Kampaņas līmeņa reklāmguvumu iestatījuma iespējošana

Šajā rakstā ir paskaidrots, kā iespējot kampaņas līmeņa reklāmguvumu iestatījumu Google Ads kampaņās.

Meklēšanas tīkla un reklāmas tīkla kampaņām var izmantot kampaņas reklāmguvumu iestatījumu, lai ignorētu konta līmeņa iestatījumu “Iekļaut slejā “Reklāmguvumi’” un norādīt reklāmguvumu darbības konkrētai kampaņai (vai kampaņu grupai). Slejā “Reklāmguvumi” tiek rādīta darbība, kurai vēlaties veikt optimizēšanu, un to izmanto arī viedā cenu noteikšana. Pārskati par citiem — neiekļautajiem — reklāmguvumiem arī turpmāk būs pieejami slejā “Visi reklāmguvumi”, un tie netiek iekļauti cenu noteikšanas modeļos.

Pirkumu kampaņām reklāmguvumu mērķu iestatījums pēc noklusējuma ir visu slejā “Reklāmguvumi” iekļauto reklāmguvumu darbību izmantošana, tomēr varat izvēlēties katrai kampaņai atsevišķi iekļaut pārskatos arī veikala apmeklējumus. Izmantojot viedo cenu noteikšanu, veikala apmeklējumi tiks iekļauti cenu noteikšanā.

Piezīme. Ja vien iespējams, ieteicams jūsu galvenā mērķa īstenošanas nolūkos izmantot konta līmeņa iestatījumu “Iekļaut slejā “Reklāmguvumi””, jo visās jaunajās kampaņās pēc noklusējuma tiks izmantota konta līmeņa konfigurācija.

Ieguvumi

Atlasot kampaņai noteiktas reklāmguvumu darbības, varat detalizēti kontrolēt, kādi reklāmguvumi tiek rādīti katras kampaņas slejā “Reklāmguvumi”. Tas ietekmē arī reklāmguvuma vērtību katrai kampaņai.

Piemērs. Jūs savā tīmekļa vietnē tirgojat apavus un apģērbu, un jums ir divas dažādas reklāmguvumu darbības. Viena no tām paredzēta apavu pārdošanas uzskaitei, bet otra — apģērbu pārdošanas uzskaitei. Jums ir vairākas kampaņas, kuru atlasītā mērķauditorija ir apavu cienītāji, un citas kampaņas, kuru atlasītā mērķauditorija ir apģērbu pircēji. Varat apsvērt iespēju izmantot kampaņas līmeņa reklāmguvumu iestatījumu, lai iekļautu tikai apavu pirkumus jūsu apavu kampaņās, bet tas nav ieteicams. Iespējams, ka klienti, kuri sākumā meklē apavus, beigās noklikšķina uz reklāmas un nokļūst jūsu tīmekļa vietnē, kur atrod sev tīkamu apģērbu un iegādājas to jaunu apavu vietā vai papildus tiem.

Ja jūs šim lietošanas piemēram izmantotu kampaņas līmeņa reklāmguvumu iestatījumu, automātiskā cenu noteikšana nenovērotu un neveiktu optimizēšanu apģērbu reklāmguvumiem no šiem vērtīgajiem klientiem, un rezultātā jūsu uzņēmuma kopējais pārdošanas apjoms samazinātos. Tā vietā izmantojiet mērķa RTA cenu noteikšanas stratēģiju un piešķiriet atbilstošas reklāmguvumu vērtības apavu un apģērbu pirkumiem atkarībā no tā, cik vērtīgi tie ir jūsu uzņēmumam.

Piezīme. Ja jums ir vairākas reklāmguvumu darbības, kuru vērtība jūsu uzņēmumam atšķiras, kampaņas līmeņa reklāmguvumu iestatījuma izmantošanas vietā iekļaujiet visu darbību pārskatus slejā “Reklāmguvumi” konta līmenī un izmantojiet mērķa RTA vai reklāmguvumu vērtības maksimālas palielināšanas cenu noteikšanas stratēģiju ar dažādām katrai darbībai piešķirtajām vērtībām, lai efektīvi veiktu optimizēšanu, nezaudējot datus.

Reklāmguvumu iestatījuma izmantošana kopā ar viedo cenu noteikšanu

Viedā cenu noteikšana (tostarp mērķa MPI un mērķa RTA cenu noteikšanas stratēģijas), veicot optimizēšanu mērķa sasniegšanai, ņem vērā tikai reklāmguvumus, kas iekļauti slejā “Reklāmguvumi”. Cenu noteikšanas modeļiem, kuri darbojas pēc mašīnmācīšanās principa, ir nepieciešams laiks, lai pielāgotos jūsu veiktajām reklāmguvumu konfigurācijas izmaiņām. Minētais attiecas gan uz konta līmeni, gan kampaņas līmeni. Ja pieņemat lēmumu mainīt reklāmguvumu darbības kampaņas līmenī, izmantojot reklāmguvumu iestatījumu (meklēšanas kampaņas) vai reklāmguvumu mērķu iestatījumu (pirkumu kampaņas), ieteicams mērķauditorijas atlasi atjaunināt pakāpeniski laika gaitā, kamēr cenu noteikšanas modeļi pielāgojas jaunajos pārskatos iekļautajiem reklāmguvumu datiem. Pretējā gadījumā iespējamas nevēlamas tēriņu svārstības.

Veikala apmeklējumi no citiem reklāmguvumiem atšķiras ar to, ka viedā cenu noteikšana nekavējoties reaģē uz veikala apmeklējuma reklāmguvuma darbības pievienošanu vai noņemšanu. Tiklīdz slejā “Reklāmguvumi” tiek pievienoti vai noņemti veikala apmeklējumi, jums ir jāatjaunina mērķauditorijas atlase.

Piemērs. Konta līmenī slejā “Reklāmguvumi” esat iekļāvis pirkumus, kuru vēsturiskā maksa par darbību (MPI) ir 100 eiro. Jūs izlemjat slejā “Reklāmguvumi” iekļaut reģistrēšanās gadījumus (kas ir visbiežāk veiktā lietotāju darbība un kam līdz ar to ir zemāka MPI) noteiktai kampaņai, nevis pirkumiem. Ja maināt reklāmguvumu iestatījumu kampaņas līmenī, lai iekļautu slejā “Reklāmguvumi” tikai reģistrēšanās gadījumus, ieteicams nevis uzreiz iestatīt daudz zemāku mērķa MPI, bet gan samazināt mērķa MPI pakāpeniski laika gaitā, lai kampaņas tēriņi būtu samērā stabili

Reklāmguvumu darbību kopas

Ja atlasīsiet noteiktas darbības kampaņas līmenī un optimizēsiet vairāk nekā vienu darbību, jums tiks lūgts atlasīt vai izveidot reklāmguvumu darbību kopu. Izmantojot reklāmguvumu darbību kopas, cenu noteikšanas modeļi var mācīties no kampaņām, tāpēc vienmēr ir ieteicams izmantot vienu kopu visām kampaņām vai, ja iespējams, lietot konta līmeņa iestatījumu “Iekļaut slejā “Reklāmguvumi””.

Piezīme. Mēs neiesakām izmantot uzmetumus un eksperimentus, lai pārbaudītu dažādas reklāmguvumu darbību kopas, kas iestatītas, izmantojot viedo cenu noteikšanu kampaņas līmeņa reklāmguvumiem. Viedā cenu noteikšana mācās gan no jūsu eksperimenta, gan no sākotnējās kampaņas, un var ietekmēt jūsu eksperimenta vai sākotnējās kampaņas veiktspēju.

Norādījumi

Lai izveidotu reklāmguvumu darbību kopu, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.
 2. Kampaņā, ar kuru vēlaties strādāt, noklikšķiniet uz Iestatījumi.
 3. Sadaļā “Papildu iestatījumi” noklikšķiniet uz iestatījuma Reklāmguvumi.
 4. Noklikšķiniet uz Izvēlēties reklāmguvumu darbības šai kampaņai.
 5. Noklikšķiniet uz Atlasīt reklāmguvumu darbības.
 6. Kreisajā malā esošajā sarakstā atlasiet vajadzīgās reklāmguvumu darbības.
 7. Ja izvēlaties vairākas reklāmguvumu darbības, piešķiriet jaunajai reklāmguvumu darbību kopai aprakstošu nosaukumu, lai varētu to identificēt, iestatot citas kampaņas.
 8. Noklikšķiniet uz Izveidot reklāmguvumu darbību kopu.
 9. Noklikšķiniet uz Saglabāt.

Tabulā “Kampaņas” varat veikt kampaņas līmeņa reklāmguvumu iestatījuma lielapjoma rediģēšanu.

 1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.
 2. Atveriet tabulu Kampaņas.
 3. Atlasiet kampaņas, kurām vēlaties rediģēt kampaņas līmeņa reklāmguvumu iestatījumu.
 4. Noklikšķiniet uz Rediģēt.
 5. Nolaižamajā izvēlnē atlasiet Mainīt reklāmguvumu iestatījumu.

Lai ātri apskatītu visu savu kampaņu reklāmguvumu iestatījumus, tabulā “Kampaņas” varat pievienot sleju “Reklāmguvumu iestatījums”.

 1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.
 2. Noklikšķiniet uz Kampaņas.
 3. Noklikšķiniet uz sleju ikonas Slejas.
 4. Noklikšķiniet uz Mainīt slejas.
 5. Noklikšķiniet uz Atribūti.
 6. Atlasiet Reklāmguvumu iestatījums.
 7. Noklikšķiniet uz Lietot.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.

Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
73067
false