Tạo chiến dịch theo trình tự cho quảng cáo video

Bạn có thể tạo trình tự quảng cáo video để nâng cao mức độ nhận biết về sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo và chỉnh sửa chiến dịch theo trình tự quảng cáo video. Tìm hiểu thêm về tính năng sắp xếp quảng cáo video theo trình tự

Trước khi bắt đầu

Chiến dịch theo trình tự cho quảng cáo video có một số tính năng tiêu chuẩn và tùy chọn cài đặt mặc định khác với các chiến dịch video khác.

 • Đối với chiến dịch theo trình tự cho quảng cáo video, bạn chỉ có thể loại trừ thông tin nhân khẩu học ở cấp chiến dịch trên trang "Loại trừ". 
 • Các chiến dịch theo trình tự chỉ chạy trên mạng "Video YouTube" và chỉ có thể sử dụng video từ các kênh YouTube đã liên kết.
 • Bạn không thể nhắm mục tiêu bằng từ khóa, chủ đề hoặc vị trí đặt quảng cáo, nhưng bạn có thể loại trừ từ khóa, chủ đề hoặc vị trí đặt quảng cáo ở cấp chiến dịch. 
 • Nếu bạn sử dụng cùng một video cho một chiến dịch khác và tiêu chí nhắm mục tiêu cũng giống nhau, thì video đó sẽ được phân phát trong trình tự. 
 • Theo mặc định, giới hạn tần suất cho trình tự quảng cáo video là 1 trình tự cho mỗi người trong khoảng thời gian 30 ngày. Bạn có thể thay đổi giới hạn tần suất thành 1 trình tự cho mỗi người trong khoảng thời gian 7 ngày. Bạn không thể chỉnh sửa giới hạn tần suất sau khi đã lưu chiến dịch của mình.
 • Hệ thống không thể ước tính lưu lượng truy cập của các chiến dịch theo trình tự cho quảng cáo video.

Hướng dẫn

Dưới đây là hướng dẫn từng bước để tạo chiến dịch theo trình tự cho quảng cáo video:

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào Chiến dịch trong trình đơn trang ở bên trái, rồi nhấp vào nút dấu cộng plus.
 3. Chọn Chiến dịch mới.
 4. Chọn mục tiêu chiến dịch đủ điều kiện: Mức độ cân nhắc thương hiệu và sản phẩm hoặc Mức độ nhận biết thương hiệu và phạm vi tiếp cận. Nếu chưa có mục tiêu cho chiến dịch, bạn vẫn có thể chọn Tạo chiến dịch mà không cần xem hướng dẫn về mục tiêu.
 5. Chọn Video làm loại chiến dịch.
 6. Chọn Trình tự quảng cáo làm loại chiến dịch phụ.
 7. Nhấp vào Tiếp tục.
 8. Nhập tên chiến dịch. 
 9. Chọn chiến lược đặt giá thầu:
  • Chiến lược CPM mục tiêu: Đặt số tiền trung bình mà bạn sẵn sàng trả cho mỗi nghìn lượt hiển thị quảng cáo. Bạn hãy chọn chiến lược đặt giá thầu này nếu muốn kết hợp quảng cáo trong luồng có thể bỏ qua, quảng cáo trong luồng không thể bỏ qua và quảng cáo đệm.
  • Chiến lược CPV tối đa: Đặt số tiền cao nhất mà bạn sẵn sàng trả cho mỗi lượt xem quảng cáo. Bạn hãy chọn chiến lược đặt giá thầu này nếu chỉ muốn sử dụng quảng cáo trong luồng có thể bỏ qua.
 10. Đặt ngân sách và ngày kết thúc cho chiến dịch.
 11. Chọn vị trí mà bạn muốn nhắm mục tiêu, ngôn ngữ đích của khách hàng và tùy chọn loại trừ nội dung.
 12. Chọn thông tin nhân khẩu học và đối tượng mà bạn muốn nhắm mục tiêu.
 13. (Không bắt buộc) Nhấp vào Các tùy chọn cài đặt khác để chọn các tùy chọn sau đây:
  • Tối ưu hóa có chọn lọc: Chọn các lượt chuyển đổi mà bạn sẽ đưa vào cột "Chuyển đổi" và dùng cho chiến lược Đặt giá thầu thông minh.
  • Thiết bị: Chọn hiển thị quảng cáo của bạn trên tất cả các thiết bị hay đặt tiêu chí nhắm mục tiêu cụ thể cho nhiều thiết bị.
  • Giới hạn tần suất: Chọn 1 trình tự/người dùng/30 ngày hoặc 1 trình tự/người dùng/7 ngày.
  • Lịch quảng cáo: Đặt lịch quảng cáo để giới hạn thời gian mà quảng cáo của bạn có thể chạy.
 14. Nhấp vào Bước mới để tạo bước đầu tiên trong chiến dịch theo trình tự.
 15. Nhập tên nhóm quảng cáo và URL của video trên YouTube cho bước đầu tiên trong chiến dịch theo trình tự, sau đó tạo quảng cáo video của bạn.
 16. Đặt giá thầu cho bước đầu tiên trong trình tự.
 17. Nhấp vào Thêm vào trình tự để thêm bước vào chiến dịch theo trình tự của bạn. 
 18. Nhấp vào Bước mới để tạo bước tiếp theo trong trình tự của bạn.
 19. Chọn loại tương tác với bước trước đó đã đưa người xem đến bước này. Bạn có thể chọn:
  • Lượt hiển thị: Quảng cáo đã hiển thị cho người xem.
  • Lượt xem (chỉ dành cho quảng cáo trong luồng có thể bỏ qua): Người xem đã tương tác hoặc đã xem ít nhất 30 giây quảng cáo (hoặc toàn bộ quảng cáo nếu thời lượng quảng cáo dưới 30 giây).
  • Lượt bỏ qua (chỉ dành cho quảng cáo trong luồng có thể bỏ qua): Người xem đã bỏ qua quảng cáo.
 20. Nhập tên nhóm quảng cáo và URL của video trên YouTube cho bước tiếp theo trong trình tự, rồi tạo quảng cáo video. 
 21. Đặt giá thầu cho bước tiếp theo trong trình tự.
 22. Nhấp vào Thêm vào trình tự để thêm bước vào chiến dịch theo trình tự của bạn.
 23. Tiếp tục thêm các bước vào trình tự cho đến khi bạn hoàn thành tất cả các bước trình tự trong chiến dịch.
 24. Nhấp vào Lưu và tiếp tục.

Chỉnh sửa chiến dịch theo trình tự quảng cáo video của bạn

Hãy làm theo các bước sau để chỉnh sửa các bước trong trình tự quảng cáo video của bạn:

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Từ trình đơn trang ở bên trái, hãy nhấp vào Nhóm quảng cáo hoặc Quảng cáo và phần mở rộng, rồi nhấp vào biểu tượng bút chì .
  • Bạn cũng có thể chỉnh sửa trình tự quảng cáo video của mình bằng cách nhấp vào Chiến dịch trong trình đơn trang ở bên trái, sau đó nhấp vào Cài đặt. Trong mục "Cài đặt bổ sung", hãy nhấp vào Các bước trong trình tự, rồi nhấp vào Chỉnh sửa các bước trong trình tự.
 3. Trên trang “Chỉnh sửa trình tự video”, bạn có thể thêm bước mới bằng cách nhấp vào Bước mới hoặc điều chỉnh các bước hiện có trong trình tự quảng cáo video của mình.
 4. Sau khi bạn đã chỉnh sửa xong trình tự quảng cáo video của mình, hãy nhấp vào Lưu trình tự. Bạn sẽ thấy một cửa sổ bật lên có nội dung "Bạn có muốn thay đổi thứ tự của các bước trong trình tự không?"
 5. Hãy xác nhận bằng cách nhấp vào Có, thay đổi thứ tự.

Xem báo cáo về chiến dịch theo trình tự cho quảng cáo video

Bạn có thể xem báo cáo về toàn bộ chiến dịch hoặc từng bước trong trình tự quảng cáo video của mình.

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Từ trình đơn trang ở bên trái, hãy nhấp vào Chiến dịch.
 3. Chọn chiến dịch theo trình tự quảng cáo video bạn muốn xem. Bạn sẽ được đưa đến tab "Nhóm quảng cáo" cho chiến dịch đó. Từ chế độ xem này, bạn có thể thấy hiệu quả của từng bước trong chiến dịch. Mỗi bước sẽ do một nhóm quảng cáo biểu thị. Từ nhóm quảng cáo, bạn có thể xem các chỉ số như số lượt hiển thị hoặc số lượt xem.
 4. Sử dụng cột "Đường dẫn trình tự" để xác định vị trí của bước đó trong trình tự. 
  • Khi di chuột qua "Đường dẫn trình tự" của một bước, bạn có thể thấy đường dẫn của các bước và các hành động tương tác mà bạn cần thực hiện để đến bước đó.

Khắc phục sự cố

Thay đổi video trong trình tự đang hoạt động: Nếu bạn thay đổi video trong trình tự đã bắt đầu chạy, thì một số vấn đề sau sẽ xảy ra:

 • Một số người dùng sẽ không còn đủ điều kiện để xem trình tự của bạn và những người dùng khác sẽ lặp lại trình tự để theo một thứ tự mới trong trình tự.
 • Hoạt động đo lường hiệu quả quảng cáo cho chiến dịch này có thể bị gián đoạn, dẫn đến sự sai sót của nhiều chỉ số Đo lường hiệu quả quảng cáo.
 • Báo cáo có thể bị ảnh hưởng và có thể không chính xác do mọi người lặp lại trình tự, bỏ lỡ các bước hoặc do các vấn đề khác.

Bước trình tự đang thiếu quảng cáo: Nếu bạn xóa quảng cáo khỏi một trong các bước trình tự (từ chính chiến dịch hoặc do hủy liên kết kênh YouTube của quảng cáo video), thì có khả năng mọi người sẽ không di chuyển qua trình tự của bạn. Tuy nhiên, nếu một người xem video đã bị xóa nằm trong bất kỳ chiến dịch nào khác và video đó phù hợp với tiêu chí nhắm mục tiêu của trình tự, thì họ có thể thấy bước tiếp theo trong trình tự. 

Không thể tạo bước trình tự: Bạn không thể tạo bước trình tự nếu chưa liên kết với kênh YouTube. Nếu bạn đã bắt đầu tạo chiến dịch theo trình tự mà chưa liên kết với kênh YouTube, hãy lưu chiến dịch của bạn và chuyển đến mục "Tài khoản được liên kết" để liên kết với kênh YouTube. Sau khi liên kết, bạn có thể thêm các bước vào chiến dịch của mình. 

Chỉnh sửa hàng loạt: Bạn sẽ không thể sử dụng tính năng chỉnh sửa hàng loạt để sao chép và dán hoặc xóa nhóm quảng cáo cho trình tự quảng cáo video. Nếu bạn cố gắng sao chép và dán nhóm quảng cáo thì nhóm quảng cáo mới sẽ không chứa bất kỳ quảng cáo nào. Ngoài ra, việc xóa hàng loạt nhóm quảng cáo sẽ dẫn đến việc một bước không có quảng cáo video. Trong cả hai trường hợp, khi chuyển đến trang “Chỉnh sửa trình tự video”, bạn sẽ thấy một cảnh báo có nội dung “Bước trình tự đang thiếu quảng cáo. Có khả năng người dùng sẽ không di chuyển qua trình tự này". Hãy nhấp vào Chỉnh sửa bước để khắc phục vấn đề.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố