Sử dụng API Google Ads cho Chiến dịch khách sạn

Chiến dịch Khách sạn trong Google Ads sử dụng API Google Ads mới để báo cáo hiệu suất, quản lý ngân sách, giá thầu và chiến dịch.

Bài viết này hướng dẫn cách truy cập vào API Google Ads.

Trước khi bắt đầu

Hãy truy cập trang web dành cho nhà phát triển API Google Ads để hiểu cách API hoạt động, bao gồm cả hướng dẫn bắt đầu nhanh. Bạn cũng có thể xem cách API hoạt động cho Chiến dịch khách sạn.

Truy cập vào API Google Ads cho Chiến dịch khách sạn

Nếu bạn đã sử dụng API Google Ads: Bạn đã có mã của nhà phát triển có quyền truy cập vào API Google Ads. Bạn có thể bắt đầu sử dụng API Google Ads (phiên bản thử nghiệm) cho chiến dịch Khách sạn. Tìm hiểu thêm về API Google Ads (phiên bản thử nghiệm) cho Chiến dịch khách sạn

Nếu bạn chưa từng sử dụng API Google Ads: Trước khi có thể truy cập vào API Google Ads, bạn cần phải tạo cấu trúc tài khoản Google Ads, bao gồm tài khoản người quản lý và các tài khoản được quản lý.

Truy cập vào API Google Ads

 1. Đăng nhập vào Tài khoản người quản lý Google Ads. Tìm hiểu cách tạo tài khoản người quản lý
 2. Trong giao diện Google Ads, hãy nhấp vào biểu tượng Công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ, rồi chọn Trung tâm API trong mục "Thiết lập" để yêu cầu mã của người phát triển.
  • Bạn sẽ thấy đường liên kết đến trung tâm API chỉ khi đã đăng nhập vào tài khoản người quản lý.
 3. Điền những thông tin sau vào biểu mẫu này để yêu cầu cấp quyền truy cập vào API Google Ads:
  • Mã tài khoản người quản lý
  • 4 ký tự cuối cùng trong mã của người phát triển. Mã này được tạo sau khi bạn điền thông tin vào biểu mẫu trong trung tâm API
  • Loại vấn đề: Khác
  • Nội dung mô tả: Cho biết bạn là "Đối tác quảng cáo Khách sạn" và mô tả vấn đề bạn gặp phải

Bạn sẽ nhận được email xác nhận khi đã được cấp quyền truy cập vào API Google Ads. Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến quy trình đăng ký, hãy liên hệ với chúng tôi.

Sử dụng API Google Ads cho Chiến dịch khách sạn

Đọc Tổng quan về Quảng cáo khách sạn để tìm hiểu cách thực hiện những thao tác phổ biến với API Google Ads, chẳng hạn như tạo và sửa đổi chiến dịch, nhóm quảng cáo, nhóm khách sạn và giá thầu.

Trong trường hợp nhóm quảng cáo không có quảng cáo nào được liên kết, khách hàng sẽ phải sử dụng API Google Ads và tạo Quảng cáo trong nhóm quảng cáo khách sạn để giải quyết vấn đề.
Nếu bạn cần trợ giúp về đường liên kết đặt phòng, hãy liên hệ với chúng tôi hoặc yêu cầu trò chuyện với một chuyên gia hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính