Testa dina AMP-kampanjer

Snabbare målsidor leder normalt till fler konverteringar, och med AMP (Accelerated Mobile Pages) kan du skapa sidor som går mycket fort att läsa in. Att AMP-målsidorna är snabbare och läses in smidigare gör dem ofta trevligare att besöka. Upplevelsen av målsidan är en viktig aspekt av kvalitetsresultatet.

I den här artikeln beskriver vi hur du testar om dina AMP-målsidor leder till fler konverteringar. Ett A/B-test är ett sätt att jämföra två varianter av en enstaka variabel (i det här fallet din målsida) för att se vilken version som är mest effektiv.

Metoder för att A/B-testa AMP-kampanjer

Det finns två sätt att A/B-testa dina AMP-kampanjer. Vilken metod du ska välja beror på kampanjernas detaljnivå och struktur.

Metod Fördelar Tänk på detta
Utkast och experiment
[rekommenderas]
 • Låter dig testa flera olika ändringar i en enskild kampanj
 • Ger Google Ads Editor-stöd åt användare, så att de kan skapa och redigera experiment med massändringar
 • Eftersom du bara kan starta experiment för enstaka kampanjer bör du använda denna metod för kampanjer som får hög mobiltrafik.
 • När du har startat experimentet måste du se till att eventuella ändringar som görs i den ursprungliga kampanjen också görs i experimentkampanjen (och tvärtom).
Annonsvarianter
 • Du kan testa AMP-sidor i flera kampanjer samtidigt.
 • Implementera i flera kampanjer med ett klick.
 • Uppdaterar ursprungliga och ändrade kampanjer när du gör en ändring i originalkampanjen.
 • Du behöver inte skapa dubblettkampanjer för testet.
 • Fältet Mobilwebbadress måste innehålla en variant av webbadressträngen. Webbadresserna måste dessutom följa ett enhetligt mönster för strängersättning (till exempel att m.example.com ersätts med amp.example.com).
 • Saknar stöd för ändringar av budgivning. Har enbart stöd för ändringar i annonsmaterial och webbadresser.

Innan du börjar

Här följer några tips som hjälper dig att få dina AMP-testkampanjer att fungera smidigt.

Använd https://search.google.com/test/amp för att se till att din AMP-sida är giltig under testperioden.
Starta inte ett utkast och experiment-test direkt efter att du har startat din AMP-målsida. Vänta två dagar för att se till att AMP-sidan visas från cacheminnet innan du testar.

Kör experiment för kampanjer som är inriktade på mobiltrafik.
Kör inte experiment på kampanjer som använder webbplatslänkar, eftersom de för närvarande inte stöds av AMP-cacheminne.

Använd cookie-baserade delningar för att se till att användare bara ser antingen AMP-sidor eller icke-AMP-sidor, oavsett hur många gånger de söker. Eftersom AMP-sidor endast visas från cacheminnet i detta format bör de endast användas för textannonsbaserade sökkampanjer.
Placera inte parametrar som enbart används för spårning före parametern {ignore} i den slutliga mobilwebbadressen. De bör placeras efter parametern {ignore}.

Schemalägg och kör testet under minst två veckor, eller tills utkast och experiment visar statistiskt signifikanta resultat.
Använd inte kampanjer som får färre än 250 klick per dag.

Fokusera dina tester på en variabel åt gången. Om du vill undersöka effekten hos mer än en ändring bör du använda separata tester för det.
Undvik att göra ändringar i kampanjer under tiden som testet körs. Om du behöver göra ändringar på AMP-sidan bör du även göra samma ändringar i testkampanjerna så snart som möjligt.

Använd med söktextannonskampanjer, eftersom AMP-sidor visas från cacheminnet endast i detta format.
Glöm inte att annonsmaterialet i experimentkampanjer också genomgår granskning och godkännande, precis som materialet i andra kampanjer. Detta kan ta en dag eller så, vilket är bra att tänka på när du anger startdatum för experimentet. Om du väljer att lägga till experimentets annonsmaterial i den ursprungliga kampanjen behöver även dessa annonsmaterial granskas.

Om du planerar att köra ett experiment av valfri typ med en kampanj som använder Googles automatiska budgivning bör du vänta minst en vecka innan du utvärderar resultatet, så att både den ursprungliga kampanjen och experimentkampanjen hinner kalibrera om sig efter de nya trafiknivåerna.

För att testresultaten ska bli så korrekta som möjligt bör du kontrollera att dina målsidor med respektive utan AMP är identiska (eller så lika som möjligt). Se till att det inte finns några skillnader i

 • text (storlek, innehåll och formatering)
 • bilder (storlek, innehåll)
 • indatafält (antal fält, fördefinierad text, datumväljare).

Om något av dessa element skiljer sig åt mellan sidan med respektive utan AMP kan testresultaten bli felaktiga och ge en missvisande bild av AMP-resultatet.

Du kan inte skapa experiment i kampanjer som har delade budgetar eller testa AMP med dynamiska sökannonser.

Köra ett experiment med Googles automatiska budgivning

Om du planerar att köra ett experiment av valfri typ med en kampanj som använder Googles automatiska budgivning bör du vänta minst en vecka innan du utvärderar resultatet, så att både den ursprungliga kampanjen och experimentkampanjen hinner kalibrera om sig efter de nya trafiknivåerna.

Köra tester med Search Ads 360

Du kan inte skapa utkast och experiment från Search Ads 360. Om du skapar ett utkast i Google Ads visas inte de ändringar du gör i utkastet i Search Ads 360 förrän du tillämpar utkastet och synkroniserar in ändringen.

Om du skapar ett experiment i Google Ads och synkroniserar ditt konto med Search Ads 360 visas experimentet i Search Ads 360 som en ny kampanj.

Kom ihåg:
 • I Search Ads 360 ser experiment ut s om vanliga kampanjer.
 • Om du har använt en budstrategi från Search Ads 360 i ursprungskampanjen tillämpas denna budstrategi även på experimentet som standard.
 • Den ursprungliga kampanjen och experimentet använder en delad budget. Om en budgetbudstrategi tillämpas på den ursprungliga kampanjen bör du ta bort denna budgetbudstrategi innan du skapar experimentet. Budgetbudstrategier kan nämligen inte hantera utgifter när budgeten är delad.

A/B-testa dina AMP-kampanjer med hjälp av utkast och experiment

 1. Välj en kampanj som du vill testa.
  • Den ursprungliga kampanj som du använder för att skapa experimentet ska helst vara mobilspecifik.  
  • Det går inte att segmentera snabböversikterna för experimenten per enhet. Däremot kan du segmentera resultaten av experimentkampanjen per enhet, men det finns ingen rapportering av statistisk signifikans. Om du inte har några mobilspecifika kampanjer måste du (när experimentet har avslutats) segmentera experimentkampanjens resultat per enhet för att se hur mobilresultatet påverkades specifikt av AMP.
 2. Se till att du har skapat AMP-versioner av alla målsidor i kampanjen.
 3. Klicka på Utkast och experiment på sidmenyn till vänster.
 4. Skapa ett utkast av kampanjen.
 5. Uppdatera den preliminära kampanjens mobilwebbadresser. Kom ihåg att göra följande:
  1. Leta reda på alla annonser och sökord som har en definierad slutlig webbadress
  2. Välj Använd en annan slutlig webbadress för mobila enheter och klistra sedan in kampanjens AMP-webbadress.
  3. Se till att mobilwebbadressen pekar på AMP-sidan på din domän (till exempel https://example.com/page_amp.html) i stället för Google AMP-cacheminnet (till exempel https://www.google.com/amp/s/example.com eller https://cdn.ampproject.org/c/s/example.com).
  4. Låt baskampanjens webbadresser vara oförändrade.
 6. Starta ett experiment från det nya utkastet. Vi rekommenderar att följande:
  • Ange en budgetdelning på 50/50 % så att experimentversionen av kampanjen är kvalificerad 50 % av tiden. Detta bör ge resultat så snart som möjligt. Obs! Du kan inte ändra budgetdelningen när experimentet väl körs.
  • Använd cookie-baserade delningar. Då ser användarna en enda version av din kampanj oavsett hur många gånger de söker. Detta kan bidra till att resultaten inte påverkas av andra faktorer och att insamlad data blir mer rättvisande.
  • Om du använder en målgruppslista bör du se till att den har minst 10 000 användare så att du har tillräckligt med data att analysera.
  • Välj lämpliga start- och slutdatum för experimentet ska pågå tillräckligt länge, vilket ökar chansen att du registrerar ett signifikant resultat.

Tips

 • Ju fler mobilklick din kampanj tar emot, desto snabbare leder testet till ett signifikant resultat.
 • När du skapar den preliminära kampanjen ska du bara ändra den slutliga mobilwebbadressen. Behåll allt annat oförändrat för att få så tydliga resultat som möjligt. 
 • Eventuella ändringar i originalkampanjen återspeglas inte i experimentkampanjen (och tvärtom). Anta till exempel att du vill ändra dina bud. Då måste du ändra dem både i den ursprungliga kampanjen och i experimentkampanjen. Du bör dessutom ändra båda samtidigt för att undvika att experimentresultatet blir missvisande. 
 • Ge kampanjerna beskrivande namn (till exempel ”Kampanjnamn_AMP” för utkastet) så att det blir enkelt att hitta dem senare.
 • Vi rekommenderar att du använder utkast och experiment endast om du uppdaterar alla slutliga mobilwebbadresser i experimentkampanjen. Om du ändrar webbadresserna i en enda annonsgrupp rekommenderar vi att du flyttar annonsgruppen till en ny kampanj, pausar annonsgruppen i den ursprungliga kampanjen och sedan kör ett experiment på den nya kampanjen. 

A/B-testa dina AMP-kampanjer med hjälp av annonsvarianter

När du kör ett test på AMP-annonsvarianter kan du segmentera testresultaten per enhet för att isolera resultatstatistiken för mobila enheter.

 1. Klicka på Utkast och experiment på sidmenyn till vänster.
 2. Klicka på Annonsvarianter.
 3. Välj kampanjen där du vill visa annonsvarianter. Tänk på att du inte kan skapa flera annonsvarianter för samma kampanj inom samma datumintervall.
 4. Skapa en ny annonsvariant genom att klicka på plusknappen .
 5. Klicka på Filtrera annonser om du vill begränsa urvalet.
 6. Klicka på Fortsätt.
 7. Klicka på rullgardinsmenyn under Välj vilken varianttyp du vill tillämpa på dina annonser och välj sedan Sök och ersätt.
 8. I fältet Ange text att söka efter anger du den mobilwebbadress som du vill ersätta med den uppdaterade AMP-webbadressen.
 9. Klicka på rullgardinsrutan till höger om webbadressen och välj I slutlig mobilwebbadress.
 10. Ange den uppdaterade AMP-webbadressen i fältet Ange text som ska ersättas.
 11. Klicka på Fortsätt.
 12. Ange ett namn på varianten.
 13. Välj ett start- och slutdatum för testet.
 14. Välj en trafikdelning. Vi rekommenderar att du använder en delning på 50/50 så att varianten och den ursprungliga annonsen deltar i lika många auktioner.
 15. När annonsvarianten har slutat visas klickar du på Segmentera Segmentera på menyraden och sedan på Enhet på rullgardinsmenyn.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt