Slå på konverteringsinnstillingen på kampanjenivå

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du slår på konverteringsinnstillingen på kampanjenivå i Google Ads-kampanjer.

Med konverteringsinnstillingen på kampanjenivå kan du overstyre innstillingen «Ta med i «Konverteringer»» på kontonivå og angi konverteringshandlinger for bestemte kampanjer (eller grupper med kampanjer). I «Konverteringer»-kolonnen kan du se hvilke handlinger du ønsker å optimalisere for, og som også brukes av smart budgivning. Andre konverteringer som ikke er tatt med, rapporteres fortsatt i Alle konv.-kolonnen, og de blir ikke tatt med i budgivningsmodellene. 

Konverteringsinnstillingen på kampanjenivå er tilgjengelig for kampanjer i Søke- og Displaynettverket.

Merk: Når det er mulig, er det best å bruke Ta med i «Konverteringer»-innstillingene på kontonivå for å representere primærmålet ditt, ettersom konfigureringen på kontonivå brukes for alle nye kampanjer som standard.

Fordeler

Ved å velge bestemte konverteringshandlinger for kampanjen din, kan du styre på et mer detaljert nivå hvilke konverteringer som vises i «Konverteringer»-kolonnen for hver kampanje. Dette kontrollnivået kan for eksempel være nyttig hvis 

 • du har kampanjer med separate markedsføringsbudsjetter som er målrettet mot ulike handlinger
 • du bruker konverteringssporing via flere kontoer og har kampanjer med samme konverteringsomfang enten i den samme kontoen eller i flere kontoer som tilhører den samme managerkontoen
Merk: Hvis du har flere konverteringshandlinger som bedriften din oppnår forskjellige verdier med, anbefaler vi at du i stedet for å bruke konverteringsinnstillingen på kampanjenivå, rapporterer alle handlingene i «Konverteringer»-kolonnen på kontonivå og bruker budstrategien mål-ROAS eller maksimer konverteringsverdien med ulike verdier tilordnet hver handling. Da kan du optimalisere på en effektiv måte uten å miste data. 

Eksempel: Du selger sko og klær på nettstedet ditt og har to forskjellige konverteringshandlinger, én som sporer skosalg og en annen som sporer klessalg. Du har flere kampanjer som er målrettet mot kunder som vil kjøpe sko, og andre kampanjer som er målrettet mot kunder som vil kjøpe klær. Du kan vurdere å bruke konverteringsinnstillingen på kampanjenivå, og å ta med utelukkende skokjøp i skokampanjene dine, men denne løsningen anbefaler vi ikke. Sannsynligheten er stor for at kunder som i utgangspunktet ser etter sko, ender opp med å klikke på en annonse som peker til nettstedet ditt, der de finner et klesplagg de liker, og som de kjøper i stedet for – eller i tillegg til – nye sko. 

Hvis du hadde brukt konverteringsinnstillingen på kampanjenivå for dette brukstilfellet, hadde ikke den automatiske budgivningen registrert og optimalisert for kleskonverteringene fra disse verdifulle kundene, noe som hadde resultert i lavere salgstall generelt for bedriften din. I stedet er det lurere å bruke mål-ROAS-budstrategien og tilordne passende konverteringsverdier til skokjøpene og kleskjøpene dine, alt etter hvor mye de er verdt for bedriften din.

Bruk konverteringsinnstillingen med smart budgivning

Med smart budgivning (innbefattet budstrategiene mål-CPA og mål-ROAS) vurderes bare konverteringene som rapporteres i «Konverteringer»-kolonnen når du optimaliserer mot målet ditt. Budgivningsmodellene som er basert på maskinlæring, trenger tid til å tilpasse seg eventuelle endringer du gjør i konverteringskonfigureringen din. Dette gjelder både på kontonivå og på kampanjenivå. Hvis du bestemmer deg for å endre konverteringshandlingene dine på kampanjenivå ved hjelp av konverteringsinnstillingen, bør du dermed oppdatere målene dine gradvis over tid, etter hvert som budgivningsmodellene justerer seg i forhold til konverteringsdata som nylig er rapportert. Hvis ikke kan det hende du opplever uønskede svingninger i kostnadene.

Eksempel: På kontonivå har du tatt med kjøp i «Konverteringer»-kolonnen din, som har en historisk kostnad per handling (CPA) på 1000 kr. Du bestemmer deg for at du vil teste ut å ta med registreringer i «Konverteringer»-kolonnen for en bestemt kampanje i stedet for kjøp, som er en hyppigere brukerhandling og dermed har en lavere CPA-verdi. Når du endrer konverteringsinnstillingen på kampanjenivå slik at den bare omfatter registreringer i «Konverteringer»-kolonnen, i stedet for at du angir en mye lavere mål-CPA med én gang, bør du justere mål-CPA-en gradvis over tid, slik at kampanjekostnadene dine holdes ganske stabile.

Sett med konverteringshandlinger

Hvis du ender opp med å velge bestemte handlinger på kampanjenivå, og du ønsker å optimalisere mer enn én handling, blir du bedt om å velge eller opprette et sett med konverteringshandlinger. Ved å bruke sett kan budgivningsmodellene hente informasjon fra flere kampanjer, og derfor anbefaler vi alltid å bruke det samme settet for flere kampanjer, eller å bruke innstillingen «Ta med i «Konverteringer»» på kontonivå når det er mulig. 

Veiledning

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Innstillinger i kampanjen du vil arbeide med.
 3. Klikk på Konverteringer-innstillingen under «Avanserte innstillinger».
 4. Klikk på Velg konverteringshandlinger for denne kampanjen.
 5. Klikk på Velg konverteringshandlinger.
 6. Velg de konverteringshandlingene du ønsker, i listen til venstre.
 7. Hvis du velger mer enn én konverteringshandling, bør du gi den nye konverteringshandlingen et beskrivende navn slik at du enkelt ser den når du skal konfigurere andre kampanjer.
 8. Klikk på Opprett en gruppe med konverteringshandlinger.
 9. Klikk på Lagre.

Du kan redigere flere konverteringsinnstillinger samtidig i kampanjetabellen.

Veiledning

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Gå til Kampanjer-tabellen.
 3. Velg kampanjene du vil redigere konverteringsinnstillingen på kampanjenivå for.
 4. Klikk på Endre.
 5. Velg Endre innstillingene for konvertering på rullegardinmenyen.

Du kan legge til kolonnen for konverteringsinnstillinger i kampanjetabellen din, slik at du raskt kan se konverteringsinnstillingen for alle kampanjene.

Veiledning

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Kampanjer.
 3. Klikk på kolonneikonet Kolonner.
 4. Klikk på Endre kolonner.
 5. Klikk på Attributter.
 6. Velg Konverteringsinnstilling.
 7. Klikk på Bruk.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt