הסטטוס 'כשירה (מוגבלת בכל המיקומים)': הגדרה

הסטטוס הזה ניתן למודעות שעומדות בדרישות המדיניות, אבל לא ניתן להציג אותן במיקומים הגיאוגרפיים המטורגטים בגלל הגבלות המדיניות והגדרות הטירגוט. עם זאת, אפשר להציג את המודעות האלה לאנשים שמתעניינים במיקומים הגיאוגרפיים המטורגטים.

מודעה תקבל את הסטטוס 'כשירה (מוגבלת בכל המיקומים)' אם סעיפי המדיניות של Google Ads (למשל בנושאי אלכוהול, זכויות יוצרים, הימורים, שירותי בריאות וסימנים מסחריים) מונעים הצגה של סוגי מודעות מסוימים במיקומים הגיאוגרפיים המטורגטים.

לדוגמה:

  • המדיניות של Google Ads אוסרת על פרסום מודעות שמקדמות מכירת אלכוהול במדינות שלא נכללות ברשימה שמוצגת בדף המדיניות בנושא אלכוהול. אם מודעה שמקדמת מכירת אלכוהול מטרגטת מדינה שלא מופיעה ברשימה הזו, המודעה תסומן כ'כשירה (מוגבלת בכל המיקומים)'.

מה אפשר לעשות

אפשר לנסות את הפתרונות הבאים:

  • אם רוצים להציג את המודעה במיקומים הגיאוגרפיים המטורגטים, צריך לתקן את המודעה כך שהיא תעמוד בדרישות המדיניות של המיקום הגיאוגרפי המטורגט.

  • לשנות את הגדרות המיקום של הקמפיין כדי לטרגט מיקומים שאושרו.

  • לנסות לערוך השוואה בין אפשרויות הטירגוט למיקום גיאוגרפי ולבדוק איזו מהן מתאימה לעסק. לדוגמה, אם לא רוצים להציג את המודעות לאנשים מחוץ למיקומים הגיאוגרפיים המטורגטים, חשוב להקפיד לטרגט אנשים במיקומים הגיאוגרפיים המטורגטים בהגדרות ה'מיקומים' של הקמפיין.

תמיד אפשר להשהות את המודעה עד שמסיימים לתקן אותה.

מידע נוסף

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי