Włączanie ustawień konwersji na poziomie kampanii

Z tego artykułu dowiesz się, jak włączyć ustawienia konwersji na poziomie kampanii w kampaniach Google Ads.

Ustawienie konwersji kampanii pozwala zastąpić ustawienie „Uwzględnij w Konwersjach” na poziomie konta i określić działania powodujące konwersję dla konkretnej kampanii (lub grupy kampanii). Kolumna „Konwersje” pokazuje działanie, które chcesz zoptymalizować, i jest używana do inteligentnego określania stawek. Pozostałe konwersje znajdują się w kolumnie „Wszystkie konwersje” i nie są uwzględniane w modelach ustalania stawek. 

Ustawienie konwersji na poziomie kampanii jest dostępne w kampaniach w sieci wyszukiwania i w sieci reklamowej.

Uwaga: jeśli to możliwe, najlepiej jest określić cel główny przy użyciu ustawień „Uwzględnij w Konwersjach” na poziomie konta, ponieważ wszystkie nowe kampanie będą domyślnie korzystać z konfiguracji na poziomie konta.

Zalety

Wybierając konkretne działania powodujące konwersję w kampanii, możesz dokładniej kontrolować konwersje, które pojawiają się w kolumnie „Konwersje” poszczególnych kampanii. Taki poziom kontroli może być przydatny w następujących sytuacjach: 

 • masz kampanie z oddzielnymi budżetami marketingowymi, które kierujesz na różne działania;
 • masz kampanie o tym samym zakresie konwersji na tym samym koncie lub na kilku kontach połączonych w ramach konta menedżera i korzystasz ze śledzenia konwersji dla wielu kont.
Uwaga: jeśli masz kilka działań powodujących konwersję, które mają różną wartość dla Twojej firmy, zamiast korzystać z ustawienia konwersji na poziomie kampanii, możesz raportować wszystkie działania w kolumnie „Konwersje” na poziomie konta. Zastosuj strategię ustalania docelowego ROAS lub maksymalizacji wartości konwersji, przypisując do każdego działania inną wartość. W ten sposób zapewnisz wydajną optymalizację bez utraty danych. 

Przykład: sprzedajesz na stronie obuwie i odzież. Masz dwa różne działania powodujące konwersję: jedno śledzące sprzedaż obuwia i drugie śledzące sprzedaż odzieży. Masz kilka kampanii kierowanych na miłośników butów oraz inne kampanie kierowane na kupujących ubrania. Możesz użyć ustawienia konwersji na poziomie kampanii, by uwzględnić tylko zakupy butów w kampaniach dotyczących obuwia, ale nie zalecamy takiej konfiguracji. Niewykluczone, że klienci początkowo szukający obuwia klikną reklamę prowadzącą do strony, gdzie znajdą ubranie, które im się spodoba i które kupią zamiast lub oprócz butów. 

Jeśli w takim przypadku użyto ustawienia konwersji na poziomie kampanii, automatyczne określanie stawek nie uwzględni konwersji tych wartościowych klientów związanych z zakupem ubrań i nie dokona optymalizacji pod tym kątem, co przełoży się na niższą sprzedaż w firmie. Lepiej zastosować strategię ustalania stawek Docelowy ROAS i przypisać odpowiednie wartości konwersji do transakcji zakupu butów i odzieży w zależności od tego, jaka jest ich wartość dla firmy.

Korzystanie z ustawień konwersji w połączeniu z inteligentnym określaniem stawek

Inteligentne określanie stawek (w tym strategie ustalania docelowego CPA i docelowego ROAS) podczas optymalizacji na podstawie wartości docelowych uwzględnia tylko konwersje raportowane w kolumnie „Konwersje”. Modele ustalania stawek oparte na systemach uczących się potrzebują czasu, by dostosować się do zmian wprowadzanych w konfiguracji konwersji. Dotyczy to zmian zarówno na poziomie konta, jak i kampanii. Jeśli zdecydujesz się zmienić działania powodujące konwersję na poziomie kampanii za pomocą ustawienia konwersji, stopniowo aktualizuj wartości docelowe. W ten sposób zapewnisz modelom ustalania stawek czas potrzebny na dostosowanie się do nowo raportowanych danych o konwersjach. W przeciwnym razie mogą wystąpić niepożądane wahania wydatków.

Przykład: w kolumnie „Konwersje” na poziomie konta uwzględniasz zakupy, których historyczne wartości kosztu działania (CPA) wynoszą 100 zł. W ramach testu postanawiasz w kolumnie Konwersje dla określonej kampanii zamiast zakupów uwzględnić rejestracje. To działanie użytkownika występuje częściej, dlatego ma niższy CPA. Jeśli zamiast od razu ustawić dużo niższy docelowy CPA zmienisz ustawienie konwersji na poziomie kampanii, tak aby w kolumnie „Konwersje” uwzględniać tylko rejestracje, musisz stopniowo zmniejszać docelowy CPA, by utrzymać stabilność wydatków kampanii.

Zestawy działań powodujących konwersję

Jeśli wybierzesz określone działania na poziomie kampanii i chcesz zoptymalizować więcej niż jedno działanie, pojawi się monit o wybranie lub utworzenie zestawu działań powodujących konwersję. Zestawy umożliwiają modelom ustalania stawek uczenie się na podstawie wielu kampanii, dlatego zaleca się stosowanie tego samego zestawu w różnych kampaniach lub korzystanie z ustawienia „Uwzględnij w Konwersjach” na poziomie konta, gdy jest to możliwe. 

Instrukcje

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W kampanii, nad którą pracujesz, kliknij Ustawienia.
 3. Kliknij ustawienie Konwersje w obszarze ustawień zaawansowanych.
 4. Kliknij Wybierz działania powodujące konwersję dla tej kampanii.
 5. Kliknij Wybierz działania powodujące konwersję.
 6. Na liście po lewej stronie wybierz działania powodujące konwersję.
 7. Jeśli wybierzesz więcej niż jedno działanie powodujące konwersję, nadaj nowemu zestawowi działań powodujących konwersję opisową nazwę, aby go łatwo zidentyfikować podczas konfigurowania innych kampanii.
 8. Kliknij Utwórz zestaw działań powodujących konwersję.
 9. Kliknij Zapisz.

Ustawienia konwersji można edytować zbiorczo w tabeli kampanii.

Instrukcje

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Otwórz tabelę Kampanie.
 3. Wybierz kampanie, dla których chcesz edytować ustawienia konwersji na poziomie kampanii.
 4. Kliknij Edytuj.
 5. Z menu wybierz opcję Zmień ustawienia konwersji.

Możesz dodać kolumnę ustawień konwersji do tabeli kampanii, aby szybko sprawdzać ustawienia konwersji dla wszystkich kampanii.

Instrukcje

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij Kampanie.
 3. Kliknij ikonę Kolumny Kolumny.
 4. Kliknij Modyfikuj kolumny.
 5. Kliknij Atrybuty.
 6. Wybierz Ustawienia konwersji.
 7. Kliknij Zastosuj.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem