Maksājumu profilu saistīšana ar pārziņa kontu

Ja jums ir pārziņa konts un vienā no jūsu klientu kontiem tiek izmantoti ikmēneša rēķini, tad drošības apsvērumu dēļ Google pieprasa, lai jūsu pārziņa konts būtu saistīts ar maksājumu profilu. Šādā gadījumā tiek nodrošināts, ka jūsu pārziņa kontam pieder maksājumu profils, un tiek novērsta jebkāda neatļauta piekļuve kontam.

Lai saistītu maksājumu profilu ar pārziņa kontu, jums ir jāpilnvaro Google pārstāvis šīs darbības veikšanai jūsu vārdā. Maksājumu profilā norādītajai galvenajai kontaktpersonai vai citam lietotājam, kurš izmanto e-pasta adresi ar jūsu uzņēmuma domēna nosaukumu (piemēram, “lietotajvards@uznemuma_domens.lv”), ir jānosūta attiecīgajam Google konta pārzinim e-pasta ziņojums, kurā ietverts tālāk norādītais saturs.

“Lūdzu, izmantojiet šo e-pasta ziņojumu kā pilnvarojumu KC kontā ar klienta ID [xxx-xxx-xxxx] iespējot [maksājumu profila nosaukums UN maksājumu profila ID numurs] kredītlīnijas lietošanu.”

Piemērs

  • Pieņemsim, ka jūsu pārziņa konta klienta ID ir 111-111-1111.

  • Pieņemsim, ka jūsu maksājumu profila nosaukums ir ABC.

  • Pieņemsim, ka jūsu maksājumu profila ID ir 2222-2222-2222.

E-pasta ziņojums izskatīsies šādi:

“Lūdzu, izmantojiet šo e-pasta ziņojumu kā pilnvarojumu KC kontā ar klienta ID 111-111-111 iespējot ABC 2222-2222-2222 kredītlīnijas lietošanu.”

Ņemiet vērā, ka ar vienu pārziņa kontu var saistīt vairākus maksājumu profilus. Savukārt vienu maksājumu profilu var saistīt ar vairākiem pārziņu kontiem.

Ar ko jums jārēķinās

Ja ar pārziņa kontu ir saistīts maksājumu profils, lietotāji, kuriem ir piešķirta šī pārziņa konta administratora vai standarta piekļuve, var pārvaldīt dažus norēķinu un maksājumu iestatījumus ar šo pārziņa kontu saistītajos klientu kontos. Tālāk ir norādītas darbības, ko var veikt šie lietotāji:

  • mainīt maksājumu profilu, kas tiek izmantots saistītā klienta konta maksājumiem;

  • mainīt klienta konta rēķinu izveides iestatījumu;

  • iestatīt apvienotos norēķinus.

Šīs darbības nevar veikt lietotāji, kuriem nav piešķirta jūsu pārziņa konta administratora vai standarta atļauja.

Saistītās saites

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.