Tạo chiến dịch theo trình tự quảng cáo video

Quảng cáo video có thể được dùng để nâng cao nhận thức về sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo và chỉnh sửa một chiến dịch theo trình tự quảng cáo video. Tìm hiểu thêm về tính năng sắp xếp theo trình tự quảng cáo video

Trước khi bắt đầu

Chiến dịch theo trình tự quảng cáo video có một số tính năng tiêu chuẩn và cài đặt mặc định khác với các chiến dịch video khác. Hãy ghi nhớ những điều sau đây:

 • Đối với chiến dịch theo trình tự quảng cáo video, bạn chỉ có thể loại trừ nhân khẩu học khỏi cấp chiến dịch. Điều này có thể được thực hiện trên trang “Loại trừ”. 
 • Chiến dịch theo trình tự có thể chỉ chạy trên Mạng “video YouTube”.
 • Bạn không thể nhắm mục tiêu bằng từ khóa, chủ đề hoặc vị trí, nhưng bạn có thể loại trừ từ khóa, chủ đề hoặc vị trí ở cấp chiến dịch. 
 • Chiến dịch theo trình tự chỉ có thể sử dụng video từ các kênh YouTube liên kết. 
 • Giới hạn tần suất được đặt theo mặc định để hiển thị toàn bộ 1 trình tự cho mỗi người dùng trong mỗi 30 ngày. Bạn không thể chỉnh sửa giới hạn tần suất. 

Hướng dẫn

Dưới đây là hướng dẫn từng bước để tạo chiến dịch theo trình tự quảng cáo video:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Chiến dịch trong menu trang ở bên trái, sau đó nhấp vào nút dấu cộng plus.
 3. Chọn Chiến dịch mới.
 4. Chọn loại chiến dịch Video.
 5. Chọn mục tiêu chiến dịch: Xem xét sản phẩm và thương hiệu, Nhận thức về thương hiệu và phạm vi tiếp cận hoặc Tạo chiến dịch mà không cần hướng dẫn về mục tiêu.
 6. Chọn loại chiến dịch theo trình tự quảng cáo phụ.
 7. Nhập tên chiến dịch. 
 8. Đặt ngân sách của bạn. Chọn vị trí mà bạn muốn nhắm mục tiêu, ngôn ngữ của khách hàng và các tùy chọn cài đặt nâng cao bất kỳ. 
 9. Chọn chiến lược đặt giá thầu.
  • Để sử dụng kết hợp quảng cáo đệm và quảng cáo trong luồng, hãy chọn CPM mục tiêu. Bạn cũng có thể chỉ sử dụng một định dạng với CPM mục tiêu. 
  • Để sử dụng quảng cáo đệm, hãy chọn CPM tối đa. 
  • Để sử dụng quảng cáo trong luồng, hãy chọn CPV tối đa. 
 10. Nhấp vào Bước trình tự mới để tạo bước đầu tiên trong chiến dịch theo trình tự của bạn.
 11. Nhập tên nhóm quảng cáo, sau đó đặt giá thầu của bạn. 
 12. Trong "Tạo quảng cáo video của bạn", nhập URL của video YouTube, sau đó làm theo các bước để tạo quảng cáo video của bạn.
 13. Nhấp vào Thêm vào trình tự để thêm bước vào chiến dịch theo trình tự của bạn. 
 14. Nhấp vào Bước trình tự mới để tạo bước tiếp theo trong trình tự của bạn, sau đó lặp lại các bước từ 10 đến 13. 
 15. Sau khi bạn đã tạo tất cả các bước trình tự cho chiến dịch của mình, hãy nhấp vào Lưu và tiếp tục

Chỉnh sửa chiến dịch theo trình tự quảng cáo video của bạn
Sử dụng các bước sau để chỉnh sửa các bước trình tự quảng cáo video của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Từ menu trang ở bên trái, nhấp vào Nhóm quảng cáo hoặc Quảng cáo & tiện ích, sau đó nhấp vào biểu tượng bút chì .
  • Bạn cũng có thể chỉnh sửa trình tự quảng cáo video của mình bằng cách nhấp vào Chiến dịch trong menu trang ở bên trái, sau đó nhấp vào Cài đặt. Trong “Cài đặt bổ sung”, nhấp vào Bước trình tự và sau đó nhấp vào Chỉnh sửa các bước trình tự.
 3. Trên “Chỉnh sửa trang trình tự video”, bạn có thể điều chỉnh thứ tự các bước trong trình tự quảng cáo video của mình
  • Bạn cũng có thể thêm một bước mới bằng cách nhấp vào Bước trình tự mới.
 4. Sau khi chọn thứ tự của trình tự quảng cáo video, hãy nhấp vào Lưu trình tự. Bạn sẽ thấy một cửa sổ bật lên có nội dung “Thay đổi thứ tự bước của trình tự?” Xác nhận bằng cách nhấp vào Có, thay đổi thứ tự.

Khắc phục sự cố

Thay đổi thứ tự bước của trình tự: Nếu bạn thay đổi thứ tự bước của một trình tự đã bắt đầu chạy thì các vấn đề sau sẽ xảy ra:

 • Một số người dùng sẽ trở nên không đủ điều kiện để xem trình tự của bạn và những người khác sẽ lặp lại trình tự để theo một thứ tự trình tự mới
 • Việc đo lường hiệu quả quảng cáo của chiến dịch sẽ bị gián đoạn, gây ra sự thiếu chính xác trong các Chỉ số đo lường hiệu quả quảng cáo khác nhau
 • Báo cáo có thể bị ảnh hưởng và có thể không chính xác do mọi người lặp lại trình tự, bỏ lỡ bước hoặc do các vấn đề khác

Bước trình tự đang thiếu quảng cáo: Nếu quảng cáo bị xóa khỏi một trong các bước trình tự của bạn — từ chính chiến dịch hoặc do hủy liên kết kênh YouTube của quảng cáo video — mọi người có khả năng sẽ không di chuyển qua trình tự của bạn. Tuy nhiên, nếu một người xem video đã bị xóa như một phần của bất kỳ chiến dịch nào khác và phù hợp với tùy chọn nhắm mục tiêu của trình tự thì họ có thể thấy bước tiếp theo trong trình tự. 

Không thể tạo bước trình tự: Bạn không thể tạo bước trình tự cho đến khi liên kết với kênh YouTube. Nếu bạn đã bắt đầu tạo chiến dịch theo trình tự mà không có một kênh YouTube liên kết, hãy lưu chiến dịch của bạn và chuyển đến“Tài khoản được liên kết” để liên kết kênh YouTube. Sau khi liên kết, bạn có thể thêm các bước vào chiến dịch của mình. 

Chỉnh sửa hàng loạt: Bạn sẽ không thể sử dụng tính năng chỉnh sửa hàng loạt để sao chép và dán hoặc xóa nhóm quảng cáo cho trình tự quảng cáo video. Nếu bạn cố gắng sao chép và dán nhóm quảng cáo thì nhóm quảng cáo mới sẽ không chứa bất kỳ quảng cáo nào. Việc xóa hàng loạt nhóm quảng cáo cũng sẽ dẫn đến việc một bước không có quảng cáo video. Trong cả hai trường hợp, khi chuyển đến trang “Chỉnh sửa trình tự video”, bạn sẽ thấy cảnh báo cho biết “Bước trình tự đang thiếu quảng cáo. Người dùng sẽ không thể di chuyển qua trình tự này”. Hãy nhấp vào Chỉnh sửa bước để khắc phục vấn đề.

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố