Een campagne met een reeks videoadvertenties maken

Via campagnes met een reeks videoadvertenties kunt u meer bekendheid genereren voor uw product of service. In dit artikel leest u hoe u een campagne met een reeks videoadvertenties maakt en bewerkt. Meer informatie over weergave van een reeks videoadvertenties

Voordat u begint

Campagnes met een reeks videoadvertenties hebben enkele standaardfuncties en -instellingen die verschillen van die van andere videocampagnes:

 • Voor campagnes met een reeks videoadvertenties kunt u demografische categorieën alleen uitsluiten op campagneniveau. Dit doet u op de pagina 'Uitsluitingen'.
 • Campagnes met een reeks videoadvertenties worden alleen weergegeven in het YouTube-videonetwerk en kunnen uitsluitend video's uit gekoppelde YouTube-kanalen bevatten.
 • U kunt niet targeten met zoekwoorden, onderwerpen of plaatsingen, maar u kunt zoekwoorden, onderwerpen of plaatsingen op campagneniveau wel uitsluiten.
 • Als een video al in een andere campagne wordt gebruikt, wordt deze weergegeven als onderdeel van de reeks als de targeting ook identiek is.
 • De frequentielimiet voor reeksen videoadvertenties is standaard één reeks per persoon gedurende een periode van dertig dagen. U kunt de frequentielimiet wijzigen om één reeks per persoon weer te geven gedurende een periode van zeven dagen. U kunt de frequentielimiet niet bewerken nadat u de campagne heeft opgeslagen.
 • Voor campagnes met een reeks videoadvertenties zijn geen verkeersschattingen beschikbaar.

Instructies

Hier volgen stapsgewijze instructies om een campagne met een reeks videoadvertenties te maken:

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Campagnes. Klik vervolgens op de plusknop plus.
 3. Selecteer Nieuwe campagne.
 4. Selecteer een geschikt campagnedoel: Product- en merkoverweging of Merkbekendheid en bereik. Als u geen doel voor ogen heeft voor de campagne, kunt u ook Een campagne maken zonder een doel te selecteren kiezen.
 5. Selecteer Video als campagnetype.
 6. Selecteer Advertentiereeks als campagnesubtype.
 7. Klik op Doorgaan.
 8. Geef een campagnenaam op.
 9. Kies een biedstrategie:
  • Doel-CPM: stel het gemiddelde bedrag in dat u bereid bent te betalen voor elke duizend vertoningen van uw advertentie. Kies deze biedstrategie als u een combinatie van InStream-advertenties die kunnen worden overgeslagen, InStream-advertenties die niet kunnen worden overgeslagen en bumperadvertenties wilt gebruiken.
  • Maximum CPV: stel het bedrag in dat u bereid bent te betalen voor elke keer dat uw advertentie wordt weergegeven. Kies deze biedstrategie als u alleen InStream-advertenties die kunnen worden overgeslagen, wilt gebruiken.
 10. Stel het budget en de einddatums voor de campagne in.
 11. Kies de locaties die u wilt targeten, de doeltaal van uw klanten en uw contentuitsluitingen.
 12. Kies de demografische categorieën en doelgroepen die u wilt targeten.
 13. (Optioneel) Klik op Aanvullende instellingen om de volgende opties te selecteren:
  • Selectieve optimalisatie: kies welke conversies worden opgenomen in de kolom 'Conversies' en worden gebruikt voor 'Slim bieden'.
  • Apparaten: kies of u advertenties op alle apparaten wilt weergeven of stel specifieke targeting in voor verschillende apparaten.
  • Frequentielimieten: kies één reeks per gebruiker, per dertig dagen of één reeks per gebruiker, per zeven dagen.
  • Advertentieplanning: stel een advertentieplanning in om te beperken wanneer uw advertenties kunnen worden weergegeven.
 14. Klik op Nieuwe stap om de eerste stap van uw campagne met een reeks videoadvertenties te maken.
 15. Voer een advertentiegroepnaam en URL van de YouTube-video in voor de eerste stap in de campagne met een reeks videoadvertenties en maak uw videoadvertentie.
 16. Stel een bod in voor de eerste stap in de reeks.
 17. Klik op Toevoegen aan reeks om de stap aan uw campagne met een reeks videoadvertenties toe te voegen.
 18. Klik op Nieuwe stap om de volgende stap in de reeks te maken.
 19. Selecteer welke interactie met de vorige stap de kijker naar deze stap leidt. U kunt kiezen uit de volgende opties:
  • Vertoning: de advertentie werd weergegeven aan de kijker.
  • Weergeven (alleen beschikbaar voor InStream-advertenties die kunnen worden overgeslagen): de kijker heeft ten minste dertig seconden engagement gehad met de advertentie of heeft de advertentie ten minste dertig seconden bekeken (of heeft de hele advertentie bekeken, als deze minder dan dertig seconden duurde).
  • Overslaan (alleen beschikbaar voor InStream-advertenties die kunnen worden overgeslagen): de kijker heeft de advertentie overgeslagen.
 20. Voer een naam voor de advertentiegroep en de URL van de YouTube-video in voor de volgende stap in de reeks en maak uw videoadvertentie.
 21. Stel een bod in voor de volgende stap in de reeks.
 22. Klik op Toevoegen aan reeks om de stap aan uw campagne met een reeks videoadvertenties toe te voegen.
 23. Blijf stappen aan de reeks toevoegen totdat u alle stappen van de reeks in de campagne heeft voltooid.
 24. Klik op Opslaan en doorgaan.

Uw campagne met een reeks videoadvertenties bewerken

Ga als volgt te werk om de stappen van uw campagne met een reeks videoadvertenties te bewerken:

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Advertentiegroepen of Advertenties en extensies. Klik vervolgens op het potloodpictogram .
  • U kunt uw campagne met een reeks videoadvertenties ook bewerken door in het paginamenu aan de linkerkant op Campagnes en vervolgens op Instellingen te klikken. Klik bij 'Aanvullende instellingen' op Stappen in reeks en vervolgens op Stappen in volgorde bewerken.
 3. Op de pagina 'De videovolgorde bewerken' kunt u een nieuwe stap toevoegen door op Nieuwe stap te klikken. U kunt hier ook de bestaande stappen in uw videoadvertentie bewerken.
 4. Klik op Reeks opslaan nadat u de reeks videoadvertenties heeft bewerkt. U ziet nu een pop-up met de tekst 'Volgorde van stappen in de reeks wijzigen?'
 5. Bevestig door op Ja, volgorde wijzigen te klikken.

Rapportagegegevens bekijken voor uw campagne met een reeks videoadvertenties

U kunt rapportagegegevens bekijken voor de campagne als geheel, maar ook voor de afzonderlijke stappen in de reeks videoadvertenties.

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Campagnes.
 3. Kies de campagne met een reeks videoadvertenties die u wilt bekijken. U wordt nu naar het tabblad Advertentiegroepen van de betreffende campagne geleid. Hiervandaan heeft u toegang tot de prestatiegegevens voor de stappen in de campagne. Elke stap wordt gerepresenteerd door een advertentiegroep, waarvoor u statistieken zoals vertoningen en weergaven kunt bekijken.
 4. Gebruik de kolom 'Pad van reeks' om na te gaan waar in de reeks elke stap zich bevindt. 
  • Als u de muisaanwijzer op het 'Pad van reeks' plaatst voor een stap, ziet u het pad van de stappen en de interacties die nodig zijn om bij de stap te komen.

Problemen oplossen

Een video in een actieve reeks wijzigen: als u een video wijzigt in een reeks waarvan de weergave al is gestart, doen zich de volgende problemen voor:

 • Sommige gebruikers komen niet in aanmerking om uw reeks te bekijken en bij anderen wordt de reeks herhaald in de nieuwe reeksvolgorde.
 • De merkimpactmeting voor uw campagne wordt onderbroken, wat onnauwkeurigheden kan veroorzaken in verschillende statistieken voor merkimpactmeting.
 • De rapportage kan worden beïnvloed en onnauwkeurig worden door de herhaling van de reeks, of omdat er stappen worden overgeslagen of zich andere problemen voordoen.

Bij stap ontbreekt een advertentie: als een advertentie wordt verwijderd uit een van uw reeksstappen – hetzij uit de campagne zelf of omdat de koppeling met het YouTube-kanaal van de videoadvertentie ongedaan wordt gemaakt – komen mensen waarschijnlijk niet verder in de reeks. Als een persoon de verwijderde video ziet als onderdeel van een andere campagne en die video komt overeen met de targeting van uw reeks, kunnen ze de volgende stap in de reeks zien.

Kan geen stap in reeks maken: u kunt geen stap in de reeks maken totdat u een YouTube-kanaal heeft gekoppeld. Als u al bent begonnen aan een campagne met een reeks videoadvertenties zonder een gekoppeld YouTube-kanaal, slaat u de campagne op en gaat u naar 'Gekoppelde accounts' om een YouTube-kanaal te koppelen. Na de koppeling kunt u stappen aan uw campagne toevoegen.

Bulkbewerkingen: u kunt geen bulkbewerkingen gebruiken om een advertentiegroep voor videoadvertenties te kopiëren en te plakken, of te verwijderen. Als u de advertentiegroep probeert te kopiëren en plakken, resulteert dit in een nieuwe advertentiegroep die geen advertenties bevat. Bulkverwijdering van een advertentiegroep leidt ook tot een stap zonder videoadvertentie. In beide gevallen ziet u, als u naar de pagina 'De videovolgorde bewerken' gaat, een waarschuwing met de tekst 'De stap bevat geen advertentie. Gebruikers komen waarschijnlijk niet verder in de reeks'. Klik op 'Stap bewerken' om het probleem op te lossen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen