Test dine AMP-kampagner

Hurtigere landingssider fører typisk til flere konverteringer, og AMP (Accelerated Mobile Pages) giver dig mulighed for at oprette landingssider, der indlæses lynhurtigt (i mange tilfælde på under et sekund). Takket være den hurtigere og mere "strømlinede" indlæsning giver AMP-landingssider typisk en meget bedre landingssideoplevelse, og det er en vigtig faktor, når kvalitetsresultatet skal beregnes.

I denne artikel kan du læse om, hvordan du kan teste, om dine AMP-landingssider sikrer dig flere konverteringer. Med en A/B-test kan du sammenligne to forskellige versioner af en variabel (i dette tilfælde din landingsside) for at finde ud af, hvilken version der er mest effektiv.

Metoder til A/B-test af dine AMP-kampagner

Du kan udføre en A/B-test af dine AMP-kampagner på to forskellige måder. Hvilken testmetode du vælger, afhænger af dine kampagners detaljeringsgrad og struktur.

Metode Fordele Vigtige oplysninger
Kladder og eksperimenter
[Anbefalet]
 • Denne metode giver dig mulighed for at teste flere ændringer i én enkelt kampagne
 • Brugerne kan bruge Google Ads Editor til at oprette og redigere eksperimenter via masseændringer
 • Da det kun er muligt at starte et eksperiment for én kampagne ad gangen, bør du bruge denne metode til de kampagner, der genererer meget mobiltrafik.
 • Når du starter eksperimentet, skal du sikre dig, at de ændringer, du har foretaget i den oprindelige kampagne, også er foretaget i eksperimentkampagnen (eller omvendt).
Annoncevarianter
 • Giver dig mulighed for at teste AMP-sider i forskellige kampagner.
 • Du kan starte dem i flere kampagner med et enkelt klik.
 • Opdaterer den oprindelige og ændrede kampagne, når du ændrer den oprindelige kampagne.
 • Du behøver ikke at oprette duplikerede kampagner til test.
 • Der skal angives en variant af webadressestrengen i feltet Mobilwebadresse. Der skal desuden være et ensartet mønster for webadresserne med henblik på strengudskiftning (f.eks. m.eksempel.dk/amp.eksempel.dk).
 • Du kan ikke foretage budændringer. Det eneste, du kan ændre, er annoncematerialet og webadressen.

Før du begynder

Her er nogle tips til, hvordan du kan forbedre dine AMP-testkampagner:

Gør følgende: Brug https://search.google.com/test/amp for at sikre, at din AMP-side er gyldig i løbet af testperioden.
Undgå at gøre følgende: Start ikke en test af typen Kladder og eksperimenter, umiddelbart efter at du starter din AMP-landingsside. Vent to dage for at sikre, at din AMP-side vises fra cachen, før du tester.

Gør følgende: Kør eksperimenter på de kampagner, der er målrettet mod mobiltrafik.
Undgå at gøre følgende: Kør ikke eksperimenter på de kampagner, der har websitelinks, da de i øjeblikket ikke understøttes af AMP-cachen.

Gør følgende: Brug cookiebaserede opdelinger for at sikre, at brugerne kun ser AMP- eller ikke-AMP-sider, uanset hvor mange gange de søger. Da AMP-sider kun vises fra cachen i dette format, skal du kun bruge dem til søgekampagner baseret på tekstannoncer.
Undlad at gøre følgende: Placer ikke de parametre, der udelukkende bruges til sporingsformål, før parameteren {ignore} i den endelige webadresse til mobilenheder. De bør placeres efter parameteren {ignore}.

Gør følgende: Planlæg og kør testen i mindst to uger, eller indtil metoden Kladder og eksperimenter viser statistisk signifikante resultater.
Undlad at gøre følgende: Brug ikke kampagner, der har under 250 klik pr. dag.

Gør følgende: Test kun én variabel ad gangen. Hvis du vil undersøge effekten af mere end én ændring, skal du bruge separate tests.
Undlad at gøre følgende: Foretag ikke ændringer af kampagner, mens du kører din test. Hvis du har behov for at ændre din AMP-side, skal du også foretage disse ændringer i dine testkampagner så hurtigt som muligt.

Gør følgende: Brug metoden til kampagner med tekstannoncer på Søgenetværket, fordi AMP-sider kun vises fra cachen i dette format.
Undlad at gøre følgende: Glem ikke, at annoncemateriale i eksperimentkampagner skal godkendes på samme måde som i andre kampagner. Dette kan tage omkring en dag, så vær opmærksom på dette, når du angiver startdatoen for dit eksperiment. Hvis du vælger at føje annoncemateriale fra eksperimenter til den oprindelige kampagne, skal det også gennemgås.

Hvis du planlægger at køre et eksperiment med en kampagne, der bruger automatisk budgivning i Google, skal du give både den oprindelige kampagne og eksperimentkampagnen mindst én uge til at omjusteres til de nye trafikniveauer, inden du vurderer resultaterne.

Tjek, at dine AMP-landingssider og traditionelle landingssider ser helt ens ud (eller minder så meget om hinanden som muligt), så testresultaterne bliver så nøjagtige som muligt. Vær opmærksom på forskelle med hensyn til følgende:

 • Tekst (størrelse, indhold og formatering)
 • Billeder (størrelse og indhold)
 • Indsendelsesfelter (antal felter, forhåndsudfyldt tekst og datovælgere)

Hvis der er forskel mellem disse elementer på AMP-siden og den traditionelle side, kan det føre til misvisende testresultater, så du får et forkert billede af AMP-effektiviteten.

Du kan ikke oprette nye eksperimenter på de kampagner, der har delte budgetter, eller som tester AMP med Dynamiske søgeannoncer (DSA, Dynamic Search Ads).

Kørsel af et eksperiment, når der bruges automatisk budgivning i Google

Hvis du planlægger at køre et eksperiment med en kampagne, der bruger automatisk budgivning i Google, skal du give både den oprindelige kampagne og eksperimentkampagnen mindst én uge til at omjusteres til de nye trafikniveauer, inden du vurderer resultaterne.

Kørsel af tests med Search Ads 360

Kladder og eksperimenter kan ikke oprettes fra Search Ads 360. Hvis du opretter en kladde i Google Ads, vises de ændringer, du foretager i kladden, ikke i Search Ads 360, før du anvender kladden og synkroniserer ændringen.

Hvis du opretter et eksperiment i Google Ads og synkroniserer din konto med Search Ads 360, vises eksperimentet i Search Ads 360 som en ny kampagne.

Husk!
 • I Search Ads 360 ser eksperimenter ud som almindelige kampagner.
 • Hvis du har anvendt en Search Ads 360-budstrategi på den oprindelige kampagne, anvendes budstrategien også som standard på eksperimentet.
 • Den oprindelige kampagne og eksperimentet bruger et delt budget. Hvis en budstrategi baseret på budget anvendes på den oprindelige kampagne, bør du fjerne budstrategien, før du opretter eksperimentet, da budstrategier baseret på budget ikke kan administrere forbruget, når budgettet deles.

Sådan udfører du en A/B-test af dine AMP-kampagner ved hjælp af kladder og eksperimenter

 1. Vælg en kampagne, der skal testes.
  • Ideelt set bør den oprindelige kampagne, der bruges til oprettelse af eksperimentet, kun være målrettet mod mobilenheder.  
  • Du kan ikke segmentere eksperimentoversigter efter enhed. Du kan dog segmentere eksperimentkampagnens resultater efter enhed, men det giver ikke mulighed for rapportering af statistisk signifikans. Hvis du ikke har nogen kampagner, der kun er målrettet mod mobilenheder, skal du (når eksperimentet er slut) segmentere eksperimentkampagnens resultater efter enhed for at se AMP-sidernes specifikke indvirkning på mobileffektiviteten.
 2. Tjek, at du har oprettet AMP-versioner af samtlige landingssider i kampagnen.
 3. Klik på Kladder og eksperimenter i sidemenuen til venstre.
 4. Opret en kladde af kampagnen.
 5. Opdater kampagnekladdens mobilwebadresser. Følg denne fremgangsmåde:
  1. Find alle de annoncer og søgeord, der er defineret en endelig webadresse for. 
  2. Vælg "Brug en anden endelig webadresse til mobilenheder", og indsæt derefter webadressen til AMP-kampagnen.
  3. Sørg for, at mobilwebadressen fører til AMP-siden på dit domæne (f.eks. https://eksempel.dk/side_amp.html) i stedet for Googles AMP-cache (f.eks. https://www.google.dk/amp/s/eksempel.dk eller https://cdn.ampproject.org/c/s/eksempel.dk).
  4. Lad den oprindelige kampagnes webadresser forblive uændrede.
 6. Start et eksperiment ud fra din nyoprettede kladde. Vi anbefaler, at du følger disse råd:
  • Angiv en budgetfordeling på 50/50, så eksperimentversionen af din kampagne er kvalificeret til at blive vist 50 % af tiden, hvilket burde udmønte sig i resultater ret hurtigt. Bemærk! Du kan ikke ændre budgetfordelingen, når eksperimentet kører.
  • Brug cookiebaserede fordelinger. Derved får brugerne kun vist én version af din kampagne, uanset hvor mange gange de søger. Det kan være med til at sikre, at andre faktorer ikke indvirker på dine resultater, og at du får mere præcise data.
  • Sørg for, at en eventuel målgruppeliste indeholder mindst 10.000 brugere, så der er nok analysedata.
  • Angiv en start- og slutdato for at sikre en passende varighed og øge sandsynligheden for, at der registreres et væsentligt resultat.

Tips!

 • Jo flere mobilklik din kampagne genererer, desto hurtigere giver din test et signifikant resultat.
 • Når du opretter en kampagnekladde, skal du kun ændre den endelige webadresse til mobilenheder og intet andet. Det er vigtigt for at opnå de mest tydelige resultater. 
 • Hvis du ændrer den oprindelige kampagne, afspejles ændringerne ikke i eksperimentkampagnen (og omvendt). Lad os f.eks. sige, at du vil ændre dine bud. Du skal i så fald ændre dem både i den oprindelige kampagne og eksperimentkampagnen, og det skal gøres begge steder samtidig for at undgå misvisende eksperimentresultater. 
 • Navngiv dine kampagner klart og tydeligt (f.eks. "Kampagnenavn_AMP" for kladden), så du nemt kan finde dem senere.
 • Vi anbefaler, at du kun bruger kladder og eksperimenter, hvis du opdaterer samtlige endelige webadresser til mobilenheder i eksperimentkampagnen. Hvis du kun ændrer webadresserne i en enkelt annoncegruppe, anbefaler vi, at du flytter den pågældende annoncegruppe til en ny kampagne, sætter annoncegruppen i den oprindelige kampagne på pause og derefter kører et eksperiment på den nye kampagne. 

Sådan bruger du annoncevarianter til at udføre en A/B-test af dine AMP-kampagner

Når du kører en AMP-test med annoncevarianter, kan du segmentere testresultaterne efter enhed for at isolere effektivitets-metrics for mobilenheder.

 1. Klik på Kladder og eksperimenter i sidemenuen til venstre.
 2. Klik på Annoncevarianter.
 3. Vælg den kampagne, der skal vises annoncevarianter for. Husk! Du kan ikke oprette flere annoncevarianter til samme kampagne inden for samme datointerval.
 4. Klik på plusknappen for at oprette en ny annoncevariant.
 5. Klik på Filtrér annoncer, hvis du vil indsnævre dit valg.
 6. Klik på Fortsæt.
 7. Klik på rullemenuen under "Vælg den type variant, som du vil anvende på dine annoncer", og vælg Søg og erstat.
 8. Angiv den mobilwebadresse, der skal erstattes med den opdaterede AMP-webadresse, i feltet "Angiv den tekst, der skal søges efter".
 9. Klik på rullefeltet til højre for den webadresse, du lige har angivet, og vælg I endelig webadresse til mobilenheder.
 10. Angiv den opdaterede AMP-webadresse i feltet "Angiv den tekst, der skal indsættes".
 11. Klik på Fortsæt.
 12. Navngiv varianten.
 13. Vælg en start- og slutdato for testen.
 14. Vælg en trafikfordeling. Vi anbefaler, at du vælger en fordeling på 50/50, så varianten og den oprindelige annonce kommer til at deltage i lige mange auktioner.
 15. Klik på knappen Segmentér Segment på menulinjen, når slutdatoen for visning af annoncevarianten er nået, og klik derefter på Enhed i rullemenuen Segmentér.

Relaterede links

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet