Een campagne met een reeks videoadvertenties maken

Via campagnes met een reeks videoadvertenties kunt u meer bekendheid genereren voor uw product of service. In dit artikel leest u hoe u een campagne met een reeks videoadvertenties maakt en bewerkt. Meer informatie over weergave van een reeks videoadvertenties

Voordat u begint

Campagnes met een reeks videoadvertenties hebben enkele standaardfuncties en -instellingen die verschillen van die van andere videocampagnes:

 • Voor campagnes met een reeks videoadvertenties kunt u demografische categorieën alleen uitsluiten op campagneniveau. Dit doet u op de pagina Uitsluitingen. 
 • Campagnes met een reeks videoadvertenties kunnen alleen worden weergegeven in het YouTube-videonetwerk en kunnen uitsluitend video's uit gekoppelde YouTube-kanalen bevatten.
 • U kunt niet targeten met zoekwoorden, onderwerpen of plaatsingen, maar u kunt zoekwoorden, onderwerpen of plaatsingen op campagneniveau wel uitsluiten. 
 • Als een video al in een andere campagne wordt gebruikt, wordt deze weergegeven als onderdeel van de reeks wanneer de targeting identiek is. 
 • De frequentielimiet is standaard ingesteld op weergave van één volledige reeks per gebruiker per dertig dagen. Deze frequentielimiet kan niet worden gewijzigd. 
 • Voor campagnes met een reeks videoadvertenties zijn geen verkeersschattingen beschikbaar.

Instructies

Hier volgen stapsgewijze instructies om een campagne met een reeks videoadvertenties te maken:

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Campagnes. Klik vervolgens op de plusknop plus.
 3. Selecteer Nieuwe campagne.
 4. Selecteer het campagnetype Video.
 5. Selecteer een campagnedoel: Product- en merkoverweging, Merkbekendheid en bereik of Een campagne maken zonder een doel te selecteren.
 6. Selecteer het subtype campagne Advertentiereeks.
 7. Geef een campagnenaam op. 
 8. Stel uw budget in. Kies de locaties die u wilt targeten, de taal van uw klanten en andere geavanceerde instellingen. 
 9. Kies een biedstrategie.
  • Als u een combinatie van InStream-advertenties die kunnen worden overgeslagen, InStream-advertenties die niet kunnen worden overgeslagen en bumperadvertenties wilt gebruiken, kiest u de strategie 'Doel-CPM'.
  • Als u alleen InStream-advertenties die kunnen worden overgeslagen, wilt gebruiken, kiest u de strategie 'Maximum CPV'. 
 10. Klik op Nieuwe stap om de eerste stap van uw campagne met een reeks videoadvertenties te maken.
 11. Geef een naam op voor de advertentiegroep en stel uw bod in. 
 12. Geef onder 'Uw videoadvertentie maken' de URL van uw YouTube-video op en volg de stappen om uw videoadvertentie te maken.
 13. Klik op Toevoegen aan reeks om de stap aan uw campagne met een reeks videoadvertenties toe te voegen. 
 14. Klik op Nieuwe stap om de volgende stap in de reeks te maken.
 15. Selecteer welke interactie met de vorige stap de kijker naar deze stap leidt. U kunt kiezen uit de volgende opties:
  1. Vertoning: de advertentie is aan de gebruiker getoond.
  2. Weergave (alleen beschikbaar voor InStream-advertenties die kunnen worden overgeslagen): er is sprake van engagement van de gebruiker met uw advertentie of de gebruiker heeft ten minste dertig seconden van de advertentie bekeken (of de hele advertentie, als deze korter is dan dertig seconden).
  3. Overslaan (alleen beschikbaar voor InStream-advertenties die kunnen worden overgeslagen): de gebruiker heeft de advertentie overgeslagen.
 16. Geef een naam op voor de advertentiegroep en stel uw bod in. 
 17. Geef onder 'Uw videoadvertentie maken' de URL van uw YouTube-video op en volg de stappen om uw videoadvertentie te maken.
 18. Klik op Toevoegen aan reeks om de stap aan uw campagne met een reeks videoadvertenties toe te voegen.
 19. Herhaal stap 14 tot en met 18 totdat alle stappen van de campagnereeks zijn gemaakt.
 20. Klik op Opslaan en doorgaan.

Uw campagne met een reeks videoadvertenties bewerken

Ga als volgt te werk om de stappen van uw campagne met een reeks videoadvertenties te bewerken:

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Advertentiegroepen of Advertenties en extensies. Klik vervolgens op het potloodpictogram .
  • U kunt uw campagne met een reeks videoadvertenties ook bewerken door in het paginamenu aan de linkerkant op Campagnes en vervolgens op Instellingen te klikken. Klik onder 'Aanvullende instellingen' op Stappen in reeks en vervolgens op Stappen in volgorde bewerken.
 3. Op de pagina 'De videovolgorde bewerken' kunt u een nieuwe stap toevoegen door op Nieuwe stap te klikken. Ook kunt u hier de volgorde van de bestaande stappen in de reeks videoadvertenties wijzigen.
 4. Wanneer u klaar bent met bewerken van de reeks videoadvertenties, klikt u op Reeks opslaan. U ziet nu een pop-up met de tekst 'Volgorde van stappen in de reeks wijzigen?' Bevestig uw aanpassingen door op Ja, volgorde wijzigen te klikken.

Rapportagegegevens bekijken voor uw campagne met een reeks videoadvertenties

U kunt rapportagegegevens bekijken voor uw campagne met een reeks videoadvertenties als geheel, maar ook voor de afzonderlijke stappen hierin.

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Campagnes.
 3. Kies de campagne met een reeks videoadvertenties die u wilt bekijken. U wordt nu naar het tabblad Advertentiegroepen van de betreffende campagne geleid. Hiervandaan heeft u toegang tot de prestatiegegevens voor de stappen in de campagne. Elke stap wordt gerepresenteerd door een advertentiegroep, waarvoor u statistieken zoals vertoningen en weergaven kunt bekijken.
 4. Aan de hand van de kolom 'Pad van reeks' kunt u nagaan waar in de reeks elke stap zich bevindt. 
  1. Wanneer u de muisaanwijzer bij een bepaalde stap op 'Pad van reeks' plaatst, ziet u het pad van de stappen en de interacties die nodig zijn om de bewuste stap te bereiken.

Problemen oplossen

Een video in een actieve reeks wijzigen: Als u een video wijzigt in een reeks waarvan de weergave al is gestart, doen zich de volgende problemen voor:

 • Sommige gebruikers komen niet meer in aanmerking om uw reeks te bekijken en bij anderen wordt de reeks herhaald in de nieuwe volgorde.
 • De merkimpactmeting voor uw campagne wordt onderbroken, wat onnauwkeurigheden kan veroorzaken in verschillende statistieken voor merkimpactmeting.
 • De rapportage kan worden beïnvloed en onnauwkeurig worden als gevolg van de herhaling van de reeks, omdat er stappen worden overgeslagen of zich andere problemen voordoen.

Bij stap ontbreekt een advertentie: Als een advertentie wordt verwijderd uit een van uw reeksstappen - hetzij uit de campagne zelf of omdat de koppeling met het YouTube-kanaal van de videoadvertentie ongedaan wordt gemaakt - komen mensen waarschijnlijk niet verder in de reeks. Als een persoon de verwijderde video ziet als onderdeel van een andere campagne en die video komt overeen met de targeting van uw reeks, kunnen ze de volgende stap in de reeks zien. 

Kan geen stap in reeks maken: U kunt geen stap in de reeks maken totdat u een YouTube-kanaal heeft gekoppeld. Als u al bent begonnen aan een campagne met een reeks videoadvertenties zonder een gekoppeld YouTube-kanaal, slaat u de campagne op en gaat u naar 'Gekoppelde accounts' om een YouTube-kanaal te koppelen. Na de koppeling kunt u stappen aan uw campagne toevoegen. 

Bulkbewerkingen: U kunt geen bulkbewerkingen gebruiken om een advertentiegroep voor videoadvertenties te kopiëren en te plakken, of te verwijderen. Als u de advertentiegroep probeert te kopiëren en plakken, resulteert dit in een nieuwe advertentiegroep die geen advertenties bevat. Bulkverwijdering van een advertentiegroep leidt ook tot een stap zonder videoadvertentie. In beide gevallen ziet u, wanneer u naar de pagina 'De videovolgorde bewerken' gaat, een waarschuwing met de tekst 'De stap bevat geen advertentie. Gebruikers komen waarschijnlijk niet verder in de reeks'. Klik op 'Stap bewerken' om het probleem op te lossen.

Gerelateerde links

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen