Dagelijkse kosten bekijken op campagne- en accountniveau

Op de pagina Transacties worden de maandelijkse kosten weergegeven die voor elke campagne zijn gemaakt, maar u kunt ook de dagelijkse kosten voor een of meer van uw campagnes bekijken, of zelfs van uw hele account, in het rapport 'Gefactureerde kosten'.

Met dit rapport kunt u ook de weergavekosten vergelijken met de gefactureerde kosten voor elke campagne.

 • De weergavekosten zijn de kosten van alle klikken of vertoningen die de campagne heeft ontvangen.
 • De gefactureerde kosten vormen het daadwerkelijke bedrag dat u moet betalen, nadat er correcties zijn aangebracht in uw account voor items zoals overweergave, ongeldige activiteit en meer.

Dagelijkse kosten bekijken op campagne- of accountniveau op de pagina 'Transacties'

 1. Log in op uw Google Ads-account.

 2. Klik op het gereedschapsicoon en kies onder 'Facturering' de optie Betalingsoverzicht.

 3. Klik in het menu aan de linkerkant op Transacties.
  • Dagelijkse kosten voor een campagne bekijken: Zorg ervoor dat 'Gedetailleerde transactieweergave' is geselecteerd. Klik in de maand waarin u bent geïnteresseerd op de campagnenaam waarvoor u de dagelijkse kosten wilt bekijken in de kolom 'Beschrijving'. Hiermee gaat u naar het rapport 'Gefactureerde kosten', dat vooraf is gefilterd om de dagelijkse kosten voor die campagne gedurende die maand weer te geven.
  • Dagelijkse kosten voor uw account bekijken: Zorg ervoor dat u bent overgeschakeld naar de Overzichtsweergave bovenaan de pagina Transacties. Zoek in de maand waarin u bent geïnteresseerd naar de rij Kosten en klik op het item Campagneactiviteit in de kolom Beschrijving. Hiermee gaat u naar het rapport 'Gefactureerde kosten', dat vooraf is gefilterd om de dagelijkse kosten weer te geven voor al uw campagnes in uw hele account gedurende die maand.

Dagelijkse kosten bekijken op campagne- of accountniveau op de pagina 'Rapporten'

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik op het rapporticoon en klik op Vooraf gedefinieerde rapporten (dimensies), op Overig en vervolgens op Gefactureerde kosten. Standaard ziet u de dagelijkse kosten voor elke afzonderlijke campagne die in de afgelopen maand advertenties heeft weergegeven.

Overzicht van de dagelijkse kosten voor een of meer campagnes bekijken:

 1. Klik op de pijl-omlaag naast de kolomkop 'Budgetnaam' bovenaan. De budgetnaam komt overeen met de campagnenaam, zoals deze wordt weergegeven op de pagina 'Campagnes' in Google Ads.

 2. Klik op Filter.

 3. Vink aan de linkerkant van het dialoogvenster de selectievakjes aan voor campagnes waarvoor u de dagelijkse kosten wilt bekijken. (U kunt ook zoeken naar campagnes en kiezen uit de zoekresultaten. Als u de dagelijkse kosten voor alle campagnes wilt bekijken, vinkt u het selectievakje aan de bovenkant aan, naast het totale aantal resultaten.)
 4. Klik op Toepassen.

Overzicht van de dagelijkse kosten op accountniveau bekijken:

 1. Klik rechtsboven op het kolommenicoon Kolommen.

 2. Klik op naast 'Budgetnaam' in het gedeelte 'Rij' bovenaan de tabel.

Hierdoor wordt de kolom 'Budgetnaam' verwijderd, zodat uw rapport nu een overzicht van de dagelijkse kosten voor uw gehele account voor een bepaalde periode weergeeft.

Een rapport aanpassen

Net als bij andere rapporten in uw Google Ads-account kunt u uw rapport op de volgende manieren aanpassen:

 • De periode aanpassen: Klik op de periode rechtsboven op de pagina.

 • Kolommen herschikken: Klik op het kolommenicoon Kolommen en vervolgens op Kolommen aanpassen om kolommen aan de tabel toe te voegen of uit de tabel te verwijderen. Klik en sleep de rand van de kolomkop naar links of naar rechts om het formaat van de kolom aan te passen. Meer informatie over hoe u kolommen kunt toevoegen en verwijderen

 • Gegevens sorteren: Klik op de kop van de kolom met de gegevens waarop u wilt sorteren om de tabel te sorteren. Klik nogmaals op de kolomkop om de volgorde om te draaien.

 • De gegevens weergeven als een tabel, cirkeldiagram, lijndiagram, staafdiagram of spreidingsdiagram: Als u van de ene naar de andere optie wilt overschakelen, klikt u bovenaan op het dropdownmenu Tabel en selecteert u een optie.

 • De gegevens exporteren als csv, Excel, pdf en andere indelingen: Klik rechtsboven op de downloadknop.

Gerelateerde links

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen