Giới thiệu về nhóm khách sạn

 

Nhóm khách sạn là một cách để sắp xếp các khách sạn của bạn và đặt giá thầu cơ sở cho các thuộc tính nhất định của khách sạn. Bạn có thể tổ chức các nhóm khách sạn theo hạng, quốc gia/khu vực hoặc thương hiệu.

Ví dụ: bạn có thể muốn đưa các khách sạn ở Hoa Kỳ của mình vào một nhóm khách sạn và các khách sạn ở Đức của bạn vào một nhóm khác. Bạn cũng có thể muốn đưa các khách sạn 3 sao của mình vào một nhóm khách sạn và các khách sạn 5 sao của bạn vào một nhóm khác. Sau đó, bạn có thể đặt giá thầu cơ sở khác nhau cho các nhóm khách sạn đó bằng chiến lược đặt giá thầu CPC (chi phí mỗi lần nhấp).

Bài viết này giới thiệu về các phân nhóm nhóm khách sạn, quy tắc đặt giá thầu và cách các quy tắc này hoạt động với nhóm quảng cáo.

Lợi ích

 • Đặt giá thầu CPC cho một nhóm khách sạn hoặc mã khách sạn cụ thể.
 • Loại trừ một số khách sạn cụ thể trong một nhóm khách sạn khỏi nhóm quảng cáo.
 • Tùy chỉnh báo cáo của bạn cho một số khách sạn cụ thể.

Phân mục khách sạn có sẵn

 • Quốc gia/khu vực của khách sạn: Quốc gia hoặc khu vực địa lý rộng lớn của khách sạn.
 • Tiểu bang của khách sạn: Tiểu bang hoặc khu vực trong quốc gia đặt khách sạn. Mục này chỉ có sẵn sau khi chia theo quốc gia/khu vực.
 • Thành phố: Thành phố đặt khách sạn. Bạn chỉ có thể chia nhỏ theo thành phố sau khi chia nhỏ theo quốc gia và tiểu bang.
 • "Khách sạn khác": Sau khi vào một phân mục, bạn sẽ thấy một danh mục trong phân mục đó có tên là "Khách sạn khác". Danh mục này bao gồm tất cả các khách sạn trong phân mục đầu mà chưa được chia nhỏ hơn nữa. Ví dụ: nếu phân mục theo quốc gia là Pháp, bạn sẽ thấy một danh mục có tên là "Khách sạn khác ở Pháp". Hoặc nếu chia nhỏ nhóm "Tất cả khách sạn" thành các khách sạn 4 sao và 5 sao, bạn sẽ thấy một danh mục có tên là "Khách sạn khác trong tất cả khách sạn", bao gồm các khách sạn 1 sao, 2 sao và 3 sao hoặc khách sạn không có thứ hạng theo sao.​
  • Lưu ý: Khi bạn thêm một khách sạn mới vào nguồn cấp dữ liệu Hotel Center, hệ thống sẽ tự động thêm khách sạn này vào nhóm "Khách sạn khác" trong chiến dịch của bạn.
 • Hạng khách sạn, từ 2 sao đến 5 sao. Chúng tôi xác định hạng này đại diện cho cấp độ dịch vụ của khách sạn, chứ không phải xếp hạng đánh giá của người dùng.
 • Mã khách sạn: Mã của khách sạn, sẽ hiển thị tên của khách sạn. Nhấp vào Thêm hàng loạt giá trị theo cách thủ công ở dưới cùng để nhập mã khách sạn hoặc dán nhiều mã khách sạn từ bảng tính.

Cách chia nhỏ hoặc chỉnh sửa nhóm khách sạn

Quy tắc đặt giá thầu cho nhóm khách sạn

Khi đặt chiến lược giá thầu của chiến dịch là CPC thủ công hoặc CPC%, thì bạn sẽ đặt số tiền giá thầu CPC ở cấp nhóm quảng cáo và có thể điều chỉnh giá thầu đó ở cấp nhóm khách sạn. Lưu ý: Bạn không thể chọn chiến lược giá thầu CPC khác với chiến lược mà bạn đặt ở cấp chiến dịch.

Nếu bạn không đặt chiến lược giá thầu chiến dịch là CPC, bạn có thể loại trừ một khách sạn khỏi chiến dịch bằng cách loại trừ nhóm khách sạn có chứa khách sạn đó khỏi chiến dịch. Ví dụ: nếu bạn chọn chiến lược Trả phí hoa hồng cho mỗi lượt chuyển đổi ở cấp chiến dịch, nhưng không muốn một số khách sạn tham gia vào chiến lược trả cho mỗi lượt chuyển đổi, bạn có thể loại trừ nhóm quảng cáo đó khỏi chiến dịch.

Giá thầu cấp nhóm khách sạn sẽ được ưu tiên hơn mọi giá thầu cấp nhóm quảng cáo. Ví dụ: nếu bạn đặt giá thầu CPC 2% cho nhóm khách sạn "Pháp" của mình, nhưng đặt giá thầu CPC 1% cho nhóm quảng cáo liên kết, thì giá thầu nhóm khách sạn vẫn sẽ được ưu tiên.

Tuy nhiên, mức điều chỉnh giá thầu ở cấp chiến dịch và nhóm quảng cáo vẫn sẽ áp dụng.

Tìm hiểu thêm về tùy chọn đặt giá thầu và điều chỉnh giá thầu cho Chiến dịch khách sạn

Nhóm quảng cáo so với nhóm khách sạn

  Nhóm quảng cáo Nhóm khách sạn
Cấu trúc Bạn có thể tạo nhiều nhóm quảng cáo trong chiến dịch. Các nhóm quảng cáo không được sử dụng bên ngoài chiến dịch. Phân mục tất cả các khách sạn của bạn thành các nhóm cho từng tài khoản và tài khoản phụ. Các nhóm quảng cáo có thể chứa các phân mục nhóm khách sạn giống nhau.
Cách tạo và chỉnh sửa nhóm Chọn Nhóm quảng cáo trong trình đơn trang. Chọn Nhóm khách sạn trong trình đơn trang.
Cách dùng nhóm để đặt giá thầu
 • Đặt mức điều chỉnh giá thầu ở cấp nhóm quảng cáo.
 • Bạn cũng có thể đặt giá thầu CPC tối đa hoặc CPC% tối đa ở cấp nhóm quảng cáo.
Đặt giá thầu CPC tối đa hoặc CPC% tối đa ở cấp nhóm khách sạn.

Lưu ý quan trọng: Giá thầu cơ sở nhóm khách sạn sẽ ghi đè giá thầu cơ sở nhóm quảng cáo, nhưng vẫn sẽ áp dụng mức điều chỉnh giá thầu nhóm quảng cáo.
Báo cáo Xem số liệu theo nhóm quảng cáo trong phạm vi chiến dịch cụ thể có chứa nhóm quảng cáo. Xem số liệu theo nhóm khách sạn.

Đường liên kết có liên quan

Nếu bạn cần trợ giúp về đường liên kết đặt phòng khách sạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc yêu cầu trò chuyện với một chuyên gia hỗ trợ.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố