Testování kampaní AMP

S rychlejšími vstupními stránkami je možné získat více konverzí a díky projektu Accelerated Mobile Pages (AMP) si můžete vytvořit stránky, které se načítají velmi rychle (mnohé za necelou sekundu). Rychlé a plynulé načítání stránek AMP přispívá ke zlepšení uživatelského dojmu ze vstupní stránky a ten hraje významnou roli ve skóre kvality.

V tomto článku se dozvíte, jak testovat, zda vaše vstupní stránky AMP vedou k většímu počtu konverzí. Test A/B umožňuje porovnat dvě verze určité proměnné (v tomto případě vaší vstupní stránky), a zjistit tak, která lépe funguje.

Způsoby testování kampaní AMP pomocí testu A/B

Existují dvě metody, jak kampaně AMP s využitím testu A/B prověřit. Výběr té správné závisí na tom, jak přesné a podrobné výsledky testu požadujete.

Metoda Výhody Věci, které je třeba zvážit
Koncepty a experimenty
[Doporučeno]
 • Umožňuje testovat více změn v jedné kampani.
 • Uživatelé mohou experimenty hromadně vytvářet a editovat v Google Ads Editoru.
 • Takto experimentovat můžete pouze s individuálními kampaněmi, a proto je vhodné tuto metodu využít u kampaní s vysokou návštěvností z mobilních zařízení.
 • Po spuštění experimentu je nezbytně nutné všechny změny, které provedete v původní kampani, implementovat i v experimentální kampani (a naopak).
Varianty reklam
 • Umožňuje testovat stránky AMP v rámci více kampaní.
 • Spouštění u více kampaní lze provést jedním kliknutím.
 • Když změníte původní kampaň, aktualizuje se i ta upravená.
 • Pro účely testování není nutné vytvářet duplicitní kampaně.
 • V poli mobilní URL musí být v řetězci URL obsažen záznam, který specifikuje příslušnou variantu. Řetězec v adresách URL je nutné nahrazovat konzistentně (například m.example.com / amp.example.com).
 • Nejsou povoleny změny nabídek, měnit lze pouze kreativy a adresy URL.

Než začnete

Zde nabízíme několik tipů zaměřených na hladké fungování testovacích kampaní AMP:

Co dělat: Na adrese https://search.google.com/test/ampzkontrolujte, zda je stránka AMP (v průběhu celého zkušebního období) platná.
Co nedělat: Nezačínejte s testem konceptů a experimentů ihned po spuštění vstupní stránky AMP. Vyčkejte dva dny, aby se stránka AMP před testováním zobrazovala z mezipaměti.

Co dělat: Spouštějte experimenty u kampaní, které cílí na mobilní provoz.
Co nedělat Neprovádějte je na kampaních s odkazy na podstránky, protože je momentálně nelze zobrazovat z mezipaměti AMP.

Co dělat: Pomocí tzv. rozdělení podle cookies zajistěte, aby uživatelé bez ohledu na počet vyhledávání viděli buď běžné stránky, nebo stránky AMP, nikoli oboje. Testy provádějte na kampaních s textovými reklamami ve Vyhledávací síti, protože stránky AMP se zobrazují z mezipaměti pouze v tomto formátu.
Co nedělat: Nevkládejte před parametr {ignore} v mobilní cílové URL parametry, které slouží pouze k měření. Měřicí parametry musí následovat až po parametru {ignore}.

Co dělat: Experiment by měl trvat nejméně 2 týdny, nebo dokud funkce konceptů a experimentů nezobrazí statisticky významné výsledky.
Co nedělat: Netestujte kampaně, které nedosahují více než 250 kliknutí za den.

Co dělat: Zaměřte jeden test vždy na jednu proměnnou. Chcete-li prozkoumat dopady více změn, otestujte je samostatně.
Co nedělat: Neprovádějte v kampaních změny, když test běží. Pokud potřebujete stránku AMP upravit, proveďte stejné změny co nejdříve i v testovacích kampaních.

Co dělat: Testy provádějte na kampaních s textovými reklamami ve Vyhledávací síti, protože stránky AMP se zobrazují z mezipaměti pouze v tomto formátu.
Co nedělat: Nezapomeňte, že kreativy v experimentálních kampaních procházejí kontrolou stejně jako reklamy v ostatních kampaních. Schválení může trvat přibližně jeden den, na což je třeba myslet při nastavování data zahájení experimentu. Podobně platí, že pokud kreativy z experimentu přidáte zpět do původní kampaně, bude nutné je opět zkontrolovat.

Jestliže plánujete jakýkoli experiment s kampaní, která používá automatické nabízení cen Google, vyhodnocujte výsledky nejdříve za týden. Nejméně týden totiž trvá, než se původní i testovaná kampaň přizpůsobí nové úrovni návštěvnosti.

Chcete-li mít výsledky testů co nejpřesnější, je třeba zajistit, aby vstupní stránky AMP vypadaly úplně stejně jako běžné vstupní stránky (nebo jim byly co nejvíce podobné). Pozor na rozdíly v následujících oblastech:

 • text (velikost, obsah a formátování),
 • obrázky (velikost, obsah),
 • pole formulářů (počet polí, předem vyplněný text, pole pro výběr data).

Pokud se na stránkách AMP a na stránkách nevyužívajících AMP některé z těchto prvků liší, mohou být výsledky testu zkreslené a o výkonu stránek AMP si uděláte nepřesný obrázek.

Experimenty nelze vytvářet u kampaní, které mají sdílené rozpočty. Není možné testovat ani stránky AMP s dynamickými reklamami ve vyhledávání (DSA).

Experimenty u kampaní s automatickými nabídkami Google

Jestliže plánujete jakýkoli experiment s kampaní, která používá automatické nabízení cen Google, vyhodnocujte výsledky nejdříve za týden. Nejméně týden totiž trvá, než se původní i testovaná kampaň přizpůsobí nové úrovni návštěvnosti.

Testování reklam služby Search Ads 360

U reklam ve službě Search Ads 360 není možné koncepty a experimenty používat. Pokud koncept vytvoříte v Google Ads, změny konceptu se ve službě Search Ads 360 projeví, až koncept použijete a změnu synchronizujete.

Jestliže vytvoříte experiment v Google Ads a synchronizujete účet se službou Search Ads 360, objeví se experiment v této službě jako nová kampaň.

Důležitá upozornění:
 • Experimenty v Search Ads 360 vypadají jako běžné kampaně.
 • Pokud aplikujete strategii nabídek služby Search Ads 360 na původní kampaň, použije se tato strategie ve výchozím nastavení i na experiment.
 • Původní a testovaná kampaň fungují na základě sdíleného rozpočtu. Když chcete v původní kampani implementovat nějakou strategii nabídek, je nutné ji odstranit před tím, než vytvoříte experiment. Strategie nabídek totiž nemohou výdaje řídit, pokud je rozpočet sdílen.

Testování kampaní AMP pomocí testu A/B s využitím konceptů a experimentů

 1. Vyberte si kampaň, kterou chcete testovat.
  • V ideálním případě by měla být kampaň, pro niž experiment vytváříte, určena pouze pro mobilní zařízení.  
  • Rychlé přehledy experimentu není možné segmentovat podle zařízení. Výsledky experimentální kampaně sice podle zařízení segmentovat můžete, ale nebude k dispozici přehled statistické významnosti. Pokud nemáte kampaně pouze pro mobilní zařízení, je třeba (po skončení experimentu) segmentovat výsledky testované kampaně podle zařízení. Jedině tak zjistíte, jak konkrétně stránky AMP ovlivňují výkon na mobilních zařízeních.
 2. Je třeba vytvořit verze AMP všech vstupních stránek v kampani.
 3. V nabídce stránek vlevo klikněte na Koncepty a experimenty.
 4. Vytvořte koncept příslušné kampaně.
 5. Aktualizujte mobilní URL konceptu kampaně. Důležité je:
  1. Vyhledat všechny reklamy a klíčová slova, pro něž je definována cílová URL.
  2. Vybrat možnost „Používat jinou cílovou URL pro mobily“ a pak vložit adresu URL využívající AMP.
  3. Zkontrolujte, zda vaše mobilní URL odkazuje na stránku AMP na vaší doméně (například https://example.com/page_amp.html), tedy že nejde o mezipaměť Google AMP (například https://www.google.com/amp/s/example.com nebo https://cdn.ampproject.org/c/s/example.com).
  4. Adresy URL výchozí kampaně ponechte beze změn.
 6. Z nově vytvořeného konceptu spusťte experiment. Doporučujeme:
  • Rozdělit rozpočet v poměru 50/50, aby se experimentální verze kampaně zobrazovala v 50 % případů. To by mělo zajistit, že se výsledky objeví co nejdříve. Poznámka: Jakmile experiment běží, rozdělení rozpočtu už nelze změnit.
  • Používat rozdělení na základě souborů cookie. Uživatelům se tedy bude zobrazovat pouze jedna verze kampaně, bez ohledu na to, kolikrát budou vyhledávat. Tato volba může pomoci eliminovat vliv jiných faktorů na výsledky a zvýšit přesnost dat.
  • Pokud používáte seznam publika, zkontrolujte, zda obsahuje nejméně 10 000 uživatelů, abyste měli dostatek dat k analýze.
  • Vyberte vhodné datum zahájení a ukončení. Bude-li experiment trvat dost dlouho, s větší pravděpodobností dosáhnete výsledků s dobrou výpovědní hodnotou.

Tipy

 • Čím více kliknutí z mobilních zařízení budete v kampani zaznamenávat, tím rychleji dospějete k dobrým výsledkům.
 • Nejlepších výsledků dosáhnete, když při vytváření konceptu kampaně změníte pouze cílovou URL pro mobilní telefony. Vše ostatní ponechejte.
 • Změny, které provedete v původní kampani, se v experimentální kampani neprojeví (totéž platí i naopak). Řekněme, že chcete upravit nabídky. Pak bude nutné je změnit v původní i v testovací kampani a navíc byste to měli provést současně, čímž se vyhnete nežádoucímu zkreslení výsledků experimentu.
 • Kampaně si přehledně pojmenujte (koncept se např. může jmenovat Název kampaně_AMP), abyste je později snadno našli.
 • Koncepty a experimenty doporučujeme použít, pouze když aktualizujete všechny cílové URL pro mobilní telefony v experimentální kampani. Pokud měníte URL pouze v jedné reklamní sestavě, je lepší tuto sestavu přesunout do nové kampaně, pozastavit ji v původní kampani a následně na nové kampani spustit experiment.

Postup testování kampaní AMP pomocí testu A/B využívajícího varianty reklamy

Když v kampani AMP provádíte test s variantami reklamy, máte možnost výsledky testu segmentovat podle zařízení a stanovit tak metriky výkonu na mobilních zařízeních.

 1. V nabídce stránek vlevo klikněte na Koncepty a experimenty.
 2. Klikněte na Varianty reklam.
 3. Vyberte kampaň, u níž chcete varianty použít. V jedné kampani nelze ve stejném období vytvořit více variant.
 4. Pokud vytváříte novou variantu reklamy, klikněte na tlačítko plus .
 5. Chcete-li výběr zpřesnit, klikněte na možnost Filtrovat reklamy.
 6. Klikněte na Pokračovat.
 7. V části „Vyberte typ varianty, který chcete u svých reklam použít“ klikněte na rozbalovací pole a vyberte možnost Najít a nahradit.
 8. Do pole „Zadejte text, který chcete vyhledat“ zadejte mobilní URL, kterou chcete nahradit aktualizovanou URL využívající AMP.
 9. Klikněte na rozbalovací pole napravo od právě zadané URL a poté vyberte možnost V cílové URL pro mobilní telefony.
 10. Do pole „Zadejte text, který má být nahrazen“ zadejte aktualizovanou adresu URL využívající AMP.
 11. Klikněte na Pokračovat.
 12. Zadejte název varianty.
 13. Vyberte datum zahájení a ukončení testu.
 14. Určete rozdělení návštěvnosti. Doporučujeme použít rozdělení 50/50, kdy se nová varianta i původní reklama účastní stejného počtu aukcí.
 15. Po skončení experimentu s variantou reklamy klikněte na liště s nabídkou na tlačítko Segmentovat Segment a v rozbalovací nabídce segmentů zvolte Zařízení.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory