Najbolji primjeri iz prakse za promjenu modela atribucije u Google Adsu

Maksimalno iskoristite odlazak dalje od zadnjeg klika u Google Adsu.

Nakon što promijenite model atribucije za vrstu konverzije na Google Ads računu, slijedite najbolje primjere iz prakse u ovom članku.

U ovom članku:

Promjene koje možete očekivati u Google Adsu

Nakon promjene modela atribucije, možda ćete primijetiti promjene u izvješćivanju na kartici Kampanje.

 • Frakcijska zasluga: zasluga za određenu konverziju distribuira se na klikove na oglase ciljane na pretraživačku mrežu koji su pridonijeli konverziji, u skladu s vašim odabranim modelom atribucije. Kao rezultat toga, prvi ćete put vidjeti decimalne brojeve u stupcu Konverzije.

  Primjer: odaberete linearni model. Korisnik slijedi put generička ključna riječ 1 > generička ključna riječ 2, a zatim izvrši konverziju. U tom slučaju za svaku će se ključnu riječ u stupcu Konverzije prikazati 0,5 za tu konverziju.
   
 • Vremenski odmak: Google Ads izvješćuje o konverzijama u skladu s datumom interakcije s oglasom. Budući da model atribucije za konverzije koji se ne odnosi na zadnji klik dijeli zaslugu za konverziju između više interakcija, a svaka se dogodila na drugoj vremenskoj točki, vremenski odmak povezan s izvješćivanjem o kampanjama može porasti. Kao rezultat toga, možda ćete primijetiti privremeni, blagi pad broja konverzija za posljednjih nekoliko dana nakon izmjene modela atribucije.

  Da biste saznali koliko vremenski odmak utječe na izvješća o vašem poslovanju, pregledajte izvješće Vremenski odmak u odjeljku Alati > Atribucija na pretraživačkoj mreži > Vremenski odmak. Preporučujemo da pričekate i procijenite izvedbu nakon što prođe prosječan vremenski odmak u izvješću za vaše račune.
   

Zašto biste trebali izmijeniti licitacije i ciljeve

Ako promijenite model atribucije u Google Adsu, trebali biste ažurirati licitacije i ciljeve za svaku konverziju uključenu u stupac Konverzije. U suprotnom, promjena atribucije konverzije može rezultirati prekomjernim ili nedostatnim licitiranjem.

Ako upotrebljavate samo ručno licitiranje, neće biti utjecaja (pozitivnog ili negativnog) na izvedbu sve dok ne počnete optimizirati na temelju novih podataka. No promjena ciljeva posebno je važna ako upotrebljavate pametno licitiranje, kako je prikazano u 1. primjeru u nastavku.

1. primjer

Koristite pametno licitiranje. Prijeđete na model Na temelju podataka za radnju konverzije. U stupcu Konverzije imate dvije kampanje sa sljedećom izvedbom zadnjeg klika u zadnja dva tjedna:

 • Kampanja Robna marka (početni slijed): CPA od 5 USD, 200 konverzija
 • Kampanja Općenito (završni slijed): CPA od 20 USD, 50 konverzija.

Budući da koristite pametno licitiranje, gore navedeni ciljevi služe i za licitiranje. 

Sada pogledajmo stupac Konverzije (trenutačni model) u kojem je prikazana povijesna izvedba atribucije na temelju podataka i obratimo pozornost na sljedeće:

 • Kampanja Robna marka (početni slijed): CPA od 6,67 USD, 150 konverzija
 • Kampanja Općenito (završni slijed): CPA od 10 USD, 100 konverzija.

Ako prijeđete s modela Zadnji klik na model Na temelju podataka, a ciljeve CPA-a ostavite na izvornih 5 USD i 20 USD, promjene stopa konverzije implicirale bi skup izmjena licitacija koje bi nedostatno licitirale za kampanju Robna marka, a prekomjerno licitirale za kampanju Općenito – prikazivačka mreža.

Izračun prilagodbi licitacija i ciljeva

Da biste pregledali izvedbu za radnju konverzije u skladu s novoodabranim modelom atribucije, dodajte u izvješća stupce Konverzije (trenutačni model) i Cijena/konv. (trenutačni model). Saznajte kako dodati stupce.

Usporedite te stupce sa stupcima Konverzije i Cijena/konv. da biste vidjeli promjenu u svim modelima. Postavite nove ciljane CPA-ove na razini kampanje na temelju izvedbe u stupcima Konverzije (trenutačni model) i Cijena/konv. (trenutačni model). Izuzmite zadnjih 14 dana kako biste izbjegli učinak vremenskog odmaka.

2. primjer

Promijenite model atribucije za radnju konverzije 1. rujna. Budući da se preporučuje da iz analize izuzmete podatke za zadnjih 14 dana (od 18. do 31. kolovoza), koristite podatke od 4. do 17. kolovoza da biste mogli izračunati prilagodbe tCPA-a.

 

Kampanja Cijena Konverzije Cijena/konv. Konverzije (trenutačni model) Cijena/konv. (trenutačni model) Prilagodba tCPA-a
Općenito 1 250 EUR 200 1,25 EUR 280 0,89 EUR +29%
Općenito 2 500 EUR 600  0,83 EUR 520 0,96 EUR +16%

Za kampanju Općenito 1 došlo je do porasta cijene po konverziji od 0,36 EUR. Da biste nadoknadili taj pad, trebali biste smanjiti tCPA za 29% (0,36/1,25=0,29).

Za kampanju Općenito 2 došlo je do rasta cijene po konverziji od 0,13 EUR. Da biste nadoknadili taj porast, trebali biste povećati tCPA za 16% (0,13/0,83=0,16).

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem