Kiểm tra điểm tối ưu hóa của bạn

Điểm tối ưu hóa là điểm số ước tính mức độ hiệu quả trong hoạt động của tài khoản Google Ads của bạn. Bạn có thể dễ dàng khai thác tối đa tiềm năng của tài khoản Google Ads bằng cách kiểm tra điểm tối ưu hóa và thực hiện theo danh sách các nội dung đề xuất phù hợp với mục tiêu kinh doanh của bạn. 

Hãy thực hiện theo các hướng dẫn bên dưới để biết cách kiểm tra điểm tối ưu hoá của bạn và cách áp dụng hoặc loại bỏ một nội dung đề xuất. Bạn có thể tìm hiểu thêm về điểm tối ưu hóa.

Hướng dẫn

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Từ menu trang bên trái, hãy nhấp vào Đề xuất.
  Lưu ý: Trong trang xuất hiện, bạn sẽ thấy điểm số của tài khoản và các nội dung đề xuất có sẵn trong các mục sau: “Tất cả nội dung đề xuất”, “Giá thầu và ngân sách”, “Quảng cáo và tiện ích”, “Từ khóa và nhắm mục tiêu” và “Hoạt động khắc phục”.
 3. Để lọc các nội dung đề xuất thuộc một danh mục cụ thể, hãy nhấp vào tên danh mục đó.
 4. Để áp dụng một nội dung đề xuất, hãy nhấp vào Xem nội dung đề xuất bên dưới, sau đó nhấp vào Áp dụng.
  Lưu ý: Mỗi nội dung đề xuất đều hiển thị một mức tăng điểm số để cho biết điểm tối ưu hóa của bạn có thể cải thiện như thế nào nếu áp dụng nội dung đề xuất đó.
 5. Để áp dụng tất cả các nội dung đề xuất thuộc một loại cụ thể, hãy nhấp vào Áp dụng tất cả trong thẻ nội dung đề xuất đó.
  Ví dụ: Khi bạn áp dụng tất cả nội dung đề xuất thuộc cùng một loại với mức tăng điểm số là 7%, điểm tối ưu hóa của tài khoản sẽ tăng thêm 7% và nội dung đề xuất đó sẽ được đánh dấu là đã áp dụng.
 6. Để loại bỏ một mục đề xuất, hãy di chuột qua góc trên cùng bên phải của mục đề xuất đó, sau đó nhấp vào dấu X để loại bỏ.  
 7. Để loại bỏ tất cả các mục đề xuất thuộc một loại cụ thể, hãy nhấp vào biểu tượng dấu 3 chấm 3 dot menu icon trong thẻ đề xuất, rồi nhấp vào Loại bỏ tất cả.
Lưu ý: Điểm tối ưu hóa chỉ hiển thị cho Chiến dịch tìm kiếm và Chiến dịch mua sắm đang hoạt động. Điểm chất lượng hoặc Xếp hạng quảng cáo của bạn không sử dụng điểm tối ưu hóa.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố