Testování kampaní AMP

S rychlejšími vstupními stránkami je možné získat více konverzí a díky projektu Accelerated Mobile Pages (AMP) si můžete vytvořit stránky, které se načítají velmi rychle (mnohé se načtou za necelou sekundu). Rychlé a plynulé načítání stránek AMP přispívá ke zlepšení uživatelského dojmu ze vstupní stránky a dojem ze vstupní stránky představuje významný faktor určující skóre kvality.

V tomto článku se dozvíte, jak testovat, zda vaše vstupní stránky AMP vedou k většímu počtu konverzí. Test A/B umožňuje porovnat dvě verze určité proměnné (v tomto případě vaší reklamy) a zjistit, která verze je účinnější. 

Způsoby testování kampaní AMP pomocí testu A/B

Kampaně AMP můžete testovat pomocí testu A/B dvěma různými způsoby. Výběr metody závisí na tom, jak přesné a podrobné výsledky od testu A/B požadujete.

Metoda Výhody Věci, které je třeba zvážit
Koncepty a experimenty
 • Umožňuje testovat stránky AMP v rámci jediné kampaně.
 • Protože experimenty můžete provádět pouze pro jednotlivé kampaně, je vhodné tuto metodu využívat v případě kampaní, které dosahují velké návštěvnosti z mobilních zařízení.
 • Po spuštění experimentu je třeba zajistit, abyste všechny změny, které provedete v původní kampani, provedli i v experimentální kampani (a naopak).
 • Rychlý přehled srovnání výkonu neumožňuje porovnávat míry okamžitého opuštění.
Varianty reklam
 • Umožňuje testovat stránky AMP v rámci více kampaní.
 • Jakékoli změny, které uskutečníte v původní kampani, se automaticky odrazí v experimentech.
 • S touto metodou lze získat statisticky relevantní výsledky rychleji, protože můžete spustit jeden test pro více různých kampaní (to vám umožní provádět testování při vyšší návštěvnosti z kliknutí).
 • V poli mobilní URL musí být v řetězci URL obsažen záznam, který specifikuje příslušnou variantu. Adresy URL také musí důsledně odpovídat vzoru pro náhradu řetězce (například m.example.com / amp.example.com).

Než začnete

Chcete-li docílit co nejvyšší přesnosti výsledků testů, je třeba zajistit, že vaše vstupní stránky AMP a stránky nevyužívající AMP vypadají úplně stejně (nebo jsou si co nejvíc podobné). Pozor na rozdíly v následujících oblastech:

 • Text (velikost, obsah a formátování)
 • Obrázky (velikost, obsah)
 • Pole formulářů (počet polí, předem vyplněný text, pole pro výběr data)

Pokud se na stránkách AMP a na stránkách nevyužívajících AMP některé z těchto prvků liší, budou výsledky testu zkreslené a uděláte si nepřesný obrázek o výkonu AMP. 

Postup testování kampaní AMP pomocí testu A/B s využitím konceptů a experimentů

 1. Vyberte si kampaň, kterou chcete testovat.
  • V ideálním případě by měla být kampaň, kterou používáte k vytvoření experimentu, určena pouze pro mobilní zařízení.  
  • Rychlé přehledy experimentu není možné segmentovat podle zařízení. Výsledky experimentální kampaně sice podle zařízení segmentovat můžete, ale nebude k dispozici přehled statistické významnosti. Pokud nemáte kampaně pouze pro mobilní zařízení, je třeba (po skončení experimentu) segmentovat výsledky experimentální kampaně podle zařízení. Takový postup umožní zjistit, jak konkrétně AMP ovlivňuje výkon na mobilních zařízeních. 
 2. Je třeba vytvořit verze AMP všech vstupních stránek v kampani. 
 3. V nabídce stránek vlevo klikněte na Koncepty a experimenty.
 4. Vytvořte koncept příslušné kampaně.
 5. Aktualizujte mobilní URL konceptu kampaně. Důležité je: 
  1. Vyhledat všechny reklamy a klíčová slova, pro něž je definována cílová URL
  2. Zadat příslušnou URL využívající AMP jako mobilní URL dané reklamy či klíčového slova. 
  3. Adresy URL výchozí kampaně ponechte beze změn.
  4. Zkontrolujte, zda vaše mobilní URL odkazuje na stránku AMP na vaší doméně (například https://example.com/page_amp.html), tedy že nejde o mezipaměť Google AMP (například https://www.google.com/amp/s/example.com nebo https://cdn.ampproject.org/c/s/example.com).
 6. Z nově vytvořeného konceptu spusťte experiment. Doporučujeme:
  • Rozdělit rozpočet v poměru 50/50 %, aby se experimentální verze kampaně zobrazovala v 50 % případů. To by mělo zajistit, že budete mít výsledky co nejdříve. Poznámka: Jakmile experiment běží, rozdělení rozpočtu už nelze změnit. 
  • Používat rozdělení na základě souborů cookie. Uživatelům se tedy bude zobrazovat pouze jedna verze kampaně, bez ohledu na to, kolikrát budou vyhledávat. To může pomoci eliminovat vliv jiných faktorů na výsledky a zajistit vyšší přesnost údajů.
  • Pokud používáte seznam publika, zkontrolujte, že obsahuje nejméně 10 000 uživatelů, abyste měli dostatek dat k analýze. 

Tipy

 • Čím více kliknutí z mobilních zařízení budete v kampani zaznamenávat, tím rychleji dosáhnete výsledku s výpovědní hodnotou.
 • Nejlepších výsledků dosáhnete, když při vytváření konceptu kampaně změníte pouze cílovou URL pro mobilní telefony. Vše ostatní ponechte beze změny. 
 • Změny, které provedete v původní kampani, se v experimentální kampani neprojeví (totéž platí i naopak). Budete-li tedy například chtít změnit nabídky, je třeba je změnit v původní kampani i v experimentální kampani a navíc byste tak měli učinit současně, čímž se vyhnete nežádoucímu zkreslení výsledků experimentu. 
 • Kampaně si přehledně pojmenujte (například koncept můžete pojmenovat Název kampaně_AMP), abyste je později mohli snadno najít.
 • Koncepty a experimenty doporučujeme použít, pouze když aktualizujete všechny cílové URL pro mobilní telefony v experimentální kampani. Pokud měníte adresy URL pouze v jedné reklamní sestavě, doporučujeme přesunout příslušnou reklamní sestavu do nové kampaně, pozastavit reklamní sestavu v původní kampani a následně na nové kampani spustit experiment. 

Postup testování kampaní AMP pomocí testu A/B využívajícího varianty reklamy

Když v kampani AMP provádíte test s variantami reklamy, máte možnost výsledky testu segmentovat podle zařízení, což umožňuje stanovit metriky výkonu na mobilních zařízeních.  

 1. V nabídce stránek vlevo klikněte na Koncepty a experimenty.
 2. Klikněte na Varianty reklam.
 3. Vyberte kampaň, u které chcete varianty použít. V jedné kampani nelze ve stejném období vytvořit více variant.
 4. Chcete-li vytvořit novou variantu reklamy, klikněte na tlačítko plus .
 5. Chcete-li výběr zpřesnit, klikněte na možnost Filtrovat reklamy.
 6. Klikněte na Pokračovat.
 7. V části „Vyberte typ varianty, který chcete u svých reklam použít“ klikněte na rozbalovací pole a vyberte možnost Najít a nahradit
 8. Do pole „Zadejte text, který chcete vyhledat“ zadejte mobilní URL, kterou chcete nahradit aktualizovanou URL využívající AMP.
 9. Klikněte na rozbalovací pole napravo od právě zadané URL a poté vyberte možnost V cílové URL pro mobilní telefony.
 10. Do pole „Zadejte text, který má být nahrazen“ zadejte aktualizovanou adresu URL využívající AMP.
 11. Klikněte na Pokračovat.
 12. Zadejte název varianty.
 13. Vyberte datum zahájení a ukončení testu.
 14. Určete rozdělení návštěvnosti. Doporučujeme použít rozdělení 50/50, kdy se nová varianta i původní reklama účastní stejného počtu aukcí. 
 15. Po skončení experimentu s variantou reklamy klikněte na liště s nabídkou na tlačítko Segmentovat Segment a v rozbalovací nabídce segmentů klikněte na možnost Zařízení.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory