Tworzenie kampanii sekwencyjnej z reklamami wideo

Sekwencje reklam wideo można wykorzystać do zwiększenia świadomości użytkowników dotyczącej produktu lub usługi. Z tego artykułu dowiesz się, jak utworzyć i edytować kampanię sekwencyjną z reklamami wideo. Dowiedz się więcej o sekwencjonowaniu reklam wideo

Zanim zaczniesz

Niektóre standardowe funkcje i ustawienia domyślne kampanii sekwencyjnych różnią się od tych w innych kampaniach wideo. Pamiętaj, że:

 • w przypadku kampanii sekwencyjnych dane demograficzne możesz wykluczyć tylko na poziomie kampanii, na stronie „Wykluczenia”; 
 • kampanie sekwencyjne mogą być wyświetlane tylko w sieci filmowej YouTube;
 • nie możesz kierować reklam na słowa kluczowe, tematy ani miejsca docelowe, ale możesz wykluczyć słowa kluczowe, tematy lub miejsca docelowe na poziomie kampanii; 
 • kampanie sekwencyjne mogą wykorzystywać tylko filmy z połączonych kanałów YouTube; 
 • ograniczenie liczby wyświetleń jest domyślnie ustawione na wyświetlenie jednej pełnej sekwencji na użytkownika na 30 dni i nie można go edytować. 

Instrukcje

Aby utworzyć kampanię sekwencyjną z reklamami wideo:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Wybierz Kampanie w menu po lewej stronie, a następnie kliknij przycisk plusa (plus).
 3. Kliknij Nowa kampania.
 4. Jako typ kampanii wybierz Wideo.
 5. Wybierz cel kampanii: Rozważenie zakupu produktu danej marki, Świadomość i zasięg marki lub Utwórz kampanię bez korzystania z podpowiedzi dotyczących celu.
 6. Wybierz podtyp kampanii Sekwencja reklam.
 7. Wpisz nazwę kampanii. 
 8. Ustaw budżet. Wybierz lokalizacje, na które chcesz kierować reklamy, oraz język swoich klientów i ustawienia zaawansowane. 
 9. Wybierz strategię ustalania stawek.
  • Aby wyświetlać kombinację reklam w przerywniku i reklam In-Stream, wybierz strategię Docelowa wartość CPM. W przypadku tej strategii możesz też użyć tylko jednego formatu reklam. 
  • Aby wyświetlać reklamy w przerywniku, wybierz Maksymalny CPM. 
  • Aby wyświetlać reklamy In-Stream, wybierz Maksymalny CPV. 
 10. Kliknij Nowy krok w sekwencji, aby utworzyć pierwszy krok w kampanii sekwencyjnej.
 11. Wpisz nazwę grupy reklam, a następnie ustaw stawkę. 
 12. W sekcji „Utwórz reklamę wideo” wpisz URL swojego filmu w YouTube i wykonaj odpowiednie czynności, by utworzyć reklamę.
 13. Kliknij Dodaj do sekwencji, aby dodać ten krok do kampanii sekwencyjnej. 
 14. Kliknij Nowy krok w sekwencji, aby utworzyć kolejny krok. Następnie ponownie wykonaj instrukcje od 10 do 13. 
 15. Po utworzeniu wszystkich kroków w sekwencji kampanii kliknij Zapisz i kontynuuj

Edytowanie kampanii sekwencyjnej
Aby edytować kroki w sekwencji reklam wideo:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu po lewej stronie wybierz Grupy reklam lub Reklamy i rozszerzenia, a następnie kliknij ikonę ołówka ().
  • Sekwencję reklam wideo możesz też edytować w inny sposób: kliknij Kampanie w menu po lewej stronie, a następnie wybierz Ustawienia. W sekcji „Dodatkowe ustawienia” kliknij kolejno Kroki sekwencji i Edytuj kroki sekwencji.
 3. Na stronie „Edytowanie sekwencji wideo” możesz dostosować kolejność kroków w sekwencji reklam wideo.
  • Możesz też dodać nowy krok, klikając Nowy krok w sekwencji.
 4. Po wybraniu kolejności kroków w sekwencji reklam wideo kliknij Zapisz kampanię sekwencyjną. Pojawi się okienko z komunikatem „Zmienić kolejność kroków w sekwencji?”. Potwierdź, klikając Tak, zmień kolejność.

Rozwiązywanie problemów

Zmiana kolejności kroków w sekwencji: jeśli zmienisz kolejność kroków w sekwencji, która zaczęła się już wyświetlać, wystąpią następujące problemy:

 • Niektórzy użytkownicy nie będą mogli zobaczyć Twojej sekwencji, a inni będą ją powtarzać w nowej kolejności.
 • Pomiar wyników marki dla kampanii zostanie przerwany, co może spowodować niedokładności w różnych danych dotyczących marki.
 • Zmiana może mieć wpływ na raporty – dane mogą być niedokładne z powodu powtarzania sekwencji przez tych samych użytkowników, brakujących kroków lub innych problemów.

Krok nie został powiązany z reklamą: jeśli z jednego z kroków sekwencji zostanie usunięta reklama (bezpośrednio w kampanii lub poprzez odłączenie kanału w YouTube zawierającego tę reklamę wideo), użytkownicy prawdopodobnie przestaną przechodzić przez kolejne kroki w sekwencji. Jeśli jednak użytkownik obejrzy usunięty film w ramach innej kampanii i będzie odpowiadać kierowaniu sekwencji, może zobaczyć kolejny krok. 

Nie można utworzyć kroku w sekwencji: nie jest to możliwe, dopóki nie połączysz kanału w YouTube. Jeśli jesteś już w trakcie tworzenia kampanii sekwencyjnej, a nie masz połączonego kanału w YouTube, zapisz kampanię i wejdź na stronę „Połączone konta”, aby połączyć kanał w YouTube. Po połączeniu kont możesz dodać kroki do swojej kampanii. 

Zmiany zbiorcze: nie możesz korzystać z edycji zbiorczej do kopiowania i wklejania lub usuwania grupy reklam pod kątem sekwencji reklam wideo. Jeśli spróbujesz skopiować i wkleić grupę reklam, powstanie nowa grupa reklam niezawierająca żadnych reklam. Zbiorcze usunięcie grupy reklam również spowoduje powstanie kroku bez reklamy wideo. W obu przypadkach po przejściu na stronę „Edytowanie sekwencji wideo” zobaczysz komunikat „Krok nie został powiązany z reklamą. Użytkownicy prawdopodobnie nie będą mogli przejść dalej w sekwencji.”. Kliknij „Edytuj krok”, aby naprawić problem.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?