Test AMP-kampanjer

Raskere landingssider fører vanligvis til flere konverteringer, og med Accelerated Mobile Pages (AMP) kan du lage sider som lastes inn veldig raskt (i mange tilfeller på under ett sekund). Med AMP-landingssider blir innlastingen både raskere og jevnere, slik at brukerne ofte får en mye bedre opplevelse av landingssiden, noe som er en viktig faktor i beregningen av kvalitetspoengene dine.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du kan teste om AMP-landingssidene dine genererer flere konverteringer. Dette kan gjøres ved å kjøre en A/B-test, som er en måte å sammenligne to versjoner av én enkel variabel på (i dette tilfellet landingssiden din) for å se hvilken versjon som fungerer best.

Ulike metoder å A/B-teste AMP-kampanjer på

Det finnes to forskjellige metoder å A/B-teste AMP-kampanjer på. Testmetoden du velger, avhenger av detaljnivået for og strukturen i kampanjene dine.

Metode Fordeler Ting å ta i betraktning
Utkast og eksperimenter
[Anbefales]
 • Du kan kan teste flere endringer i én kampanje
 • Brukere kan opprette og endre eksperimenter ved hjelp av masseendringer i Google Ads Editor
 • Ettersom du bare kan kjøre eksperimenter for kampanjer enkeltvis, bør du bruke denne metoden på kampanjer som får mye mobiltrafikk.
 • Når du har startet eksperimentet, må du sørge for at eventuelle endringer som gjøres i den opprinnelige kampanjen, også blir gjort i eksperimentkampanjen (og omvendt).
Annonsevarianter
 • Du kan teste AMP-sider for flere kampanjer samtidig
 • Du kan aktivere dem for flere kampanjer med bare ett klikk
 • Den opprinnelige kampanjen og de endrede kampanjene oppdateres når du gjør endringer i den opprinnelige kampanjen.
 • Du trenger ikke å opprette dupliserte kampanjer for å kjøre testing.
 • Det må være en oppføring i Nettadresse for mobil-feltet, som angir en variant på nettadressestrengen. Nettadressene dine må også følge et konsekvent mønster for erstatning av strengen (f.eks. m.example.com / amp.example.com).
 • Budendringer tillates ikke. Bare reklamer og nettadresser kan endres.

Før du begynner

Med tipsene nedenfor kan du sørge for at AMP-testkampanjer kjøres effektivt:

Gjør følgende: Bruk https://search.google.com/test/amp for å sørge for at AMP-siden din er gyldig i hele testperioden.
Ikke gjør følgende: Start en Utkast og eksperimenter-test umiddelbart etter at du har lansert AMP-landingssiden din. Vent i to dager for å sørge for at AMP-siden leveres fra bufferen før du starter testingen.

Gjør følgende: Kjør eksperimenter på kampanjer som er målrettet mot mobiltrafikk.
Ikke gjør følgende: Kjør eksperimenter på kampanjer som har nettstedslinker, ettersom disse foreløpig ikke støttes av AMP-bufferen.

Gjør følgende: Bruk inndelinger basert på informasjonskapsler for å sørge for at brukerne bare ser AMP-sider eller sider som ikke er AMP-sider, uansett hvor mange ganger de søker. Ettersom AMP-sider leveres fra bufferen bare i dette formatet, skal testene bare kjøres for søkekampanjer som inneholder tekstannonser.
Ikke gjør følgende: Plassér parametere som brukes utelukkende for sporing, før {ignore}-parameteren i den endelige nettadressen for mobil. De må plasseres etter {ignore}-parameteren.

Gjør følgende: Planlegg testen og kjør den i minst to uker, eller frem til utkastene og eksperimentene viser statistisk signifikante resultater.
Ikke gjør følgende: Bruk kampanjer du oppnår mindre enn 250 klikk per dag med.

Gjør følgende: Fokusér på én variabel om gangen i testene du kjører. Hvis du ønsker å se nærmere på effektene av mer enn én endring, kan du bruke separate tester.
Ikke gjør følgende: Ikke gjør endringer i kampanjene mens testen pågår. Hvis du har behov for å gjøre endringer på AMP-siden, må du sørge for at de aktuelle endringene så snart som mulig gjenspeiles i testkampanjene dine også.

Gjør følgende: Ettersom AMP-sider leveres fra bufferen bare i dette formatet, skal testene bare kjøres for søkekampanjer som inneholder tekstannonser.
Ikke gjør følgende: Ikke glem at reklamer i eksperimentkampanjer går gjennom godkjenningsprosessen, akkurat som i andre kampanjer. Dette kan ta omtrent en dag, så ha dette i bakhodet når du velger startdato for eksperimentet. Hvis du velger å legge inn reklamer fra eksperimentet i den opprinnelige kampanjen, må de aktuelle reklamene også gjennomgås.

Hvis du har tenkt å kjøre noen form for eksperiment med en kampanje som bruker Googles automatiske budgivning, må du la det gå minst en uke, slik at både den opprinnelige kampanjen og eksperimentkampanjen får tilpasset seg de nye trafikkvolumene før du vurderer resultatene.

Kontrollér at AMP-landingssidene dine og de øvrige landingssidene dine er helt like (eller så like som overhodet mulig) for å forsikre deg om at testresultatene dine blir så nøyaktige som mulig. Se opp for forskjeller i

 • tekst (størrelse, innhold og formatering)
 • bilder (størrelse og innhold)
 • innsendingsfelt (antall felt, ferdigutfylt tekst og datovelgere)

Hvis det er avvik mellom AMP-sidene og de øvrige sidene dine på noen av disse områdene, kan det påvirke testresultatet og gi et unøyaktig bilde av hvor godt AMP-sidene fungerer.

Du kan ikke opprette eksperimenter ut fra kampanjer som har delte budsjetter, eller teste AMP-kampanjer som inneholder dynamiske søkeannonser.

Eksperimentkjøring ved bruk av automatisk budgivning i Google

Hvis du har tenkt å kjøre noen form for eksperiment med en kampanje som bruker Googles automatiske budgivning, må du la det gå minst en uke, slik at både den opprinnelige kampanjen og eksperimentkampanjen får tilpasset seg de nye trafikkvolumene før du vurderer resultatene.

Testkjøring ved bruk av Search Ads 360

Utkast og eksperimenter kan ikke opprettes via Search Ads 360. Hvis du oppretter et utkast i Google Ads, vises ikke endringene du gjør i utkastet, i Search Ads 360 før du tar i bruk utkastet og synkroniserer endringene.

Hvis du oppretter et eksperiment i Google Ads og synkroniserer kontoen din ved hjelp av Search Ads 360, vises eksperimentet i Search Ads 360 som en ny kampanje.

Vær oppmerksom på dette:
 • I Search Ads 360 ser eksperimenter ut som vanlige kampanjer.
 • Hvis du har brukt en budstrategi for Search Ads 360 i den opprinnelige kampanjen, blir den aktuelle budstrategien som standard også brukt i eksperimentet.
 • Den opprinnelige kampanjen og eksperimentet deler budsjett. Hvis en budstrategi for budsjett brukes for den opprinnelige kampanjen, bør du fjerne budstrategien for budsjett før du oppretter eksperimentet ettersom budstrategier for budsjett ikke kan administrere kostnaden når budsjettet deles.

Slik A/B-tester du AMP-kampanjer ved hjelp av utkast og eksperimenter

 1. Velg en kampanje som skal testes.
  • Ideelt sett bør den opprinnelige kampanjen du bruker for å opprette eksperimentet, utelukkende være for mobilenheter.  
  • Du kan ikke segmentere resultatkortet for eksperimenter etter enhet. Du kan imidlertid segmentere resultatet for eksperimentkampanjer etter enhet, men det kommer ikke til å være noen statistisk signifikante rapporter tilgjengelig. Hvis du ikke har separate mobilkampanjer, må du (når eksperimentet er slutt) segmentere resultatene for eksperimentkampanjen etter enhet for å se hvordan AMP spesifikt påvirket resultatet for mobil.
 2. Sørg for at du har opprettet AMP-versjoner av alle landingssidene i kampanjen.
 3. Klikk på Utkast og eksperimenter på sidemenyen til venstre.
 4. Opprett et utkast av den aktuelle kampanjen.
 5. Oppdater mobilnettadressene i kampanjeutkastet. Sørg for at du gjør følgende:
  1. Finn alle annonsene og søkeordene som har en definert endelig nettadresse
  2. Velg «Bruk en annen endelig nettadresse for mobil», og lim deretter inn nettadressen til AMP-kampanjen.
  3. Kontrollér at mobilnettadressen peker til AMP-siden på domenet ditt (f.eks. https://example.com/page_amp.html) i stedet for Google AMP-bufferen (f.eks. https://www.google.com/amp/s/example.com eller https://cdn.ampproject.org/c/s/example.com).
  4. Ikke endre nettadressen for grunnkampanjen.
 6. Konfigurer et eksperiment fra utkastet du nylig opprettet. Vi anbefaler følgende:
  • Fordel budsjettet ditt 50/50, slik at eksperimentversjonen av kampanjen din vises halvparten av tiden. Dette gjør at du raskt begynner å se resultater. Merk: Du kan ikke endre budsjettfordelingen etter at eksperimentet er startet.
  • Bruk inndeling basert på informasjonskapsler. Da får brukerne alltid se den samme versjonen av kampanjen din, uansett hvor mange ganger de søker. Dette er med på å sikre at andre faktorer ikke påvirker resultatene dine, og du kan dermed få mer nøyaktige data.
  • Hvis du bruker en målgruppeliste, må du kontrollere at den har minst 10 000 brukere, slik at du har nok data til å analysere.
  • Velg start- og sluttdatoer med omhu for å sørge for en passende varighet og øke sannsynligheten for at du oppnår et signifikant resultat.

Tips

 • Jo flere klikk kampanjen mottar fra mobilenheter, jo raskere produserer testen din et signifikant resultat.
 • Når du oppretter kampanjeutkastet, må du sørge for at du bare endrer den endelige nettadressen for mobil. Behold alt annet likt for å oppnå best resultat. 
 • Hvis du gjør noen endringer i den opprinnelige kampanjen din, gjenspeiles ikke disse endringene i eksperimentkampanjen (og omvendt). Tenk deg for eksempel at du ønsker å endre budene dine. Da må du endre dem i den opprinnelige kampanjen og i eksperimentkampanjen samtidig for å unngå å påvirke eksperimentresultatet. 
 • Gi kampanjene dine tydelige navn (f.eks. «Kampanjenavn_AMP» for utkastet), slik at det blir enklere å finne dem senere.
 • Vi anbefaler at du bruker utkast og eksperimenter bare hvis du oppdaterer alle de endelige nettadressene for mobil i eksperimentkampanjen. Hvis du bare endrer nettadressene i én annonsegruppe, anbefaler vi at du flytter den aktuelle annonsegruppen til en ny kampanje, setter annonsegruppen i den opprinnelige kampanjen på pause, og deretter kjører et eksperiment på den nye kampanjen. 

Slik A/B-tester du AMP-kampanjer ved hjelp av annonsevarianter

Når du kjører en varianttest av en AMP-annonse, kan du segmentere testresultatene etter enhet for å isolere resultatberegningene for mobilenheter.

 1. Klikk på Utkast og eksperimenter på sidemenyen til venstre.
 2. Klikk på Annonsevarianter.
 3. Velg kampanjen du vil kjøre annonsevarianter for. Vær imidlertid oppmerksom på at du ikke kan opprette flere annonsevarianter for den samme kampanjen i samme datoperiode.
 4. Klikk på plussknappen for å lage en ny annonsevariant.
 5. Klikk på Filtrér annonser hvis du vil begrense utvalget ditt.
 6. Klikk på Fortsett.
 7. Klikk på rullegardinmenyen under «Velg hva slags variant du vil bruke på annonsene dine», og velg deretter Søk og erstatt.
 8. Skriv inn den nettadressen for mobil du ønsker å erstatte med den oppdaterte AMP-nettadressen, i feltet «Skriv inn tekst for å finne».
 9. Klikk på rullegardinlisten til høyre for nettadressen du nettopp har skrevet inn, og velg deretter I den endelige nettadressen for mobil.
 10. I feltet «Skriv inn teksten som skal erstattes», skriver du inn den oppdaterte AMP-nettadressen.
 11. Klikk på Fortsett.
 12. Skriv inn et navn på varianten din.
 13. Velg en start- og sluttdato for testen.
 14. Velg en oppdeling av trafikken. Vi anbefaler at du fordeler den 50/50, slik at varianten og den opprinnelige annonsen deltar i like mange auksjoner.
 15. Når du har avsluttet annonsevarianten din, klikker du på Segmentér-knappen Segment på menylinjen, og klikker deretter på Enhet på rullegardinmenyen.

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73067
false