Cách xem chi phí hàng ngày ở cấp chiến dịch và cấp tài khoản

Mặc dù trang Giao dịch của bạn có hiển thị chi phí tích lũy hàng tháng cho mỗi chiến dịch, nhưng bạn có thể xem chi phí hàng ngày cho một hoặc nhiều chiến dịch - hoặc thậm chí cho cả tài khoản - bằng cách xem báo cáo Chi phí đã lập hóa đơn. 

Với báo cáo này, bạn cũng có thể kiểm tra chi phí phân phát so với chi phí đã lập hóa đơn cho mỗi chiến dịch. 

 • Chi phí phân phát là chi phí của tất cả các lần nhấp hoặc lần hiển thị mà chiến dịch nhận được. 
 • Chi phí đã lập hóa đơn là số tiền thực tế mà bạn chịu trách nhiệm thanh toán, sau khi thực hiện điều chỉnh cho tài khoản đối với các mục như phân phối quá, hoạt động không hợp lệ và các mục khác. 

Xem chi phí hàng ngày ở cấp chiến dịch hoặc cấp tài khoản từ trang Giao dịch

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.

 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ và chọn Lập hóa đơn và thanh toán trong mục “Cài đặt”.

 3. Từ menu ở bên trái, hãy nhấp vào Giao dịch
  • Để xem chi phí hàng ngày cho một chiến dịch: Hãy nhớ chuyển sang “Chế độ xem giao dịch chi tiết”. Trong tháng mà bạn quan tâm, hãy nhấp vào tên chiến dịch mà bạn muốn xem chi phí hàng ngày trong cột “Mô tả”. Thao tác này sẽ đưa bạn đến báo cáo chi phí đã lập hóa đơn đã được lọc để hiển thị chi phí hàng ngày cho chiến dịch trong tháng đó.
  • Để xem chi phí hàng ngày cho tài khoản của bạn: Hãy nhớ chuyển sang “Chế độ xem tóm tắt” ở đầu trang Giao dịch. Trong tháng mà bạn quan tâm, hãy tìm hàng “Chi phí” và nhấp vào mục “Hoạt động của chiến dịch” trong cột Mô tả. Thao tác này sẽ dẫn bạn đến báo cáo chi phí đã lập hóa đơn đã được lọc để hiển thị tất cả các chiến dịch trên toàn bộ tài khoản trong tháng đó.

Xem chi phí hàng ngày ở cấp chiến dịch và cấp tài khoản từ trang Báo cáo

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng báo cáo và nhấp vào Báo cáo được xác định trước (Thứ nguyên), sau đó nhấp vào Khác, rồi chọn Chi phí đã lập hóa đơn. Theo mặc định, bạn sẽ thấy chi phí hàng ngày cho từng chiến dịch phân phát quảng cáo trong tháng gần nhất. 

Để xem bảng phân tích chi phí hàng ngày cho một hoặc nhiều chiến dịch:

 1. Nhấp vào mũi tên xuống bên cạnh tiêu đề cột “Tên ngân sách” ở trên cùng. Tên ngân sách sẽ tương ứng với tên chiến dịch của bạn, như được hiển thị trong trang “Chiến dịch” của Google Ads. 

 2. Nhấp vào Lọc.

 3. Ở phía bên trái của hộp thoại, hãy chọn các hộp kiểm cho chiến dịch mà bạn muốn xem chi phí hàng ngày. (Bạn cũng có thể tìm kiếm các chiến dịch và chọn từ kết quả tìm kiếm, hoặc nếu bạn muốn xem chi phí hàng ngày cho tất cả các chiến dịch, hãy chọn hộp kiểm ở trên cùng, bên cạnh tổng số kết quả.)
 4. Nhấp vào Áp dụng.

Để xem bảng phân tích chi phí hàng ngày ở cấp tài khoản: 

 1. Nhấp vào biểu tượng Cột Cột ở góc trên cùng bên phải.

 2. Nhấp vào biểu tượng bên cạnh “Tên ngân sách" trong mục “Hàng” ở đầu bảng. 

Thao tác này sẽ xóa cột “Tên ngân sách” và báo cáo của bạn sẽ hiển thị bảng phân tích chi phí hàng ngày cho toàn bộ tài khoản trong một khoảng thời gian nhất định. 

Tùy chỉnh báo cáo

Cũng như với các báo cáo khác trong tài khoản Google Ads, bạn có thể tùy chỉnh báo cáo của mình theo những cách sau đây:

 • Để điều chỉnh phạm vi ngày: Hãy nhấp vào phạm vi ngày ở phía trên bên phải của trang.

 • Sắp xếp lại cột: Để thêm hoặc xóa cột trong bảng, hãy nhấp vào biểu tượng Cột Cột và nhấp vào Chỉnh sửa cột. Để thay đổi kích thước cột, hãy nhấp và kéo cạnh của tiêu đề cột sang trái hoặc phải. Tìm hiểu thêm về thêm và xóa cột.

 • Sắp xếp dữ liệu: Để sắp xếp bảng của bạn, hãy nhấp vào tiêu đề của cột mà bạn muốn sắp xếp dữ liệu. Để đảo ngược thứ tự, hãy nhấp lại vào chính tiêu đề đó.

 • Xem dữ liệu dưới dạng bảng, biểu đồ hình tròn, biểu đồ đường, biểu đồ cột hoặc biểu đồ tán xạ: Để chuyển từ tùy chọn này sang tùy chọn khác, hãy nhấp vào menu thả xuống Bảng ở trên cùng và chọn một tùy chọn.

 • Xuất dữ liệu dưới dạng CSV, Excel, PDF và các định dạng khác: Hãy nhấp vào nút tải xuống ở góc trên bên phải. 

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố