'anunci no s'ha mostrat el primer de tots a l'espai més superior del mòdul de reserves de Hotel Ads a causa d'un rànquing d'anunci insuficient.

Consell: compareu les mètriques d'impressions per a les campanyes de cerca i d'hotel

Quan tant els anuncis de cerca com els d'hotel es mostren per a una mateixa cerca del viatger, tots dos són aptes per aparèixer a les posicions de l'espai superior i de la part més superior. Quan seleccioneu una campanya de cerca, les mètriques de la quota d'impressions indicaran on se situa l'anunci de cerca als resultats de la cerca orgànica.

En canvi, si seleccioneu una campanya d'hotels, les mètriques de la quota d'impressions indicaran on s'emplaça l'anunci al mòdul de reserves de Hotel Ads.

Si heu publicat diverses campanyes, podeu veure'n la quota d'impressions total a l'editor d'informes.

Si necessiteu ajuda amb els anuncis d'hotel, contacteu amb nosaltres o sol·liciteu xatejar amb un especialista de l'equip d'assistència.
Ha estat útil?
Com ho podem millorar?

Necessites més ajuda?

Inicia la sessió per obtenir opcions d'assistència addicionals que et permetin resoldre el problema ràpidament