Skapa en sekvenskampanj med videoannonser

Du kan skapa en videoannonssekvens för att öka medvetenheten om din produkt eller tjänst. I den här artikeln lär du dig hur du skapar och redigerar en sekvenskampanj med videoannonser. Läs mer om videoannonssekvenser

Innan du börjar

Sekvenskampanjer med videoannonser har vissa standardfunktioner och standardinställningar som skiljer sig från andra videokampanjer.

 • För sekvenskampanjer med videoannonser kan du endast utesluta demografiska grupper på kampanjnivå. Detta gör du på sidan Uteslutningar. 
 • Sekvenskampanjer kan bara visas på YouTubes videonätverk och kan bara använda videor från länkade YouTube-kanaler.
 • Du kan inte använda inriktning på sökord, ämnen eller placeringar, men du kan utesluta sökord, ämnen eller placeringar på kampanjnivå. 
 • Om samma video används i en annan kampanj visas den som en del av sekvensen om inriktningen också är densamma. 
 • Frekvenstaket är som standard inställt på att visa en hel sekvens per användare per 30 dagar. Frekvenstaket kan inte ändras. 
 • Trafikuppskattningar är inte tillgängliga för sekvenskampanjer med videoannonser.

Gör så här

Här följer detaljerade anvisningar för hur du skapar en sekvenskampanj för videoannonser:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Kampanjer på sidmenyn till vänster och sedan på plusknappen plus.
 3. Välj Ny kampanj.
 4. Välj kampanjtypen Video.
 5. Välj ett kampanjmål: Övervägande av produkt och varumärke, Varumärkesmedvetenhet och räckvidd eller Skapa en kampanj utan att utgå från ett mål.
 6. Välj kampanjundertypen Annonssekvens.
 7. Ange kampanjens namn. 
 8. Ange din budget. Välj platserna du vill inrikta dig på, språket dina kunder talar och eventuella avancerade inställningar. 
 9. Välj budstrategi.
  • Om du vill använda en blandning av överhoppningsbara in stream-annonser, inte överhoppningsbara in stream-annonser och bumperannonser väljer du Mål-CPM.
  • Om du vill använda överhoppningsbara in stream-annonser väljer du Högsta CPV. 
 10. Klicka på Nytt steg för att skapa det första steget i din sekvenskampanj.
 11. Skriv in ett annonsgruppsnamn och ange sedan ett bud. 
 12. Under Skapa videoannonsen skriver du in webbadressen till din YouTube-video och följer sedan anvisningarna för att skapa videoannonsen.
 13. Klicka på Lägg till i sekvens för att lägga till steget i din sekvenskampanj. 
 14. Klicka på Nytt steg för att skapa nästa steg i sekvensen.
 15. Välj vilken interaktion med föregående steg som ska föra tittaren till det här steget. Alternativen är följande:
  1. Exponering: annonsen visades för användaren.
  2. Visning (endast tillgänglig för överhoppningsbara in stream-annonser): användaren interagerade med din annons eller tittade på minst 30 sekunder av den (eller hela annonsen om den var kortare än 30 sekunder).
  3. Överhoppning (endast tillgängligt för överhoppningsbara in stream-annonser): för tittare som hoppade över annonsen.
 16. Skriv in ett annonsgruppsnamn och ange sedan ett bud. 
 17. Under Skapa videoannonsen skriver du in webbadressen till din YouTube-video och följer sedan anvisningarna för att skapa videoannonsen.
 18. Klicka på Lägg till i sekvens för att lägga till steget i din sekvenskampanj.
 19. Upprepa steg 14 till 18 tills du har skapat alla sekvenssteg för kampanjen.
 20. Klicka på Spara och fortsätt.

Redigera din sekvenskampanj med videoannonser

Gör så här om du vill redigera stegen i videoannonssekvensen:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Annonsgrupper eller Annonser och tillägg på sidmenyn till vänster och sedan på pennikonen .
  • Du kan även redigera videoannonssekvensen genom att klicka på Kampanjer på sidmenyn till vänster och sedan klicka på Inställningar. Under Fler inställningar klickar du på Sekvenssteg och sedan på Redigera steg i sekvens.
 3. På sidan Redigera din videosekvens kan du lägga till ett nytt steg genom att klicka på Nytt steg eller ändra ordningen för de befintliga stegen i din videoannonssekvens.
 4. När du har redigerat din videoannonssekvens klickar du på Spara sekvens. Du ser ett popup-fönster som frågar om du vill ändra ordningsföljden i sekvensen. Bekräfta genom att klicka på Ja, ändra ordningsföljd.

Visa rapportering för din sekvenskampanj med videoannonser

Du kan visa rapportering för den övergripande kampanjen eller varje steg i din videoannonssekvens.

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Kampanjer på sidmenyn till vänster.
 3. Välj den sekvenskampanj med videoannonser som du vill visa. Fliken Annonsgrupper för den kampanjen öppnas. I den här vyn kan du se resultatet för varje steg i kampanjen. Varje steg motsvaras av en annonsgrupp, där du kan se statistik som exponeringar eller visningar.
 4. Du kan använda kolumnen Sekvenssökväg för hitta steget i sekvensen. 
  1. När du håller muspekaren över sekvenssökvägen för ett steg kan du se stegen och vilka interaktioner som krävs för att komma till steget.

Felsökning

Ändra en video i en aktiv sekvens: Om du ändrar en video inom en sekvens som har aktiverats uppstår följande problem:

 • Vissa användare är inte längre kvalificerade att se sekvensen och andra ser sekvensen igen med den nya ordningsföljden
 • Mätningen av påverkansmått avbryts, vilket kan leda till felaktigheter i olika mätvärden för påverkansmått
 • Rapporteringen kan påverkas och kan bli felaktig när användare reagerar på att de får se sekvensen igen, att de missar steg eller andra problem

Steg saknas i en annons: Om en annons tas bort från ett av sekvensstegen – antingen från själva kampanjen eller på grund av att länken tas bort till videoannonsens YouTube-kanal – så kan användare troligen inte röra sig framåt i sekvensen. Men om en person visar den video som togs bort som en del av en annan kampanj, och inriktningarna stämmer överens, kan de gå vidare till nästa steg i sekvensen. 

Det går inte att skapa ett sekvenssteg: Du måste länka en YouTube-kanal innan du kan skapa ett sekvenssteg. Om du redan har börjat skapa en sekvenskampanj utan en länkad YouTube-kanal sparar du kampanjen, öppnar Länkade konton och länkar en YouTube-kanal. När det är klart kan du lägga till steg i kampanjen. 

Massredigeringar: Du kan inte använda massredigering för att kopiera och klistra in eller radera en annonsgrupp för videoannonssekvenser. Om du försöker att kopiera och klistra in annonsgruppen så skapas istället en ny annonsgrupp som inte innehåller några annonser. Om du massraderar en annonsgrupp resulterar det i ett steg utan någon videoannons. När du öppnar sidan Redigera din videosekvens visas i båda fallen visas aviseringen Steget saknar en annons. Det är inte troligt att användare går vidare i sekvensen. Klicka på Redigera steg för att åtgärda problemet.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt