Активиране на настройката за реализации на ниво кампания

В тази статия се обяснява как да активирате настройката за реализации на ниво кампания в кампаниите си в Google Ads.

За кампаниите в мрежата за търсене и дисплейната мрежа настройката за реализации на ниво кампания Ви дава възможност да замените настройката „Включване в „Реализации“на ниво профил и да посочите действия, водещи до реализация, за конкретна кампания (или група от кампании). В графата „Реализации“ се показва действието, за което искате да се оптимизира, а също така тя се използва за „Интелигентно офериране“. Реализациите, които не са включени, се отчитат в графата Всички реализации и не се използват за моделите за офериране.

За кампаниите за Пазаруване настройката за цели на реализациите по подразбиране използва всички включени в „Реализации“ действия, водещи до реализация, но дава възможност да включите посещения на магазина за отчитането въз основа на отделна кампания. Ако използвате „Интелигентно офериране“, посещенията на магазина ще бъдат включени в оферирането.

Забележка: Когато е възможно, най-добре е настройката „Включване в „Реализации“ на ниво профил да представлява основната Ви цел, тъй като по подразбиране всички нови кампании използват конфигурацията на ниво профил.

Предимства

Като избирате за кампанията си конкретни действия, водещи до реализация, можете по-прецизно да контролирате кои реализации се показват в графата „Реализации“ за всяка кампания.

Пример: На уебсайта си продавате обувки и облекло и имате две действия, водещи до реализация – за проследяване на продажбите на обувки и за проследяване на продажбите на облекло. Имате няколко кампании, насочени към любителите на обувки, и други кампании, насочени към търсещите облекло. Бихте могли да използвате настройката за реализации на ниво кампания, така че в кампаниите за обувки да включва само покупките на обувки, но това не се препоръчва. Напълно вероятно е клиенти, които първоначално търсят обувки, да кликнат върху реклама към уебсайта Ви, да намерят в него дреха, която им харесва, и да купят нея вместо нови обувки (или заедно с тях).

Ако в този случай на употреба бяхте приложили настройката за реализации на ниво кампания, функцията за автоматично офериране нямаше да наблюдава и да оптимизира спрямо реализациите за облекло, получени от тези ценни клиенти, което щеше да доведе до по-малко общи продажби за бизнеса Ви. Вместо това използвайте стратегия за офериране за целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS) и задайте подходящи стойности на реализациите за покупките на обувки и на облекло според това, колко ценни са за бизнеса Ви.

Забележка: Ако имате няколко действия, водещи до реализация, с различна стойност за бизнеса Ви, вместо да използвате настройката за реализации на ниво кампания, отчитайте всички действия в графата „Реализации“ на ниво профил и използвайте стратегии за офериране за целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS) или „Постигане на максимална стойност на реализациите“ с различни стойности, зададени за всяко действие. По този начин можете да оптимизирате ефективно и без загуба на данни.

Използване на настройката за реализации с „Интелигентно офериране“

Функцията „Интелигентно офериране“ (включително стратегии за офериране за целева CPA и целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS) взема под внимание само реализациите, отчитани в графата „Реализации“, когато оптимизира спрямо целта Ви. Моделите за офериране, базирани на машинно обучение, се нуждаят от време за адаптиране към промените в конфигурацията на реализациите Ви. Това важи и на ниво профил, и на ниво кампания. Ако решите да промените действията, водещи до реализация, на ниво кампания посредством настройката за реализации (Търсене) или настройката за цели на реализациите (Пазаруване), актуализирайте целите постепенно във времето, за да може моделите на офериране да се настроят спрямо новите отчетни данни за реализациите. В противен случай е възможно да се получат нежелани колебания в разходите.

Посещения на магазина се различават от другите реализации по това, че „Интелигентно офериране“ ще реагира незабавно за добавяне или премахване на действието, водещо до реализация от посещения на магазина. Трябва да актуализирате целите си веднага след добавянето на посещенията на магазина към графата „Реализации“ или премахването им.

Пример: В графата „Реализации“ на ниво профил включвате покупките, чиято цена на действие (CPA) досега е била 100 лв. . Решавате за конкретна кампания да включите регистрациите (тъй като потребителите по-често предприемат това действие и съответно то е с по-ниска CPA) в графата „Реализации“, а не покупките. Когато промените настройката за реализации на ниво кампания, така че в графата „Реализации“ да се включват само регистрации, не бива веднага да задавате значително по-ниска целева CPA, а да я намалявате постепенно, за да поддържате разходите на кампанията си приблизително постоянни.

Набори от действия, водещи до реализация

Ако изберете конкретни действия на ниво кампания и искате да оптимизирате по повече от едно, ще трябва да изберете или да създадете набор от действия, водещи до реализация. Наборите от действия, водещи до реализация, дават възможност на моделите за офериране да се обучават в различни кампании, затова винаги се препоръчва да се използва един и същ набор в различни кампании или да се прилага настройката на ниво профил „Включване в „Реализации“, когато е възможно.

Забележка: Не препоръчваме да използвате чернови и експерименти, за да тествате различен набор от действия, водещи до реализация, с Интелигентно офериране за реализации на ниво кампания. Интелигентното офериране се обучава както от експеримента, така и от първоначалната Ви кампания, и може да повлияе върху тяхната ефективност.

Инструкции

За да създадете набор от действия, водещи до реализация

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху Настройки в кампанията, с която искате да работите.
 3. Кликнете върху настройката Реализации в „Допълнителни настройки“.
 4. Кликнете върху Избор на действия, водещи до реализация, за тази кампания.
 5. Кликнете върху Избор на действия, водещи до реализация.
 6. В списъка вляво изберете желаните действия, водещи до реализация.
 7. Ако изберете повече от едно действие, дайте описателно име на новия набор от действия, водещи до реализация, за да можете да го идентифицирате, когато настройвате други кампании.
 8. Кликнете върху Създаване на набор от действия, водещи до реализация.
 9. Кликнете върху Запазване.

Можете също така да редактирате настройката за реализации на ниво кампания групово в таблицата „Кампании“.

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Преминете към таблицата Кампании.
 3. Изберете кампаниите, за които искате да редактирате настройката за реализации на ниво кампания.
 4. Кликнете върху Редактиране.
 5. В падащото меню изберете Промяна на настройките за реализациите.

За бърз преглед на настройките за реализации за всичките Ви кампании можете да добавите графата „Настройка на реализациите“ в таблицата си „Кампании“:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху Кампании.
 3. Кликнете върху иконата за графите Графи.
 4. Кликнете върху Промяна на графи.
 5. Кликнете върху Атрибути.
 6. Изберете Настройка на реализациите.
 7. Кликнете върху Прилагане.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си