Slå på konverteringsinnstillingen på kampanjenivå

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du slår på konverteringsinnstillingen på kampanjenivå i Google Ads-kampanjer.

For søke- og bannerkampanjer kan du med konverteringsinnstillingen på kampanjenivå overstyre «Ta med i Konverteringer»-innstillingen på kontonivå og angi konverteringshandlinger for bestemte kampanjer (eller grupper med kampanjer). I Konverteringer-kolonnen kan du se hvilke handlinger du ønsker å optimalisere for, og som også brukes i den smarte budgivningen. Det rapporteres fortsatt om andre konverteringer som ikke er tatt med, i Alle konverteringer-kolonnen, og de blir ikke tatt med i budgivningsmodellene.

Med innstillingen for konverteringsmål i Shopping-kampanjer brukes som standard alle konverteringshandlingene som er tatt med i Konverteringer. Du kan imidlertid velge å ta med butikkbesøk i rapporteringen, men bare på kampanjebasis. Hvis du bruker smart budgivning, blir butikkbesøk tatt høyde for i budgivningen.

Merk: Når det er mulig å bruke Ta med i Konverteringer-innstillingen på kontonivå for å representere hovedmålet ditt, bør du gjøre det. Årsaken til dette er at konfigurasjonen på kontonivå som standard brukes i alle nye kampanjer.

Fordeler

Hvis du velger bestemte konverteringshandlinger for kampanjen din, får du mer detaljert kontroll over hvilke konverteringer som vises i Konverteringer-kolonnen for hver kampanje. Dette har også innvirkning på konverteringsverdien for hver kampanje.

Eksempel: Du selger sko og klær på nettstedet ditt og har to forskjellige konverteringshandlinger for å spore salg: én for sko og én for klær. Du har flere kampanjer som er målrettet mot kunder som vil kjøpe sko, og andre kampanjer som er målrettet mot kunder som vil kjøpe klær. Du kan vurdere å bruke konverteringsinnstillingen på kampanjenivå og utelukkende ta med skokjøp i skokampanjene dine, men vi anbefaler det ikke. Sannsynligheten er stor for at kunder som i utgangspunktet ser etter sko, ender opp med å klikke på en annonse som peker til nettstedet ditt, der de finner et klesplagg de liker, og som de kjøper i stedet for – eller i tillegg til – nye sko.

Hvis du hadde brukt konverteringsinnstillingen på kampanjenivå for dette brukstilfellet, hadde ikke den automatiske budgivningen registrert og optimalisert for kleskonverteringene fra disse verdifulle kundene, noe som hadde resultert i lavere salgstall generelt for bedriften din. I stedet er det lurere å bruke mål-ROAS-budstrategien og tilordne passende konverteringsverdier til skokjøpene og kleskjøpene, alt etter hvor mye de er verdt for bedriften.

Merk: Hvis du har flere konverteringshandlinger som bedriften din oppnår forskjellige verdier med, anbefaler vi at du styrer unna konverteringsinnstillingen på kampanjenivå. Du kan i stedet rapportere alle handlingene i Konverteringer-kolonnen på kontonivå og bruke en mål-ROAS-budstrategien eller budstrategien for maksimering av konverteringsverdien med ulike verdier tilordnet hver av handlingene. Da kan du optimalisere på en effektiv måte uten å miste data.

Bruk konverteringsinnstillingen med smart budgivning

Med smart budgivning (innbefattet budstrategiene mål-CPA og mål-ROAS) vurderes bare konverteringene som rapporteres i Konverteringer-kolonnen, ved optimalisering mot målet ditt. Budgivningsmodellene som er basert på maskinlæring, trenger tid til å tilpasse seg eventuelle endringer du gjør i konfigurasjonen av konverteringer. Dette gjelder både på konto- og kampanjenivå. Hvis du bestemmer deg for å endre konverteringshandlingene dine på kampanjenivå via innstillingen for konverteringer (søkekampanjer) eller innstillingen for konverteringsmål (Shopping-kampanjer), bør du dermed oppdatere målene dine gradvis over tid, etter hvert som budgivningsmodellene justerer seg i forhold til konverteringsdata som nylig er rapportert. Ellers kan det hende du opplever uønskede svingninger i forbruket.

Butikkbesøk skiller seg fra andre konverteringer ved at den smarte budgivningen reagerer umiddelbart når konverteringshandlingen for butikkbesøk blir lagt til eller fjernet. Du bør oppdatere målene dine så snart butikkbesøk er lagt til eller fjernet fra Konverteringer-kolonnen.

Eksempel: På kontonivå har du tatt med kjøpene som har en historisk kostnad per handling (CPA-verdi) på NOK 1000, i Konverteringer-kolonnen. Du bestemmer deg for at du vil ha med registreringer (f.eks. for nyhetsbrev) i Konverteringer-kolonnen for en bestemt kampanje, i stedet for kjøp. Dette er en brukerhandling som forekommer hyppigere og dermed har lavere CPA. Hvis du endrer konverteringsinnstillingen på kampanjenivå på en slik måte at bare slike registreringer tas med i Konverteringer-kolonnen, kan du nedjustere mål-CPA-en din gradvis over tid i stedet for at du angir en mye lavere mål-CPA umiddelbart. Da kan du holde kampanjeforbruket omtrent stabilt.

Grupper med konverteringshandlinger

Hvis du velger bestemte handlinger på kampanjenivå, og du vil optimalisere flere enn én handling, blir du bedt om å velge eller opprette en gruppe med konverteringshandlinger. Med grupper med konverteringshandlinger blir det hentet informasjon til budgivningsmodellene fra flere kampanjer. Vi anbefaler derfor at du alltid bruker den samme gruppen til alle kampanjer, eller at du bruker «Ta med i Konverteringer»-innstillingen når det er mulig.

Merk : Vi anbefaler ikke at du bruker utkast og eksperimenter for å teste en annen gruppe med konverteringshandlinger med smart budgivning for konverteringer på kampanjenivå. Smart budgivning lærer både fra eksperimentet og den opprinnelige kampanjen, og kan påvirke resultatet til eksperimentet eller den opprinnelige kampanjen.

Veiledning

Slik oppretter du grupper med konverteringshandlinger:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Innstillinger i kampanjen du vil arbeide med.
 3. Klikk på Konverteringer-innstillingen under «Flere innstillinger».
 4. Klikk på Velg konverteringshandlinger for denne kampanjen.
 5. Klikk på Velg konverteringshandlinger.
 6. Velg de konverteringshandlingene du ønsker, i listen til venstre.
 7. Hvis du velger mer enn én konverteringshandling, bør du gi den nye konverteringshandlingen et beskrivende navn slik at du enkelt ser den når du skal konfigurere andre kampanjer.
 8. Klikk på Opprett en gruppe med konverteringshandlinger.
 9. Klikk på Lagre.

Du kan også endre flere konverteringsinnstillinger på kampanjenivå samtidig via Kampanjer-tabellen.

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Gå til Kampanjer-tabellen.
 3. Velg kampanjene du vil redigere konverteringsinnstillingen på kampanjenivå for.
 4. Klikk på Endre.
 5. Velg Endre konverteringsinnstillingen fra rullegardinmenyen.

Hvis du vil ha rask tilgang til konverteringsinnstillingene for alle kampanjene dine, kan du legge til Konverteringsinnstilling-kolonnen i Kampanjer-tabellen:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Kampanjer.
 3. Klikk på ikonet for kolonner Kolonner.
 4. Klikk på Endre kolonner.
 5. Klikk på Attributter.
 6. Velg Konverteringsinnstilling.
 7. Klikk på Bruk.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73067
false