Włączanie ustawienia konwersji na poziomie kampanii

Z tego artykułu dowiesz się, jak w kampaniach Google Ads włączyć ustawienie konwersji na poziomie kampanii.

W kampaniach w sieci wyszukiwania i kampaniach produktowych ustawienie konwersji na poziomie kampanii pozwala zastąpić ustawienie „Uwzględnij w Konwersjach” na poziomie konta i określić działania powodujące konwersję dla konkretnej kampanii (lub grupy kampanii). Kolumna „Konwersje” pokazuje działanie, które chcesz zoptymalizować, i jest używana do inteligentnego określania stawek. Pozostałe konwersje znajdują się w kolumnie „Wszystkie konwersje” i nie są uwzględniane w modelach ustalania stawek.

W przypadku kampanii produktowych ustawienie celów konwersji obejmuje domyślnie wszystkie działania powodujące konwersje uwzględnione w konwersjach, ale umożliwia włączanie w poszczególnych kampaniach raportowania wizyt w sklepie stacjonarnym. Jeśli korzystasz z inteligentnego określania stawek, wizyty w sklepie stacjonarnym będą brane pod uwagę podczas ustalania stawek.

Uwaga: jeśli to możliwe, najlepiej jest określić cel główny za pomocą ustawienia „Uwzględnij w Konwersjach” na poziomie konta, ponieważ wszystkie nowe kampanie będą domyślnie korzystać z konfiguracji na poziomie konta.

Zalety

Wybierając konkretne działania powodujące konwersje w kampanii, możesz dokładniej kontrolować konwersje, które pojawiają się w kolumnie „Konwersje” poszczególnych kampanii.

Przykład: sprzedajesz na stronie obuwie i odzież. Masz dwa różne działania powodujące konwersje: jedno śledzące sprzedaż obuwia i drugie śledzące sprzedaż odzieży. Masz kilka kampanii kierowanych na miłośników butów oraz inne kampanie kierowane na kupujących ubrania. Możesz użyć ustawienia konwersji na poziomie kampanii, by uwzględnić tylko zakupy butów w kampaniach dotyczących obuwia, ale nie zalecamy takiej konfiguracji. Niewykluczone, że klienci początkowo szukający obuwia klikną reklamę prowadzącą do strony, gdzie znajdą ubranie, które im się spodoba i które kupią zamiast lub oprócz butów.

Jeśli w takim przypadku użyto ustawienia konwersji na poziomie kampanii, automatyczne określanie stawek nie uwzględni konwersji tych wartościowych klientów związanych z zakupem ubrań i nie dokona optymalizacji pod tym kątem, co przełoży się na niższą sprzedaż w firmie. Lepiej zastosować strategię ustalania stawek Docelowy ROAS i przypisać odpowiednie wartości konwersji do transakcji zakupu butów i odzieży w zależności od tego, jaka jest ich wartość dla firmy.

Uwaga: jeśli masz kilka działań powodujących konwersje, które mają różną wartość dla Twojej firmy, zamiast korzystać z ustawienia konwersji na poziomie kampanii, możesz raportować wszystkie działania w kolumnie „Konwersje” na poziomie konta. Zastosuj strategię ustalania stawek Docelowy ROAS lub Maksymalizacja wartości konwersji, przypisując do każdego działania inną wartość. W ten sposób zapewnisz wydajną optymalizację bez utraty danych.

Korzystanie z ustawień konwersji w połączeniu z inteligentnym określaniem stawek

Inteligentne określanie stawek (w tym strategie ustalania stawek Docelowy CPA i Docelowy ROAS) podczas optymalizacji na podstawie wartości docelowych uwzględnia tylko konwersje raportowane w kolumnie „Konwersje”. Modele ustalania stawek oparte na systemach uczących się potrzebują czasu, by dostosować się do zmian wprowadzanych w konfiguracji konwersji. Dotyczy to zmian na poziomie zarówno konta, jak i kampanii. Jeśli zdecydujesz się zmienić działania powodujące konwersje na poziomie kampanii za pomocą ustawienia „Konwersje” (kampanie w sieci wyszukiwania) lub „Cele konwersji” (kampanie produktowe), stopniowo aktualizuj wartości docelowe. W ten sposób zapewnisz modelom ustalania stawek czas potrzebny na dostosowanie się do nowo raportowanych danych o konwersjach. W przeciwnym razie mogą wystąpić niepożądane wahania wydatków.

Wizyty w sklepie stacjonarnym różnią się od innych konwersji tym, że inteligentne określanie stawek zareaguje natychmiast na dodanie lub usunięcie działania konwersji polegającego na wizycie w sklepie stacjonarnym. Musisz zaktualizować cele zaraz po dodaniu wizyt w sklepie stacjonarnym do kolumny „Konwersje” lub usunięciu ich z niej.

Przykład: na poziomie konta uwzględniasz w kolumnie „Konwersje” zakupy o historycznym koszcie działania (CPA) wynoszącym 100 zł. W przypadku jednej z kampanii postanawiasz uwzględniać w kolumnie „Konwersje” rejestracje (które są częstszym działaniem użytkowników, a tym samym mają niższy CPA), a nie zakupy. Jeśli zamiast od razu ustawić dużo niższy docelowy CPA zmienisz ustawienie konwersji na poziomie kampanii, tak żeby w kolumnie „Konwersje” uwzględniać tylko rejestracje, musisz stopniowo zmniejszać docelowy CPA, by utrzymać stabilność wydatków kampanii.

Zestawy działań powodujących konwersję

Jeśli wybierzesz określone działania na poziomie kampanii i chcesz zoptymalizować więcej niż jedno działanie, pojawi się prośba o wybranie lub utworzenie zestawu działań powodujących konwersję. Zestawy takie umożliwiają modelom ustalania stawek uczenie się na podstawie wielu kampanii, dlatego zaleca się stosowanie tego samego zestawu w różnych kampaniach lub, gdy jest to możliwe, korzystanie z ustawienia „Uwzględnij w Konwersjach” na poziomie konta.

Uwaga: nie zalecamy korzystania z wersji roboczych i eksperymentów do testowania wpływu innego zestawu działań powodujących konwersje z inteligentnym określaniem stawek na konwersje na poziomie kampanii. Inteligentne określanie stawek uczy się na podstawie eksperymentu i oryginalnej wersji kampanii i może wpłynąć na ich skuteczność.

Instrukcje

Aby utworzyć zestaw działań powodujących konwersję:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W kampanii, nad którą pracujesz, kliknij Ustawienia.
 3. W sekcji „Więcej ustawień” kliknij Konwersje.
 4. Kliknij Wybierz działania powodujące konwersję dla tej kampanii.
 5. Kliknij Wybierz działania powodujące konwersję.
 6. Na liście po lewej stronie wybierz działania powodujące konwersję.
 7. Jeśli wybierzesz więcej niż jedno działanie powodujące konwersję, nadaj nowemu zestawowi działań powodujących konwersję opisową nazwę, aby go łatwo zidentyfikować podczas konfigurowania innych kampanii.
 8. Kliknij Utwórz zestaw działań powodujących konwersję.
 9. Kliknij Zapisz.

Ustawienie konwersji na poziomie kampanii możesz też edytować zbiorczo w tabeli „Kampanie”:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Otwórz tabelę Kampanie.
 3. Wybierz kampanie, dla których chcesz edytować ustawienia konwersji na poziomie kampanii.
 4. Kliknij Edytuj.
 5. W menu wybierz Zmień ustawienia konwersji.

Aby szybko wyświetlić ustawienia konwersji we wszystkich kampaniach, możesz dodać do tabeli „Kampanie” kolumnę „Ustawienia konwersji”:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij Kampanie.
 3. Kliknij ikonę Kolumny Kolumny.
 4. Kliknij Modyfikuj kolumny.
 5. Kliknij Atrybuty.
 6. Wybierz Ustawienia konwersji.
 7. Kliknij Zastosuj.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem