Tworzenie kampanii sekwencyjnej z reklamami wideo

Możesz utworzyć sekwencję reklam wideo, aby zwiększyć rozpoznawalność swojego produktu lub usługi. Z tego artykułu dowiesz się, jak utworzyć i edytować kampanię sekwencyjną z reklamami wideo. Więcej informacji o sekwencjonowaniu reklam wideo

Zanim zaczniesz

Niektóre standardowe funkcje i ustawienia domyślne kampanii sekwencyjnych różnią się od tych w innych kampaniach wideo.

 • W przypadku kampanii sekwencyjnych z reklamami wideo dane demograficzne możesz wykluczyć tylko na poziomie kampanii, na stronie „Wykluczenia”. 
 • Kampanie sekwencyjne mogą wyświetlać się tylko w sieci filmowej YouTube i mogą zawierać tylko filmy z połączonych kanałów YouTube.
 • Nie możesz kierować reklam na słowa kluczowe, tematy ani miejsca docelowe, ale możesz wykluczyć słowa kluczowe, tematy lub miejsca docelowe na poziomie kampanii. 
 • Jeśli ten sam film jest używany w innej kampanii, będzie on wyświetlany jako część sekwencji, gdy kierowanie będzie takie samo. 
 • Ograniczenie liczby wyświetleń jest domyślnie ustawione na wyświetlenie jednej pełnej sekwencji na użytkownika na 30 dni i nie można go edytować. 
 • Prognozy ruchu są niedostępne dla kampanii sekwencyjnych z reklamami wideo.

Instrukcje

Aby utworzyć kampanię sekwencyjną z reklamami wideo:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij Kampanie w menu po lewej stronie, a następnie kliknij przycisk plusa plus.
 3. Kliknij Nowa kampania.
 4. Jako typ kampanii wybierz Wideo.
 5. Wybierz cel kampanii: Rozważenie zakupu produktu danej marki, Świadomość i zasięg marki lub Utwórz kampanię bez korzystania z podpowiedzi dotyczących celu.
 6. Wybierz podtyp kampanii Sekwencja reklam.
 7. Wpisz nazwę kampanii. 
 8. Ustaw budżet. Wybierz lokalizacje, na które chcesz kierować reklamy, oraz język swoich klientów i ustawienia zaawansowane. 
 9. Wybierz strategię ustalania stawek.
  • Aby użyć kombinacji reklam In-Stream możliwych do pominięcia, reklam In-Stream niemożliwych do pominięcia oraz bumperów reklamowych, wybierz opcję Docelowa wartość CPM.
  • Aby wyświetlać reklamy In-Stream możliwe do pominięcia, wybierz Maksymalny CPV. 
 10. Kliknij Nowy krok, aby utworzyć pierwszy krok w kampanii sekwencyjnej.
 11. Wpisz nazwę grupy reklam, a następnie ustaw stawkę. 
 12. W sekcji „Utwórz reklamę wideo” wpisz URL swojego filmu w YouTube i wykonaj odpowiednie czynności, by utworzyć reklamę.
 13. Kliknij Dodaj do sekwencji, aby dodać ten krok do kampanii sekwencyjnej. 
 14. Kliknij Nowy krok, aby utworzyć kolejny krok w sekwencji.
 15. Wybierz interakcję z poprzednim krokiem, która doprowadzi widza do tego etapu. Możesz wybrać:
  1. Wyświetlenie: reklama wyświetliła się użytkownikowi.
  2. Obejrzenie (dostępne tylko dla reklam In-Stream możliwych do pominięcia): użytkownik wszedł w interakcję z reklamą lub obejrzał co najmniej 30 sekund reklamy (lub całą reklamę, jeśli trwała krócej niż 30 sekund).
  3. Pominięcie (dostępne tylko dla reklam In-Stream możliwych do pominięcia): ta opcja jest przeznaczona dla widzów, którzy pominęli reklamę.
 16. Wpisz nazwę grupy reklam, a następnie ustaw stawkę. 
 17. W sekcji „Utwórz reklamę wideo” wpisz URL swojego filmu w YouTube i wykonaj odpowiednie czynności, by utworzyć reklamę.
 18. Kliknij Dodaj do sekwencji, aby dodać ten krok do kampanii sekwencyjnej.
 19. Powtarzaj kroki od 14 do 18, aż utworzysz wszystkie kroki sekwencji w kampanii.
 20. Kliknij Zapisz i kontynuuj.

Edytowanie kampanii sekwencyjnej z reklamami wideo

Aby edytować kroki w sekwencji reklam wideo:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu po lewej stronie kliknij Grupy reklam lub Reklamy i rozszerzenia, a następnie kliknij ikonę ołówka .
  • Sekwencję reklam wideo możesz też edytować w inny sposób: kliknij Kampanie w menu po lewej stronie, a następnie wybierz Ustawienia. W sekcji „Dodatkowe ustawienia” kliknij kolejno Kroki sekwencjiEdytuj kroki sekwencji.
 3. Na stronie „Edytowanie sekwencji wideo” możesz dodać nowy krok, klikając Nowy krok. Możesz też dostosować kolejność kroków w sekwencji reklam wideo.
 4. Po zakończeniu edycji sekwencji reklam wideo kliknij Zapisz sekwencję. Pojawi się okienko z komunikatem „Zmienić kolejność kroków w sekwencji?”. Potwierdź, klikając Tak, zmień kolejność.

Wyświetlanie raportów dotyczących kampanii sekwencyjnej z reklamami wideo

Możesz wyświetlić raporty dotyczące całej kampanii lub poszczególnych kroków w sekwencji reklam wideo.

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu po lewej stronie kliknij Kampanie.
 3. Wybierz kampanię sekwencyjną z reklamami wideo, którą chcesz wyświetlić. Zostanie wyświetlona karta „Grupy reklam” dla tej kampanii. W tym widoku możesz sprawdzić skuteczność poszczególnych kroków w kampanii. Każdy krok reprezentuje grupa reklam, w której widoczne są dane takie jak liczba wyświetleń i obejrzeń.
 4. Korzystając z kolumny „Ścieżka sekwencji”, możesz odnaleźć miejsce danego kroku w sekwencji. 
  1. Gdy najedziesz kursorem na „Ścieżkę sekwencji” dla danego kroku, zobaczysz ścieżkę kroków i interakcje wymagane, by przejść do kolejnego kroku.

Rozwiązywanie problemów

Zmienianie filmu w aktywnej sekwencji: jeśli zmienisz film w sekwencji, która została uruchomiona, wystąpią następujące problemy:

 • Niektórzy użytkownicy nie będą mogli zobaczyć Twojej sekwencji, a inni będą ją powtarzać w nowej kolejności.
 • Pomiar wyników marki dla kampanii zostanie przerwany, co może spowodować niedokładności w różnych danych dotyczących marki.
 • Zmiana może mieć wpływ na raporty – dane mogą być niedokładne z powodu powtarzania sekwencji przez tych samych użytkowników, brakujących kroków lub innych problemów.

Krok nie został powiązany z reklamą: jeśli z jednego z kroków sekwencji zostanie usunięta reklama (bezpośrednio w kampanii lub poprzez odłączenie kanału w YouTube zawierającego tę reklamę wideo), użytkownicy prawdopodobnie przestaną przechodzić przez kolejne kroki w sekwencji. Jeśli jednak użytkownik obejrzy usunięty film w ramach innej kampanii i będzie odpowiadać kierowaniu sekwencji, może zobaczyć kolejny krok. 

Nie można utworzyć kroku w sekwencji: nie jest to możliwe, dopóki nie połączysz kanału w YouTube. Jeśli jesteś już w trakcie tworzenia kampanii sekwencyjnej, a nie masz połączonego kanału w YouTube, zapisz kampanię i wejdź na stronę „Połączone konta”, aby połączyć kanał w YouTube. Po połączeniu kont możesz dodać kroki do swojej kampanii. 

Zmiany zbiorcze: nie możesz korzystać z edycji zbiorczej do kopiowania i wklejania lub usuwania grupy reklam pod kątem sekwencji reklam wideo. Jeśli spróbujesz skopiować i wkleić grupę reklam, powstanie nowa grupa reklam niezawierająca żadnych reklam. Zbiorcze usunięcie grupy reklam również spowoduje powstanie kroku bez reklamy wideo. W obu przypadkach po przejściu na stronę „Edytowanie sekwencji wideo” zobaczysz komunikat „Krok nie został powiązany z reklamą. Użytkownicy prawdopodobnie nie będą mogli przejść dalej w sekwencji.”. Kliknij „Edytuj krok”, aby naprawić problem.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem