Wyświetlanie kosztów dziennych na poziomie kampanii i konta

Chociaż Twoja strona „Transakcje” pokazuje miesięczne koszty naliczone dla każdej kampanii, możesz wyświetlać koszty dzienne dla jednej lub kilku kampanii, a nawet całego konta, gdy przejdziesz do raportu Rozliczone koszty.

Możesz w nim też sprawdzać koszt reklamy w porównaniu z kosztami rozliczonymi dla każdej kampanii.

 • Koszt reklamy jest kosztem wszystkich kliknięć lub wyświetleń w danej kampanii.
 • Rozliczone koszty to rzeczywista kwota do zapłaty po wprowadzeniu na koncie wszystkich korekt za takie elementy jak nadmierne wyświetlenia czy nieprawidłowa aktywność.

Wyświetlanie kosztów dziennych na poziomie kampanii lub konta na stronie „Transakcje”

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.

 2. W sekcji „Płatności” na pasku nawigacyjnym u góry ekranu kliknij Transakcje.

 • Aby wyświetlić dzienne koszty kampanii: upewnij się, że wybrany jest „Szczegółowy widok transakcji”. W kolumnie „Opis” wybierz nazwę kampanii dla miesiąca, który Cię interesuje, aby wyświetlić jej dzienne koszty. Spowoduje to otwarcie raportu Rozliczone koszty, który zostanie wstępnie przefiltrowany, aby pokazywał dzienne koszty kampanii w danym miesiącu.
 • Aby wyświetlić dzienne koszty dla konta: pamiętaj, aby na górze strony transakcji wybrać „Widok podsumowania”. Znajdź w kolumnie „Opis” rząd „Koszt” i kliknij element „Aktywność kampanii” dla miesiąca, który Cię interesuje. Spowoduje to otwarcie raportu rozliczonych kosztów, który zostanie wstępnie przefiltrowany do pokazania dziennych kosztów wszystkich kampanii na całym koncie w danym miesiącu.

Wyświetlanie kosztów dziennych na poziomie kampanii lub konta na stronie raportów

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij kolejno ikonę raportów, Wstępnie zdefiniowane raporty (Wymiary), InneRozliczone koszty. Domyślnie zobaczysz dzienne koszty poszczególnych kampanii, które wyświetlały reklamy w ostatnim miesiącu.

Wyświetlanie zestawienia dziennych kosztów dla co najmniej jednej kampanii

 1. Kliknij ikonę filtra po prawej stronie i wybierz Nazwa budżetu. Nazwa budżetu będzie odpowiadać nazwie kampanii, tak jak jest to widoczne na stronie „Kampanie” w Google Ads.
 2. W lewej części okna zaznacz pola kampanii, dla których chcesz wyświetlić dzienne koszty. (Możesz też wyszukiwać kampanie i wybierać z wyników wyszukiwania. Jeśli chcesz zobaczyć dzienne koszty wszystkich kampanii, zaznacz pole u góry, obok liczby wszystkich wyników).
 3. Kliknij Zastosuj.

Wyświetlanie zestawienia dziennych kosztów na poziomie konta

 1. W menu tabeli po prawej stronie, w sekcji „Wiersz” kliknij Nazwa budżetu w prawym górnym rogu.
 2. Kliknij Usuń.

Spowoduje to usunięcie kolumny „Nazwa budżetu”, dzięki czemu raport będzie zawierał zestawienie dziennych kosztów dla całego konta w danym okresie.

Dostosowywanie raportu

Podobnie jak w przypadku innych raportów na koncie Google Ads, możesz dostosowywać swój raport takimi sposobami:

 • Dostosowanie zakresu dat: kliknij zakres dat w prawym górnym rogu strony.
 • Zmiana układu kolumn:
  • Aby dodać kolumny do tabeli, kliknij Modyfikuj kolumny. Wybierz dane i wymiary po prawej stronie, a potem dodaj je do raportu, klikając ikonę plusa.
  • Aby usunąć kolumny z tabeli, w menu tabeli w sekcji „Kolumna” kliknij kolumnę, którą chcesz usunąć, a potem kliknij Usuń.
  • Aby zmienić rozmiar kolumny, kliknij i przeciągnij krawędź jej nagłówka w lewo lub prawo. Dowiedz się więcej o dodawaniu i usuwaniu kolumn.
 • Sortowanie danych: aby posortować tabelę, kliknij nagłówek kolumny, według której chcesz sortować dane. Jeśli chcesz odwrócić kolejność, ponownie kliknij nagłówek.
 • Wyświetlanie danych jako tabeli, wykresu kołowego, wykresu liniowego, wykresu słupkowego lub wykresu punktowego: aby przełączyć się z jednej opcji na drugą, kliknij menu Tabela w menu tabeli po prawej stronie i wybierz jakąś opcję.
 • Eksportowanie danych w formatach CSV, XLS, PDF i innych: w prawym górnym rogu kliknij przycisk pobierania.

Powiązany artykuł

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73067
false