Definícia cieľovej ceny za tisíc zobrazení (cieľovej CTZ)

Spôsob ponúkania cien umožňujúci nastaviť sumu, ktorú chcete priemerne platiť za každých tisíc zobrazení vašej reklamy (táto suma je vaša cieľová CTZ). Vaše cenové ponuky optimalizujeme, aby sme vám pri vašej cieľovej CTZ pomohli získať čo najviac zobrazení. Niektoré zobrazenia môžu stáť viac alebo menej než je vaša cieľová CTZ, no celkovo sa Google Ads pokúsi o to, aby priemerná CTZ vašej kampane bola rovnaká alebo nižšia ako cieľová CTZ, ktorú nastavíte.

Cieľová cena za tisíc zobrazení (cieľová CTZ) je k dispozícii pre videokampane v službe Google Ads.

Súvisiace odkazy

 

 

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory