สร้างแคมเปญโฆษณาวิดีโอต่อเนื่อง

ใช้โฆษณาวิดีโอต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้รับรู้ถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณอย่างลึกซึ้งขึ้นได้ ในบทความนี้ คุณจะได้ดูวิธีสร้างและแก้ไขแคมเปญโฆษณาวิดีโอต่อเนื่อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฆษณาวิดีโอต่อเนื่อง

ก่อนเริ่มต้น

แคมเปญโฆษณาวิดีโอต่อเนื่องมีฟีเจอร์มาตรฐานและค่าเริ่มต้นบางส่วนที่แตกต่างจากแคมเปญวิดีโออื่นๆ โปรดคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

 • สำหรับแคมเปญโฆษณาวิดีโอต่อเนื่อง คุณจะยกเว้นข้อมูลประชากรได้จากระดับแคมเปญเพียงระดับเดียวเท่านั้น โดยจะทำได้ในหน้า "การยกเว้น" 
 • แคมเปญต่อเนื่องทำงานได้เฉพาะในเครือข่าย "วิดีโอของ YouTube" เท่านั้น
 • คุณจะกำหนดเป้าหมายด้วยคีย์เวิร์ด หัวข้อ หรือตำแหน่งไม่ได้ แต่จะยกเว้นคีย์เวิร์ด หัวข้อ หรือตำแหน่งได้ที่ระดับแคมเปญ 
 • แคมเปญต่อเนื่องจะใช้วิดีโอได้จากช่อง YouTube ที่ลิงก์เท่านั้น 
 • โดยค่าเริ่มต้น ระบบจะตั้งค่าการกำหนดความถี่สูงสุดให้แสดงลำดับทั้งลำดับ 1 รายการต่อผู้ใช้ 1 รายต่อ 30 วัน โดยจะแก้ไขการกำหนดความถี่สูงสุดไม่ได้ 

วิธีการ

วิธีการแบบทีละขั้นตอนในการสร้างแคมเปญโฆษณาวิดีโอต่อเนื่องมีดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกแคมเปญในเมนูหน้าเว็บทางด้านซ้าย แล้วคลิกปุ่มบวก  plus
 3. เลือกแคมเปญใหม่
 4. เลือกประเภทแคมเปญวิดีโอ
 5. เลือกเป้าหมายของแคมเปญ ได้แก่ การพิจารณาผลิตภัณฑ์และแบรนด์ การรับรู้ถึงแบรนด์และการเข้าถึง หรือสร้างแคมเปญโดยไม่มีคำแนะนำของเป้าหมาย
 6. เลือกประเภทย่อยแคมเปญโฆษณาต่อเนื่อง
 7. ป้อนชื่อแคมเปญ 
 8. กำหนดงบประมาณ เลือกสถานที่ที่คุณต้องการกำหนดเป้าหมาย ภาษาของลูกค้า และการตั้งค่าขั้นสูงอื่นๆ 
 9. เลือกกลยุทธ์การเสนอราคา
  • หากต้องการใช้โฆษณาบัมเปอร์และโฆษณาในสตรีมร่วมกัน ให้เลือก CPM เป้าหมาย นอกจากนี้คุณยังใช้เพียงรูปแบบเดียวกับ CPM เป้าหมายได้ด้วย 
  • หากต้องการใช้โฆษณาบัมเปอร์ ให้เลือก CPM สูงสุด 
  • หากต้องการใช้โฆษณาในสตรีม ให้เลือก CPV สูงสุด 
 10. คลิกขั้นตอนของลำดับใหม่เพื่อสร้างขั้นตอนแรกในแคมเปญต่อเนื่อง
 11. ป้อนชื่อกลุ่มโฆษณา แล้วกำหนดราคาเสนอ 
 12. ภายใน "สร้างโฆษณาวิดีโอ" ให้ป้อน URL ของวิดีโอ YouTube แล้วทำตามขั้นตอนเพื่อสร้างโฆษณาวิดีโอ
 13. คลิกเพิ่มลงในลำดับเพื่อเพิ่มขั้นตอนลงในแคมเปญต่อเนื่อง 
 14. คลิกขั้นตอนของลำดับใหม่เพื่อสร้างขั้นตอนถัดไปในลำดับ จากนั้นทำขั้นตอนที่ 10-13 ซ้ำ 
 15. หลังจากสร้างขั้นตอนทั้งหมดของลำดับให้กับแคมเปญแล้ว ให้คลิกบันทึกและต่อไป 

แก้ไขแคมเปญโฆษณาวิดีโอต่อเนื่อง
ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขขั้นตอนของโฆษณาวิดีโอต่อเนื่อง

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกกลุ่มโฆษณาหรือโฆษณาและส่วนขยายจากเมนูหน้าเว็บด้านซ้าย แล้วคลิกไอคอนดินสอ
  • นอกจากนี้คุณยังแก้ไขโฆษณาวิดีโอต่อเนื่องได้โดยคลิกแคมเปญในเมนูหน้าเว็บทางด้านซ้าย แล้วคลิกการตั้งค่า ภายใน "การตั้งค่าเพิ่มเติม" ให้คลิกขั้นตอนของลำดับ แล้วคลิกแก้ไขขั้นตอนของลำดับ
 3. ใน "หน้าแก้ไขลำดับของวิดีโอ" คุณจะปรับเปลี่ยนการเรียงขั้นตอนในโฆษณาวิดีโอต่อเนื่องได้
  • นอกจากนี้ยังเพิ่มขั้นตอนใหม่ได้โดยคลิกขั้นตอนของลำดับใหม่
 4. เมื่อคุณเลือกการเรียงขั้นตอนที่จะใช้ในโฆษณาวิดีโอต่อเนื่องแล้ว ให้คลิกบันทึกลำดับ คุณจะเป็นป๊อปอัป “เปลี่ยนการเรียงขั้นตอนของลำดับไหม” ยืนยันโดยคลิกใช่ เปลี่ยนการเรียงขั้นตอน

การแก้ปัญหา

การเปลี่ยนแปลงการเรียงขั้นตอนของลำดับ: หากคุณเปลี่ยนการเรียงขั้นตอนของลำดับหลังจากที่เริ่มทำงานไปแล้ว จะเกิดปัญหาต่อไปนี้ขึ้น

 • ผู้ใช้บางรายจะไม่มีสิทธิ์ดูลำดับ ขณะที่บางรายจะต้องดูลำดับซ้ำจึงจะตามการเรียงลำดับใหม่ได้
 • การวัดในการสำรวจ Brand Lift ของแคมเปญจะเกิดความขัดข้อง ซึ่งส่งผลให้เมตริกหลายรายการของการวัดในการสำรวจ Brand Lift ขาดความถูกต้องแม่นยำ
 • การรายงานอาจได้รับผลกระทบ และอาจไม่ถูกต้องแม่นยำเนื่องจากผู้ใช้ต่างดูลำดับซ้ำ พลาดขั้นตอน หรือปัญหาอื่นๆ

ขั้นตอนไม่มีโฆษณา: หากมีการนำโฆษณาออกจากขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของลำดับ ไม่ว่าจะเกิดจากตัวแคมเปญเองหรือจากการยกเลิกการลิงก์ช่อง YouTube ของโฆษณาวิดีโอ ผู้ใช้มักจะดูลำดับได้ไม่ต่อเนื่อง แต่หากผู้ใช้ดูวิดีโอที่ถูกนำออกในฐานะส่วนหนึ่งของแคมเปญอื่น และวิดีโอดังกล่าวตรงกับการกำหนดเป้าหมายของลำดับ ผู้ใช้จะเห็นขั้นตอนถัดไปในลำดับ 

สร้างขั้นตอนของลำดับไม่ได้: คุณจะสร้างขั้นตอนของลำดับไม่ได้จนกว่าจะลิงก์ช่อง YouTube แล้ว หากเริ่มสร้างแคมเปญต่อเนื่องแล้วโดยไม่ได้ลิงก์กับช่อง YouTube ให้บันทึกแคมเปญและไปที่ "บัญชีที่ลิงก์" เพื่อลิงก์ช่อง YouTube หลังจากลิงก์แล้ว คุณจะเพิ่มขั้นตอนให้กับแคมเปญได้ 

การแก้ไขเป็นกลุ่ม: คุณจะใช้การแก้ไขเป็นกลุ่มเพื่อคัดลอกและวาง หรือลบกลุ่มโฆษณาของโฆษณาวิดีโอต่อเนื่องไม่ได้ หากพยายามคัดลอกและวางกลุ่มโฆษณา จะทำให้เกิดกลุ่มโฆษณาใหม่ที่ไม่มีโฆษณาใดเลย นอกจากนี้ การนำกลุ่มโฆษณาออกแบบเป็นกลุ่มก็จะทำให้เกิดขั้นตอนที่ไม่มีโฆษณาวิดีโอเช่นกัน ในทั้ง 2 กรณี เมื่อคุณไปที่หน้า "แก้ไขลำดับของวิดีโอ" จะเห็นการแจ้งเตือน "ขั้นตอนไม่มีโฆษณา ผู้ใช้น่าจะดูลำดับได้ไม่ต่อเนื่อง" คลิก "แก้ไขขั้นตอน" เพื่อแก้ไขปัญหา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว