Tworzenie kampanii sekwencyjnej z reklamami wideo

Możesz utworzyć sekwencję reklam wideo, by zwiększyć rozpoznawalność swojego produktu lub swojej usługi. Z tego artykułu dowiesz się, jak utworzyć kampanię sekwencyjną z reklamami wideo i wprowadzać w niej zmiany. Więcej informacji o sekwencjonowaniu reklam wideo

Zanim zaczniesz

Niektóre standardowe funkcje i ustawienia domyślne kampanii sekwencyjnych różnią się od tych w innych kampaniach wideo.

 • W przypadku kampanii sekwencyjnych z reklamami wideo dane demograficzne możesz wykluczyć tylko na poziomie kampanii, na stronie „Wykluczenia”.
 • Kampanie sekwencyjne wyświetlają się wyłącznie w sieci filmowej YouTube i mogą zawierać tylko filmy z połączonych kanałów w YouTube.
 • Nie możesz kierować reklam na słowa kluczowe, tematy ani miejsca docelowe, ale możesz wykluczać słowa kluczowe, tematy lub miejsca docelowe na poziomie kampanii.
 • Jeśli ten sam film jest używany w innej kampanii, będzie on wyświetlany jako część sekwencji, gdy kierowanie użyte w obu kampaniach będzie takie samo.
 • Sekwencje reklam wideo mają ustawione ograniczenie liczby wyświetleń wynoszące domyślnie jedną sekwencję na osobę w okresie 30 dni. Możesz jednak zmienić ten limit na jedną sekwencję na osobę w okresie 7 dni. Po zapisaniu kampanii nie możesz już zmienić ograniczenia liczby wyświetleń.
 • Prognozy ruchu są niedostępne dla kampanii sekwencyjnych z reklamami wideo.

Instrukcje

Aby utworzyć kampanię sekwencyjną z reklamami wideo:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij Kampanie w menu po lewej stronie, a potem kliknij przycisk plusa plus.
 3. Kliknij Nowa kampania.
 4. Wybierz odpowiedni cel kampanii: Rozważenie zakupu produktu danej marki lub Świadomość i zasięg marki. Jeśli chcesz utworzyć kampanię bez celu, możesz też wybrać Utwórz kampanię bez korzystania z podpowiedzi dotyczących celu.
 5. Jako typ kampanii wybierz Wideo.
 6. Jako podtyp kampanii wybierz Sekwencja reklamy.
 7. Kliknij Dalej.
 8. Wpisz nazwę kampanii.
 9. Wybierz strategię ustalania stawek:
  • Docelowa wartość CPM: określ średnią kwotę, jaką chcesz płacić za każde tysiąc wyświetleń reklamy. Wybierz tę strategię ustalania stawek, jeśli chcesz korzystać z kombinacji reklam In-Stream możliwych do pominięcia, reklam In-Stream niemożliwych do pominięcia i bumperów reklamowych.
  • Maksymalny CPV: podaj maksymalną kwotę, jaką chcesz płacić za każde obejrzenie reklamy. Wybierz tę strategię ustalania stawek, jeśli chcesz używać tylko reklam In-Stream możliwych do pominięcia.
 10. Ustaw budżet i datę zakończenia kampanii.
 11. Wybierz lokalizacje, na które chcesz kierować reklamy, język docelowy klientów i wykluczenia treści.
 12. Wybierz dane demograficzne i grupy odbiorców, na które chcesz kierować reklamy.
 13. (Opcjonalnie) Kliknij Dodatkowe ustawienia, by móc wybrać te opcje:
  • Selektywna optymalizacja: wybierz, które konwersje mają być uwzględniane w kolumnie „Konwersje” i służyć do inteligentnego określania stawek.
  • Urządzenia: wybierz, czy chcesz wyświetlać reklamy na wszystkich urządzeniach, lub wybierz konkretne urządzenia, na które mają być kierowane Twoje reklamy.
  • Ograniczenie liczby wyświetleń: wybierz ustawienie Raz na 30 dni lub Raz na 7 dni.
  • Harmonogram reklam: ustaw harmonogram reklam, by wybrać określone pory ich wyświetlania.
 14. Kliknij Nowy krok, by utworzyć pierwszy krok kampanii sekwencyjnej.
 15. Wpisz nazwę grupy reklam i adres URL filmu w YouTube na potrzeby pierwszego kroku kampanii sekwencyjnej, a potem utwórz reklamę wideo.
 16. Określ stawkę dla pierwszego kroku sekwencji.
 17. Kliknij Dodaj do sekwencji, by dodać ten krok do kampanii sekwencyjnej.
 18. Kliknij Nowy krok, by utworzyć kolejny krok sekwencji.
 19. Wybierz rodzaj interakcji z poprzednim krokiem, która ma doprowadzić widza do tego etapu sekwencji. Możesz wybrać:
  • Wyświetlenie: reklama została wyświetlona użytkownikowi.
  • Obejrzenie (opcja dostępna tylko w przypadku reklam In-Stream możliwych do pominięcia): obejrzenie przez użytkownika co najmniej 30 sekund reklamy (lub jej całej, jeśli trwa mniej niż 30 sekund) albo wejście z nią w interakcję.
  • Pomiń (opcja dostępna tylko w przypadku reklam In-Stream możliwych do pominięcia): pominięcie reklamy przez użytkownika.
 20. Wpisz nazwę grupy reklam i adres URL filmu w YouTube, by przejść do kolejnego kroku sekwencji, a potem utwórz reklamę wideo.
 21. Określ stawkę dla następnego kroku sekwencji.
 22. Kliknij Dodaj do sekwencji, by dodać ten krok do kampanii sekwencyjnej.
 23. Kontynuuj dodawanie kroków do sekwencji, aż utworzysz wszystkie etapy kampanii.
 24. Kliknij Zapisz i kontynuuj.

Wprowadzanie zmian w kampanii sekwencyjnej z reklamami wideo

Aby wprowadzić zmiany w krokach sekwencji reklam wideo:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu po lewej stronie kliknij Grupy reklam lub Reklamy i rozszerzenia, a potem kliknij ikonę ołówka .
  • Zmiany w sekwencji reklam wideo możesz też wprowadzić w inny sposób: kliknij Kampanie w menu po lewej stronie, a potem kliknij Ustawienia. W sekcji „Dodatkowe ustawienia” kliknij kolejno Kroki sekwencjiEdytuj kroki sekwencji.
 3. Na stronie „Edytowanie sekwencji wideo” możesz dodać nowy krok, klikając Nowy krok. Możesz też zmienić wcześniej utworzone kroki sekwencji reklam wideo.
 4. Po zakończeniu wprowadzania zmian w sekwencji reklam wideo kliknij Zapisz sekwencję. Pojawi się wyskakujące okienko z pytaniem: „Zmienić kolejność kroków w sekwencji?”.
 5. Potwierdź, klikając Tak, zmień kolejność.

Wyświetlanie raportów dotyczących kampanii sekwencyjnej z reklamami wideo

Możesz wyświetlać raporty dotyczące całej kampanii lub poszczególnych kroków sekwencji reklam wideo.

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu po lewej stronie kliknij Kampanie.
 3. Wybierz kampanię sekwencyjną z reklamami wideo, którą chcesz wyświetlić. Zostanie wyświetlona karta „Grupy reklam” dla tej kampanii. W tym widoku możesz sprawdzić skuteczność poszczególnych kroków w kampanii. Każdy krok reprezentuje grupa reklam, w której widoczne są dane takie jak liczba wyświetleń i obejrzeń.
 4. Korzystając z kolumny „Ścieżka sekwencji”, możesz odnaleźć miejsce danego kroku w sekwencji.
  • Gdy najedziesz kursorem na pozycję „Ścieżka sekwencji” w danym kroku, zobaczysz ścieżkę kroków i interakcje wymagane, by przejść do kolejnego kroku.

Rozwiązywanie problemów

Zmiana filmu w aktywnej sekwencji – jeśli zmienisz film w sekwencji, która została już uruchomiona, wystąpią takie problemy:

 • Niektórzy użytkownicy nie będą mogli zobaczyć Twojej sekwencji, a inni będą ją powtarzać w nowej kolejności.
 • Pomiar wyników marki dla kampanii zostanie przerwany, co może spowodować niedokładności w różnych danych dotyczących marki.
 • Zmiana może mieć wpływ na raporty – dane mogą być niedokładne z powodu brakujących kroków, powtarzania sekwencji przez tych samych użytkowników lub innych problemów.

Krok nie został powiązany z reklamą – jeśli z jednego z kroków sekwencji zostanie usunięta reklama (bezpośrednio w kampanii lub poprzez odłączenie kanału w YouTube zawierającego tę reklamę wideo), użytkownicy prawdopodobnie przestaną przechodzić przez kolejne kroki sekwencji. Jeśli jednak użytkownik, który odpowiada ustawieniom kierowania wybranym dla danej sekwencji, obejrzy usunięty film w ramach innej kampanii, będzie mógł zobaczyć kolejny krok w sekwencji.

Nie można utworzyć kroku sekwencji – nie utworzysz żadnego kroku, dopóki nie połączysz kanału w YouTube. Jeśli jesteś już w trakcie tworzenia kampanii sekwencyjnej, a nie masz połączonego kanału w YouTube, zapisz kampanię i wejdź na stronę „Połączone konta”, by połączyć kanał w YouTube. Po połączeniu kont możesz dodawać kroki do swojej kampanii.

Zmiany zbiorcze – nie możesz korzystać z edycji zbiorczej do kopiowania i wklejania ani usuwania grupy reklam w przypadku sekwencji reklam wideo. Jeśli spróbujesz skopiować i wkleić grupę reklam, powstanie nowa grupa reklam niezawierająca żadnych reklam. Zbiorcze usunięcie grupy reklam też spowoduje powstanie kroku bez reklamy wideo. W obu przypadkach po przejściu na stronę „Edytowanie sekwencji wideo” zobaczysz komunikat „Krok nie został powiązany z reklamą. Użytkownicy prawdopodobnie nie będą mogli przejść dalej w sekwencji”. Aby rozwiązać problem, kliknij „Edytuj krok”.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem