Skupiny hotelů

 

Skupina hotelů vám poslouží k uspořádání hotelů a k nastavení základních cenových nabídek pro určité jejich atributy. Skupiny hotelů můžete uspořádat podle kategorie, země/regionu nebo značky.

Hotely v USA např. můžete chtít umístit do jedné skupiny hotelů a hotely v Německu do jiné skupiny hotelů Nebo můžete umístit své 3hvězdičkové hotely do jedné skupiny hotelů a 5hvězdičkové hotely do další skupiny hotelů. Poté můžete pro tyto skupiny hotelů nastavit různou základní cenovou nabídku se strategií nabídek CPC (cena za proklik).

Tento článek popisuje členění hotelových podskupin, pravidla pro nabídky a způsob, jakým pracují s reklamními sestavami.

Výhody

 • Nastavte nabídku CZP pro skupinu hotelů nebo konkrétní ID hotelu.
 • Vylučte určité hotely ze skupiny hotelů z určité reklamní sestavy.
 • Přizpůsobte si přehledy pro jednotlivé hotely.

Dostupné podskupiny hotelů

 • Země/region hotelu: Země nebo zeměpisná oblast hotelu.
 • Stát hotelu: Stát nebo region v zemi, kde se hotel nachází. Tato možnost je k dispozici pouze po dílčím rozdělení podle země/oblasti.
 • Město: Město, ve kterém se hotel nachází. Po rozdělení podle země a státu můžete dále dělit jen podle města.
 • „Vše ostatní“: Jakmile vstoupíte do podskupiny, uvidíte v ní kategorii nazvanou „Vše ostatní“. Zde najdete všechny hotely z nejvyšší podskupiny, které nebyly dále rozděleny. Pokud například provedete rozdělení podle země a zvolíte Francii, uvidíte kategorii nazvanou „Vše ostatní ve Francii“. Nebo pokud rozdělíte svou skupinu „Všechny hotely“ na hotely 4hvězdičkové a 5hvězdičkové, uvidíte kategorii nazvanou „Všechny ostatní hotely“. Ta bude zahrnovat hotely 1hvězdičkové, 2hvězdičkové, 3hvězdičkové a případně i hotely bez hodnocení hvězdičkami.​
  • Poznámka: Do skupiny hotelů „Vše ostatní“ ve vašich kampaních je také automaticky zařazen každý nový hotel, který do zdroje Hotel Center přidáte.
 • Kategorie hotelu: od 2hvězdičkových po 5hvězdičkové. Tato kategorie, která je identifikována společností Google, představuje úroveň služeb v hotelu, nikoli hodnocení uživatelů.
 • ID hotelu: ID hotelu, které zobrazí název hotelu. Chcete-li zadat ID hotelu, klikněte na možnost Hromadné přidávání hodnot ručně nebo vložte více ID hotelů z tabulky.

Jak rozdělit nebo upravit skupinu hotelů

Pravidla pro nabídky pro skupiny hotelů

Pokud nastavíte strategii nabídek kampaně na Ruční CPC nebo CPC %, nastavíte výši nabídky CPC na úrovni reklamní sestavy a tuto nabídku můžete upravit na úrovni skupiny hotelů. Poznámka: Nelze vybrat jinou strategii nabídky CPC než tu, kterou jste nastavili na úrovni kampaně.

Pokud jste nenastavili strategii nabídek pro kampaně jako CPC, můžete vyloučit hotel z kampaně vyloučením skupiny hotelů obsahující tento hotel z dané kampaně. Pokud jste například na úrovni kampaně zvolili strategii provizí platba za konverzi, ale nechcete, aby se některé hotely účastnily platby za konverzi, můžete z reklamní kampaně danou reklamní sestavu vyloučit.

Nabídka pro skupiny hotelů bude mít přednost před všemi nabídkami pro reklamní sestavu. Pokud například pro svou skupinu hotelů ve Francii nastavíte nabídku 2% CPC, ale pro přidruženou reklamní sestavu bude nabízena nabídka 1% CPC, bude mít přednost nabídka pro skupinu hotelů.

Úpravy nabídek na úrovni kampaně a reklamní sestavy se však budou nadále používat.

Další informace o nabízení cen a úpravách nabídek u kampaní na hotely

Reklamní sestavy vs. skupiny hotelů

  Reklamní sestavy Skupiny hotelů
Struktura V rámci kampaní můžete vytvořit více reklamních sestav. Reklamní sestavy se nepoužívají mimo kampaň. V jednotlivých účtech a podúčtech jsou všechny vaše hotely rozděleny do skupin hotelů. Stejné rozdělení mohou obsahovat i reklamní sestavy.
Jak se vytvářejí a upravují V nabídce stránek vyberte Reklamní sestavy. V nabídce stránek vyberte Skupiny hotelů.
Jak se používají s nabídkami
 • Úpravy nabídek se nastavují na úrovni reklamní sestavy.
 • Na úrovni reklamní sestavy můžete také nastavit nabídku max. CPC nebo max. CPC (%).
Nastavte nabídku max. CPC (%) nebo max. CPC na úrovni skupiny hotelů.

Důležité: Základní nabídky skupin hotelů přepisují základní nabídky reklamní sestavy, ale úpravy nabídek pro reklamní sestavy budou nadále platit.
Přehledy Viz metriky podle reklamní sestavy, které jsou určeny pro konkrétní kampaň, do které reklamní sestava patří. Viz metriky podle skupiny hotelů.

Související odkazy

Potřebujete-li s reklamami na hotely pomoci, kontaktujte nás nebo požádejte o chat s pracovníkem podpory.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory