สร้างแคมเปญโฆษณาวิดีโอต่อเนื่อง

คุณสร้างโฆษณาวิดีโอต่อเนื่องเพื่อเพิ่มการรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มากยิ่งขึ้นได้ ในบทความนี้ คุณจะได้ดูวิธีสร้างและแก้ไขแคมเปญโฆษณาวิดีโอต่อเนื่อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฆษณาวิดีโอต่อเนื่อง

ก่อนเริ่มต้น

แคมเปญโฆษณาวิดีโอต่อเนื่องมีฟีเจอร์มาตรฐานและค่าเริ่มต้นบางส่วนที่แตกต่างจากแคมเปญวิดีโออื่นๆ

 • สำหรับแคมเปญโฆษณาวิดีโอต่อเนื่อง คุณจะยกเว้นข้อมูลประชากรได้ในระดับแคมเปญเท่านั้น โดยทำได้ในหน้า "การยกเว้น" 
 • แคมเปญต่อเนื่องจะแสดงได้แค่ในเครือข่าย "วิดีโอของ YouTube" และใช้วิดีโอจากช่อง YouTube ที่ลิงก์แล้วเท่านั้น
 • คุณจะกำหนดเป้าหมายด้วยคีย์เวิร์ด หัวข้อ หรือตำแหน่งไม่ได้ แต่จะยกเว้นคีย์เวิร์ด หัวข้อ หรือตำแหน่งได้ในระดับแคมเปญ 
 • หากใช้วิดีโอเดียวกันในแคมเปญอื่น วิดีโอจะแสดงเป็นส่วนหนึ่งของลำดับเมื่อมีการกำหนดเป้าหมายเหมือนกัน 
 • โดยค่าเริ่มต้น ความถี่สูงสุดสำหรับลำดับโฆษณาวิดีโอคือ 1 ลำดับต่อ 1 ผู้ใช้ในช่วง 30 วัน คุณเปลี่ยนความถี่สูงสุดให้เป็น 1 ลำดับต่อ 1 ผู้ใช้ในช่วง 7 วันได้ ทั้งนี้คุณจะแก้ไขความถี่สูงสุดไม่ได้หากบันทึกแคมเปญไปแล้ว
 • ระบบแสดงค่าประมาณการเข้าชมสำหรับแคมเปญโฆษณาวิดีโอต่อเนื่องไม่ได้

วิธีการ

วิธีการแบบทีละขั้นตอนในการสร้างแคมเปญโฆษณาวิดีโอต่อเนื่องมีดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกแคมเปญในเมนูหน้าเว็บทางด้านซ้าย แล้วคลิกปุ่มบวก  plus
 3. เลือกแคมเปญใหม่
 4. เลือกเป้าหมายแคมเปญที่ใช้วิดีโอต่อเนื่องได้ซึ่งมีดังนี้ การพิจารณาผลิตภัณฑ์และแบรนด์หรือการรับรู้ถึงแบรนด์และการเข้าถึง หรือหากไม่มีเป้าหมายในใจ ก็ให้เลือกสร้างแคมเปญโดยไม่มีคำแนะนำของเป้าหมาย
 5. เลือกประเภทแคมเปญเป็นวิดีโอ
 6. เลือกประเภทย่อยของแคมเปญเป็นลำดับโฆษณา
 7. คลิกดำเนินการต่อ
 8. ป้อนชื่อแคมเปญ 
 9. เลือกกลยุทธ์การเสนอราคา
  • CPM เป้าหมาย: กำหนดจำนวนเงินโดยเฉลี่ยที่ต้องการจ่ายต่อการแสดงโฆษณาพันครั้ง หากต้องการใช้ทั้งโฆษณาในสตรีมแบบข้ามได้ โฆษณาในสตรีมแบบข้ามไม่ได้ และโฆษณาบัมเปอร์ ให้เลือกกลยุทธ์การเสนอราคานี้
  • CPV สูงสุด: กำหนดจำนวนเงินสูงสุดที่ยินดีจ่ายเมื่อมีคนดูโฆษณาแต่ละครั้ง หากต้องการใช้เฉพาะโฆษณาในสตรีมแบบข้ามได้ ให้เลือกกลยุทธ์การเสนอราคานี้
 10. กำหนดงบประมาณและวันที่สิ้นสุดของแคมเปญ
 11. เลือกสถานที่ตั้งเป้าหมาย ภาษาเป้าหมายของลูกค้า และการยกเว้นเนื้อหา
 12. เลือกข้อมูลประชากรและกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเข้าถึง
 13. (ไม่บังคับ) คลิกการตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อเลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • การเพิ่มประสิทธิภาพแบบเลือกส่วน: เลือก Conversion ที่จะรวมไว้ในคอลัมน์ "Conversion" และใช้สำหรับ Smart Bidding
  • อุปกรณ์: เลือกว่าจะแสดงโฆษณาในอุปกรณ์ทั้งหมดหรือตั้งค่าการกำหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ
  • การกำหนดความถี่สูงสุด: เลือกไม่เกิน 1 ลำดับต่อผู้ใช้ต่อ 30 วันหรือไม่เกิน 1 ลำดับต่อผู้ใช้ต่อ 7 วัน
  • ช่วงเวลาที่โฆษณาทำงาน: กำหนดช่วงเวลาที่โฆษณาทำงานเพื่อจำกัดเวลาในการแสดงโฆษณา
 14. คลิกขั้นตอนใหม่เพื่อสร้างขั้นตอนแรกในแคมเปญต่อเนื่อง
 15. ป้อนชื่อกลุ่มโฆษณาและ URL ของวิดีโอ YouTube สำหรับขั้นตอนแรกในลำดับเพื่อสร้างโฆษณาวิดีโอ
 16. ตั้งราคาเสนอสำหรับขั้นตอนแรกในลำดับ
 17. คลิกเพิ่มไปยังลำดับเพื่อเพิ่มขั้นตอนลงในแคมเปญต่อเนื่อง 
 18. คลิกขั้นตอนใหม่เพื่อสร้างขั้นตอนต่อไปในลำดับ
 19. เลือกว่าผู้ชมต้องโต้ตอบกับขั้นตอนก่อนหน้านี้อย่างไรจึงจะเห็นขั้นตอนนี้ ซึ่งมีตัวเลือกดังต่อไปนี้
  • การแสดงผล: โฆษณาแสดงให้ผู้ชมเห็น
  • ดู (ใช้ได้กับโฆษณาในสตรีมแบบข้ามได้เท่านั้น): ผู้ชมมีส่วนร่วมหรือดูโฆษณาอย่างน้อย 30 วินาที (หรือดูจนจบ หากโฆษณานั้นมีความยาวน้อยกว่า 30 วินาที)
  • ข้าม (ใช้ได้กับโฆษณาในสตรีมแบบข้ามได้เท่านั้น):  ผู้ชมกดข้ามโฆษณา
 20. ป้อนชื่อกลุ่มโฆษณาและ URL ของวิดีโอ YouTube สำหรับขั้นตอนถัดไปในลำดับเพื่อสร้างโฆษณาวิดีโอ 
 21. ตั้งราคาเสนอสำหรับขั้นตอนถัดไปในลำดับ
 22. คลิกเพิ่มไปยังลำดับเพื่อเพิ่มขั้นตอนลงในแคมเปญต่อเนื่อง
 23. เพิ่มขั้นตอนไปยังลำดับจนกว่าจะสร้างขั้นตอนของลำดับให้กับแคมเปญครบทุกขั้นตอน
 24. คลิกบันทึกและดำเนินการต่อ

แก้ไขแคมเปญโฆษณาวิดีโอต่อเนื่อง

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขขั้นตอนของลำดับโฆษณาวิดีโอ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกกลุ่มโฆษณาหรือโฆษณาและส่วนขยายจากเมนูหน้าเว็บด้านซ้าย แล้วคลิกไอคอนดินสอ
  • นอกจากนี้คุณยังแก้ไขลำดับโฆษณาวิดีโอได้โดยคลิกแคมเปญในเมนูหน้าเว็บทางด้านซ้าย แล้วคลิกการตั้งค่า คลิกขั้นตอนของลำดับในส่วน "การตั้งค่าเพิ่มเติม" แล้วคลิกแก้ไขขั้นตอนของลำดับ
 3. คุณจะเพิ่มขั้นตอนใหม่ได้ในหน้า "แก้ไขลำดับในโฆษณาวิดีโอ" โดยคลิกขั้นตอนใหม่หรือแก้ไขขั้นตอนที่มีอยู่ในลำดับโฆษณาวิดีโอ
 4. หลังจากแก้ไขลำดับโฆษณาวิดีโอเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกบันทึกลำดับ ระบบจะแสดงป๊อปอัป "บันทึกการเปลี่ยนแปลงลำดับใช่ไหม"
 5. คลิกใช่ บันทึกการเปลี่ยนแปลงเพื่อยืนยัน

ดูรายงานสำหรับแคมเปญโฆษณาวิดีโอต่อเนื่อง

คุณดูการรายงานสำหรับแคมเปญโดยรวมหรือแต่ละขั้นตอนในลำดับโฆษณาวิดีโอก็ได้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกแคมเปญจากเมนูหน้าเว็บด้านซ้าย
 3. เลือกแคมเปญโฆษณาวิดีโอต่อเนื่องที่คุณต้องการดู คุณจะไปยังแท็บ "กลุ่มโฆษณา" ของแคมเปญนั้น จากตรงนี้ คุณจะเห็นประสิทธิภาพของแต่ละขั้นตอนในแคมเปญ แต่ละขั้นตอนจะแสดงแทนด้วยกลุ่มโฆษณา ซึ่งคุณดูเมตริกต่างๆ อย่างการแสดงผลหรือการดูได้
 4. ใช้คอลัมน์ "เส้นทางของลำดับ" เพื่อดูว่าขั้นตอนอยู่ในลำดับใด 
  • เมื่อวางเมาส์เหนือ "เส้นทางของลำดับ" คุณจะเห็นเส้นทางของขั้นตอนและการโต้ตอบที่ผู้ชมต้องทำเพื่อให้เห็นขั้นตอนดังกล่าว

การแก้ปัญหา

การเปลี่ยนวิดีโอภายในลำดับที่ใช้งานอยู่: หากคุณเปลี่ยนวิดีโอในลำดับที่เริ่มแสดงไปแล้ว คุณจะพบปัญหาต่อไปนี้

 • ผู้ใช้บางรายจะไม่มีสิทธิ์ดูลำดับ และบางรายจะต้องดูลำดับซ้ำเพื่อให้เป็นไปตามการเรียงลำดับใหม่
 • การวัดในการสำรวจ Brand Lift ของแคมเปญจะเกิดความขัดข้อง ซึ่งส่งผลให้เมตริกหลายรายการของการวัดในการสำรวจ Brand Lift คลาดเคลื่อน
 • การรายงานอาจได้รับผลกระทบ และอาจไม่ถูกต้องแม่นยำเนื่องจากผู้ใช้ดูลำดับซ้ำ พลาดขั้นตอน หรือปัญหาอื่นๆ

ขั้นตอนไม่มีโฆษณา: หากมีการนำโฆษณาออกจากขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของลำดับ ไม่ว่าจะเกิดจากตัวแคมเปญเองหรือจากการยกเลิกการลิงก์ช่อง YouTube ของโฆษณาวิดีโอ ผู้ใช้มักจะดูลำดับได้ไม่ต่อเนื่อง แต่หากผู้ใช้ดูวิดีโอที่ถูกนำออกในฐานะส่วนหนึ่งของแคมเปญอื่น และวิดีโอดังกล่าวตรงกับการกำหนดเป้าหมายของลำดับ ผู้ใช้จะเห็นขั้นตอนถัดไปในลำดับ 

สร้างขั้นตอนของลำดับไม่ได้: คุณจะสร้างขั้นตอนของลำดับไม่ได้จนกว่าจะลิงก์ช่อง YouTube เรียบร้อยแล้ว หากเริ่มสร้างแคมเปญต่อเนื่องไปแล้วแต่ยังไม่ได้ลิงก์กับช่อง YouTube ให้บันทึกแคมเปญแล้วไปที่ "บัญชีที่ลิงก์" เพื่อลิงก์ช่อง YouTube หลังจากลิงก์แล้ว คุณจะเพิ่มขั้นตอนให้กับแคมเปญได้ 

การแก้ไขเป็นกลุ่ม: คุณจะใช้การแก้ไขเป็นกลุ่มเพื่อคัดลอกและวาง หรือลบกลุ่มโฆษณาของลำดับโฆษณาวิดีโอไม่ได้ หากพยายามคัดลอกและวางกลุ่มโฆษณา จะทำให้เกิดกลุ่มโฆษณาใหม่ที่ไม่มีโฆษณาใดเลย และการนำกลุ่มโฆษณาออกแบบเป็นกลุ่มก็จะทำให้เกิดขั้นตอนที่ไม่มีโฆษณาวิดีโอเช่นกัน หากเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น คุณจะเห็นการแจ้งเตือน "ขั้นตอนไม่มีโฆษณา ผู้ใช้น่าจะดูลำดับได้ไม่ต่อเนื่อง" เมื่อไปที่หน้า "แก้ไขลำดับในโฆษณาวิดีโอ" คลิก "แก้ไขขั้นตอน" เพื่อแก้ไขปัญหา

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว