Vytvoření plánu pomocí plánovače výkonu

plánovači výkonu můžete naplánovat své reklamní výdaje a podívat se, jak by změny kampaní mohly ovlivnit nejdůležitější metriky a celkový výkon.

Tento nástroj modeluje optimální alokaci rozpočtu do kampaní, umožňuje tedy určit nejlepší příležitost pro plán.

Tento článek popisuje, jak vytvořit plán, zjistit prognózy výkonu a plán implementovat. Můžete také v rámci plánu měnit konverzní poměr a sledovat, jak se to projeví na výkonu.

Pokyny

1. Vytvoření nového plánu

Vytvořte plán

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V pravém horním rohu klikněte na ikonu nástrojů a nastavení a vyberte možnost Plánovač výkonu.
 3. Klikněte na Vytvořit plán a pak na tlačítko Pokračovat.
  • Pokud již máte nějaký plán nastavený, vytvořte kliknutím na tlačítko plus plán nový.
 4. Vyberte kampaně, které chcete do plánu zahrnout.
  • Doporučujeme vybrat kampaně, které mají stejný cíl. Plánovač výkonu nejlépe funguje tak, že přesouvá rozpočty mezi několika kampaněmi a optimalizuje nastavení pro kampaně, u kterých očekává vyšší návratnost investic.
  • Nevidíte své kampaně? Plánovač výkonu nemusí všechny vaše kampaně podporovat. Přečtěte si část Požadavky
 5. Klikněte na tlačítko Další.
 6. Zadejte období a nejdůležitější metriky, jejichž výsledky chcete zobrazit (například prokliky, konverze nebo hodnotu konverzí).
 7. Volitelné: Zadejte cíl plánu (například výdaje, počet konverzí nebo cenu za akvizici). Po zadání cíle může plánovač výkonu přesouvat vaše potenciální výdaje mezi kampaněmi a hledat kombinaci, která vám umožní cíle dosáhnout.
 8. Kliknutím na Pokračovat přejděte na stránku s prognózou plánu.

Stránka konceptu plánu

Jakmile vytvoříte plán, zobrazí nástroj stránku konceptu plánu se souhrnem daného plánu. Zde můžete měnit výdaje a sledovat, jakého výkonu mohou vaše kampaně dosáhnout.

V plánovači výkonu můžete dělat libovolné úpravy a získávat prognózy, ale dokud tyto změny sami neprovedete, v účtu Google Ads se nic nezmění.

2. Zobrazení prognózy

Zobrazte a porovnejte prognózu výkonu 

Graf prognózy

Graf prognózy ukazuje, jak mohou změny celkových výdajů ovlivnit výkon všech kampaní, které jste do svého plánu vybrali. Kliknutím na různá místa grafu můžete měnit výdaje a zjistit, jak by takové změny ovlivnily potenciální výkon vašich kampaní.

Metriky grafu prognózy platí pro všechny kampaně, které jste vybrali při vytváření plánu.

Tabulka prognóz pro jednotlivé kampaně

Tabulka pod grafem prognózy zobrazuje statistiky rozdělené podle jednotlivých kampaní. Každý řádek zobrazuje prognózu výdajů, konverzí a průměrné CPA dané kampaně. Pod každou metrikou jsou zobrazeny následující sloupce:

 • Plánováno: Potenciální výkon vybrané kampaně, pokud uplatníte navrhovaná nastavení plánu.
 • Stávající: Potenciální výkon vybrané kampaně, pokud budete pokračovat se stávajícím nastavením.
 • Rozdíl: Rozdíl mezi metrikami při plánovaném a stávajícím nastavení.

Chcete-li upravit parametry pro jednotlivé kampaně, klikněte na kampaň, kterou chcete změnit, a změňte nastavení na bočním panelu výsledků.

Boční panel kampaně

Kliknutím na konkrétní kampaň v tabulce zobrazíte boční panel s výsledky dané kampaně. Boční panel obsahuje graf prognózy a další metriky výkonu a rozpočtu.

Podle strategie nabídek, sítě a dalších nastavení kampaně můžete na bočním panelu měnit některá nastavení plánované kampaně. Můžete například upravit výdaje na kampaň nebo přidat klíčová slova, odkazy na podstránky nebo partnerské weby ve vyhledávací síti a zjistit, jak mohou tyto změny ovlivnit výkon kampaně. 

Prognózy změn kampaní lze na bočním panelu zobrazovat pouze pro plány s maximálně 20 kampaněmi.

Srovnání

Chcete-li porovnat prognózu s předchozími časovými obdobími, klikněte na tlačítko Porovnat v horní části přehledové stránky.

3. Kontrola a implementace plánu

Zkontrolujte a implementujte plán

Pro maximální využívání kampaní si můžete naplánovat měsíční a čtvrtletní rozpočty. Než začnete, zkontrolujte, zda máte vytvořený plán (podle postupu výše).

Kontrola a implementace plánu v Google Ads Editoru:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V pravém horním rohu klikněte na ikonu nástrojů a nastavení a vyberte možnost Plánovač výkonu
 3. Klikněte na plán, který chcete zkontrolovat a použít.
 4. Vpravo nahoře klikněte na ikonu stahování download icon
 5. Vyberte Soubor pro Ads Editor (.csv).
 6. Podle pokynů v článku Import souboru ve formátu CSV do Google Ads Editoru zkontrolujte a implementujte svůj plán. 

4. Úprava konverzního poměru pro zobrazení jeho vlivu na prognózy (volitelné)

Pokud očekáváte změny objemu konverzí, můžete ručně upravovat konverzní poměry kampaní a sledovat, jak na změny prognóza reaguje. Upravovat můžete konverzní poměr nového plánu i jednotlivých kampaní, případně více kampaní ve stávajícím plánu:

 • Nový plán: Zadejte konverzní poměr na základě hodnoty z podobného období v minulosti.
 • Jednotlivé kampaně: Pokud víte, jak se může konverzní poměr změnit u konkrétní kampaně.
 • Více kampaní: Simulace, jaký dopad na celkový plán by změny konverzního poměru měly.

Úprava poměru pro nový plán

Úprava poměru pro nový plán může být vhodná k získání představy, jak bude výkon vypadat ve srovnání s podobným obdobím v minulosti. Pokud například každý rok v květnu pořádáte výprodej, můžete posoudit výkon plánu ve srovnání s minulým rokem.

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V pravém horním rohu klikněte na ikonu nástrojů a nastavení a vyberte možnost Plánovač výkonu.
 3. Kliknutím na tlačítko plus vytvořte nový plán.
 4. Vyberte Konverze nebo Hodnota konverze jako metriku, podle níž se mají pro plán vytvářet prognózy.
 5. Vyberte období, z něhož chcete při tvorbě prognózy plánu vycházet, například 7, 30 nebo 90 dnů nebo stejné období v loňském roce.

Úprava poměru pro jednotlivou kampaň

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V pravém horním rohu klikněte na ikonu nástrojů a nastavení  a vyberte možnost Plánovač výkonu.
 3. Klikněte na plán, v němž chcete upravit konverzní poměr.
 4. Přejděte na stránku Plán a posuňte se dolů na tabulku kampaní.
 5. Vyberte kampaň.
 6. Na panelu úprav vpravo zadejte nový odhadovaný konverzní poměr pro danou kampaň.

Úprava poměrů ve více kampaních

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V pravém horním rohu klikněte na ikonu nástrojů a nastavení a vyberte možnost Plánovač výkonu.
 3. Klikněte na plán, v němž chcete upravit konverzní poměr.
 4. Klikněte na Upravit na banneru konverzního poměru.
 5. Konverzní poměry lze upravovat dvěma způsoby:
  • Změna konverzních poměrů ve všech kampaních: Zadejte procento očekávaného zvýšení či snížení konverzního poměru. Pokud například upravíte poměr o +50 %, zvýší se u kampaně dosavadní konverzní poměr 5 % na 7,5 %.
  • Nastavení nového konverzního poměru pro všechny kampaně: Zadejte nový konverzní poměr.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory