Secīgu videoreklāmu kampaņas izveide

Varat izveidot videoreklāmu secību, lai veicinātu padziļinātu sava produkta vai pakalpojuma atpazīstamību. Šajā rakstā sniegta informācija par to, kā izveidot un rediģēt secīgu videoreklāmu kampaņu. Uzziniet vairāk par videoreklāmu secību.

Pirms darba sākšanas

Secīgo videoreklāmu kampaņām ir dažas standarta funkcijas un noklusējuma iestatījumi, kas atšķiras no citām video kampaņām.

 • Secīgo videoreklāmu kampaņām demogrāfiskos datus var izslēgt tikai kampaņas līmenī, un to var izdarīt lapā “Izslēgšana”.
 • Secīgo reklāmu kampaņas darbojas tikai YouTube videoklipu tīklā, un tām var izmantot tikai videoklipus no saistītajiem YouTube kanāliem.
 • Nevar atlasīt mērķauditoriju, izmantojot atslēgvārdus, tēmas vai izvietojumu, bet kampaņas līmenī var izslēgt atslēgvārdus, tēmas un izvietojumus.
 • Ja tas pats videoklips tiek izmantots arī citā kampaņā, kurā iestatīta tāda pati mērķauditorijas atlase, tas tiek rādīts kā daļa no secības.
 • Videoreklāmu secības rādīšanas biežuma ierobežojums pēc noklusējuma ir viena secība katram lietotājam ik pēc 30 dienām. Varat mainīt rādīšanas biežuma ierobežojumu, lai rādītu vienu secību katram lietotājam ik pēc 7 dienām. Pēc kampaņas saglabāšanas rādīšanas biežuma ierobežojumu vairs nevar mainīt.
 • Datplūsmas aprēķini secīgo videoreklāmu kampaņām nav pieejami.

Norādījumi

Tālāk ir sniegti detalizēti norādījumi par secīgo videoreklāmu kampaņu izveidi.

 1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.
 2. Kreisajā pusē esošajā lapas izvēlnē noklikšķiniet uz Kampaņas un pēc tam — uz pluszīmes pogas plus.
 3. Atlasiet Jauna kampaņa.
 4. Atlasiet piemērotu kampaņas mērķi: Interese par produktiem un zīmolu vai Zīmola atpazīstamība un sasniedzamība. Ja lēmums par kampaņas mērķi vēl nav pieņemts, varat arī izvēlēties iespēju Izveidojiet kampaņu bez reklamēšanas mērķa.
 5. Atlasiet kampaņas veidu Video.
 6. Atlasiet kampaņas apakšveidu Reklāmu secība.
 7. Noklikšķiniet uz Turpināt.
 8. Ievadiet kampaņas nosaukumu.
 9. Izvēlieties cenu noteikšanas stratēģiju.
  • Mērķa MPT: iestatiet vidējo summu, ko esat ar mieru maksāt par tūkstoš reklāmas rādīšanas reizēm. Izvēlieties šo cenu noteikšanas stratēģiju, ja plānojat izmantot gan izlaižamas klipā ievietotās reklāmas, gan neizlaižamas klipā ievietotās reklāmas, gan buferreklāmas.
  • Maksimālā MPS: iestatiet summu, ko esat ar mieru maksāt par katru reklāmas skatījumu. Izvēlieties šo cenu noteikšanas stratēģiju, ja plānojat izmantot tikai izlaižamas klipā ievietotās reklāmas.
 10. Iestatiet kampaņas budžetu un beigu datumu.
 11. Izvēlieties mērķauditorijas atlases vietas, mērķauditorijas atlases valodu saviem klientiem un satura izslēgšanu.
 12. Izvēlieties mērķauditorijas atlasē izmantojamos demogrāfiskos datus un mērķauditorijas.
 13. (Neobligāti) Noklikšķiniet uz Papildu iestatījumi, lai atlasītu tālāk norādītās opcijas.
  • Izlases optimizācija: izvēlieties, kuri reklāmguvumi iekļaujami slejā “Reklāmguvumi” un izmantojami viedajai cenu noteikšanai.
  • Ierīces: izvēlieties, vai reklāmas rādāmas visās ierīcēs, vai arī atlasiet mērķauditorijas atlasi pēc konkrētām ierīcēm.
  • Rādīšanas biežuma ierobežošana: izvēlieties secības rādīšanu katram lietotājam — Ik pēc 30 dienām vai Ik pēc 7 dienām.
  • Reklāmu grafiks: iestatiet reklāmu grafiku, lai ierobežotu reklāmu rādīšanas laiku.
 14. Noklikšķiniet uz Jauna darbība, lai izveidotu pirmo savas secīgo reklāmu kampaņas darbību.
 15. Ievadiet reklāmu kopas nosaukumu un YouTube videoklipa URL šai pirmajai secīgo reklāmu kampaņas darbībai un pēc tam izveidojiet videoreklāmu.
 16. Iestatiet cenu pirmajai secības darbībai.
 17. Noklikšķiniet uz Pievienot secībai, lai darbību pievienotu secīgo reklāmu kampaņai.
 18. Noklikšķiniet uz Jauna darbība, lai izveidotu secīgo reklāmu kampaņas nākamo darbību.
 19. Atlasiet ar iepriekšējo darbību saistīto mijiedarbību, kas novirzīs skatītāju uz šo jauno darbību. Varat izvēlēties tālāk norādīto.
  • Seanss: reklāma tika parādīta skatītājam.
  • Skatījums (pieejams tikai izlaižamajām klipā ievietotajām reklāmām): skatītājs mijiedarbojās ar jūsu reklāmu vai skatījās to vismaz 30 sekundes (vai noskatījās visu reklāmu, ja tās ilgums nepārsniedz 30 sekundes).
  • Izlaišana (pieejams tikai izlaižamajām klipā ievietotajām reklāmām): skatītājs izlaida reklāmas skatīšanos.
 20. Ievadiet šai nākamajai secības darbībai reklāmu kopas nosaukumu un YouTube video URL un pēc tam izveidojiet videoreklāmu.
 21. Iestatiet cenu šai nākamajai secības darbībai.
 22. Noklikšķiniet uz Pievienot secībai, lai arī šo darbību pievienotu secīgo reklāmu kampaņai.
 23. Turpiniet pievienot darbības secībai, līdz ir izveidotas visas kampaņas secības darbības.
 24. Noklikšķiniet uz Saglabāt un turpināt.

Secīgo videoreklāmu kampaņas rediģēšana

Lai rediģētu videoreklāmu secību, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

 1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.
 2. Kreisajā pusē esošajā lapas izvēlnē noklikšķiniet uz Reklāmu kopas vai Reklāmas un paplašinājumi un pēc tam — uz zīmuļa ikonas .
  • Secīgās videoreklāmas varat arī rediģēt, kreisajā pusē esošajā lapas izvēlnē noklikšķinot uz Kampaņas un pēc tam — uz Iestatījumi. Sadaļā “Papildu iestatījumi” noklikšķiniet uz Secības darbības un pēc tam — uz Rediģēt secības darbības.
 3. Videoklipu secības rediģēšanas lapā varat pievienot jaunu darbību, noklikšķinot uz Jauna darbība, vai rediģēt jau esošās videoreklāmu secības darbības.
 4. Pēc videoreklāmu secības rediģēšanas pabeigšanas noklikšķiniet uz Saglabāt secību. Tiks parādīts uznirstošais logs, kurā tiks vaicāts, vai vēlaties ieviest secības darbību kārtības izmaiņas.
 5. Apstipriniet, noklikšķinot uz Jā, mainīt kārtību.

Secīgo videoreklāmu kampaņas pārskatu skatīšana

Varat skatīt visas kampaņas vai katras savas videoreklāmu secības darbības pārskatu.

 1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.
 2. Kreisajā pusē esošajā lapas izvēlnē noklikšķiniet uz Kampaņas.
 3. Izvēlieties secīgo videoreklāmu kampaņu, ko vēlaties skatīt. Tiks atvērta šīs kampaņas cilne “Reklāmu kopas”. Šajā skatā varat noskaidrot katras kampaņas darbības veiktspēju. Katru darbību pārstāv reklāmu kopa, kurai ir sniegti tādi rādītāji kā seansi vai skatījumi.
 4. Izmantojiet sleju “Secības ceļš”, lai noteiktu darbības atrašanās vietu secībā. 
  • Virzot kursoru uz konkrētās darbības slejas “Secības ceļš”, varat skatīt darbību ceļu un mijiedarbību, kas nepieciešama, lai pārietu uz šo darbību.

Problēmu novēršana

Videoreklāmas maiņa aktīvā secībā: mainot kādu secībā iekļautu videoreklāmu, kad secība jau darbojas, radīsies tālāk minētās problēmas.

 • Daži lietotāji vairs nebūs piemēroti jūsu noteiktajai secībai, bet dažiem tā tiks rādīta atkārtoti jaunās kārtības dēļ.
 • Kampaņai tiks pārtraukta popularizēšanas mērījuma darbība, kas var izraisīt neprecizitātes dažādos šī mērījuma datos.
 • Var tikt ietekmēti pārskati, kā arī tie var būt neprecīzi — secības atkārtošanas, trūkstošu darbību un citu problēmu dēļ.

Darbībā trūkst reklāmas: ja kādā no secības darbībām ir noņemta reklāma — pašā kampaņā vai videoreklāmas YouTube kanāla atsaistīšanas dēļ — iespējams, tālākā secība lietotājiem vairs netiks parādīta. Taču tad, ja jūsu secības mērķauditorijas atlasei atbilstošs lietotājs skatīs videoklipu, kas tika noņemts kā citas kampaņas daļa, secības nākamā darbība viņam tiks parādīta.

Nevar izveidot secības darbību: nevar izveidot secības darbību, kamēr šī secība nav saistīta ar YouTube kanālu. Ja sākāt veidot secīgu reklāmu kampaņu, nenorādot saistīto YouTube kanālu, saglabājiet kampaņu un atveriet sadaļu “Saistītie konti”, lai saistītu ar to kādu YouTube kanālu. Pēc saistīšanas varēsiet kampaņai pievienot darbības.

Lielapjoma rediģēšana: secīgajām videoreklāmām nevarēsiet izmantot lielapjoma rediģēšanu, lai kopētu un ielīmētu vai izdzēstu reklāmu kopu. Ja mēģināsiet kopēt un ielīmēt reklāmu kopu, tiks izveidota jauna reklāmu kopa, kurā nebūs nevienas reklāmas. Tāpat arī reklāmu kopas lielapjoma noņemšana izraisīs reklāmu kopas izveidi bez videoreklāmas. Abos gadījumos, atverot videoklipu secības rediģēšanas lapu, tiks parādīts brīdinājums “Darbībai nav norādīta reklāma. Lietotāji, iespējams, nevarēs pāriet uz nākamo darbību šajā secībā”. Lai novērstu šo problēmu, noklikšķiniet uz “Rediģēt darbību”.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.