Δημιουργία καμπάνιας ακολουθίας διαφημίσεων βίντεο

Μπορείτε να δημιουργήσετε ακολουθίες διαφημίσεων βίντεο, για να ενισχύσετε την αναγνωρισιμότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας που προσφέρετε. Σε αυτό το άρθρο θα μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε μια καμπάνια ακολουθίας διαφημίσεων βίντεο. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την ακολουθία διαφημίσεων βίντεο

Πριν ξεκινήσετε

Οι καμπάνιες ακολουθίας διαφημίσεων βίντεο διαθέτουν ορισμένες βασικές λειτουργίες και προεπιλογές που διαφέρουν από αυτές άλλων καμπανιών βίντεο.

 • Για τις καμπάνιες ακολουθίας διαφημίσεων βίντεο, μπορείτε να εξαιρέσετε δημογραφικά στοιχεία μόνο σε επίπεδο καμπάνιας, μέσω της σελίδας Εξαιρέσεις. 
 • Οι καμπάνιες ακολουθίας προβάλλονται μόνο στο δίκτυο βίντεο YouTube και μπορούν να χρησιμοποιούν βίντεο μόνο από συνδεδεμένα κανάλια στο YouTube.
 • Σε επίπεδο καμπάνιας, δεν μπορείτε να στοχεύσετε με λέξεις-κλειδιά, θέματα ή τοποθετήσεις, αλλά μπορείτε να εξαιρέσετε λέξεις-κλειδιά, θέματα ή τοποθετήσεις. 
 • Αν το ίδιο βίντεο χρησιμοποιείται σε άλλη καμπάνια, αυτό θα προβάλλεται ως τμήμα της ακολουθίας, όταν η στόχευση είναι επίσης ίδια. 
 • Από προεπιλογή, το όριο συχνότητας για τις ακολουθίες διαφημίσεων βίντεο είναι μία ακολουθία ανά χρήστη σε περίοδο 30 ημερών. Μπορείτε να αλλάξετε το όριο συχνότητας, ώστε να εμφανίζεται μία ακολουθία ανά άτομο σε μια περίοδο 7 ημερών. Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε το όριο συχνότητας, αφού αποθηκεύσετε την καμπάνια σας.
 • Δεν διατίθενται εκτιμήσεις επισκεψιμότητας για καμπάνιες ακολουθίας διαφημίσεων βίντεο.

Οδηγίες

Ακολουθούν οδηγίες βήμα προς βήμα για τη δημιουργία μιας καμπάνιας ακολουθίας διαφημίσεων βίντεο:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Στο μενού σελίδων στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Καμπάνιες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "συν" plus.
 3. Επιλέξτε Νέα καμπάνια.
 4. Επιλέξτε έναν κατάλληλο στόχο καμπάνιας: Μελέτη στοιχείων προϊόντων και επωνυμιών ή Αναγνωρισιμότητα επωνυμίας και προσέγγιση χρηστών. Αν δεν έχετε υπόψη κάποιο στόχο για την καμπάνια, μπορείτε επίσης να επιλέξετε Δημιουργήστε μια καμπάνια χωρίς την καθοδήγηση ενός στόχου.
 5. Επιλέξτε Βίντεο ως τύπο καμπάνιας.
 6. Επιλέξτε Ακολουθία διαφημίσεων ως δευτερεύοντα τύπο καμπάνιας.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια.
 8. Καταχωρίστε ένα όνομα καμπάνιας. 
 9. Επιλογή στρατηγικής προσφοράς:
  • CPM-στόχος: Ορίστε το μέσο ποσό που είστε διατεθειμένοι να πληρώνετε για κάθε χίλιες εμφανίσεις της διαφήμισής σας. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε έναν συνδυασμό διαφημίσεων σε ροή με δυνατότητα παράβλεψης, διαφημίσεων σε ροή χωρίς δυνατότητα παράβλεψης και διαφημίσεων βίντεο bumper, επιλέξτε αυτήν τη στρατηγική υποβολής προσφορών.
  • Μέγιστο CPV: Ορίστε το μέγιστο ποσό που προτίθεστε να πληρώνετε κάθε φορά που προβάλλεται η διαφήμισή σας. Εάν θέλετε να χρησιμοποιείτε μόνο διαφημίσεις σε ροή με δυνατότητα παράβλεψης, επιλέξτε αυτήν τη στρατηγική υποβολής προσφορών.
 10. Ορίστε τον προϋπολογισμό και τις ημερομηνίες λήξης για την καμπάνια.
 11. Επιλέξτε τις τοποθεσίες που θέλετε να στοχεύσετε, τη γλώσσα-στόχο των πελατών σας και τις εξαιρέσεις περιεχομένου σας.
 12. Επιλέξτε τα δημογραφικά στοιχεία και τα είδη κοινού που θέλετε να στοχεύσετε.
 13. (Προαιρετικό) Κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσθετες ρυθμίσεις, για τις ακόλουθες επιλογές:
  • Επιλεκτική βελτιστοποίηση: Επιλέξτε ποιες μετατροπές θα περιλαμβάνονται στη στήλη Μετατροπές και θα χρησιμοποιούνται για την Έξυπνη υποβολή προσφορών.
  • Συσκευές: Επιλέξτε αν θα εμφανίζονται οι διαφημίσεις σας σε όλες τις συσκευές ή αν θα ορίσετε συγκεκριμένη στόχευση για διαφορετικές συσκευές.
  • Περιορισμός συχνότητας: Επιλέξτε 1 ακολουθία ανά χρήστη, ανά 30 ημέρες ή 1 ακολουθία ανά χρήστη, ανά 7 ημέρες.
  • Προγραμματισμός διαφημίσεων: Ορίστε ένα πρόγραμμα διαφημίσεων, για να περιορίσετε τα χρονικά διαστήματα προβολής των διαφημίσεών σας.
 14. Κάντε κλικ στην επιλογή Νέο βήμα, για να δημιουργήσετε το πρώτο βήμα στην καμπάνια ακολουθίας.
 15. Καταχωρίστε ένα όνομα ομάδας διαφημίσεων και μια διεύθυνση URL βίντεο YouTube για το πρώτο βήμα της καμπάνιας ακολουθίας και, στη συνέχεια, δημιουργήστε τη διαφήμιση βίντεο που θέλετε.
 16. Ορίστε μια προσφορά για το πρώτο βήμα της ακολουθίας.
 17. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη σε ακολουθία, για να προσθέσετε το βήμα στην καμπάνια ακολουθίας. 
 18. Κάντε κλικ στην επιλογή Νέο βήμα, για να δημιουργήσετε το επόμενο βήμα στην ακολουθία.
 19. Επιλέξτε την αλληλεπίδραση με το προηγούμενο βήμα η οποία θα οδηγήσει τον θεατή σε αυτό το βήμα. Μπορείτε να επιλέξετε:
  • Εμφάνιση: Η διαφήμιση εμφανίστηκε στον θεατή.
  • Προβολή (διατίθεται μόνο για διαφημίσεις σε ροή με δυνατότητα παράβλεψης): Ο θεατής αλληλεπέδρασε με τη διαφήμισή σας ή παρακολούθησε τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα από τη διαφήμιση (ή παρακολούθησε ολόκληρη τη διαφήμιση, αν η διάρκειά της ήταν μικρότερη των 30 δευτερολέπτων).
  • Παράβλεψη (διαθέσιμο μόνο για διαφημίσεις σε ροή με δυνατότητα παράβλεψης): Ο θεατής παράβλεψε τη διαφήμιση.
 20. Καταχωρίστε ένα όνομα ομάδας διαφημίσεων και μια διεύθυνση URL βίντεο YouTube για το επόμενο βήμα της καμπάνιας ακολουθίας και, στη συνέχεια, δημιουργήστε τη διαφήμιση βίντεο που θέλετε. 
 21. Ορίστε μια προσφορά για το επόμενο βήμα της ακολουθίας.
 22. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη σε ακολουθία, για να προσθέσετε το βήμα στην καμπάνια ακολουθίας.
 23. Συνεχίστε να προσθέτετε βήματα στην ακολουθία, μέχρι να ολοκληρώσετε όλα τα βήματα ακολουθίας στην καμπάνια.
 24. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση και συνέχεια.

Επεξεργασία της καμπάνιας ακολουθίας διαφημίσεων βίντεο

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για να επεξεργαστείτε τα βήματα της ακολουθίας διαφημίσεων βίντεο:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Από το μενού σελίδων στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Ομάδες διαφημίσεων ή Διαφημίσεις και επεκτάσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι .
  • Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε την ακολουθία διαφημίσεων βίντεο, κάνοντας κλικ στην επιλογή Καμπάνιες από το μενού σελίδων στα αριστερά και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις. Στην ενότητα Πρόσθετες ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Βήματα ακολουθίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία βημάτων ακολουθίας.
 3. Στη σελίδα Επεξεργασία της ακολουθίας βίντεο, μπορείτε να προσθέσετε ένα νέο βήμα, κάνοντας κλικ στην επιλογή Νέο βήμα, ή να επεξεργαστείτε τα υπάρχοντα βήματα στην ακολουθία διαφημίσεων βίντεο.
 4. Αφού ολοκληρώσετε την επεξεργασία της ακολουθίας διαφημίσεων βίντεο, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ακολουθίας. Θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο με την ερώτηση "Να αλλάξει η σειρά των βημάτων της ακολουθίας;"
 5. Επιβεβαιώστε, κάνοντας κλικ στην επιλογή Ναι, να αλλάξει η σειρά.

Προβολή αναφορών για την καμπάνια ακολουθίας διαφημίσεων βίντεο

Μπορείτε να προβάλετε αναφορές για ολόκληρη την καμπάνια ή για κάθε βήμα της ακολουθίας διαφημίσεων βίντεο.

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Από το μενού σελίδων στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Καμπάνιες.
 3. Επιλέξτε την καμπάνια ακολουθίας διαφημίσεων βίντεο την οποία θέλετε να προβάλετε. Θα μεταφερθείτε στην καρτέλα Ομάδες διαφημίσεων για τη συγκεκριμένη καμπάνια. Από αυτήν την προβολή, μπορείτε να δείτε την απόδοση κάθε βήματος στην καμπάνια σας. Κάθε βήμα αντιπροσωπεύεται από μια ομάδα διαφημίσεων, όπου μπορείτε να δείτε μετρήσεις, όπως εμφανίσεις ή προβολές.
 4. Χρησιμοποιήστε τη στήλη Διαδρομή ακολουθίας, για να εντοπίσετε κάθε βήμα στην ακολουθία. 
  • Όταν τοποθετείτε τον δείκτη του ποντικιού στο στοιχείο Διαδρομή ακολουθίας για ένα βήμα, μπορείτε να δείτε τη διαδρομή των βημάτων και τις αλληλεπιδράσεις που απαιτούνται για τη μετάβαση στο συγκεκριμένο βήμα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αλλαγή βίντεο που περιλαμβάνεται σε ενεργή ακολουθία: Αν αλλάξετε ένα βίντεο που περιλαμβάνεται σε μια ακολουθία η οποία έχει αρχίσει να προβάλλεται, θα προκύψουν τα ακόλουθα ζητήματα:

 • Ορισμένοι χρήστες δεν θα θεωρούνται πλέον κατάλληλοι για την προβολή της ακολουθίας σας, ενώ άλλοι θα επαναλάβουν την ακολουθία, για να προβάλλουν τη νέα σειρά της ακολουθίας.
 • Η μέτρηση αύξησης για την καμπάνια σας θα διακοπεί, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ανακρίβειες σε διάφορα μεγέθη της μέτρησης αύξησης.
 • Οι αναφορές ενδέχεται να επηρεαστούν και να παρουσιάζουν ανακριβή δεδομένα, επειδή οι χρήστες επαναλαμβάνουν την ακολουθία, επειδή λείπουν βήματα ή επειδή έχουν προκύψει άλλα ζητήματα.

Από το βήμα λείπει μια διαφήμιση: Αν μια διαφήμιση καταργηθεί από κάποιο βήμα της ακολουθίας (είτε λόγω της κατάργησής της από την ίδια την καμπάνια είτε λόγω της αποσύνδεσης του καναλιού YouTube της διαφήμισης βίντεο), οι χρήστες είναι πιθανό να μην προχωρήσουν στο επόμενο βήμα της ακολουθίας σας. Ωστόσο, αν ένας χρήστης δει το βίντεο το οποίο καταργήθηκε ως μέρος οποιασδήποτε άλλης καμπάνιας και αντιστοιχεί στη στόχευση της ακολουθίας σας, τότε ο συγκεκριμένος χρήστης μπορεί να δει το επόμενο βήμα της ακολουθίας. 

Δεν είναι δυνατή η δημιουργία βήματος ακολουθίας: Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ένα βήμα ακολουθίας, έως ότου συνδέσετε ένα κανάλι YouTube. Αν έχετε ήδη ξεκινήσει τη δημιουργία μιας καμπάνιας ακολουθίας χωρίς συνδεδεμένο κανάλι YouTube, αποθηκεύστε την καμπάνια σας και μεταβείτε στο στοιχείο Συνδεδεμένοι λογαριασμοί, για να συνδέσετε ένα κανάλι YouTube. Μετά τη σύνδεση, μπορείτε να προσθέσετε βήματα στην καμπάνια σας. 

Μαζικές αλλαγές: Δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαζικές αλλαγές, για να αντιγράψετε και να επικολλήσετε ή να διαγράψετε μια ομάδα διαφημίσεων για ακολουθίες διαφημίσεων βίντεο. Αν επιχειρήσετε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε την ομάδα διαφημίσεων, αυτή η ενέργεια θα έχει ως αποτέλεσμα μια νέα ομάδα διαφημίσεων που δεν περιέχει διαφημίσεις. Η μαζική κατάργηση μιας ομάδας διαφημίσεων θα έχει επίσης ως αποτέλεσμα ένα βήμα που δεν θα περιέχει διαφημίσεις βίντεο. Σε κάθε περίπτωση, όταν μεταβείτε στη σελίδα Επεξεργασία της ακολουθίας βίντεο, θα δείτε μια ειδοποίηση με το μήνυμα "Από το βήμα λείπει μια διαφήμιση. Οι χρήστες ενδέχεται να μην μπορούν να προχωρήσουν πέρα από αυτό το βήμα στην ακολουθία." Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία βήματος, για να επιλύσετε το ζήτημα.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας