En definisjon av statusen «Godkjent (kan ikke kjøres på noen av de målrettede stedene)»

Denne statusen tilordner vi annonser som overholder retningslinjene våre, men som du ikke kan kjøre på noen av de målrettede stedene dine som en følge av innstillinger for målretting eller restriksjoner i retningslinjer. Du får imidlertid vist slike annonser til folk som er interessert i de målrettede stedene dine.

Annonser blir merket med «Godkjent (kan ikke kjøres på noen av de målrettede stedene)» hvis Google Ads-retningslinjene (ofte ifm. områder som alkohol, opphavsrett, gambling, helsevesen og varemerker) forhindrer at visse typer annonser kan vises på de målrettede stedene.

Hva kan du gjøre?

Her er noen måter du kan løse det på:

  • Hvis du vil vise annonsen på de målrettede stedene, må du korrigere annonsen på en slik måte at den innfrir de kravene for de enkelte målrettede stedene.  

  • Juster innstillingene for steder i den aktuelle kampanjen, slik at annonsen bare målrettes mot tillatte steder.

  • Du kan prøve å sammenligne de ulike alternativene for stedsmålretting for å finne ut hva som passer best for deg. Hvis du for eksempel ikke vil at annonsene skal vises til folk utenfor de målrettede stedene, må du påse at du målretter annonsene mot folk som befinner seg på de målrettede stedene dine – og denne innstillingen finner du i kampanjens stedsinnstillinger.

Du kan også velge å sette annonsen på pause i tiden mens du korrigerer den.

Finn ut mer

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt