Remarketingové seznamy bez značek

Tento článek vysvětluje, jak se generují remarketingové seznamy bez značek z vašich výlohových reklam v Nákupech. Výlohové reklamy v Nákupech umožňují angažovat uživatele v časných fázích jejich cesty k nákupu, když objevují, co koupit a kde to koupit. Uživatelé mohou o váš produkt projevit zájem nějakou interakcí s výlohovou reklamou v Nákupech – třeba že procházejí produkty promítané v reklamě nebo kliknou na odkaz do obchodu.

Remarketingové seznamy bez značek byly navrženy s ohledem právě na tyto uživatele. Mají za cíl znovu oslovit remarketingem specifickou skupinu, která již v minulosti měla nějaké interakce s vaší reklamou. K interakci dojde, pokud uživatel na reklamu klikne, nebo pokud ji sleduje déle než 10 sekund. Další informace o způsobech zapojení / interakcích u výlohových reklam v Nákupech. 

Poznámka: Jakmile výlohové reklamy v Nákupech vytvoří remarketingové seznamy bez značek, můžete tyto seznamy přidávat jako cílení i do ostatních kampaní. Další informace o použití remarketingových seznamů bez značek v kampaních.

Podporované typy kampaní:

 • Kampaň ve vyhledávání 
 • Kampaň v Nákupech

Nepodporované typy kampaní: 

 • Vyhledávací síť s optimalizovanou Obsahovou sítí 
 • Obsahová kampaň
 • Videokampaň
 • Kampaň na aplikaci
 • Chytrá kampaň v Nákupech

Jak remarketingové seznamy bez značek fungují

Remarketingové seznamy bez značek se generují prostřednictvím vašich výlohových reklam v Nákupech automaticky. Nelze je vytvářet ručně. Tyto seznamy se vytvoří až poté, co vaše výlohové reklamy v Nákupech dosáhnou alespoň 1 000 interakcí. Vytváření může trvat až 48 hodin. I když chcete tyto seznamy využít v jiných kampaních, musíte nejprve začít používat výlohové reklamy v Nákupech (jinak se seznam nevytvoří). 

Když se seznam vygeneruje, bude jeho název začínat „Uživatelé, kteří provedli interakci s výlohovými reklamami v Nákupech“.

Remarketingové seznamy bez značek je možné využít k podchycení zákazníků na počátku jejich cesty trychtýřem a znovu je oslovit, až se budou přibližovat k nákupu.

Remarketingové seznamy bez značek:

 • mají délku trvání členství 14 dní, kterou nelze změnit,
 • mohou být použity jako součást vlastních seznamů kombinací,
 • mohou být vyloučeny z cílení v kampaních ve vyhledávání, ale ne v kampaních v Nákupech Google,
 • jsou generovány automaticky a nelze je ručně upravovat.

Poznámka: Uživatelé se mohou stále odhlásit od zobrazování reklam inzerentů, které nechtějí vidět, a mohou se také odhlásit od personalizace reklam. 

Výhody

 • Oslovte hodnotné zákazníky: Pomocí remarketingu bez značek můžete najít nové uživatele, kteří hledali výrazy spojené s počátkem cesty trychtýřem a prohlíželi si výlohové reklamy, a znovu je oslovit, až se budou přibližovat ke skutečnému nákupu. 
 • Kompatibilita s chytrými nabídkami: Tyto seznamy jsou plně kompatibilní s chytrými nabídkami. 

Doporučené postupy

 • Upravte nabídky: V závislosti na výkonu kampaně vám může vyšší nabídka pomoci vyniknout nebo vám nižší nabídka může ušetřit rozpočet.
 • Použijte je na kampaně reklam s produktovými informacemi: Pomocí remarketingu bez značek můžete znovu cílit na uživatele, kteří viděli vaše výlohové reklamy, a „postrkovat“je trychtýřem dolů směrem ke konverzi.
 • Použijte automatické nabízení cen: Cena za konverzi u podobného segmentu publika může být až o 25 % vyšší než u remarketingu, protože tyto seznamy cílí na nové uživatele. Lepších výsledků dosáhnete využitím strategií cílové CPA nebo cílové návratnosti investic do reklamy (ROAS). Pokud je hlavní metrikou úspěchu počet konverzí, použijte cílovou CPA. Model vylepšené CPC je určen k optimalizování na počet kliknutí, nikoli konverzí.

Odstraňování problémů 

Pokud ve svém účtu nevidíte remarketingový seznam bez značek:

 • Zkontrolujte, zda v účtu v současnosti zobrazujete výlohové reklamy v Nákupech. Seznamy bez značek závisejí na interakcích s výlohovými reklamami v Nákupech. Pokud v poslední době počet počet těchto interakcí klesl, zmenší se i velikost seznamu.  
 • Vyfiltrujte na výraz „výloh” seznamy v sekci „Návštěvníci webu“. Název seznamu bude začínat „Uživatelé, kteří provedli interakci s výlohovými reklamami v Nákupech“.
 • Pokud proběhlo méně než 1 000 interakcí, remarketingový seznam bez značek se vůbec nevygeneruje. Bude potřeba více interakcí.
   
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory