Slå på konverteringsinnstillingen på kampanjenivå

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du kan slå på konverteringsinnstillingen på kampanjenivå i Google Ads-kampanjer.

For søke-, banner- og videokampanjer kan du med konverteringsinnstillingen på kampanjenivå overstyre innstillingen «Ta med i Konverteringer» på kontonivå og angi konverteringshandlinger for bestemte kampanjer (eller grupper med kampanjer). I Konverteringer-kolonnen kan du se hvilke handlinger du ønsker å optimalisere for, og som også brukes i den smarte budgivningen. Det rapporteres fortsatt om andre konverteringer som ikke er tatt med, i Alle konverteringer-kolonnen, og de blir ikke tatt med i budgivningsmodellene.

Merk: Når det er mulig å bruke Ta med i Konverteringer-innstillingen på kontonivå for å representere hovedmålet ditt, bør du gjøre det. Årsaken til dette er at konfigurasjonen på kontonivå som standard brukes i alle nye kampanjer.

Fordeler

Ved å velge bestemte konverteringshandlinger for kampanjen din, kan du styre på et mer detaljert nivå hvilke konverteringer som vises i «Konverteringer»-kolonnen for hver kampanje.

Et eksempel: Du selger sko og klær på nettstedet ditt og har to forskjellige konverteringshandlinger, én som sporer skosalg og en annen som sporer klessalg. Du har flere kampanjer som er målrettet mot kunder som vil kjøpe sko, og andre kampanjer som er målrettet mot kunder som vil kjøpe klær. Du kan vurdere å bruke konverteringsinnstillingen på kampanjenivå, og å ta med utelukkende skokjøp i skokampanjene dine, men denne løsningen anbefaler vi ikke. Sannsynligheten er stor for at kunder som i utgangspunktet ser etter sko, ender opp med å klikke på en annonse som peker til nettstedet ditt, der de finner et klesplagg de liker, og som de kjøper i stedet for – eller i tillegg til – nye sko.

Hvis du hadde brukt konverteringsinnstillingen på kampanjenivå for dette brukstilfellet, hadde ikke den automatiske budgivningen registrert og optimalisert for kleskonverteringene fra disse verdifulle kundene, noe som hadde resultert i lavere salgstall generelt for bedriften din. I stedet er det lurere å bruke mål-ROAS-budstrategien og tilordne passende konverteringsverdier til skokjøpene og kleskjøpene dine, alt etter hvor mye de er verdt for bedriften din.

Merk: Hvis du har flere konverteringshandlinger som bedriften din oppnår forskjellige verdier med, anbefaler vi at du i stedet for å bruke konverteringsinnstillingen på kampanjenivå, rapporterer alle handlingene i «Konverteringer»-kolonnen på kontonivå og bruker budstrategien mål-ROAS eller maksimer konverteringsverdien med ulike verdier tilordnet hver handling. Da kan du optimalisere på en effektiv måte uten å miste data.

Bruk konverteringsinnstillingen med smart budgivning

Med smart budgivning (innbefattet budstrategiene mål-CPA og mål-ROAS) vurderes bare konverteringene som rapporteres i «Konverteringer»-kolonnen når du optimaliserer mot målet ditt. Budgivningsmodellene som er basert på maskinlæring, trenger tid til å tilpasse seg eventuelle endringer du gjør i konverteringskonfigureringen din. Dette gjelder både på kontonivå og på kampanjenivå. Hvis du bestemmer deg for å endre konverteringshandlingene dine på kampanjenivå ved hjelp av konverteringsinnstillingen (for søkekampanjer), bør du dermed oppdatere målene dine gradvis over tid, etter hvert som budgivningsmodellene justerer seg i forhold til konverteringsdata som nylig er rapportert. Ellers kan det hende du opplever uønskede svingninger i forbruket.

Merk: Butikkbesøk skiller seg fra andre konverteringer ved at den smarte budgivningen reagerer umiddelbart når konverteringshandlingen for butikkbesøk blir lagt til eller fjernet. Du bør oppdatere målene dine så snart butikkbesøk er lagt til eller fjernet fra «Konverteringer»-kolonnen.

Eksempel: På kontonivå har du tatt med kjøp i Konverteringer-kolonnen din, som har en historisk kostnad per handling (CPA) på NOK 1000. Du bestemmer deg for at du vil teste ut å ta med registreringer i Konverteringer-kolonnen for en bestemt kampanje i stedet for kjøp, som er en hyppigere brukerhandling og dermed har en lavere CPA-verdi. Når du endrer konverteringsinnstillingen på kampanjenivå, slik at bare registreringer tas med i Konverteringer-kolonnen, bør du ikke angi en mye lavere mål-CPA umiddelbart. Du bør i stedet nedjustere mål-CPA-verdien gradvis over tid, slik at kampanjeforbruket holdes relativt stabilt.

Grupper med konverteringshandlinger

Hvis du ender opp med å velge bestemte handlinger på kampanjenivå, og du ønsker å optimalisere mer enn én handling, blir du bedt om å velge eller opprette en gruppe med konverteringshandlinger. Ved å bruke grupper med konverteringshandlinger kan budgivningsmodellene hente informasjon fra flere kampanjer, og derfor anbefaler vi alltid å bruke den samme gruppen for flere kampanjer, eller å bruke innstillingen «Ta med i «Konverteringer»» på kontonivå når det er mulig.

Sånn kan du opprette grupper med konverteringshandlinger:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Innstillinger i kampanjen du vil arbeide med.
 3. Klikk på Konverteringer-innstillingen under «Avanserte innstillinger».
 4. Klikk på Velg konverteringshandlinger for denne kampanjen.
 5. Klikk på Velg konverteringshandlinger.
 6. Velg de konverteringshandlingene du ønsker, i listen til venstre.
 7. Hvis du velger mer enn én konverteringshandling, bør du gi den nye konverteringshandlingen et beskrivende navn slik at du enkelt ser den når du skal konfigurere andre kampanjer.
 8. Klikk på Opprett en gruppe med konverteringshandlinger.
 9. Klikk på Lagre.

Du kan også endre flere konverteringsinnstillinger på kampanjenivå samtidig via Kampanjer-tabellen.

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Gå til Kampanjer-tabellen.
 3. Velg kampanjene du vil redigere konverteringsinnstillingen på kampanjenivå for.
 4. Klikk på Endre.
 5. Velg Endre innstillingene for konvertering på rullegardinmenyen.

Hvis du raskt vil se hvilke konverteringsinnstillinger du bruker i alle kampanjene dine, kan du legge til Konverteringsinnstilling-kolonnen i Kampanjer-tabellen din:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Kampanjer.
 3. Klikk på KolonnerKolonner-ikonet.
 4. Klikk på Endre kolonner.
 5. Klikk på Attributter.
 6. Velg Konverteringsinnstilling.
 7. Klikk på Bruk.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt