Rozwiązywanie problemów z tagowaniem całej witryny

Aby przeprowadzać najdokładniejsze pomiary kampanii Google Ads, użyj tagu dla całej witryny, który umieszcza pliki cookie w tej samej domenie co Twoja witryna (tzw. własne pliki cookie). Jeśli masz włączone automatyczne tagowanie, własne pliki cookie będą mogły przechowywać parametr GCLID („identyfikator kliknięcia Google”) oraz parametr AUID („identyfikator użytkownika reklamodawcy”), gdy dojdzie do kliknięcia. Przechowują one unikalny identyfikator użytkownika lub kliknięcia reklamy, które przekierowało go na Twoją stronę. Gdy te same tagi zostaną wywołane na stronie konwersji, użyją zapisanych parametrów GCLID i AUID do prawidłowego pomiaru konwersji.

Jeśli masz już wdrożone jedno z naszych rozwiązań do tagów dla całej witryny – tj. globalny tag witryny (gTag), Menedżera tagów Google lub usługę Google Analytics korzystającą z globalnego tagu witryny – a Twoje konto nadal jest oznaczone jako zawierające problemy do rozwiązania, wykonaj podane niżej czynności. Zagwarantuje to dokładny pomiar konwersji.

Rozwiąż problemy z konwersjami niezweryfikowanymi lub zbieranymi podczas nieaktywności tagu

Jeśli w kolumnie „Stan śledzenia” w tabeli „Konwersje” widoczna jest w przypadku jakiejś konwersji wartość „Nie zweryfikowano” lub „Tag nieaktywny”, możesz skorzystać z rozszerzenia Tag Assistant, aby zweryfikować konwersje. Tag Assistant to narzędzie, które umożliwia weryfikację działań powodujących konwersję bezpośrednio w Twojej witrynie z poziomu konta Google Ads. Gdy będziesz klikać na stronach w witrynie, na plakietce Tag Assistant będą się pojawiać informacje o debugowaniu zawierające instrukcje rozwiązywania problemów z konwersjami niezweryfikowanymi lub zbieranymi podczas nieaktywności tagu. Więcej informacji znajdziesz w artykule Rozwiązywanie za pomocą rozszerzenia Tag Assistant problemów z niezweryfikowanymi lub nieaktywnymi działaniami powodującymi konwersję.

Sprawdź, czy masz włączone automatyczne tagowanie

Aby dokładnie mierzyć konwersje, włącz automatyczne tagowanie na koncie Google Ads. Pozwoli to automatycznie dodawać parametry GCLID i AUID do strony docelowej po kliknięciu reklamy. Zostaną one zapisane we własnym pliku cookie wdrażanym przez jedno z naszych rozwiązań do tagów dla całej witryny. Odpowiednie instrukcje znajdziesz w artykule Informacje o automatycznym tagowaniu. Możesz też sprawdzić, czy działa automatyczne tagowanie Google Ads.

Automatyczne tagowanie jest zgodne z parametrami ValueTrack. Jeśli chcesz dodać do adresu URL kolejne parametry, zapoznaj się z artykułem Konfigurowanie śledzenia z wykorzystaniem parametrów ValueTrack.

Sprawdź, czy tag dla całej witryny uruchamia się na wszystkich stronach

Aby gromadzić identyfikatory kliknięć Google i przechowywać je we własnych plikach cookie, musisz mieć wdrożone na wszystkich stronach śledzenie całej witryny. Jeśli niektóre strony docelowe nie zawierają tagu dla całej witryny, część prowadzących do nich kliknięć nie będzie śledzona. Aby sprawdzić, które strony docelowe są używane w reklamach, kliknij „Strony docelowe” w menu po lewej stronie.

Możesz sprawdzić „Współczynnik zgodności śledzenia konwersji”, by zobaczyć szacunkowy odsetek kliknięć, w których przypadku można śledzić konwersje za pomocą własnego pliku cookie na stronie docelowej. Jest to najdokładniejszy sposób śledzenia konwersji. Wartość tego współczynnika poniżej 100% oznacza, że w niektórych przeglądarkach część konwersji nie jest objęta śledzeniem. Jeśli korzystasz ze starszych wersji tagów, raport może wskazywać, że musisz je uaktualnić do globalnego tagu witryny lub skorzystać z Menedżera tagów Google. Więcej informacji o współczynniku zgodności śledzenia konwersji

Jeśli korzystasz z Menedżera tagów Google, włącz tag łączący konwersje

Tag łączący konwersje służy do przechowywania danych o kliknięciach we własnych plikach cookie powiązanych z Twoją domeną. Ta funkcja zapewnia dokładny pomiar konwersji. Umieść tag łączący konwersje na wszystkich stronach, na które mogą trafiać użytkownicy po kliknięciu reklamy lub promocji. Zalecamy, aby ten tag uruchamiał się na wszystkich stronach.

Sprawdź, czy na stronach konwersji znajdują się starsze wersje tagów

Sprawdź, czy ze stron konwersji zostały usunięte wszystkie starsze wersje tagów (np. stary tag śledzenia konwersji Google Ads lub stare tagi Floodlight), aby uniknąć podwójnego zliczania konwersji. Możesz użyć do tego rozszerzenia Google Tag Assistant lub na koncie Google Ads kliknąć Narzędzia > Konwersje > Wybierz konwersję > Strony internetowe. Kliknij link strony i sprawdź, czy są na niej starsze wersje tagów. Jeśli tak, usuń je i zachowaj tylko tag dla całej witryny (np. globalny tag witryny lub Menedżera tagów Google)*.

* Jeśli korzystasz z Google Analytics w połączeniu z Google Ads, możesz zachować starszą wersję tagu Analytics.js, ale musisz skonfigurować Google Analytics za pomocą globalnego tagu witryny.

Jeśli korzystasz z Google Analytics, upewnij się, że usługi są prawidłowo połączone z Google Ads

Podczas łączenia usług w Analytics z kontem Google Ads upewnij się, że usługi w Analytics są połączone z kontem Google Ads, na którym są tworzone konwersje. Jeśli konwersje są tworzone na koncie menedżera Google Ads (MCK), usługi w Analytics muszą być połączone z tym kontem, a nie z kontami podrzędnymi wobec tego konta MCK i korzystającymi ze zdefiniowanych na nim działań powodujących konwersje.

Sprawdź, czy masz wiele domen lub wiele kont Google Ads

Jeśli na koncie Google Ads masz więcej niż 1 domenę, sprawdź, czy w każdej z nich zostało wdrożone rozwiązanie do tagów dla całej witryny. Jeśli korzystasz z Google Ads w połączeniu z Google Analytics, sprawdź, czy wszystkie konta i widoki danych Google Analytics są połączone z kontem Google Ads.

Jeśli masz więcej niż jedno konto Google Ads, sprawdź, czy wszystkie konwersje na każdym koncie są objęte rozwiązaniem dla tagu dla całej witryny. Może się zdarzyć, że usługa Google Analytics nie jest połączona ze wszystkimi kontami lub masz wiele domen, z których niektóre zawierają tag dla całej witryny, a inne nie.

Sprawdź zgodność domeny stron konwersji

Strona konwersji musi mieć taką samą domenę jak strona docelowa reklamy. W przeciwnym razie trzeba wdrożyć śledzenie w wielu domenach (gTag dla śledzenia konwersji w Google Ads – instrukcje, Google Analytics – instrukcje lub Menedżer tagów Google – instrukcje). Sprawdź, czy występuje jakiś wzorzec, np. inna domena, ścieżka lub subdomena. Są 3 możliwości:

  • domena taka sama jak w przypadku stron docelowych: nie trzeba niczego zmieniać;
  • Twoja domena, ale inna niż w przypadku strony docelowej: potrzebujesz rozwiązania dla wielu domen;
  • domena firmy zewnętrznej: nie jest to rozwiązanie długoterminowe, jeśli firma zewnętrzna nie wdroży tagów dla całej witryny.

Sprawdź, czy pliki cookie nadal są dostępne na stronach konwersji

Aby dokładnie mierzyć konwersje, parametry GCLID i AUID gromadzone we własnych plikach cookie na stronach docelowych muszą być dostępne w przeglądarce także na stronach konwersji. Aby to osiągnąć, pliki cookie muszą być dostępne w przeglądarce, gdy klient dokonuje konwersji. Dopilnuj z pomocą swojego zespołu programistów, aby pliki cookie nie były usuwane przez Twoją witrynę, zanim klienci przejdą na strony konwersji (możesz użyć Narzędzi dla programistów, aby przetestować konwersje i sprawdzić, czy identyfikator kliknięcia Google jest przekazywany przez adres URL i zapisywany w pliku cookie).

Sprawdź, czy z tagu nie usunięto części kodu JavaScriptu

Użycie tagu <img> (tzw. implementacji „tylko piksel”) może wpłynąć na śledzenie w niektórych przeglądarkach. Użyj w swojej witrynie pełnego tagu JavaScript dla całej witryny.

Nie uruchamiaj śledzenia konwersji z poziomu elementu iframe

Nie umieszczaj tagów w elementach iframe, bo może to zmniejszać dokładność pomiarów. Elementów iframe możesz używać, jeśli masz umieszczone na stronie formularze albo portale do płatności lub logowania. Tagi zastosowane w elementach iframe mogą też wymagać zaktualizowanych ustawień atrybutu SameSite, które opisano w poście na blogu Chrome zapowiadającym nowe wymagania wprowadzone w 2020 r.

Nie używaj dotychczasowych tagów (np. tagów Floodlight lub innych narzędzi do śledzenia) do wdrażania tagu śledzenia konwersji (tzw. piggybacking). Te tagi będą uruchamiane z innej domeny, dlatego ich wdrożone pliki cookie nie będą uznawane za własne pliki cookie.

Wykonaj podane wyżej kroki we wszystkich witrynach (w tym w witrynach mobilnych)

Jeśli Twoje kampanie Google Ads odsyłają ruch do witryn w różnych domenach lub masz wersje mobilne swoich witryn, dopilnuj, by tagi dla całej witryny zostały prawidłowo zainstalowane we wszystkich Twoich witrynach. Wykonaj wszystkie czynności podane w tych artykułach, by dokładnie zliczać każdą konwersję.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73067
false