Cele konwersji na poziomie kampanii

Z tego artykułu dowiesz się, jak zarządzać celami konwersji na poziomie kampanii w Google Ads.

Określenie celów na poziomie kampanii pozwala zastąpić domyślne cele konta oraz wskazać cele, które chcesz śledzić w raportach konwersji i których zamierzasz używać do ustalania stawek w konkretnej kampanii.

Jak to działa

Domyślne cele konta powinny pasować do większości kampanii, ale może się zdarzyć, że będziesz potrzebować większej kontroli nad tym, które cele konwersji są używane na potrzeby ustalania stawek i raportowania w kampanii.

Przykład

Sprzedajesz w swojej witrynie obuwie. Domyślnym celem konta są 2 różne działania powodujące konwersję: jedno śledzi dodawanie produktów do koszyka, a drugie – zakupy butów. Jeśli masz kampanię skoncentrowaną wyłącznie na sprzedaży obuwia, możesz użyć ustawienia konwersji na poziomie kampanii, aby uwzględnić tylko zakupy butów. Pozwoli to optymalizować kampanię tylko pod kątem najlepiej dopasowanego działania powodującego konwersję.

Uwaga: jeśli masz kilka działań powodujących konwersję, które mają różną wartość dla Twojej firmy, zamiast korzystać z ustawienia konwersji na poziomie kampanii, możesz uwzględnić wszystkie działania powodujące konwersję w raportach na poziomie konta i użyć strategii Docelowy ROAS lub Maksymalizacja wartości konwersji. Pozwalają one przypisać oddzielne wartości do każdego działania, co umożliwia skuteczną optymalizację bez utraty danych.

Zalecamy również zastosowanie wszystkich celów na poziomie konta, ponieważ zmiany wprowadzone w celach na poziomie konta nie będą stosowane w kampaniach, w których nie używasz wyłącznie celów na poziomie konta.

Jako cele na poziomie kampanii możesz wykorzystać opracowane przez Google cele standardowe lub utworzyć cel niestandardowy.

Cele standardowe

Możesz wybrać, które standardowe cele konwersji mają być zastosowane w konkretnej kampanii. Ustawienie celów na poziomie kampanii pozwala dostosować, które cele standardowe mają być używane w danej kampanii. Możesz na przykład ustawić jako domyślny cel konta „Zakup”, jak i „Dodanie do koszyka”, ale w jednej ze swoich kampanii mierzyć tylko cel „Zakup”.

Cele niestandardowe

Jeśli żaden z celów standardowych na koncie nie spełnia Twoich wymagań, możesz utworzyć cel niestandardowy i zastosować go w określonej kampanii. Cele niestandardowe mogą uwzględniać dowolną kombinację głównych i dodatkowych działań powodujących konwersję. Takie cele są przydatne w rzadkich przypadkach, gdy masz niestandardowy ogólny cel reklamowy.

Jeśli chcesz, możesz zastosować w kampanii kombinację celów niestandardowych i standardowych. Pamiętaj, że w danej kampanii możesz zastosować tylko 1 cel niestandardowy.

Zalecamy używanie celów domyślnych na poziomie konta we wszystkich kampaniach zamiast tworzenia celów dla poszczególnych kampanii, ponieważ w ten sposób kampanie mogą nawzajem wykorzystywać swoje dane do nauki i ulepszania ustalania stawek.

Możesz na przykład utworzyć cel niestandardowy z głównym działaniem powodującym konwersję pochodzącym z celu konwersji „Zakup” i dodatkowym działaniem powodującym konwersję z celu konwersji „Przesłanie formularza kontaktowego”. Gdy zastosujesz cel niestandardowy do kampanii, będzie ona optymalizowana pod kątem obu działań powodujących konwersję.

Uwaga: wszystkie działania powodujące konwersję przypisane do celu niestandardowego są używane do raportowania i ustalania stawek niezależnie od tego, czy są ustawione jako działania główne, czy dodatkowe. Więcej informacji o celach głównych i dodatkowych

Korzystanie z ustawień konwersji w połączeniu z inteligentnym określaniem stawek

Inteligentne określanie stawek (w tym strategie ustalania stawek Docelowy CPA i Docelowy ROAS) podczas optymalizacji na podstawie wartości docelowych uwzględnia tylko konwersje raportowane w kolumnie „Konwersje”. Modele ustalania stawek oparte na sztucznej inteligencji Google potrzebują czasu, aby dostosować się do zmian wprowadzanych w konfiguracji konwersji. Dotyczy to zmian na poziomie zarówno konta, jak i kampanii. Jeśli chcesz zmodyfikować cele konwersji na poziomie kampanii za pomocą ustawienia „Konwersje” (kampanie w sieci wyszukiwania) lub „Cele konwersji” (kampanie produktowe), zmieniaj wartości docelowe stopniowo. W ten sposób zapewnisz modelom ustalania stawek czas potrzebny na dostosowanie się do nowo raportowanych danych o konwersjach. W przeciwnym razie mogą wystąpić niepożądane wahania wydatków. Pamiętaj, że kampanie inteligentne są optymalizowane pod kątem mniejszego zestawu celów.

Wizyty w sklepie stacjonarnym różnią się od innych konwersji tym, że inteligentne określanie stawek zareaguje natychmiast na dodanie lub usunięcie celu konwersji polegającej na wizycie w sklepie stacjonarnym. Musisz zaktualizować wartości docelowe zaraz po dodaniu wizyt w sklepie stacjonarnym do kolumny „Konwersje” lub usunięciu ich z niej.

Przykład: na poziomie konta uwzględniasz w kolumnie „Konwersje” zakupy o historycznym koszcie działania (CPA) wynoszącym 100 zł. W przypadku jednej z kampanii postanawiasz uwzględniać w kolumnie „Konwersje” rejestracje (które są częstszym działaniem użytkowników, a tym samym mają niższy CPA), a nie zakupy. Jeśli zamiast od razu ustawić dużo niższy docelowy CPA zmienisz ustawienie konwersji na poziomie kampanii, tak żeby w kolumnie „Konwersje” uwzględniać tylko rejestracje, musisz stopniowo zmniejszać docelowy CPA, aby utrzymać stabilność wydatków kampanii.

Tworzenie celów konwersji na poziomie kampanii

Instrukcje

Uwaga: podane niżej instrukcje dotyczą układu z nowej wersji Google Ads. Aby używać poprzedniego interfejsu, kliknij ikonę „Wygląd” i wybierz Użyj poprzedniego układu. Jeśli używasz poprzedniej wersji Google Ads, skorzystaj ze schematu konta lub z paska wyszukiwania w górnym panelu użytkownika na koncie Google Ads, aby znaleźć potrzebną stronę.

Aby zastosować cele konwersji na poziomie kampanii:

 1. Na koncie Google Ads kliknij ikonę Kampanie Campaigns Icon.
 2. Kliknij menu Kampanie.
 3. Kliknij Kampanie i wybierz kampanię, do której chcesz dodać cele konwersji.
 4. Kliknij kartę Ustawienia.
 5. W menu ustawień kliknij Cele.
 6. Kliknij Użyj ustawień celu na poziomie kampanii.
 7. Wybierz odpowiednie cele konwersji.
 8. Kliknij Zapisz.

Ustawienie konwersji na poziomie kampanii możesz też edytować zbiorczo w tabeli „Kampanie”:

 1. Na koncie Google Ads kliknij ikonę Kampanie Campaigns Icon.
 2. Kliknij menu Kampanie.
 3. Kliknij Kampanie i otwórz tabelę Kampanie .
 4. Wybierz kampanie, dla których chcesz edytować ustawienia konwersji na poziomie kampanii.
 5. Kliknij Edytuj.
 6. W menu kliknij Zaktualizuj cele konwersji.

Aby szybko wyświetlić cele konwersji we wszystkich kampaniach, możesz dodać do tabeli „Kampanie” kolumnę „Cele konwersji”:

 1. Na koncie Google Ads kliknij ikonę Kampanie Campaigns Icon.
 2. Kliknij menu Kampanie.
 3. Kliknij Kampanie.
 4. Kliknij ikonę „Kolumny” Obraz ikony kolumn Google Ads.
 5. Kliknij Modyfikuj kolumny.
 6. Kliknij Atrybuty.
 7. Wybierz Cele konwersji.
 8. Kliknij Zastosuj.

Aby utworzyć cel niestandardowy:

 1. Na koncie Google Ads kliknij ikonę Cele Goals Icon.
 2. Kliknij menu Konwersje.
 3. Kliknij Podsumowanie.
 4. W podsumowaniu konwersji przewiń w dół strony i kliknij, aby rozwinąć sekcję Cele niestandardowe.
 5. Kliknij Dodaj cel niestandardowy.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne